Vytvorenie blokového diagramu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Táto téma ukazuje, ako použiť Blokový Diagram a Blokový Diagram s perspektívou šablóny.

Blokové diagramy používajú tvary bloku a zvýšeného bloku ako pomôcku pri brainstormingu, plánovaní a komunikácii.

Blokový diagram

Blokové diagramy s perspektívou používajú trojrozmerné tvary na prezentáciu informácií zaujímavým (dramatickým) štýlom.

diagram zobrazujúci bloky s perspektívou

Vytvorenie blokového diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti šablóny alebo kategórie kliknite na položku nový, kliknite na položku Všeobecné a potom dvakrát kliknite na položku Blokový Diagram.

 3. Zo vzorkovníc Bloky a Zvýšené bloky presuňte tvary na stránku kreslenia.

 4. Ak chcete pridať text do tvaru, vyberte tvar a potom zadajte text.

Vzájomné prelínanie tvarov bloku

 1. Z časti Bloky presuňte tvar 1-D jednoduchý, 2-D jednoduchý alebo pruh Otvorené/zatvorené na stránku kreslenia. Taktiež môžete z časti Zvýšené bloky presunúť na stránku kreslenia tvary Šípka doprava, Šípka nahor, Šípka doľava, Šípka nadol, Vodorovný pruh, Zvislý pruh alebo Ohyb.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a potom kliknite na príkaz Otvoriť.

 3. Umiestnite otvorený koniec tvaru k plochej strane ďalšieho tvaru.

Tip: Ak chcete umiestniť otvorený tvar a skryť čiary, presuňte otvorený tvar do popredia. Ak chcete zmeniť poradie vybratých tvarov, na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Presunúť dopredu alebo Odoslať dozadu.

Stranu kresby, ktorá sa otvorí so šablónou Blokový Diagram s perspektívou obsahuje bod miznutia. Presunutím tvaru zvýšené blok tejto stranu kresby tvar umiestni tak, aby jeho pohľadu riadky ukážte na bod miznutia.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti šablóny alebo kategórie kliknite na položku nový, kliknite na položku Všeobecné a potom dvakrát kliknite na položku Blokový Diagram s perspektívou.

 3. Zo vzorkovnice Bloky s perspektívou presuňte tvary na stránku kreslenia.

 4. Ak chcete pridať text do tvaru, vyberte ho a zadajte.

 5. Ak chcete zmeniť perspektívu tvary, presuňte bodu miznutia (V.P.) na stránke kresby do nového umiestnenia, alebo vypnutie stranu kresby.

  Poznámka: Keď premiestnite úbežný bod, všetky tvary priradené k danému bodu posunú svoju orientáciu.

Tip: Môžete sa rozhodnúť skryť alebo zobraziť hĺbku počas práce. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a potom na položku Vlastnosti vrstvy. V riadku Trojrozmerná hĺbka v časti Viditeľné kliknutím začiarknite políčko alebo jeho začiarknutie zrušte, a potom kliknite na položku OK.

Tvary môžete v diagrame s perspektívou orientovať na rôzne úbežné body.

 1. Z časti Bloky s perspektívou presuňte nový tvar Úbežný bod do diagramu.

 2. Vyberte tvar, ktorého orientáciu chcete zmeniť.

 3. Presuňte červené ovládací manipulátor Zmiznúť bod ovládací manipulátor obrázok z centra pôvodného bodu miznutia do centra nový obrázok.

  Prepojenie medzi tvar a bodu miznutia je prilepený pri ovládací manipulátor Ovládací manipulátor na nové bodu miznutia červeno.

Poznámka: Keď pridáte nový úbežný bod do diagramu s perspektívou, tvary na stránke a tvary, ktoré pridáte neskôr, sa budú aj naďalej orientovať na pôvodný úbežný bod. Pomocou nasledujúcich krokov zmeňte orientáciu ľubovoľného tvaru na iný úbežný bod.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť a potom kliknite na položku Nastaviť hĺbku.

 2. V zozname Hĺbka kliknite na percento. Čím vyššie je percento, tým je hlbšie zobrazenie tvaru.

  Tip: Ak chcete odlíšiť farbu tieňovania od farby tvaru, pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a kliknite na položku Manuálne tieňovanie. Na karte Domov v skupine Tvar kliknite na položku Tieň a potom vyberte farbu tieňa.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na úbežný bod, ktorý chcete odstrániť a potom kliknite na položku Povoliť odstránenie.

 2. Vyberte úbežný bod a stlačte kláves DELETE.

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a potom na položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V riadku Úbežný bod zrušte začiarknutie poľa Viditeľné a potom kliknite na položku OK.

Poznámka: Úbežný bod sa nezobrazí vo vytlačenej kresbe, aj keď ho neskryjete.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×