Vytvorenie diagramu aktivity UML

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Activity diagram detailing the internal action states an object undergoes in its lifetime

Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013. Počiatočný stav je stav objektu pred tým, ako sa na ňom konali všetky udalosti v diagrame.

Zdieľať zošit stav akcie je typ štátu, ktorý predstavuje dokončenú aktivitu.

Callout 3 Prechod z stavu akcie nastane po dokončení vnútornej akcie stavu akcie.

Krok 4 Ak chcete uviesť súčasné aktivity, ktoré je potrebné vykonať pred vykonaním ďalšej aktivity, použite prechod na spojenie.

Callout 5 Dvojitým kliknutím na položky prechody z akcií uvádzate, že ich označíte zábrana podmienkami a výrazmi akcií.

Callout 6 Ak chcete uviesť aktivity, ktoré sa môžu vyskytnúť paralelne, použite prechod na vidličku.

callout 7 Konečný stav predstavuje dokončenie aktivity v situácii, v ktorej diagram predstavuje.

 1. Otvorte Visio, vyberte položku šablónya potom vyberte položku softvér a databáza.

 2. Vyberte položku aktivita UMLa potom kliknite na položku vytvoriť.

  Teraz môžete vložiť dráh a zostaviť ovládací prvok aktivity v diagrame.

 3. Ak chcete uviesť zodpovednosť v diagrame aktivity, presuňte tvar dráhu na stranu pre každú triedu, osobu alebo organizačnú jednotku, ktorú chcete reprezentovať. Postupujte takto:

  1. Presuňte tvar dráhu na stránku kresby.

  2. Ak chcete zmeniť predvolený názov, dvakrát kliknite na jednotlivé menovky v tvare.

  3. Zopakujte kroky a. a b. dovtedy, kým nepridáte všetky oblasti alebo organizačné jednotky, ktoré potrebujete.

  4. PoTiahnutím rukovätí na bočnej strane na tvaroch dráhu vytvorte pruhy na požadovanú veľkosť.

 4. Na prezentovanie počiatočných a konečných pseudo stavov použite tvary Počiatočný a Koncový uzol .

 5. Presuňte tvar akcie pre každú akciu alebo stav aktivity, ktoré chcete reprezentovať.

 6. Na označenie možného prechodu z akčného stavu použite podmienky ochrany, ako je napríklad tvar rozhodnutia .

 7. Použite komplexné prechodové tvary, uzol vidlice alebo uzol spojenia, aby ste zastupovali vetvenie jedného stavu akcie do viacerých paralelných stavov alebo synchronizáciu viacerých štátov s akciami do jedného štátu.

 8. Uložte diagram.

 1. Otvorte diagram modelu UML, ktorý obsahuje prvok UML, pre ktorý chcete vytvoriť diagram aktivity.

 2. V stromové zobrazenie kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu balíka, subsystému, trieda, operácie alebo prípad použitia, v ktorom chcete vytvoriť diagram aktivít. Ukážte na položku novéa potom kliknite na položku Diagram aktivity.

  Zobrazí sa prázdna strana a Vzorkovnica aktivita UML sa stane najvyššou vzorkovnicou. V pracovnom priestore sa zobrazuje aktivita ako vodotlač. Do stromového zobrazenia sa pridá ikona znázorňujúca diagram.

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazuje, v ponuke UML ukážte na položku Zobraziťa potom kliknite na položku Prieskumník modelu.

 3. Ak chcete uviesť zodpovednosť v diagrame aktivity, presuňte tvar dráhu na stranu pre každú triedu, osobu alebo organizačnú jednotku, ktorú chcete reprezentovať.

  Vytvorenie dráh v diagrame aktivity

  1. V diagram aktivít presuňte tvar dráhu na stranu kresby.

  2. Dvojitým kliknutím na tvar pridáte názov a ostatné hodnoty vlastností.

  3. Opakujte kroky 1 a 2 dovtedy, kým nepridáte všetky oblasti alebo organizačné jednotky, ktoré potrebujete.

  4. PoTiahnutím rukovätí na bočnej strane na tvaroch dráhu vytvorte pruhy na požadovanú veľkosť.

  5. Presuňte položku stav, stav akcie, objekt v stave a potvrdenie signálu alebo Odoslanie signálu do oblastí definovaných dráh a pripojte ich pomocou tvarov ovládacích prvkov toku a toku objektov .

 4. Myšou presuňte na stránku kresby stav akcie alebo štátny tvar pre každú akciu alebo stav aktivity, ktorú chcete reprezentovať. Použite tvary počiatočnéHo stavu a finálneho stavu , ktoré predstavujú začiatočné a záverečné pseudo stavy. Práca s tvarmi štátu v diagramoch UML stavový a aktivita

 5. Pripojte tvary ovládaCieho prvku riadenia a vystavte tvary tak, aby označovali zmeny z jedného štátu do druhého.

  Označenie toku ovládacieho prvku v diagrame aktivity

  1. V diagram aktivít presuňte tvar toku ovládacieho prvku na stránku kresby.

  2. Prilepenie koncového bodu ovládaCieho prvku toku (bez šípky) na bod pripojenia Connection point image - blue X v stave zdroja akcie alebo stave .

  3. Prilepenie koncového bodu ovládaCieho prvku toku (so šípkou) k bodu pripojenia v stave akcie určenia alebo stave .

  4. Dvojitým kliknutím na tvar toku ovládaCieho prvku pridajte reťazec prechodu vrátane udalosť, podmienky ochrany, výrazu akcie a ďalšie.

 6. Pomocou zložitých prechodových tvarov, prechodu (vidlica) alebo prechodu (JOIN)zastupujete vetvenie jedného stavu akcie do viacerých paralelných stavov alebo synchronizáciu viacerých stavov akcií do jedného štátu. Práca s tvarmi prechodu v diagramoch UML stavový a aktivita

 7. Ak chcete nahradiť transformačné reťazce ikonami signálu, použite tvary na Odoslanie signálu a potvrdenie signálu na reprezentovanie signálov.

 8. Dvojitým kliknutím na ľubovoľný tvar otvorte dialógové okno Vlastnosti UML , v ktorom môžete pridať názov, reťazec prechodu, stav ochrany, odložené udalosti a ďalšie vlastnosti.

 9. Uložte diagram.

Diagram aktivity je špeciálny prípad stavový diagramu, v ktorom sú všetky štáty akcie štáty a tok ovládania sa spustí dokončením akcií v zdrojovom stave.

Diagram aktivity v súvislosti s konkrétnou triedou alebo prípadom použitia označuje vnútorné správanie metódy. Použite diagram aktivity na prezentovanie toku riadeného interne generovanými akciami. Použite diagram stavový na prezentovanie toku ako odozvy na externé udalosti.

Diagramy aktivít vás povzbudzujú na oznámenie a dokumentovanie paralelných a súbežných aktivít. Vďaka tomu je vynikajúcim nástrojom na modelovanie pracovného postupu, analyzovanie prípadov použitia a spracovanie aplikácií s viacerými vláknami.

Pozrite tiež

Diagramy UML v programe Visio

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×