Vytvorenie a zdieľanie fondu zdrojov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri práci na viacerých projektoch je náročné určiť, kto je k dispozícii na prácu na projekte.

Ak tých istých ľudí priradíte k niekoľkým projektom alebo v projekte použijete zdieľané zdroje, je užitočné skombinovať všetky informácie o zdrojoch do jedného centrálneho súboru s názvom fond zdrojov. Fond zdrojov je užitočný aj na určovanie konfliktov priradenia a zobrazenie času priradenia v rámci jednotlivých projektov.

Vytvorenie fondu zdrojov

Poznámka : Ak používate Project Professional 2013 a zdroje sa vo vašej organizácii nachádzajú vo fonde zdrojov podniku, nemusíte vytvárať iný fond zdrojov.

 1. Otvorte Project 2013 a kliknite na položku Prázdny projekt > kartu zdroj.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Plánovač tímov a potom na položku Hárok zdrojov.

 3. Kliknite na položku Pridať zdroje a importujte existujúce informácie o zdrojoch.

Ak chcete zadať informácie o nových ľuďoch, kliknite na položku Pracovný zdroj a pridajte informáciu o názve zdroja a podrobnosti.

pridať zdroj nových ľudí

Poznámka : Ak používate Project Professional s programom Project Server, budete mať prístup k podnikovým prostriedkom. Ďalšie informácie o verziách projektu nájdete v téme Porovnanie verzií projektu Professional 2013. Zoznam zdrojov podniku zvyčajne spravuje správca a každý projektový manažér z týchto zdrojov môžete pridať svoje projekty.

Po vytvorení zdieľaného fondu zdrojov pochádzajú informácie pre všetky zdieľané projekty z tohto fondu zdrojov a všetky informácie ako priradenia, miera nákladov a dostupnosť sa nachádzajú v tomto ústrednom umiestnení.

Použitie fondu zdrojov

 1. Otvorte projekt fondu zdrojov.

 2. Otvorte projekt, ktorý bude zdieľať zdroje z fondu, a kliknite na položku zdroj > Fond zdrojov > Zdieľať zdroje.

Otvorené zdieľať zdroje z fondu zdrojov

 1. Kliknite na položku Použiť zdroje a v poli Od: kliknite na projekt fondu zdrojov, ktorý ste otvorili v kroku 1.

sahare zdroje možnosti dialógového okna

 1. Ak chcete, aby informácie z fondu zdrojov prepísali všetky konfliktné informácie z projektu (zdieľajúceho), kliknite na položku Prednosť má fond zdrojov.

Alebo

Ak chcete, aby informácie vo vašom projekte prepísali všetky konfliktné informácie z fondu zdrojov, kliknite na položku Prednosť má zdieľajúci.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Teraz môžete použiť zdroje pre svoj projekt. Všetky zdroje v projekte sa automaticky pridajú do fondu.

 1. Ak chcete zobraziť zoznam zdieľaných zdrojov, kliknite na položky Úloha> Ganttov graf > Hárok zdrojov.

Hárok zdrojov

Práca s informáciami o využívaní zdrojov

Súbor s fondom zdrojov z aktuálneho projektu (zdieľajúci súbor) môžete zobraziť a aktualizovať. Zdroje je dobré pravidelne aktualizovať a zobrazovať, aby sa získali najnovšie informácie o priradeniach a ich vplyve na projekty.

Poznámka :  Ak chcete priamo upraviť súbor s fondom zdrojov, budete potrebovať prístup na čítanie a zapisovanie do súboru. Ak ho nemáte, budete môcť iba zobraziť informácie o využívaní zdrojov a vykonávať zmeny v zdrojoch svojho projektu.

 1. Otvorte zdieľajúci súbor projektu.

 2. V zobrazenom poli kliknite na položku Otvoriť fond zdrojov a zobraziť nasadenia vo všetkých súboroch zdieľania. Tým sa otvorí fond zdrojov ako súbor iba na čítanie.

 3. Ak chcete zobraziť priradenia v projektoch zdieľajúcich fond zdrojov, kliknite na položky Úloha> Ganttov graf > Použitie zdrojov.

Zobrazenie používania zdrojov

Tip : Názvy zdrojov zobrazené červenou farbou označujú preťažené zdroje.

Môžete vykonať aktualizáciu novými zdrojmi, aktualizovať celkový plánovaný objem a pracovné informácie. Zistite viac o priraďovaní ľudí k úlohám.

 1. Po vykonaní aktualizácií kliknite na položky Zdroj > Fond zdrojov > Aktualizovať fond zdrojov.

Aktualizácia fondu zdrojov po úprave zdrojov v súbore zdieľajúceho

Tip : Ak funkcia Aktualizovať fond zdrojov nie je vo vašom projekte k dispozícii, pravdepodobne ste súbor s fondom zdrojov otvorili v režime na čítanie a zapisovanie. Zavrite a znova otvorte fond zdrojov v režime na čítanie.

Niekoľko ďalších krokov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×