Vytvorenie dvojrozmerného pruhového grafu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vytvorte dvojrozmerný pruhový graf, aby ste mohli rýchlo porovnať údaje jednoduchým, ale vizuálne zaujímavým spôsobom.

2-D stĺpcový graf

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie dvojrozmerného pruhového grafu

Zmena počtu pruhov

Nastavenie šírky a výšky pruhov

Nastavenie farby jednotlivých pruhov

Pridanie označení hodnoty a názvu

Vytvorenie dvojrozmerného pruhového grafu

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové, ukážte na položku Podnikanie a potom kliknite na možnosť Schémy a grafy alebo Marketingové schémy a diagramy.

 2. Z ponuky Grafické tvary presuňte na stránku kresby tvar Pruhový graf 1 alebo Pruhový graf 2.

 3. Vyberte požadovaný počet pruhov (od 1 do 12) a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete pridať názov grafu, z ponuky Grafické tvary presuňte na stránku tvar Blok textu. Kliknite na tvar a zadajte názov.

  Poznámky: 

  • V tvare Pruhový graf 1 predstavujú pruhy číselné počty. V tvare Pruhový graf 2 predstavujú pruhy percentá.

  • Ak v grafe potrebujete viac ako 12 pruhov, umiestnite dva alebo viaceré tvary pruhových grafov vedľa seba.

Na začiatok stránky

Zmena počtu pruhov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar pruhového grafu a kliknite na položku Nastaviť počet pruhov.

 2. Kliknite na šípku Počet pruhov a vyberte počet od 1 do 12 pruhov.

  Poznámka: Ak v grafe potrebujete viac ako 12 pruhov, umiestnite dva alebo viaceré tvary pruhových grafov vedľa seba.

Na začiatok stránky

Nastavenie šírky a výšky pruhov

 1. Vyberte pruhový graf kliknutím naň.

 2. Potiahnutím ovládacej rukoväte Ovládací manipulátor v pravom dolnom rohu prvého pruhu nastavte požadovanú šírku pruhov.

 3. Potiahnutím ovládacej rukoväte Ovládací manipulátor v ľavom hornom rohu obdĺžnika s prerušovaným červeným orámovaním na ľavej strane pruhového grafu nastavte požadovanú výšku najvyššieho pruhu.

  Tip: Ak chcete zobraziť tip k ovládacej rukoväti pre vybraný tvar, podržte ukazovateľ myši nad ovládacou rukoväťou.

Na začiatok stránky

Nastavenie farby jednotlivých pruhov

 1. Vyberte pruhový graf a potom vyberte jednotlivé pruhy kliknutím na ne.

 2. Kliknite na šípku na tlačidle Farba výplne Obrázok tlačidla a potom vyberte požadovanú farbu.

Na začiatok stránky

Pridanie označení hodnoty a názvu

 1. Z ponuky Grafické tvary presuňte na stránku kresby tvar Označenie osi Y. Zarovnajte ho podľa osí X a Y tak, aby mal vodorovnú čiaru zarovno s osou X.

  Tip: Ak chcete priblížiť zobrazenie, podržte stlačené klávesy CTRL a SHIFT a kliknite na graf.

 2. Vyberte tvar Označenie osi Y a stlačením klávesov CTRL + D vytvorte kópiu. Umiestnite druhé označenie do hornej časti osi Y tak, aby bola vodorovná čiara tvaru zarovno s najvyššou hodnotou.

  Tip: Ak chcete presunúť tvar presne tam, kde má byť, vyberte tento tvar a stláčajte kláves so šípkou smerujúcou tam, kde chcete tvar posunúť.

 3. Opakujte postup na vytvorenie označení ďalších hodnôt na osi Y.

 4. Vyberte jednotlivé tvary označení a zadajte hodnotu alebo názov zodpovedajúci pozícii tvaru na osi.

 5. Zopakujte kroky 2 až 4 na tvary označenie osi X a umiestnite ich na osi X.

  Tip: Keď chcete označenia rovnomerne rozmiestniť, vyberte všetky označenia na danej osi. V ponuke Tvar kliknite na položku Rozmiestniť tvary a potom kliknite na prvé tlačidlo v časti Zvislé rozmiestnenie alebo Vodorovné rozmiestnenie.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×