Vytvorenie accessovej aplikácie

Accessová aplikácia je databáza, ktorú používate v štandardnom webovom prehliadači, ale jej návrh a úpravu vykonávate v Accesse 2013. Údaje a databázové objekty sú uložené na SQL Serveri alebo v databáze Microsoft Azure SQL, aby bolo možné zdieľať údaje v rámci organizácie pomocou lokálneho SharePointu 2013, služieb Office 365 Small Business alebo služieb Office 365 Enterprise.

Aplikáciu môžete vytvoriť buď zo šablóny, alebo úplne od začiatku. Vlastnú aplikáciu vytvoríte nasledovne:

  1. Otvorte Access 2013 a kliknite na položku Vlastná webová aplikácia.

  2. Zadajte názov a umiestnenie aplikácie (umiestnenie môžete vybrať aj zo zoznamu Dostupné umiestnenia) a potom kliknite na položku Vytvoriť.

Tip    Umiestnenie servera alebo názov databázy môžete skontrolovať kliknutím na položky Súbor > Informácie .

Tlačidlo Vlastná webová aplikácia na úvodnej obrazovke

Teraz do novej aplikácie pridajte tabuľky. Môžete buď pridať prednastavené tabuľky, ktoré sú ako šablóny a v niektorých prípadoch zahŕňajú predpripravené súvisiace tabuľky, alebo začať s prázdnymi tabuľkami.

Vyhľadávacie pole šablóny tabuľky na úvodnej obrazovke Accessu.

Pridanie šablóny tabuľky:   Do poľa Hľadať zadajte typ informácií, ktoré budete do tabuľky ukladať, napríklad úlohy alebo ľudí. Kliknite na tlačidlo Hľadať a zo zoznamu vyberte vhodnú tabuľku.

Ak má šablóna súvisiace tabuľky, zobrazí sa ikona viacerých tabuliek. Ak napríklad pridáte tabuľku Aktíva, Access pridá aj súvisiacu tabuľku Zamestnanci.

Ikona udávajúca prítomnosť viacerých tabuliek v šablóne

Pridanie prázdnej tabuľky:   Kliknite na položku Pridať novú prázdnu tabuľku.

Práve pridané tabuľky sa zobrazia na ľavej table.

Práca so zobrazeniami

Access pre každú tabuľku automaticky vytvára zobrazenia zoznamu a údajové zobrazenia. V závislosti od typu vybratej šablóny tabuľky sa môže vytvoriť aj súhrnné zobrazenie, v ktorom sa položky zoskupia podľa konkrétneho poľa. Ďalšie zobrazenie pridáte kliknutím na znamienko plus.

Úprava návrhu zobrazenia:

  1. Vyberte tabuľku.

  2. Vyberte zobrazenie.

  3. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia/akcie vyberte akciu, ktorú chcete vykonať.

Poznámka    Odstránením zobrazení (alebo ovládacích prvkov v zobrazeniach) sa neodstránia podkladové údaje.

Pridávanie údajov

Ak chcete zadať údaje do tabuliek alebo ich upraviť, kliknite na kartu Domov a potom na položku Otvoriť v prehliadači. Vyberte tabuľku a zobrazenie, ktoré chcete použiť, a potom pomocou tlačidiel na paneli s akciami pridávajte, upravujte alebo odstraňujte položky.

Môžete tiež importovať údaje z externého zdroja, napríklad z accessovej počítačovej databázy, súboru Microsoft Excelu, zdroja ODBC, textového súboru alebo zoznamu SharePointu. Údaje sa pridajú ako nová tabuľka.

Výbery zdrojov údajov: Access, Excel, SQL Server alebo údaje ODBC, text alebo súbor CSV, zoznam SharePointu.

Poznámka    Webovú databázu Accessu 2010 môžete upraviť v Accesse 2013, nemôžete ju však aktualizovať na accessovú aplikáciu. Na to je potrebné vytvoriť novú vlastnú webovú aplikáciu a importovať tabuľky z webovej databázy Accessu 2010. Predvolené zobrazenia sa vytvoria automaticky a môžete tiež pridať svoje vlastné zobrazenia.

Uloženie aplikácie

Kliknutím na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup sa vykonané zmeny nahrajú na server SharePoint alebo na lokalitu služieb Office 365, takže netreba vykonať samostatný krok na ich publikovanie.

Ak chcete aplikáciu zálohovať alebo presunúť, uložte ju ako balík aplikácie SharePoint kliknutím na položky Súbor > Uložiť ako > Uložiť ako balík.. Zadajte názova vyberte, či chcete uložiť iba návrh aplikácie alebo chcete zahrnúť údaje do balíka.

Rýchly prehľad informácií o ďalších možnostiach nájdete v téme Čo je nové v Accesse 2013.

Ďalší postup

Ďalší postup závisí od vašich zámerov s aplikáciou, v týchto článkoch však nájdete užitočné informácie:

Na začiatok stránky

Platí pre: Access 2013, Access 2016 PreviewBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk