Vytvorenie accessovej aplikácie zo šablóny

Usporadúvanie údajov pomocou accessovej aplikácie je rýchle a je mimoriadne rýchle, ak ako východisko použijete šablónu. Keď vyberáte šablónu, Access zostaví aplikáciu obsahujúcu tabuľky, ktoré by ste pravdepodobne pridali sami, keby ste aplikáciu vytvárali úplne od začiatku.

Poznámka : Vytvárané aplikácie môžete prispôsobiť vždy, bez ohľadu na to, či ich vytvárate pomocou šablóny alebo kliknutím na tlačidlo Vlastná webová aplikácia na úvodnej obrazovke.

  1. Na úvodnej obrazovke Accessu prejdite nadol, kým sa nezobrazia hlavné šablóny. Ako prvé sú zobrazené najobľúbenejšie aplikácie, ako je napríklad Riadenie projektov, Sledovanie aktív a Kontakty.
    Šablóny aplikácií na úvodnej obrazovke Accessu 2013.


    Poznámka :  Šablóny, ktoré sa začínajú slovom „počítačový“, vytvoria klientsku počítačovú databázu, ktorá nie je kompatibilná so službami Access Services. Skontrolujte, či ikona aplikácie zodpovedá šablóne accessovej aplikácie.

  2. Kliknite na šablónu a zadajte názov do poľa Názov aplikácie.

    Vypĺňanie polí pri vytváraní novej aplikácie.

  3. Umiestnenie pre aplikáciu vyberte zo zoznamu alebo zadajte umiestnenie do poľa Webové umiestnenie. Musí ísť o umiestnenie, v ktorom sú dostupné služby Access Services, napríklad lokalitu Office 365 alebo server s nainštalovaným Microsoft SharePoint Serverom.

  4. Kliknite na položku Vytvoriť. Access vytvorí aplikáciu a zobrazí ju v Accesse. Ak chcete aplikáciu začať používať hneď, postupne kliknite na položky Domov > Spustiť aplikáciu.

Čo ďalej?

V prehliadači začnite do aplikácie zadávať údaje. Do každej tabuľky vložte pár položiek a následne preskúmajte rozličné zobrazenia. Vyberte hodnoty z rozbaľovacích zoznamov alebo využite automatické dokončovanie a presvedčte sa, že na to, aby ste mohli kliknutím prechádzať cez súvisiace údaje, nemusíte pridávať žiadne nové ovládacie prvky ani makrá.

Ak už máte údaje, ktoré sú uložené v hárku, môžete ich skopírovať a prilepiť do jedného z údajových zobrazení v novej aplikácii za predpokladu, že ste stĺpce tabuľky usporiadali v rovnakom poradí ako v údajovom hárku aplikácie a že typy údajov v jednotlivých stĺpcoch sú kompatibilné s údajmi v danej aplikácii. Pred uložením položky bude zrejme potrebné do niektorých stĺpcov v údajovom hárku aplikácie zadať hodnotu. Znamená to dodatočné vyčistenie tabuľky v malom rozsahu, avšak po tom, ako bude všetko nastavené, by sa mali údaje prilepiť do aplikácie.

Takisto môžete údaje do aplikácie importovať. Vytvorí sa nová tabuľka, ktorá sa nezačlení automaticky medzi ostatné tabuľky v aplikácii, ale ľahko sa do nej pridávajú vyhľadávacie polia určené na vytváranie vzťahov medzi tabuľkami. Ak napríklad pomocou importu údajov o zamestnancoch do aplikácie, ktorá už obsahuje tabuľku Úlohy, vytvoríte tabuľku Zamestnanci, môžete do tabuľky Úlohy pridať vyhľadávacie pole, aby ste v novej tabuľke Zamestnanci mohli zamestnancom priraďovať úlohy. Zistite, ako je možné v aplikácii Access vytvárať vzťahy, v téme o vytváraní vzťahov.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×