Office
Prihlásenie

Vytvorenie automatickej prezentácie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Automatickú prezentáciu môžete použiť tak, aby sa spustila bez obsluhy vo výstavnom alebo predajnom automatická prezentácia na veľtrhu alebo na konferencii, prípadne ju môžete uložiť ako video a odoslať klientovi.

Office 2016, 2013 a 2010

Ak chcete nastaviť automatické spustenie prezentácie programu PowerPoint, postupujte takto:

 1. Na karte Prezentácia kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Typ prezentácie vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak majú mať diváci prezentácie možnosť rozhodnúť o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezentovaná lektorom (na celej obrazovke).

  • Ak chcete prezentovať prezentáciu v okne bez toho, aby mohli diváci rozhodovať o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezeraná jednotlivcom (v okne).

  • Ak chcete prezentáciu cyklicky opakovať, kým divák nestlačí kláves Esc, vyberte možnosť Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

   Automatické dialógové okno v PowerPointe

Pri výbere typov prezentácie Prezentovaná lektorom (na celej obrazovke)alebo Automatická prezentácia (na celej obrazovke) si pravdepodobne budete chcieť vyskúšať časovanie záznamu efektov a snímok.

 1. Na karte Prezentácia kliknite na položku Vyskúšať časovanie.

  Poznámka:  Časovač prezentácie sa spustí hneď po kliknutí na položku Vyskúšať časovanie.

  Zobrazí sa panel s nástrojmi Skúška a v poli Čas snímky sa spustí časovanie prezentácie.

  Pole časovania nahrávania v PowerPointe
  Panel s nástrojmi Skúška

  1 Ďalej (prechod na ďalšiu snímku)

  2 Pozastaviť

  bublina 3 Čas snímky

  bublina 4 Opakovať

  5 Celkový čas prezentácie

 2. Počas časovania prezentácie môžete na paneli s nástrojmi Skúška vybrať niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete dočasne zastaviť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete po prerušení znova spustiť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete nastaviť presný čas, počas ktorého sa má snímka zobrazovať, do poľa Čas snímky zadajte požadovanú dĺžku času.

  • Ak chcete znova spustiť zaznamenávanie času pre aktuálnu snímku, kliknite na tlačidlo Opakovať.

 3. Po nastavení času pre poslednú snímku sa zobrazí okno s hlásením, v ktorom je uvedený celkový čas prezentácie a výzva na vykonanie jedného z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zachovať zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Áno.

  • Ak chcete zahodiť zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Nie.

   Zobrazí sa zobrazenie radenia snímok spolu s časom pre každú snímku v prezentácii.

Na zaznamenanie hovoreného komentára musí byť počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a v prípade, že mikrofón nie je súčasťou počítača, aj mikrofónovým konektorom.

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na šípku na tlačidle Zaznamenať prezentáciu.

  Tlačidlo záznamu prezentácie v PowerPointe

 2. Vyberte niektorú z týchto možností:

  • Spustiť záznam od začiatku

  • Spustiť záznam od aktuálnej snímky

 3. V dialógovom okne Zaznamenanie prezentácie začiarknite políčko Hovorené komentáre a laserový ukazovateľ a podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Časovania animácií a snímok.

 4. Kliknite na položku Spustiť zaznamenávanie.

  Tipy: 

  • Na pozastavenie hovoreného komentára kliknite v kontextovej ponuke Nahrávanie v zobrazení Prezentácia na položku Pozastaviť. Na obnovenie hovoreného komentára kliknite na položku Obnoviť záznam.

  • Pozastavenie záznamu hovoreného komentára

 5. Ak chcete skončiť nahrávanie prezentácie, kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

 6. Zaznamenané časovania prezentácie sa automaticky uložia a prezentácia sa zobrazí v zobrazení radenia snímok, pričom pod každou snímkou sa zobrazí hodnota časovania.

Môžete zaznamenať hovoreného komentára pred spustením prezentácie, alebo môžete zaznamenať počas prezentácie a zahrnúť komentáre poslucháčov. Ak nechcete hovorený komentár v celej prezentácii, môžete zaznamenať jednotlivé zvuky alebo komentáre na vybraté snímky alebo objekty. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme zaznamenávanie prezentácie s hovoreného komentára a časovania snímok.

Office 2007

Pri navrhovaní automatickej prezentácie, majte na pamäti, prostredie, v ktorom sa prezentácia bude zobrazovať – napríklad, či stánku alebo prezentácia bude vo verejnom mieste alebo či bude k dispozícii dozor. Udržiavať prostredie na pamäti, môžete lepšie určiť, aké prvky pridať do prezentácie, koľko ovládacích publika a čo je potrebné urobiť, aby sa zabránilo zneužitiu.

Možnosti, ktoré možno budete chcieť zvážiť pri navrhovaní automatickej prezentácie patria:

 • Hypertextové prepojenia a akcie tlačidlá    Hypertextové prepojenia môžete použiť ako pomôcku pre publikum počas prezentácie alebo presuniete do iných programov. Môžete tiež použiť tlačidlá akcie, ktoré sú vstavané navigačné tlačidlá, ktoré môžete robiť prezentáciu, vzhľad a znalosti webovej stránky, tlačidlá domov, Pomocník, späť, ďalej, a tak ďalej.

 • Hovorený komentár    Môžete pridať zaznamenané hovoreného komentára, ktorý možno prehrávať k prezentácii.

 • Automatické alebo manuálne časovanie    Môžete nastaviť prezentáciu spustiť samostatne pomocou automatického časovania alebo prezentáciu môžete nastaviť tak, aby vaše publikum môžete prechádzať na vlastné tempo pomocou tlačidiel akcie. Ak ste nastavili prezentácie na spustenie na celej obrazovke, môže byť klikli len objekty s hypertextovými prepojeniami alebo tlačidiel akcie.

Ak chcete publika pohyb cez automatickej prezentácie, môžete pridať hypertextové prepojenia alebo tlačidlá akcie na poskytovanie navigácie.

 • Hypertextové prepojenia   

  Môžete pridať hypertextové prepojenia na vlastné prezentácie, konkrétne snímky v rámci vašej prezentácie, rôzne prezentácie, dokumenty programu Microsoft Office Word, pracovné hárky programu Microsoft Office Excel umiestnenia na internete alebo intranete alebo e-mailové adresy. Hypertextové prepojenie môžete vytvoriť z ľubovoľného objektu, vrátane textu, tvarov, tabuliek, grafov a obrázkov.

  Ďalšie informácie o Pridanie hypertextového prepojenia nájdete v téme Vytvorenie alebo Úprava hypertextového prepojenia.

 • Tlačidlá akcií   

  PowerPoint obsahuje preddefinované tlačidlá akcie, môžete pridať do prezentácie, a či môžete definovať hypertextové prepojenia pre. Tlačidlá akcie obsahujú tvary, napríklad pravú a ľavú šípku. Používať, keď chcete zahrnúť všeobecne známe symboly označujúce prechod na ďalšiu, predchádzajúcu, prvú alebo poslednú snímky. Program PowerPoint tiež obsahuje tlačidlá akcie na prehratie videa alebo zvuku.

Pridanie hovoreného komentára môže pomôcť zrozumiteľnejšie odovzdanie informácií v automatickej prezentácie.

Na zaznamenanie hovoreného komentára, stolné počítače vyžadujú zvukovou kartou, mikrofónom a mikrofónovým konektorom. Prenosné počítače vyžadujú len mikrofónom a mikrofónovým konektorom. Môžete zaznamenať hovoreného komentára pred spustením prezentácie, alebo môžete zaznamenať počas prezentácie a zahrnúť komentáre poslucháčov. Ak nechcete hovorený komentár v celej prezentácii, môžete zaznamenať jednotlivé zvuky alebo komentáre na vybraté snímky alebo objekty.

Poznámka: Buďte pripravení začať časovania prezentácie ihneď po vykonaní prvého kroku v rámci tohto postupu.

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Vyskúšať časovanie.

  Zobrazí sa panel s nástrojmi Skúška a v poli Čas snímky sa spustí časovanie prezentácie.

  Dialógové okno Skúška
  Panel s nástrojmi Skúška

  1 Ďalej (prechod na ďalšiu snímku)

  2 Pozastaviť

  bublina 3 Čas snímky

  bublina 4 Opakovať

  5 Celkový čas prezentácie

 2. Počas časovania prezentácie vyberte na paneli s nástrojmi Skúška niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete dočasne zastaviť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete po prerušení znova spustiť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete nastaviť presný čas, počas ktorého sa má snímka zobrazovať, do poľa Čas snímky zadajte požadovanú dĺžku času.

  • Ak chcete znova spustiť zaznamenávanie času pre aktuálnu snímku, kliknite na tlačidlo Opakovať.

 3. Po nastavení času pre poslednú snímku sa zobrazí okno s hlásením, v ktorom je uvedený celkový čas prezentácie a výzva na vykonanie jedného z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zachovať zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Áno.

  • Ak chcete zahodiť zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Nie.

   Zobrazí sa zobrazenie radenia snímok spolu s časom pre každú snímku v prezentácii.

Nastavenie prezentácie na spustenie prezentácia umožňuje ovládať, či myši kliknite na ľubovoľné miesto na obrazovke zálohy snímky. Ak chcete svoju prezentáciu na prezeranie konkrétnych tempo, nastavte automatické časovanie a potom nastavte spustenie prezentácia prezentácie. Ak chcete používateľom poskytnúť ďalšie možnosti ovládania, môžete pridať navigáciu, napríklad hypertextové prepojenia alebo tlačidlá akcie na snímky.

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Zobraziť typ, kliknite na položku Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

Dôležité: Ak ste nastavili prezentácie na spustenie na celej obrazovke, nezabudnite použiť aj Automatické časovanie alebo navigačné prepojenia. V opačnom prípade Automatická prezentácia zastaví na prvej snímke.

Pozrite tiež

Office 2016

Ak chcete nastaviť PowerPoint prezentácie na automatické spustenie, postupujte takto:

 1. Na karte Prezentácia kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Typ prezentácie vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete prezentovať prezentáciu v okne bez toho, aby mohli diváci rozhodovať o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezeraná jednotlivcom (v okne).

  • Ak chcete prezentáciu cyklicky opakovať, kým divák nestlačí kláves Esc, vyberte možnosť Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

   Poznámka: Výberom tejto možnosti sa automaticky začiarkne políčko Cyklicky opakovať až do stlačenia klávesu Esc, čím sa prezentácia bude cyklicky opakovať.

  Možnosti pre Typ prezentácie

Ak chcete, aby sa prezentácia spustila v kiosku automaticky, môžete určiť čas a spôsob prechodu snímok. Na to môžete použiť rovnaký prechod pre všetky snímky v prezentácii a nastaviť automatický prechod po určitom časovom intervale.

 1. Na karte Prechody kliknite na požadovaný prechod.

  Možnosti na karte Prechody

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na prechod a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

 2. Na karte Prechody postupujte takto:

  • Ak chcete nastaviť časový úsek zobrazenia pre každú snímku, vyberte položku Po a zadajte požadovanú dĺžku v sekundách.

  • Ak chcete nastaviť časový úsek pre každý prechod medzi snímkami, zadajte požadovaný čas v poli Trvanie.

  • Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

  Nastavenie prechodu snímky

Office 365 účastníkov môžete exportovať prezentácie ako súboru s filmom. Ďalšie podrobnosti v téme Uloženie prezentácie ako súboru s filmom .

Office 2011

Ak chcete nastaviť PowerPoint prezentácie na automatické spustenie, postupujte takto:

 1. Na karte prezentácia kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Typ prezentácie vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete prezentovať prezentáciu v okne bez toho, aby mohli diváci rozhodovať o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezeraná jednotlivcom (v okne).

  • Ak chcete prezentáciu cyklicky opakovať, kým divák nestlačí kláves Esc, vyberte možnosť Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

   Poznámka: Výberom tejto možnosti sa automaticky začiarkne políčko Cyklicky opakovať až do stlačenia klávesu Esc, čím sa prezentácia bude cyklicky opakovať.

  Možnosti pre Typ prezentácie

Ak chcete, aby sa prezentácia spustila v kiosku automaticky, môžete určiť čas a spôsob prechodu snímok. Na to môžete použiť rovnaký prechod pre všetky snímky v prezentácii a nastaviť automatický prechod po určitom časovom intervale.

 1. Na karte prechody kliknite na prechod, ktorý chcete, ako napríklad rez, zmiznutie, vymazanie alebo rozdeliť.

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na prechod a potom kliknite na šípku nadol pod galériou prechody.

 2. Na karte Prechody postupujte takto:

  • Ak chcete nastaviť časový úsek zobrazenia pre každú snímku, vyberte položku Po a zadajte požadovanú dĺžku v sekundách.

  • Ak chcete nastaviť časový úsek pre každý prechod medzi snímkami, zadajte požadovaný čas v poli Trvanie.

  • V časti Použiť na kliknite na položku Všetky snímky.

Office 365 účastníkov môžete exportovať prezentácie ako súboru s filmom. Ďalšie podrobnosti v téme Uloženie prezentácie ako súboru s filmom .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×