Vytvorenie alebo odstránenie klávesovej skratky v Office 2011 for Mac

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Môžete si vytvoriť klávesovú skratku, ktorá vám umožní rýchlo vykonať požadovanú úlohu. Ak však vlastná klávesová skratka koliduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, fungovať bude až po vypnutí klávesovej skratky systému Mac OS X.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vytvorenie klávesovej skratky na vykonávanie úlohy

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname Príkazy kliknite na úlohu, ktorej chcete priradiť klávesovú skratku.

  Všetky klávesové skratky, ktoré sú aktuálne priradené vybratej úlohe, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy.

  Ak chcete radšej používať inú klávesovú skratku, pridajte ju do zoznamu klávesových skratiek a potom ju používajte namiesto priradenej.

 4. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kláves, napríklad COMMAND + OPTION + F11.

  Ak zadáte klávesovú skratku, ktorá je už priradená, akcia priradená tejto kombinácii klávesov sa zobrazí vedľa položky Aktuálne priradenie ku.

 5. Kliknite na Priradiť.

  Poznámky : 

  • Ak chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky, stlačte kláves ESC.

  • Uvedené klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre notebooky.

Odstránenie klávesovej skratky na vykonávanie úlohy

Odstrániť je možné klávesové skratky, ktoré ste pridali, no predvolené klávesové skratky sa v Exceli odstrániť nedajú.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname Príkazy kliknite na úlohu, ktorej klávesovú skratku chcete odstrániť.

 4. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Vytvorenie klávesovej skratky na vloženie symbolu

Môžete vytvoriť klávesovú skratku na zadanie symbolu, napríklad symbolu telefónu z písma Zapf Dingbats ( Symbol telefónu v písme Zapf Dingbats ). Ak chcete napríklad vytvoriť klávesovú skratku na vloženie symbolu telefónu, môžete priradiť skratku COMMAND + OPTION + SHIFT + T .

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Symbol.

 2. Kliknite na kartu s požadovaným symbolom alebo špeciálnym znakom.

  Ak je to potrebné, vyberte písmo v kontextovej ponuke Písmo.

 3. Kliknite na požadovaný symbol alebo znak.

 4. Kliknite na položku Klávesová skratka.

 5. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kláves, napríklad COMMAND + OPTION + F11.

  Ak zadáte klávesovú skratku, ktorá je už priradená, akcia priradená tejto kombinácii klávesov sa zobrazí vedľa položky Aktuálne priradenie ku.

 6. Kliknite na Priradiť.

  Poznámky : 

  • Ak chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky, stlačte kláves ESC.

  • Uvedené klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre notebooky.

Odstránenie klávesovej skratky na vloženie symbolu

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Symbol.

 2. Kliknite na symbol alebo znak, ktorého klávesovú skratku chcete odstrániť.

 3. Kliknite na položku Klávesová skratka.

 4. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Obnovenie všetkých predvolených klávesových skratiek

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. Ak chcete obnoviť pôvodný stav klávesových skratiek, kliknite na položku Resetovať všetko a potom v potvrdzujúcom hlásení kliknite na tlačidlo Áno.

  Klávesové skratky pre úlohy sa obnovia na pôvodné nastavenia.

Vypnutie klávesovej skratky systému Mac OS X

Ak chcete používať klávesovú skratku, ktorá sa zhoduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, najskôr je nutné vypnúť príslušnú klávesovú skratku systému Mac OS X.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica a potom kliknite na kartu Klávesové skratky.

 3. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete vypnúť.

Pozrite tiež

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

PowerPoint

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vytvorenie klávesovej skratky na vykonávanie úlohy

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica Tlačidlo Predvoľby klávesnice .

 3. Na karte Klávesové skratky kliknite na položku Skratky k aplikáciám a potom kliknite na položku Pridať Tlačidlo Pridať klávesovú skratku .

 4. V kontextovej ponuke Aplikácia kliknite na položku Iné, kliknite na položku Microsoft Office 2011 a potom na položku Microsoft PowerPoint.

 5. V poli Názov ponuky zadajte názov príkazu, ktorý chcete pridať.

  Môžete napríklad vytvoriť klávesovú skratku pre príkaz Odsek v ponuke Formát tak, že zadáte do daného poľa Odsek....

 6. V poli Klávesová skratka zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kľúč, napríklad COMMAND + OPTION + F11 a potom kliknite na položku Pridať.

  Poznámky : 

  • Uvedené klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre notebooky.

Odstránenie klávesovej skratky na vykonávanie úlohy

Odstrániť je možné klávesové skratky, ktoré ste pridali, no predvolené klávesové skratky sa v Exceli odstrániť nedajú.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica Tlačidlo Predvoľby klávesnice .

 3. Na karte Klávesové skratky kliknite na položku Skratky k aplikáciám.

 4. Kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť Tlačidlo Odstrániť klávesovú skratku .

Vypnutie klávesovej skratky systému Mac OS X

Ak chcete používať klávesovú skratku, ktorá sa zhoduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, najskôr je nutné vypnúť príslušnú klávesovú skratku systému Mac OS X.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica a potom kliknite na kartu Klávesové skratky.

 3. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete vypnúť.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Excel

Môžete si vytvoriť klávesovú skratku, ktorá vám umožní rýchlo vykonať požadovanú úlohu. Ak však vlastná klávesová skratka koliduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, fungovať bude až po vypnutí klávesovej skratky systému Mac OS X.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vytvorenie klávesovej skratky na vykonávanie úlohy

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname vedľa položky Kategórie kliknite na úlohu, ktorej chcete priradiť klávesovú skratku.

  Všetky klávesové skratky, ktoré sú aktuálne priradené vybratej úlohe, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy.

  Ak chcete radšej používať inú klávesovú skratku, pridajte ju do zoznamu klávesových skratiek a potom ju používajte namiesto priradenej.

 4. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kláves, napríklad COMMAND + F11.

  Ak zadáte klávesovú skratku, ktorá je už priradená, akcia priradená tejto kombinácii klávesov sa zobrazí vedľa položky Aktuálne priradenie ku.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámky : 

  • Ak chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky, stlačte kláves ESC.

  • Uvedené klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre notebooky.

Odstránenie klávesovej skratky na vykonávanie úlohy

Odstrániť je možné klávesové skratky, ktoré ste pridali, no predvolené klávesové skratky sa v Exceli odstrániť nedajú.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname vedľa položky Kategórie kliknite na úlohu, ktorej klávesovú skratku chcete odstrániť.

 4. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Obnovenie všetkých predvolených klávesových skratiek

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. Klávesové skratky môžete obnoviť do pôvodného stavu kliknutím na položku Obnoviť všetko.

Vypnutie klávesovej skratky systému Mac OS X

Ak chcete používať klávesovú skratku, ktorá sa zhoduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, najskôr je nutné vypnúť príslušnú klávesovú skratku systému Mac OS X.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica a potom kliknite na kartu Klávesové skratky.

 3. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete vypnúť.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×