Vytvorenie diagramu UML typu Use Case

Príklad

 1. V ponuke File ukážte na položku New, ukážte na položku Software a potom kliknite na položku UML Model Diagram.

 2. V tree view kliknite pravým tlačidlo myši na balík alebo podsystém, do ktorého chcete zahrnúť tree viewuse case diagram, ukážte na položku New a potom kliknite na položku Use Case Diagram.

  Zobrazí sa prázdna stránka a vzorkovnica UML Use Case sa umiestni na prvé miesto. Pracovný priestor zobrazí „Use Case“ ako vodotlač. Ikona, ktorá predstavuje diagram, sa pridá do stromového zobrazenia.

  Poznámka : Ak sa stromové zobrazenie nezobrazí, v ponuke UML ukážte na položku View a potom kliknite na položku Model Explorer.

 3. Presuňte tvar System Boundary na stranu kreslenia.

  tvar System Boundary

  Označenie hranice systému v diagrame typu Use Case

  1. V tree viewuse case diagram presuňte tvar System Boundary na stranu kreslenia.

  2. Dvakrát kliknite na tvar a potom zadajte nový názov systému alebo stlačte kláves DELETE na odstránenie existujúceho názvu. Kliknite na vonkajší okraj tvaru na strane kreslenia.

  3. Ak chcete zmeniť veľkosť hranice systému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť výberu.

 4. Presuňte tvary Use Case zo vzorkovnice Use Case a umiestnite ich na vnútorný okraj hranice systému a potom presuňte tvary Actor na vonkajší okraj hranice systému.

  tvar Use Case

  tvar Actor

 5. Tvary Communicates použite na určenie vzťahov medzi tvarmi Use Case a Actor.

  tvar Communicates

  Určenie vzťahu medzi tvarmi Actor a Use Case

  1. V tree viewuse case diagram presuňte tvar Communicates na stranu kreslenia.

  2. Prilepte jeden koncový bod End point image, which is plus sign in a green square tvaru Communicates na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X v tvare Actor. Prilepte druhý koncový bod na spojovací bod v tvare Use Case.

  3. Ak chcete pridať šípku na označenie toku informácií, vykonajte nasledovné kroky:

   • Dvakrát kliknite na tvar Communicates, potom v časti Association kliknite na koniec, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Properties.

   • V kategórii Association End začiarknite políčko IsNavigable, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

   • Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar Communicates a potom kliknite na položku Shape Display Options. V časti End options vyberte položku End navigability a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Tvary Uses a Extends použite na vyjadrenie vzťahov medzi tvarmi Use Case.

  Určenie vzťahu použitia medzi dvomi tvarmi Use Case

  1. V tree viewuse case diagram presuňte tvar vzťahu Uses na stranu kreslenia.

  2. Prilepte koncový bod Uses bez šípky na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X do tvaruUse Case, ktorý používa vlastnosti druhého tvaru Use Case.

  3. Prilepte koncový bod Uses (so šípkou) na spojovací bod v použitom tvare Use Case.

  4. Dvakrát kliknite na tvar Uses na otvorenie dialógového okna UML Generalization Properties. Pridajte hodnoty vlastností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Určenie vzťahu rozšírenia medzi dvomi tvarmi Use Case

  1. V tree viewuse case diagram presuňte tvar Extends na stranu kreslenia.

  2. Prilepte koncový bod Extends End point image, which is plus sign in a green square bez šípky na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X v tvare Use Case, ktorý umožňuje rozšírenie.

  3. Prilepte koncový bod Extends so šípkou na spojovací bod na základnom tvare Use Case.

  4. Dvakrát kliknite na tvar Extends na otvorenie dialógového okna UML Generalization Properties. Pridajte hodnoty vlastností a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Dvakrát kliknite na ľubovoľný tvar (okrem tvaru System Boundary) na otvorenie jeho dialógového okna UML Properties, do ktorého môžete pridať názov, atribúty, operácie a ďalšie hodnoty vlastností.

 8. Uložte diagram.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×