Vytvorenie e-mailovej správy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vytvorenie e-mailovej správy je najčastejšia úloha, ktorú vykonávate v programe Microsoft Outlook. Táto úloha vám ponúka aj najviac možností a konfigurácií zo všetkých funkcií programu Outlook. Nezáleží na tom, aký typ správy vytvárate, či obchodnú alebo osobnú, vždy máte možnosť použiť svoj jedinečný štýl.

Program Microsoft Office Outlook 2007 používa pre e-mailové správy editor, ktorý sa zakladá na programe Microsoft Office Word 2007. Ak chcete získať podrobnejšiu pomoc pre funkcie úprav v tomto editore, spustite program Office Word 2007, stlačte kláves F1 a potom zapnite Pomocníka programu Word.

V tejto téme sa popisujú často používané e-mailové funkcie.

Obrázok obrazovky Ak ste pripravení odoslať správu, vedľa položky Komu a Kópia kliknite na tlačidlo Odoslať.


Čo vás zaujíma?

Vytvorenie novej e-mailovej správy

Nastavenie možností doručenia

Zmena vzhľadu správy

Vloženie alebo pripojenie položiek k správe

Pridanie sledovania do správy

Zvýšenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov správ

Kontrola pravopisu a gramatiky, vyhľadávanie v zdrojoch informácií a preklad e-mailovej správy

Vytvorenie novej e-mailovej správy

Začnite novú správu.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

  Klávesová skratka Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + M

 2. Do poľa Predmet zadajte predmet správy.

Pridajte príjemcov

 • Zadajte mená príjemcov do poľa Komu, kópia a Skrytá. Mená oddelené bodkočiarkou (;).

  Pole Skrytá chýba

  Ak chcete zapnúť pole Skrytá pre túto a všetky nasledujúce správy, na karte Správy - možnosti v skupine Polia kliknite na položku Zobraziť príjemcov skrytej kópie.

  Ak chcete pridať mená príjemcov z adresára, kliknite na tlačidlo Komu alebo Kópia.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností doručenia

Priradenie úrovne dôležitosti

Nastavenie dátumu ukončenia platnosti

Oneskorenie odoslania správy

Zmena vzhľadu správy

Vloženie alebo pripojenie položiek k správe

Pridanie sledovania do správy

Zvýšenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov správ

Kontrola pravopisu a gramatiky, vyhľadávanie v zdrojoch informácií a preklad e-mailovej správy

Priradenie úrovne dôležitosti

Pre správu môžete nastaviť stupeň dôležitosti, aby sa príjemcom skôr, než položku otvoria, zobrazil v priečinku Doručená pošta indikátor. Nastavenie stupňa dôležitosti príjemcom umožňuje tiež zoradiť správy podľa dôležitosti.

 • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla Vysoká dôležitosť alebo Obrázok tlačidla Nízka dôležitosť.

Nastavenie dátumu ukončenia platnosti

Po ukončení platnosti správy zostane hlavička správy viditeľná v priečinkoch programu Outlook s prečiarknutím a správu možno naďalej otvárať.

 1. Na karte Možnosti v skupine Ďalšie možnosti kliknite na spúšťač dialógového okna Správa - možnosti Vzhľad ikony .

 2. V dialógovom okne Správa - možnosti v časti Možnosti doručenia začiarknite políčko Platnosť skončí po a potom kliknite na dátum a čas.

Oneskorenie odoslania správy

Ak používate e-mailové konto programu Microsoft Exchange, môžete zdržať doručenie jednotlivých správ. Bez ohľadu na typ e-mailového konta môže každý používať pravidlá na zdržanie doručenia všetkých správ tým, že ich určitý čas zdrží v priečinku Pošta na odoslanie po kliknutí na položku Odoslať.

 • Postup pre e-mailové kontá programu Exchange   

  1. Na karte Možnosti v skupine Ďalšie možnosti kliknite na položku Zdržať doručenie.

  2. Kliknite na požadovaný dátum a čas doručenia.

   Poznámka : Je potrebné, aby ste pri každej správe, ktorú chcete zdržať, klikli na položku Zdržať doručenie. Informácie o zdržaní všetkých správ sú uvedené v nasledujúcej sekcii Všetky e-mailové kontá.

 • Všetky e-mailové kontá   

  Tento postup zdrží všetky správy pre všetky kontá. V Sprievodcovi pravidlami môžete prispôsobiť nastavenia na obmedzenie kritérií, kedy sa má použiť zdržanie.

  1. V hlavnom okne programu Outlook v ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

  2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia na karte E-mail - pravidlá kliknite na položku Nové pravidlo.

  3. V poli Krok 1: Výber šablóny v skupinovom rámčeku Vytvoriť úplne nové pravidlo kliknite na tlačidlo Skontrolovať správy pri odosielaní a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  4. Znova kliknite na tlačidlo Ďalšie, a ak uvidíte správu Toto pravidlo sa bude vzťahovať na každú správu, ktorú odošlete, kliknite na tlačidlo Áno.

  5. V zozname Krok 1: Výber akcií začiarknite políčko Odložiť doručenie o počet minút.

  6. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknite na podčiarknutú hodnotu) kliknite na prepojenie počet.

  7. Zadajte číslo v rozmedzí 1 a 120 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  8. Kliknite na položku Dokončiť a keď sa zobrazí hlásenie Toto pravidlo je pravidlo typu Iba klient, a bude sa vykonávať iba počas činnosti programu Outlook., kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka : Toto pravidlo zdrží všetky správy, ktoré odosielate, taký počet minút, aký zadáte v kroku 7. Program Outlook musí zostať spustený, aby sa správa dala odoslať po zadanom oneskorení.

Na začiatok stránky

Zmena vzhľadu správy

Pridanie farby pozadia, prechodu, textúry, vzorky alebo obrázka

Zmena písma

Pridanie grafických objektov

Pridanie číslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami

Pridanie tabuľky

Pridanie podpisu

Pridanie symbolov, rovníc a vodorovných čiar

Zmena motívu

Pridanie farby pozadia, prechodu, textúry, vzorky alebo obrázka

 1. Na karte Správy - možnosti v skupine Motívy kliknite na položku Farba strany.

 2. Kliknite na farbu na palete Farby motívu alebo Štandardné farby. Ak chcete odstrániť farbu, kliknite na položku Žiadna farba.

  Paleta s farbami motívov a štandardnými farbami

 3. Ak chcete pridať prechod, textúru, vzorku alebo obrázok, kliknite na položku Efekty výplne.

 4. Vyberte požadované možnosti výplne.

  Tip : Farba prechodu, textúry či vzorky závisí od farby zvolenej v 2. kroku.

Zmena písma

V správe môžete zmeniť písmo viacerými spôsobmi:

 • Na karte Správa v skupine Obyčajný text môžete vybrať písmo, veľkosť písma, štýl písma (tučné, kurzíva a podčiarknuté), farbu písma a zvýraznenie textu.

 • Na karte Formát v skupine Písmo môžete vybrať písmo aj veľkosť písma, prírastkovo zväčšiť alebo zmenšiť jeho veľkosť, zmeniť štýl písma (tučné, kurzíva, podčiarknuté, prečiarknuté, dolný a horný index), zmeniť veľké a malé písmená, farbu písma, zvýraznenie textu a odstrániť všetko formátovanie písma.

 • Na miniatúrnom paneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazuje, keď vyberiete text, môžete vybrať písmo, prírastkovo zväčšiť alebo zmenšiť jeho veľkosť, vybrať motív, používať funkciu Kopírovať formát, vybrať štýl písma (tučné, kurzíva a podčiarknuté) a zvýrazniť text.

  Miniatúrny panel s nástrojmi

 • Na karte Formát v skupine Štýl môžete vyberať štýly.

Tip : Štýly použite na vytvorenie správ s profesionálnym vzhľadom.

Pridanie grafických objektov

Grafickými prvkami môžete upútať pozornosť svojich príjemcov. Grafické prvky môžu zväčšiť veľkosť súboru e-mailovej správy, takže by sa mali používať s mierou. Ak chcete odosielať grafické prvky ako prílohy a nie ako súčasť tela správy, pozrite ďalšiu sekciu Vloženie alebo pripojenie položky k správe. Ak chcete zmeniť vzhľad pozadia správy, pozrite predchádzajúcu sekciu Pridanie farby pozadia, prechodu, textúry, vzorky alebo obrázka.

 • Na karte Vložiť v skupine Ilustráciekliknite na jednu z nasledujúcich položiek:

  • Obrázok zo súboru      Vyhľadajte priečinok, kde je uložený požadovaný obrázok, vyberte obrázok a potom kliknite na príkaz Vložiť. Veľkosť a otočenie obrázka môžete zmeniť pomocou rukovätí obrázka. Ďalšie možnosti obrázka môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na obrázok a potom kliknete na príkaz v kontextovej ponuke.

  • Grafika SmartArt      Zvoľte rozloženie grafiky SmartArt a potom kliknite na tlačidlo OK. Kliknite na grafiku SmartArt, ak chcete pridať text. Ďalšie možnosti môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na grafiku SmartArt a potom na príkaz v kontextovej ponuke.

   Ďalšie informácie o používaní grafiky SmartArt nájdete v téme Vytvorenie grafiky SmartArt.

  • Graf      Zvoľte typ grafu a potom kliknite na tlačidlo OK. V pracovnom hárku programu Microsoft Office Excel 2007, ktorý sa zobrazí, zadajte údaje pre graf. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť. Ďalšie možnosti grafu môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na graf a potom na príkaz v kontextovej ponuke.

  • Tvary      Kliknite na tvar. Ďalšie možnosti tvarov môžete použiť tak, že kliknete pravým tlačidlom na tvar a potom na príkaz v kontextovej ponuke.

 • Ak chcete vložiť objekt WordArt, v ponuke Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt.

Pridanie číslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami

 1. Ak chcete začať odrážkový zoznam, zadajte * (hviezdičku), ak chcete začať číslovaný zoznam, zadajte 1. a potom stlačte MEDZERNÍK alebo kláves TAB.

 2. Napíšte požadovaný text.

 3. Stlačte kláves ENTER a pridajte ďalšiu položku zoznamu.

  Program Outlook automaticky vloží nasledujúcu odrážku alebo číslo.

 4. Zoznam dokončite stlačením klávesu ENTER dvakrát alebo stlačením klávesu BACKSPACE odstráňte poslednú odrážku alebo číslo zoznamu.

Pridanie tabuľky

Tabuľka sa skladá z riadkov a stĺpcov buniek, ktoré je možné naplniť textom alebo grafikou. Tabuľky sa často používajú na organizáciu a poskytovanie informácií.

Príklad tabuľky na poskytovanie informácií v mriežkovom formáte

Tabuľky môžete použiť aj na vytvorenie zaujímavých rozložení strán alebo na vytvorenie textu, grafických prvkov a rozšírených rozložení tabuliek.

Rozloženie stránky vytvorené pomocou tabuliek

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľka na položku Tabuľka.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ukážte na položku Rýchle tabuľky a potom kliknite na príslušnú tabuľku. Údaje v tabuľke nahraďte požadovanými údajmi.

  • Kliknite na mriežku tabuľky na určenie počtu riadkov a stĺpcov na účely vytvorenia novej prázdnej tabuľky.

   Výber tabuľky

Pridanie podpisu

Môžete vytvoriť predvolený podpis, ktorý sa bude pridávať do všetkých odosielaných správ, alebo môžete vložiť podpis manuálne do jednotlivých správ. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Automatické vkladanie podpisu   

  1. Na karte Správa v skupine zahrnúť kliknite na položku podpis a potom kliknite na položku podpisy.

   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

  2. Na karte Podpis e-mailu v zozname Vyberte podpis, ktorý sa má upraviť vyberte požadovaný podpis.

  3. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

  4. Ak chcete vložiť podpis do odpovedí na správy a do správ posielaných ďalej, vyberte podpis zo zoznamu Odpovede alebo poslania ďalej:. Ak nechcete, aby bol v týchto správach podpis, vyberte položku žiadne.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Ak chcete pridať predvolený podpis do aktuálnej správy, na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom vyberte podpis.

 • Manuálne vkladanie podpisu   

  1. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a vyberte podpis.

   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

Pridanie symbolov, rovníc a vodorovných čiar

Príkaz Symbol môžete použiť na zadanie nasledujúcich položiek:

 • symbolov, ktoré nie sú na klávesnici, ako je 1 a ©,

 • špeciálnych znakov, ktoré nie sú na klávesnici, ako je dlhá pomlčka (–) alebo tri bodky (…),

 • Znaky vo formáte Unicode

Ak používate rozšírené písmo, napríklad Arial alebo Times New Roman, zobrazí sa zoznam Podmnožina. Z tohto zoznamu môžete vyberať z rozšíreného zoznamu dostupných jazykových znakov, vrátane gréckych a ruských písmen (cyrilika), ak sú k dispozícii.

Príkaz Rovnica vám umožňuje rýchlo zadať zložité rovnice.

Príkaz Vodorovná čiara umožňuje oddeliť sekcie správy.

 • Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Rovnica, Symbol alebo Vodorovná čiara.

Zmena motívu

Motív je súbor jednotných prvkov návrhu a farebných schém. Pomáha vám jednoducho vytvoriť profesionálne a dobre navrhnuté správy.

Dokument s použitím motívu Ak pre dokument použijete motív, program Outlook prispôsobí farby pozadia a grafické prvky, telo a štýl nadpisov, zoznamy, vodorovné čiary, farby hypertextových odkazov a okrajov tabuliek. Upravia sa tiež jednoúrovňové a viacúrovňové zoznamy.

Zmenou motívu môžete rýchlo zmeniť vzhľad týchto prvkov.

 • Na karte Správy - možnosti v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

Na začiatok stránky

Vloženie alebo pripojenie položiek k správe

Pridanie príloh

Vloženie prepojení na iné dokumenty a webové lokality

Zahrnutie elektronickej vizitky

Pridanie príloh

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

 2. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Pripojiť súbor a potom na položku Súbor.

  Pripojenie súboru

 3. Vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Ak sa súbor, ktorý chcete v priečinku príslušné nezobrazuje, skontrolujte, či všetky súbory (*. *) je vybratá v poli súbory typu a či Prieskumník nastavený na zobrazenie prípon názvov.

Dôležité : Podľa predvoleného nastavenia sa program Outlook blokuje potenciálne nebezpečné prílohy (napríklad .bat, .exe, .vbs a JS súborov) ktoré by mohli obsahovať vírusy. Ak tento súbor sa pripojiť k e-mailovú správu, sa zobrazí výzva, či chcete odoslať potenciálne nebezpečné prílohy. Ak kliknete na možnosť Áno, program Outlook odošle prílohu. Ak kliknete na položku nie, potom môžete odstrániť potenciálne nebezpečné prílohy.

Upozorňujúce hlásenie o odosielaní potenciálne nebezpečných príloh

Naraz môžete priložiť viaceré súbory tak, že ich vyberiete a presuniete myšou z priečinka v počítači do otvorenej správy v programe Outlook.

To, kde sa zobrazia prílohy v správe, závisí od formátu, v ktorom vytvárate správu:

 • Ak je formát správy HTML alebo obyčajný text, prílohy sa zobrazia pod poľom Predmet.

  Prílohu čiary

 • Ak má správa formát RTF, prílohy sa zobrazujú v tele správy. Hoci sa súbor javí ako vložený do správy, v skutočnosti je to samostatná príloha.

  Prílohy v tele správy

Formát, v ktorom je správa vytvorená, sa zobrazuje v záhlaví okna správy.

Hlásenie

Vloženie prepojení na iné dokumenty a webové lokality

Ak chcete vložiť hypertextové prepojenie, použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Vložte z príkazu Hypertextové prepojenie.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 • Hypertextové prepojenie zadajte do položky.

  Systém Microsoft Windows podporuje dlhé názvy súborov vrátane medzier. Ak však do e-mailovej správy zahrniete prepojenie na názov súboru s medzerami, program Microsoft Outlook skráti prepojenie pri prvej medzere. Ak sa táto medzera nachádza v sieťovej ceste alebo v umiestnení súboru, prepojenie sa ukončí na danom mieste.

  Ak zadáte napríklad \\networkshare\February výdavkov za február.xls do tela správy, program Outlook skonvertuje len prvú časť textu prepojenie, ako v nasledujúcom príklade:

  \\networkshare\February

  Toto nie je platné prepojenie na súbor.

  Ak chcete zachovať medzery v texte prepojenia, použite počiatočnú a koncovú šípku, ako je to uvedené v nasledovných príkladoch:

  < \\networkshare\February výdavkov za február.xls > alebo < http://www.contoso.com/finance/February výdavkov za február.xls >

  Program Outlook zahrnie medzi šípky celý text prepojenia, takže príjemca bude mať k dispozícii celé prepojenie na požadovaný súbor.

 • Hypertextové prepojenie presuňte do položky.

Zahrnutie elektronickej vizitky

elektronická vizitka Elektronické vizitky uľahčujú zdieľanie kontaktných informácií. Dajú sa rýchlo vložiť do posielaných správ a prijímateľ ich okamžite rozpozná. Môžete posielať podnikové vizitky, alebo osobné vizitky, ktoré prispôsobíte. Prípadne môžete poslať kontaktné informácie inej osoby vo forme elektronickej vizitky. Vizitky môžete posielať ďalej. V každom prípade pri správach vo formáte HTML dostane osoba, ktorá správu prijme, viditeľný identifikátor, ktorý sa dá rýchlo uložiť ako kontakt.

Ďalšie informácie o elektronických vizitkách nájdete v téme Vytvorenie elektronických vizitiek.

 1. Na table Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Vizitka a potom kliknite na meno v zozname.

 2. Ak sa nezobrazuje požadované meno, kliknite na položku Iné vizitky, kliknite na meno v zozname Zaradené ako a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky : 

  • V ponuke Vizitka sa zobrazuje posledných 10 mien kontaktov, ktoré boli vložené do správ ako elektronické vizitky.

  • Do správy možno vložiť viaceré elektronické vizitky.

  • Ak chcete zobraziť rozdiely medzi duplicitnými menami v ponuke Vizitka, kliknite na položku Iné vizitky. V dialógovom okne Vloženie vizitky sa zobrazia ďalšie informácie vrátane ukážky vizitky.

  • Ak presuniete vizitku zo zobrazenia Vizitky do novej správy, pri odoslaní správy sa zahrnie iba súbor .vcf. Tento priložený súbor .vcf otvorí formulár kontaktu so všetkými informáciami, ktoré môžu príjemcovia uložiť do zoznamov kontaktov. Ak príjemca používa program Office Outlook 2007, elektronická vizitka sa zobrazuje vo formulári kontaktu.

Na začiatok stránky

Pridanie sledovania do správy

Nastavenie príznaku správy

Pridanie hlasovacích pravidiel

Získanie potvrdenia o doručení a prečítaní

Nastavenie príznaku správy

E-mailové správy s príznakmi vám pomáhajú lepšie spravovať poštu. Správy s príznakmi vytvárajú položky s úlohami buď iba pre vás, alebo pre vás a príjemcov e-mailovej správy. Môžete napríklad nastaviť príznak e-mailovej správy, ktorý vyžaduje potrebné informácie k určitému dátumu. Keď príjemca prijíma správu, spolu s ňou sa zobrazí aj príznak a správa sa zobrazí v informačnom paneli v table na čítanie a v hornej časti správy, keď je otvorená v programe Outlook.

Správa, ktorá je nastavená s príznakom pre vás, vám môže pomôcť sledovať, kto odpovedal na správu. V predchádzajúcom scenári ste odoslali e-mailovú správu s príznakom, ktorá vyžaduje informácie k určitému dátumu. Nastavením príznaku správy aj pre vás budete upozornení na skontrolovanie odpovedí. Program Outlook vám môže pomôcť dokonca automaticky nájsť odpovede na pôvodnú správu s príznakom.

 1. Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom vyberte koncový dátum spracovania alebo kliknite na položku Vlastné.

 2. Ak chcete pripomenutie na správu s príznakom, na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom na položku Pridať pripomenutie. Ak chcete, môžete zmeniť dátum a čas pripomenutia.

 3. Ak chcete, môžete zahrnúť príznak k príjemcom, takže budú upozornení na konečný termín. Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom na položku Príznak pre príjemcov. Ak chcete zahrnúť pripomenutie príjemcovi o tejto správe s príznakom, začiarknite políčko Pripomenutie a potom, ak je to nevyhnutné, zmeňte dátum a čas.

Pridanie hlasovacích pravidiel

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange. Ďalšie informácie o kontách Microsoft Exchange a postup ako zistiť, ku ktorej verzii servera Exchange sa pripája vaše konto, získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

V programe Microsoft Outlook môžete hlasovanie vytvoriť jednoducho pomocou hlasovacích tlačidiel v e-mailovej správe.

 1. Na karte Správy - možnosti v skupine Formát kliknite na položku Použiť hlasovacie tlačidlá.

 2. Kliknite na jednu z nasledovných položiek:

  • Áno;Nie      Keď vám stačí iba odpoveď Áno alebo Nie, toto je vhodný spôsob uskutočnenia rýchleho hlasovania.

  • Áno;Nie;Možno      Ak nechcete obmedziť výber odpovedí iba na Áno a Nie, táto možnosť hlasovania ponúka alternatívnu odpoveď.

  • Vlastné      Kliknutím na tento príkaz môžete vytvoriť vlastné názvy hlasovacích tlačidiel. Môžete kolegov napríklad požiadať, aby zvolili spomedzi troch dní týždňa deň, kedy by sa mala konať pravidelná týždenná schôdza personálu.

   1. Keď sa zobrazí dialógové okno Možnosti správy, v časti Možnosti hlasovania a sledovania začiarknite políčko Použiť hlasovacie tlačidlá.

   2. Vyberte a odstráňte predvolené názvy tlačidiel a potom zadajte požadovaný text. Názvy tlačidiel oddeľte bodkočiarkou.

    Dialógové okno Správa - možnosti

Získanie potvrdenia o doručení alebo o prečítaní

Potvrdenie o doručení informuje, že e-mailová správa bola doručená do poštovej schránky príjemcu, no nie o tom, že ju príjemca videl alebo prečítal. Potvrdenie o prečítaní informuje o tom, že správa bola otvorená. V oboch prípadoch prijmete upozornenie na doručenie resp. prečítanie správy. Obsahy upozornení na správy sa potom automaticky zaznamenajú v pôvodnej správe v priečinku Odoslané položky.

Nespoliehajte sa však výlučne na tieto potvrdenia. Prijímateľ správy môže určiť, či sa požaduje potvrdenie o prečítaní, môže ho odmietnuť odoslať. Ak sa správa zobrazí iba v table na čítanie, potvrdenie o prečítaní sa nemusí odoslať. Okrem toho príjemcov e-mailový program nemusí podporovať potvrdenia o prečítaní.

 1. V správe kliknite na položku Možnosti.

 2. V časti Možnosti hlasovania a sledovania začiarknite políčko Vyžiadať potvrdenie o doručení správy alebo Vyžiadať potvrdenie o prečítaní tejto správy.

Zistite, ako zapnúť tieto možnosti pre všetky e-mailové správy, ktoré odosielate, sa nachádzajú v téme prijímanie oznámení o doručení alebo prečítaní správy.

Na začiatok stránky

Zvýšenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov správ

Digitálne podpísanie správy

Zašifrovanie správy

Kontrola činnosti, ktorú môže vykonať príjemca so správou

Digitálne podpisovanie správ

Predtým, ako môžete digitálne podpisovať e-mailovú správu, musíte mať digitálny certifikát alebo digitálneho identifikátora. Ďalšie informácie o digitálnych identifikátoroch nájdete v téme Získanie digitálneho Identifikátora.

 • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Podpísať Obrázok tlačidla .

Zašifrovanie správy

Šifrovanie e-mailových správ v programe Office Outlook 2007 umožňuje chrániť osobné údaje správy konverziou obyčajného a čitateľného textu alebo nezašifrovaného textu na zašifrovaný text. Správu môže dešifrovať len príjemca s súkromný kľúč, ktorý zodpovedá verejný kľúč použitému na zašifrovanie správy.

Ďalšie informácie o šifrovania správ nájdete v téme šifrovanie e-mailových správ.

 • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Šifrovanie Šifrovanie správy a prílohy .

Kontrola činnosti, ktorú môže vykonať príjemca so správou

Správa prístupových práv k informáciám v systéme produktov systém Microsoft Office 2007 umožňuje jednotlivcom určiť povolenia pre prístup k dokumentom a e-mailovým správam. Tým sa zabráni neoprávnenému tlačeniu, distribúcii alebo kopírovaniu dôverných informácií. Ak túto funkciu použijete na obmedzenie povolenia pre dokument alebo správu, obmedzený prístup a používanie budú platiť bez ohľadu na to, kde sa informácie nachádzajú, pretože povolenie na prístup k e-mailovej správe alebo dokumentu je uložené v samotnom súbore.

Ďalšie informácie o prístupových právach k informáciám nájdete v téme Obmedzenie povolenia na prístup k dôverným informáciám v e-mailových správach.

 • Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Povolenie Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Kontrola pravopisu a gramatiky, vyhľadávanie v zdrojoch informácií a preklad e-mailovej správy

Kontrola pravopisu alebo gramatiky

Vyhľadávanie v zdrojoch informácií online

Preklad textu

Kontrola pravopisu alebo gramatiky

Program Outlook predvolene automaticky kontroluje pravopis a gramatiku pri písaní, pričom možné pravopisné chyby podčiarkuje červenou vlnovkou a možné gramatické chyby zelenou vlnovkou.

Ak chcete skontrolovať všetky chyby, keď dokončíte vytváranie správy, vykonajte nasledujúce:

 • Na karte Formát v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky a potom kliknite na položku Pravopis a gramatika.

Poznámka : Ak zadáte slovo nesprávne, ale výsledkom nie je pravopisná chyba (napríklad napíšete „bez“ namiesto „bež“ alebo „mať“ namiesto „masť“), pri kontrole pravopisu sa tieto slová neoznačia.

Vyhľadávanie v zdrojoch informácií online

Pri používaní informačných služieb môžete upraviť rozsah vyhľadávania tak, aby zahŕňal buď viaceré zdroje, alebo iba jeden požadovaný. Výsledky z viacerých zdrojov sa zobrazujú v usporiadanej štruktúre tak, aby ste si mohli informácie rýchlo prezrieť, čo prispieva k vašej produktivite. Môžete tiež navigovať medzi pracovnými tablami Zdroje informácií v rôznych programoch balíka Microsoft Office, verzia 2007 bez toho, aby ste prišli o nastavenia alebo výsledky vyhľadávania v ktoromkoľvek programe.

 1. Vyberte termín, ktorý chcete vyhľadať.

 2. Na karte Formát v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky a potom kliknite na položku Zdroje informácií.

Preklad textu

Môžete použiť dvojjazyčné slovníky na vyhľadanie jednotlivých slov alebo krátkych slovných spojení v slovníku iného jazyka alebo môžete získať základný preklad slov, spojení alebo celého dokumentu pomocou strojového prekladu na webe. Využitím partnerov spoločnosti Microsoft môžete získať profesionálny preklad obsahu. Poplatky a dostupnosť sa pri profesionálnych prekladoch líšia. Podrobnosti o preklade získate, keď použijete funkciu Preklad.

 1. Vyberte text.

  Ak chcete vybrať celú správu, kliknite na telo správy a potom stlačte klávesy CTRL+A.

 2. Na karte Formát v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky a potom kliknite na položku Preložiť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×