Vytvorenie alebo úprava vlastného poľa

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť alebo upraviť vlastné polia v rámci Microsoft Office Project Web Access a pridajte tieto polia do projektov.

Vo vlastných poliach môžete použiť aj zoznamy (alebo atribúty) na vytvorenie hodnôt, ktoré sa zobrazujú členom tímu a ktoré môžu používať. Tieto atribúty sú odvodené od:

 • Vyhľadávacie tabuľky     Tieto tabuľky obsahujú preddefinované hodnoty, ktoré po vytvorení, sa dajú vybrať zo zoznamu členov tímu pri pridávaní vlastného poľa do ich projektové plány.

 • Vzorce     Vzorce možno použiť na generovanie hodnôt polí výpočtom viacerých polí a funkcií.

Čo vás zaujíma?

Vytvoriť alebo upraviť vlastné pole

Vytvorenie alebo úprava vyhľadávacej tabuľky

Vytvorenie vzorca pre vlastné pole

Vytvorenie alebo úprava vlastného poľa

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Definíciu podnikovej vlastné pole.

 3. Ak chcete vytvoriť nové pole, kliknite na položku Nové pole.

  Ak chcete upraviť pole, vyberte požadované pole kliknutím na jeho názov v tabuľke.

 4. Na stránke Nové vlastné pole (alebo ak upravujete existujúce pole, na stránke Upraviť vlastné pole) zadajte názov poľa do poľa Názov.

 5. V časti jednotka a typ v zozname jednotka kliknite na položku projektu, zdrojov alebo úloh a v zozname Typ kliknite na požadovaný typ poľa.

 6. V časti Vlastné atribúty označuje, ak pole nemá priradené vyhľadávaciu tabuľku preddefinovaných hodnôt. Ak chcete vytvoriť alebo upraviť vyhľadávacie tabuľky nájdete v téme vytvoriť alebo upraviť vyhľadávacie tabuľky.

 7. Ak chcete vytvoriť vzorec, ktorý vytvára hodnotu vlastného poľa, vyberte možnosť vzorec v časti Vlastné atribúty a potom zadajte rovnicu vzorca.

  Napríklad nasledujúci vzorec vráti hodnotu "Žiaden základ," "Prekročený o 20% alebo viac," alebo "pod hranicou rozpočtu":

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")

 1. Ak chcete hodnoty poľa zobraziť ako typ údajov alebo text, v sekcii Entita a typ v sekcii Hodnoty na zobrazenie vyberte položku Údaje.

 2. Ak chcete namiesto údajov zobraziť grafické indikátory, v sekcii Hodnoty na zobrazenie vyberte položku Grafické indikátory.

  • V zozname Kritériá pre kliknutím na niektorú z položiek Riadky súhrnu, Nesúhrnné riadky alebo Súhrn projektu určite, aký typ informácií majú grafické indikátory zobrazovať.

  • Ak chcete ďalej upraviť typ informácií, ktorý majú grafické indikátory zobrazovať, v mriežke vyberte test, hodnotu poľa, ktorú chcete testovať, a obrázok, ktorý má grafický indikátor zobraziť.

  • Ak chcete hodnotu poľa zobraziť ako Obrazovkový komentár, začiarknite políčko Zobrazovať hodnoty údajov v popisoch.

 3. V časti vyžaduje, vyberte možnosť Áno alebo nie na označenie, ak používatelia sú potrebné na zadávanie údajov do tohto poľa. Napríklad zobrazia červené tlačidlo hodnota v poli náklady presahuje rozpočtu.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Ak používate grafický indikátor na definovanie hodnoty poľa, Microsoft Office Project Professional 2007 otvorí po kliknutí na položku Uložiť s cieľom overiť grafických indikátorov alebo funkcie vo vzorci. Keď skončíte, vytváranie alebo úpravu pole zatvorte Office Project Professional 2007. Nemusíte vykonať všetky ďalšie prispôsobenia v programe Project Professional vlastné pole, ktoré ste vytvorili v aplikácii Project Web Access.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava vyhľadávacej tabuľky

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Definíciu podnikovej vlastné pole.

 3. Ak chcete vytvoriť novú vyhľadávaciu tabuľku, kliknite na položku Nový vyhľadávacej tabuľky.

  Ak chcete upraviť existujúcu vyhľadávaciu tabuľku, kliknite na jej názov v tabuľke Vyhľadávacie tabuľky pre vlastné polia.

 4. Na stránke Nová vyhľadávacia tabuľka (alebo ak upravujete existujúcu vyhľadávaciu tabuľku, na stránke Úprava vyhľadávacej tabuľky) zadajte názov vyhľadávacej tabuľky do poľa Názov.

 5. V sekcii Typ vyberte typ informácií o projekte, ktorý chcete vo vyhľadávacej tabuľke použiť.

 6. V časti Maska kódu zadať číselné alebo abecedné štruktúru jednotlivých hodnôt v vyhľadávaciu tabuľku.

  Ak majú hodnoty vyhľadávacej tabuľky obsahovať napríklad dve písmená a za nimi majú byť tri čísla usporiadané podľa hierarchickej štruktúry, v prvom riadku tabuľky masky kódu kliknite na položku Znaky a zadajte hodnotu 2, aby ste určili počet znakov. Potom zadajte čiarku, ktorá sa použije ako oddeľovač hodnôt. V druhom riadku kliknite na položku Čísla, zadajte hodnotu 3 a potom zadajte oddeľovač druhej časti hodnoty vyhľadávacej tabuľky.

  Tip: Štruktúra kódu vyhľadávacieho poľa sa zobrazí v poli Ukážka kódu.

 7. V časti Vyhľadávaciu tabuľku, zadajte hodnoty do tabuľky a vytvoriť hierarchický vzťah medzi jednotlivé hodnoty. Definícia masky kódu, ktorý je uvedený v časti Maska kódu musí spĺňať tieto hodnoty. Toto sú hodnoty, z ktorého môžete vybrať používateľov pri zadávaní údajov do vlastné polia. Na pomoc pri vytváraní hodnotu hierarchických vzťahov, kliknite na tlačidlá na paneli s nástrojmi nad tabuľkou:

  • Ak chcete zadať hierarchický vzťah, vyberte riadok, ktorý obsahuje hodnotu, ktorú chcete odsadiť a kliknite na tlačidlo zarážky Zarážka .

  • Ak chcete vytvoriť nový riadok, kliknite na položku Vložiť riadok Obrázok tlačidla .

   Pokračujme vo vyššie uvedenom príklade. Ak chcete, aby hodnoty vyhľadávacej tabuľky obsahovali dve písmená a tri čísla usporiadané podľa hierarchickej štruktúry, do prvého riadka hodnoty vyhľadávacej tabuľky zadajte hodnotu prvých dvoch písmen. Do druhého, tretieho a štvrtého riadka zadajte čísla s troma číslicami, ktoré hierarchicky súvisia s prvým riadkom, a potom každé odsaďte pod prvý riadok. Do piateho riadka zadajte druhú hodnotu pozostávajúcu z dvoch písmen atď.

   Tip: Ak váš správca nainštalovaná Aktualizácia infraštruktúry serverov Microsoft Office, v časti Vyhľadávaciu tabuľku, môžete kliknite na položku exportovať do programu Excel alebo Tlačiť na vykonávanie príslušných akcií v údajoch v tabuľke.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzorca pre vlastné pole

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Definíciu podnikovej vlastné pole.

 3. Kliknite na názov poľa, pre ktoré chcete priradiť vzorec alebo kliknite na položku Nové pole.

 4. Na Nové vlastné pole stránky (alebo Úprava vlastného poľa stránky, ak upravujete existujúci vzorec), v časti Vlastné atribúty kliknite na položku vzorec.

 5. Pomoc pri zostavovaní funkcie, kliknite na položku Vybrať funkciu. V zozname funkcií, kliknite na kategóriu funkcií a potom kliknite na položku funkcie, ktoré chcete použiť.

  Funkcia sa zobrazí v poli.

 6. Ďalej rozvíjať funkciu, kliknite na položku Vyberte operátor a kliknite na tlačidlo operátora. Operátor sa pridá do vzorca.

  Pamätajte na tieto treba pamätať pri vytváraní vzorca:

  • Uzavretie polia projektu v hranatých zátvorkách. Napríklad tento vzorec [Name]&"."&[Project] vráti hodnotu, ktorá obsahuje názov úlohy, za ktorou nasleduje názov projektu bodkou (.) medzi dvoma menami vo formulári TaskName.ProjectName.

  • Vzorec môže obsahovať až 29 úrovní (hniezda) funkcií.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť uložte polí s priradené vzorec.

Poznámka: Po kliknutí na položku UložiťMicrosoft Office Project Professional 2007 sa otvorí s cieľom overiť funkcií vo vzorci. Keď skončíte, vytváranie alebo úpravu pole zatvorte Office Project Professional 2007. Nie je potrebné uložiť zmeny v programe Project Professional, pretože Project používa iba s cieľom overiť vzorec.

Prečo nie je možné vykonať niektoré akcie v aplikácii Project Web Access?

V závislosti od nastavení povolení, ktoré ste použili na prihlásenie k službe Project Web Access sa niektoré funkcie nemusia zobraziť alebo nemusia byť dostupné. Obsah zobrazený na niektorých stránkach sa okrem toho môže odlišovať od zadokumentovaného obsahu, ak správca servera prispôsobil službu Project Web Access, no neprispôsobil príslušným spôsobom aj Pomocníka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×