Vytvorenie a zdieľanie fondu zdrojov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri práci na viacerých projektoch sa môže stať, že viete, kto je k dispozícii na prácu na projekte.

Ak priradíte rovnakých ľudí viacerým projektom alebo použijete zdieľané zdroje v projekte, pomôže vám skombinovať všetky informácie o zdroji do jedného centrálneho súboru s názvom fond zdrojov. Fond zdrojov je užitočný aj pri identifikácii konfliktov priradení a zobrazení časového prídelu pre každý projekt.

Vytvorenie fondu zdrojov

Poznámka: Ak v fonde podnikových zdrojov organizácie používate Project Professional a zdroje, nie je potrebné vytvoriť ďalší fond zdrojov. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie zdrojov do fondu podnikových zdrojov .

 1. Otvorte Project, kliknite na položku prázdny projekt > zdrojov .

 2. Kliknite na šípku vedľa položky plánovač tímov a kliknite na položku hárok zdrojov.

 3. Kliknite na položku pridať zdroje a importovať existujúce informácie o zdroji.

Ak chcete zadať informácie o nových ľuďoch, kliknite na položku pracovný zdroj a pridajte názov zdroja a Podrobnosti.

pridať zdroj nových ľudí

Poznámka: Ak používate Project Professional s Project serverom, budete mať prístup k podnikovým zdrojom. Ďalšie informácie o verziách Projectu nájdete v téme porovnanie verzií Projectu. Zoznam podnikových zdrojov zvyčajne spravuje správca a každý projektový manažér môže pridať z týchto zdrojov do svojich projektov.

Po vytvorení zdieľaného fondu prostriedkov sa informácie pre každý zdieľaný projekt vytvoria z tohto fondu zdrojov a všetky informácie, ako sú napríklad úlohy, sadzby nákladov a dostupnosť, sú v tomto centrálnom umiestnení.

Používanie fondu zdrojov

 1. Otvorte projekt fondu zdrojov.

 2. Otvorte projekt, ktorý bude zdieľať zdroje z fondu, a kliknite na položku fond prostriedkov _GT_ zdrojov > zdieľať zdroje.

  Otvorenie položky Zdieľať zdroje z fondu zdrojov

 3. Kliknite na položku použiť zdrojea v poli od kliknite na projekt fondu zdrojov, ktorý ste otvorili v kroku 1.

  Možnosti dialógového okna Zdieľanie zdrojov

 4. Ak chcete, aby informácie v rámci fondu zdrojov prepísali všetky konfliktné informácie z projektu (Sharer), kliknite na položku fond má prednosť .

  Alebo

  Ak chcete, aby informácie v projekte prepísali všetky konfliktné informácie z fondu zdrojov, kliknite na položku prednosť .

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zdroje pre svoj projekt teraz môžete použiť. Všetky zdroje v projekte sa automaticky pridajú do fondu.

 6. Ak chcete zobraziť zoznam zdieľaných zdrojov, kliknite na položku úloha> Ganttovho grafu > Resource Sheet.

  Hárok zdrojov

Práca s informáciami o používaní zdrojov

Súbor fondu zdrojov môžete zobraziť a aktualizovať z aktuálneho projektu (zdieľajúci súbor ). Je vhodné pravidelne aktualizovať a zobrazovať zdroje informácií, ktoré vám pomôžu získať najnovšie informácie o prídeloch a jeho vplyve na projekty.

Poznámka: Ak chcete priamo upraviť súbor fondu zdrojov, budete potrebovať prístup na čítanie a zapisovanie do daného súboru. V opačnom prípade môžete zobraziť iba používanie zdrojov a vykonávať zmeny v projekte zdroje.

 1. Otvorte projekt zdieľajúci súbor.

 2. V zobrazenom okne kliknite na položku Otvoriť fond zdrojov a zobrazte úlohy vo všetkých súboroch zdieľania. Tým sa otvorí fond zdrojov ako súbor určený iba na čítanie.

 3. Ak chcete zobraziť úlohy v rámci projektov, ktoré zdieľajú fond zdrojov, kliknite na položku úloha > Ganttovho grafu > využitie zdrojov

  Zobrazenie používania zdrojov

  Tip: Názvy zdrojov, ktoré sa zobrazujú červenou farbou označujú zdroj nad alokáciou.

  Môžete aktualizovať nové zdroje, aktualizovať celkový plán a informácie o práci. Získajte ďalšie informácie o priraďovaní osôb k úlohám.

 4. Po vykonaní všetkých aktualizácií kliknite na položku fond zdrojov > fondu _GT_ aktualizujte fond zdrojov

  Aktualizácia fondu zdrojov po úprave zdrojov v súbore zdieľajúceho

  Tip: Ak nie je k dispozícii Aktualizácia fondu zdrojov z projektu, možno ste otvorili súbor fondu zdrojov v režime čítania a písania. ZaTvorenie a opätovné otvorenie fondu zdrojov v režime čítania.

Zastavenie zdieľania zdrojov

Ak váš projekt zdieľa zdroje z fondu zdrojov alebo z iného súboru projektu, môžete ho odpojiť od iného súboru. Zdroje s priradenými úlohami v súbore projektu zostávajú v projekte po odpojení súboru z fondu zdrojov alebo iného súboru projektu, ale ostatné zdroje z fondu zdrojov alebo iného súboru už nie sú k dispozícii.

Poznámka: Pri odpojení zdieľajúci súbor zvyčajne nechcete, aby sa priradenia úloh zachovali v rámci fond zdrojov. Priradenia sa však zachovajú, ak odpojíte súbor Sharer z fondu zdrojov, keď fond zdrojov nie je otvorený, alebo Ak neuložíte fond zdrojov po odpojení súboru Sharer. Ak chcete odstrániť zachované priradenia z fondu, odpojte súbor zdieľania zo súboru fondu prostriedkov a všetky informácie o priradení úloh sa odstránia z fondu zdrojov bez toho, aby to ovplyvnilo bývalý súbor Sharer. Ak sa už v fonde zdrojov vyskytnú zvyšné úlohy, znova pripojte súbor Sharer k fondu zdrojov a znova ho odpojíte.

OdPojenie aktívneho súboru zdieľania z fondu zdrojov

Môžete odpojiť aktívny Projektový súbor z fondu zdrojov alebo iného súboru, ku ktorému je pripojený, a zdieľať zdroje.

 1. Otvorte fond zdrojov, ktorý obsahuje zdroje, ktoré zdieľate.

 2. V dialógovom okne Otvoriť fond prostriedkov kliknite na položku Otvoriť fond prostriedkov na čítanie a zapisovanie, aby ste mohli zmeniť informácie o zdroji. Nezabúdajte, že otvorenie fondu s povolením na čítanie a zapisovanie zachová ďalšie aktualizácie fondu s novými informáciami.

 3. Otvorte projekt.

 4. Vyberte položku fond prostriedkov _GT_ zdrojov > zdieľať zdroje

 5. Kliknite na položku použiť vlastné zdrojea potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Uložte obidva súbory projektu.

Ďalšie informácie o fondoch zdrojov

Fond zdrojov vám uľahčí spravovanie ľudí alebo zariadení priradených k úlohám vo viacerých projektových súboroch. Fond zdrojov sústreďuje informácie o zdrojoch, ako je napríklad názov zdroja, použité kalendáre, jednotky zdroja a tabuľky nákladových sadzieb.

Každý projekt, ktorý používa zdroje z fondu zdrojov, sa nazýva zdieľajúci súbor.

Tip: Vytvorte nový (samostatný) Projektový súbor len pre informácie o zdroji. Umožní vám to zjednodušiť spravovanie informácií o zdrojoch a priradení úloh medzi súbormi zdieľania a fondom zdrojov.

Before and after creating a resource pool

Vzhľad tlačidla Pred vytvorením fondu zdrojov každý projekt obsahuje vlastné informácie o zdroji. Niektoré z týchto informácií sa môžu prekrývať alebo dokonca v konflikte s informáciami o rovnakých prostriedkoch použitých v iných projektoch.

Vzhľad tlačidla Po vytvorení zdieľaného fondu zdrojov sa informácie o zdrojoch v jednotlivých projektoch vytvoria z fondu jediného zdroja. Informácie o priRadení, ako aj sadzby nákladov a dostupnosť všetkých zdrojov, bývajú v jednom centrálnom umiestnení.

Vzhľad tlačidla Je tiež jednoduchšie Zobraziť preťaženia zdrojov spôsobené konfliktnými priradenými úlohami v rámci viacerých projektov.

Ďalšie kroky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×