Vytvorenie a tlač nápisu, plagátu alebo inej väčšej publikácie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri vytváraní publikácie, napríklad bannery, a vyberte veľkosť väčšia než 8,5 x 11 palcov v Nastavenie strany, Publisher vytlačí publikácie, ktorá je väčšia ako jeden hárok papiera. V Publisher môžete vytlačiť publikácií väčšia ako 240 podľa 240 palca.

Dôležité : Niektoré prvky, ako napríklad prechody farieb, čiary alebo štýl orámovania, sa nemusia pri veľkosti písma väčšej ako 304,80 cm vytlačiť správne.

Tieto pokyny sú špecifické pre Publisher 2016, Publisher 2013 a Publisher 2010.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie nápisu

Vytvorenie plagátu

Pridanie obrázkov k nápisu alebo na plagát

Úprava prekrývaním

Tlač nápisu alebo plagátu

Vytvorenie nápisu

 1. Kliknite na položky súbor > nový a vyberte možnosť vstavané Ak chcete použiť niektorú zo šablón nainštalovaných v Publisher.

  Snímka obrazovky s kategóriami vstavaných šablón v programe Publisher.

  Tip : Pomocou programu Publisher 2010? Kliknite na položky súbor > nové a začiarknite políčka nainštalované a Online šablóny v časti Dostupné šablóny.

 2. Vyberte kategóriu, bannery, kliknite na tlačidlo nápisu, ktorý sa má – napríklad Dieťa Gratulujeme.

 3. V časti prispôsobiť a Možnosti vyberte požadované možnosti.

  Snímka obrazovky Publisher prispôsobiť a možnosti výberu.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Na karte Návrh strany, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť šírku a výšku nápisu, kliknite na položku veľkosť a potom vyberte veľkosť strany alebo kliknite na položku vytvoriť novú veľkosť strany.

  • Ak chcete zmeniť farebnú schému nápisu, vyberte farebnú schému v skupine schémy.

  • Ak chcete zmeniť nápis schémy písiem, kliknite na položku písma a potom vyberte položku pár písma.

 6. Náhradný text a obrázky nadpisu nahraďte vami vybraným textom a obrázkami alebo inými objektmi podľa vlastného výberu.

 7. Kliknite na položky súbor > Uložiť ako a potom kliknite na položku umiestnenie alebo priečinok, kam chcete uložiť nový banner.

 8. Do poľa názov súboru zadajte názov pre váš pútač.

 9. V rozbaľovacom zoznameTyp súboru kliknite na položku Súbory programu Publisher.

 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie plagátu

Ak chcete vytvoriť plagátu v programe Publisher, najprv vytvoriť pruhu. Zmeňte veľkosť strany banner na požadovanú veľkosť plagátu.

 1. Na karte Návrh strany kliknite na položku veľkosť > Ďalšie predvolené veľkosti strany.

  Snímka obrazovky s možnosťou Ďalšie predvolené veľkosti strany na karte Návrh strany v programe Publisher.

 2. V časti Typy publikácií vyberte plagátov a potom vyberte požadovanú veľkosť.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Návrh strany, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť šírku a výšku nápisu, kliknite na položku veľkosť a potom vyberte veľkosť strany alebo kliknite na položku vytvoriť novú veľkosť strany.

  • Ak chcete zmeniť farebnú schému nápisu, vyberte farebnú schému v skupine schémy.

  • Ak chcete zmeniť nápis schémy písiem, kliknite na položku písma a potom vyberte položku pár písma.

 5. Náhradný text a obrázky nadpisu nahraďte vami vybraným textom a obrázkami alebo inými objektmi podľa vlastného výberu.

 6. Kliknite na položky súbor > Uložiť ako a potom kliknite na položku umiestnenie alebo priečinok, kam chcete uložiť nový banner.

 7. Do poľa názov súboru zadajte názov pre váš pútač.

 8. V rozbaľovacom zoznameTyp súboru kliknite na položku Súbory programu Publisher.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie obrázkov k nápisu alebo na plagát

Pridanie obrázkov

 1. Na karte Vložiť v skupine ilustrácie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie obrázka z počítača, kliknite na položku obrázky a potom vyhľadajte obrázok, ktorý chcete vložiť, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete pridať online obrázok, kliknite na položku Obrázky Online a potom vyberte položku Hľadanie obrázkov cez Bing. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

   Poznámka : Môžete filtrovať výsledky hľadania výberom možnosti Len licencie CC (Creative Commons) (ďalšie informácie nájdete tu) alebo si môžete vybrať zobrazenie všetkých obrázkov. Ak sa rozhodnete pre možnosť Všetky obrázky, výsledky hľadania sa rozbalia a zobrazia v Bingu. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich majetok vrátane autorských práv. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie.

Môžete tiež pridať obrázky z webovej stránky a nahradiť existujúce obrázky. Ďalšie informácie.

Na začiatok stránky

Úprava prekrývaním

Pri tlači veľký nápis alebo plagát, ktorý sa skladá z mnohých vodorovných a zvislých stránok, môžete zvýšiť alebo znížiť okraje strán tak, aby sa môžu strany pospájať bez zahŕňa časť oblasti tlače.

 1. Kliknite na položky súbor > Tlačiť a potom kliknite na tlačidlo Možnosti rozloženia v časti Nastavenie.

  Možnosti rozloženia v Publisheri nastavenia tlačiarne.

 2. V dialógovom okne Možnosti rozloženia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zvýšiť okrajov papiera, ktoré prekrývanie oblasti vodorovné tlače na strane nápisu, plagátu alebo väčšej publikácie, zmeňte nastavenie Horizontálne prekrytie.

  • Ak chcete zvýšiť okrajov papiera, ktoré prekrývanie oblasti zvislé tlače na strane nápisu, plagátu alebo väčšej publikácie, zmeňte nastavenie zvislé prekrytie.

  • Ak chcete vytlačiť jednu stranu väčšej publikácie, začiarknite políčko vytlačiť jednu dlaždicu a potom vyberte číslo riadka alebo stĺpca dlaždicu, ktorú chcete vytlačiť.

 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť > Tlačiť.

  Poznámka : Vo všetkých počítačových tlačiarňach sa okraje nachádzajú v oblasti, ktorá sa nedá potlačiť.

Na začiatok stránky

Tlač nápisu alebo plagátu

Ak chcete vytlačiť plagáte alebo reklamnom pruhu, kliknite na položky súbor > Tlačiť. Vyberte tlačiareň a upravte nastavenie a potom kliknite na položku Tlačiť.

Poznámka : Ak chcete tlačiť nápis na papier, ktorý je určený na plagáty, musíte použiť takú tlačiareň, ktorá podporuje tlač papiera tejto veľkosti. Ak chcete zistiť, či tlačiareň, ktorú používate, podporuje tlač papiera tejto veľkosti, v dialógovom okne Tlač skontrolujte možnosti na karte Nastavenie papiera a publikácie v časti Papier.

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sú špecifické pre Publisher 2007.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie nápisu

Vytvorenie plagátu

Pridanie obrázkov k nápisu alebo na plagát

Úprava prekrývaním

Tlač nápisu alebo plagátu

Vytvorenie nápisu

 1. V zozname Typy publikácií kliknite na položku Nápisy.

 2. V galérii Nápisy vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na požadovaný typ nápisu, napríklad Byt na prenájom.

  • Kliknite naZobraziť šablóny z lokality Microsoft Office Online, potom kliknite na požadovaný typ nápisu, ktorý chcete prevziať a prejdite na krok 4.

 3. V časti okna Prispôsobiť a Možnosti vyberte požadované možnosti.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Na pracovnej table Formátovať publikáciu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť šírku alebo výšku nápisu, kliknite na pracovnej table na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany a vyberte veľkosť strany alebo kliknite na položku Vytvoriť vlastnú veľkosť strany.

  • Ak chcete zmeniť farebnú schému nápisu, kliknite na pracovnej table na položku Farebné schémy a potom vyberte požadovanú schému.

  • Ak chcete zmeniť schému písma pre nápis, kliknite na pracovnej table na položku Schémy písiem a vyberte požadovanú schému.

 6. Náhradný text a obrázky nadpisu nahraďte vami vybraným textom a obrázkami alebo inými objektmi podľa vlastného výberu.

 7. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 8. V poli Uložiť do kliknite na priečinok, do ktorého chcete novú publikáciu uložiť.

 9. Do poľa Názov súboru zadajte názov publikácie nápisu.

 10. V rozbaľovacom zoznameTyp súboru kliknite na položku Súbory programu Publisher.

 11. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie plagátu

Na vytvorenie plagátu v programe Publisher je dôležité vytvoriť najskôr nápis a potom zmeniť veľkosť strany na požadovanú veľkosť plagátu.

 1. Na pracovnej table Typy publikácií kliknite na položku Nápisy a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V časti Nápisykliknite na položku Prázdne veľkosti.

  • Kliknite na príkaz Zobraziť šablóny z lokality Microsoft Office Online, potom kliknite na typ plagátu, ktorý chcete prevziať a prejdite na krok 3.

 2. V časti Prázdne veľkosti vyberte požadovanú veľkosť papiera alebo kliknite na položku Vytvoriť vlastnú veľkosť strany a vytvorte vlastnú veľkosť strany.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Na pracovnej table Formátovať publikáciu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť farebnú schému, kliknite na pracovnej table na položku Farebné schémy a vyberte požadovanú schému.

  • Ak chcete zmeniť schému písma, kliknite na pracovnej table na položku Schémy písiem a vyberte požadovanú schému.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 6. V poli Uložiť do kliknite na priečinok, do ktorého chcete novú publikáciu uložiť.

 7. Do poľa Názov súboru zadajte názov publikácie.

 8. V rozbaľovacom zoznameTyp súboru kliknite na položku Súbory programu Publisher.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie obrázkov k nápisu alebo na plagát

Pridanie obrázka ClipArt

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom kliknite do prázdneho rámu obrázka, ukážte na príkaz Zmeniť obrázok a potom kliknite na položku ClipArt.

 3. Na pracovnej table Obrázky Clip Art zadajte do poľa Hľadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný obrázok.

  Ak chcete spresniť vyhľadávanie, vykonajte aspoň jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete výsledky hľadania obmedziť na konkrétnu kolekciu obrázkov, vyberte v poli Hľadať v požadovanú kolekciu.

  • Ak chcete výsledky hľadania obmedziť na konkrétny typ mediálneho súboru, začiarknite v poli Požadované výsledky políčko vedľa požadovaných typov obrázkov.

  Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

 4. Kliknite na tlačidlo Prejsť.

 5. V zozname výsledkov hľadania na pracovnej table ClipArt kliknite na požadovaný obrázok.

Pridanie obrázka zo súboru

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom kliknite do rámu obrázka, ukážte na príkaz Zmeniť obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, a kliknite na súbor s obrázkom.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete obrázok vložiť, kliknite na tlačidlo Vložiť.

  • Ak chcete obrázok prepojiť so súborom obrázka na pevnom disku, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

   Poznámka : Ak chcete publikácie, ako sú nápisy na jednom veľkom papieri, pozvánky na papieri s plastickým povrchom alebo obrázky na tričkách, tlačiť na komerčnej tlačiarni alebo ak chcete publikáciu presunúť do iného počítača, použite sprievodcu Zbaľ a choď, aby boli súčasťou odoslania aj prepojené grafické prvky.

   Ak nepoužijete sprievodcu Zbaľ a choď, môže sa stať, že grafické prvky sa so súborom neskopírujú. Viac informácií o prepojení a vložení grafických prvkov a o sprievodcovi Zbaľ a choď nájdete v časti Pozrite tiež.

Pridanie obrázka priamo zo skenera alebo z digitálneho fotoaparátu

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na rám obrázka, ukážte na príkaz Zmeniť obrázok a potom kliknite na položku Zo skenera alebo fotoaparátu.

 3. Ak máte k počítaču pripojených viac zariadení, vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie obrázka zo skenera    Ak na skenovanie obrázka použijete predvolené nastavenia, pri obrázkoch, ktoré pridávate k publikácii online, kliknite na prepínač Webová kvalita alebo pri obrázkoch, ktoré pridávate k tlačovej publikácii, kliknite na prepínač Tlačová kvalita. Obrázok sa naskenuje po kliknutí na tlačidlo Vložiť.

   Poznámka : V prípade niektorých skenerov môže byť tlačidlo Vložiť nedostupné, pretože softvér týchto skenerov nepodporuje automatické skenovanie. V takom prípade kliknite namiesto toho na tlačidlo Vlastné vloženie.

  • Pridanie obrázka z fotoaparátu alebo iného zariadenia    Ak je vybratým zariadením fotoaparát alebo iné zariadenie (nie skener) alebo ak pred skenovaním obrázka chcete prispôsobiť nastavenia, kliknite na tlačidlo Vlastné vloženie a potom pokračujte podľa pokynov, ktoré boli dodané so zariadením.

Pridanie obrázka pomocou nástroja Správca grafiky

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom kliknite do rámu obrázka, ukážte na položku Zmeniť obrázok a potom kliknite na položku Správca grafiky.

 3. Na pracovnej table Správca grafiky v časti Vybrať obrázok nastavte ukazovateľ na názov prázdneho rámčeka obrázka, ktorý chcete, nahradiť, kliknite na šípku a kliknite na položku Vložiť obrázok do tohto rámu.

 4. V dialógovom okne Vloženie obrázka kliknite na požadovaný obrázok.

  Ak sa požadovaný obrázok nezobrazí, vyhľadajte priečinok, v ktorom sa tento obrázok nachádza.

 5. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete obrázok vložiť, kliknite na tlačidlo Vložiť.

  • Ak chcete obrázok prepojiť so súborom obrázka na pevnom disku, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

Na začiatok stránky

Zmena prekrývania

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Tlačiť.

  • Ak chcete zväčšiť šírku okrajov papiera, ktoré sa prekrývajú medzi vodorovne potlačenou časťou strany nápisu, plagátu alebo inej veľkej publikácie, v časti Ďalšie možnosti tlače zmeňte nastavenie v poli Vodorovné prekrytie.

   Napríklad pri tlači veľký banner, ktorý sa skladá z mnohých vodorovných strán, môžete zvýšite alebo znížite okraje strán tak, aby sa môžu strany pospájať bez zahŕňa časť oblasti tlače.

  • Ak chcete zväčšiť šírku okrajov papiera, ktoré sa prekrývajú medzi zvislo potlačenou časťou strany nápisu, plagátu alebo inej veľkej publikácie, v časti Ďalšie možnosti tlače zmeňte nastavenia v poli Zvislé prekrytie.

   Ak napríklad tlačíte nápis veľkých rozmerov, ktorý je zložený z mnohých zvislých strán, môžete zväčšiť alebo zmenšiť okraje strán tak, aby ste mohli strany pospájať bez toho, aby ste zakryli oblasti tlače.

  • Ak chcete tlačiť iba jednu stranu väčšej publikácie, začiarknite políčko Vytlačiť jednu dlaždicu a potom vyberte číslo riadka a stĺpca dlaždice, ktorú chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na položku Tlačiť.

  Poznámka : Vo všetkých počítačových tlačiarňach sa okraje nachádzajú v oblasti, ktorá sa nedá potlačiť.

Na začiatok stránky

Tlač nápisu alebo plagátu

Ak chcete tlačiť nápis alebo plagát, v ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Ak chcete tlačiť nápis na papier, ktorý je určený na plagáty, musíte použiť takú tlačiareň, ktorá podporuje tlač papiera tejto veľkosti. Ak chcete zistiť, či tlačiareň, ktorú používate, podporuje tlač papiera tejto veľkosti, v dialógovom okne Tlač skontrolujte možnosti na karte Nastavenie papiera a publikácie v časti Papier.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×