Vytvorenie a tlač nápisu, plagátu alebo inej väčšej publikácie

Ak pri vytváraní publikácie, napríklad publikácie Nápisy, vyberiete v dialógovom okne Strana - nastavenie veľkosť hárka väčšiu ako 22 x 27,9 cm, program Microsoft Office Publisher 2007 vytlačí publikáciu vo väčšom formáte, ako je veľkosť hárka papiera. V programe Office Publisher 2007 je možné tlačiť publikácie veľkosti až 609,6 cm.

  Niektoré prvky, ako napríklad prechody farieb, čiary alebo štýl orámovania, sa nemusia pri veľkosti písma väčšej ako 304,80 cm vytlačiť správne.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie nápisu

Vytvorenie plagátu

Pridanie obrázkov k nápisu alebo na plagát

Zmena prekrývania

Tlač nápisu alebo plagátu

Vytvorenie nápisu

 1. V zozname Typy publikácií kliknite na položku Nápisy.

 2. V galérii Nápisy vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na typ nápisu, ktorý si želáte, napríklad Byt na prenájom.

  • Kliknite naZobraziť šablóny z lokality Microsoft Office Online, potom kliknite na požadovaný typ nápisu, ktorý chcete prevziať a prejdite na krok 4.

 3. V časti okna Prispôsobiť a Možnosti vyberte požadované možnosti.

 4. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 5. Na pracovnej table Formátovať publikáciu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť šírku alebo výšku nápisu, kliknite na pracovnej table na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany a vyberte veľkosť strany alebo kliknite na položku Vytvoriť vlastnú veľkosť strany.

  • Ak chcete zmeniť farebnú schému nápisu, kliknite na pracovnej table na položku Farebné schémy a potom vyberte požadovanú schému.

  • Ak chcete zmeniť schému písma pre nápis, kliknite na pracovnej table na položku Schémy písiem a vyberte požadovanú schému.

 6. Náhradný text a obrázky nadpisu nahraďte vami vybraným textom a obrázkami alebo inými objektmi podľa vlastného výberu.

 7. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 8. V poli Uložiť do kliknite na priečinok, do ktorého chcete novú publikáciu uložiť.

 9. Do poľa Názov súboru napíšte názov publikácie.

 10. V rozbaľovacom zoznameTyp súboru kliknite na položku Súbory programu Publisher.

 11. Kliknite na príkaz Uložiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie plagátu

Na vytvorenie plagátu v programe Publisher je dôležité vytvoriť najskôr nápis a potom zmeniť veľkosť strany na požadovanú veľkosť plagátu.

 1. Na pracovnej table Typy publikácií kliknite na položku Nápisy a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V časti Nápisykliknite na položku Prázdne veľkosti.

  • Kliknite na príkaz Zobraziť šablóny z lokality Microsoft Office Online, potom kliknite na typ plagátu, ktorý chcete prevziať a prejdite na krok 3.

 2. V časti Prázdne veľkosti vyberte požadovanú veľkosť papiera alebo kliknite na položku Vytvoriť vlastnú veľkosť strany a vytvorte vlastnú veľkosť strany.

 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 4. Na pracovnej table Formátovať publikáciu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť farebnú schému, kliknite na pracovnej table na položku Farebné schémy a vyberte požadovanú schému.

  • Ak chcete zmeniť schému písma, kliknite na pracovnej table na položku Schémy písiem a vyberte požadovanú schému.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 6. V poli Uložiť do kliknite na priečinok, do ktorého chcete novú publikáciu uložiť.

 7. Do poľa Názov súboru napíšte názov publikácie.

 8. V rozbaľovacom zoznameTyp súboru kliknite na položku Súbory programu Publisher.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie obrázkov k nápisu alebo na plagát

Pridanie obrázka ClipArt

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom kliknite do prázdneho rámu obrázka, ukážte na príkaz Zmeniť obrázok a potom kliknite na položku ClipArt.

 3. Na pracovnej table ClipArt do poľa Hľadať zadajte slovo alebo vetu, ktorá popisuje požadovaný klip.

  Ak chcete hľadanie zúžiť, použite jeden alebo oba z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete výsledky hľadania obmedziť na konkrétnu kolekciu klipov, vyberte požadovanú kolekciu v zozname Hľadať v.

  • Ak chcete výsledky hľadania obmedziť na konkrétny typ mediálneho súboru, v zozname Výsledky majú byť začiarknite políčko vedľa typov požadovaných klipov.

 4. Kliknite na tlačidlo Prejsť.

 5. V zozname výsledkov vyhľadávania na pracovnej table ClipArt kliknite na požadovaný obrázok.

Pridanie obrázka zo súboru

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom kliknite do rámu obrázka, ukážte na príkaz Zmeniť obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte priečinok, v ktorom sa nachádza požadovaný obrázok, ktorý chcete vložiť a kliknite naň.

 4. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete vložený obrázok obrázok, kliknite na ponuku Vložiť.

  • Ak chcete prepojený obrázok obrázok so súborom obrázka na pevnom disku, kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a kliknite na položku Prepojiť so súborom.

   Poznámka   Ak chcete publikácie, ako sú nápisy na jednom veľkom papieri, pozvánky na papieri s plastickým povrchom alebo obrázky na tričkách, tlačiť na komerčnej tlačiarni alebo ak chcete publikáciu presunúť do iného počítača, použite sprievodcu Zbaľ a choď, aby boli súčasťou odoslania aj prepojené grafické prvky.

   Ak nepoužijete sprievodcu Zbaľ a choď, môže sa stať, že grafické prvky sa so súborom neskopírujú. Viac informácií o prepojení a vložení grafických prvkov a o sprievodcovi Zbaľ a choď nájdete v časti Pozrite tiež.

Pridanie obrázka priamo zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom kliknite do rámu obrázka, ukážte na položku Zmeniť obrázok a potom kliknite na príkaz Zo skenera alebo fotoaparátu.

 3. Ak je k počítaču pripojených viac zariadení, vyberte to zariadenie, ktoré chcete použiť.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Pridanie obrázka zo skenera    Ak na skenovanie obrázka použijete predvolené nastavenia, pri obrázkoch, ktoré pridávate k publikácii online, kliknite na prepínač Webová kvalita alebo pri obrázkoch, ktoré pridávate k tlačovej publikácii, kliknite na prepínač Tlačová kvalita. Obrázok sa naskenuje po kliknutí na tlačidlo Vložiť.

   Poznámka   Môže sa stať, že tlačidlo Vložiť nie je pri niektorých skeneroch prístupné, pretože softvér skenera nepodporuje funkciu automatického skenovania. V takom prípade kliknite na tlačidlo Vlastné vloženie.

  • Pridanie obrázka z fotoaparátu alebo iného zariadenia    Ak je vybratým zariadením fotoaparát alebo iné zariadenie (nie skener) alebo ak pred skenovaním obrázka chcete prispôsobiť nastavenia, kliknite na tlačidlo Vlastné vloženie a potom pokračujte podľa pokynov, ktoré boli dodané so zariadením.

Pridanie obrázka pomocou nástroja Správca grafiky

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Rám obrázka, kliknite na položku Prázdny rám obrázka a kliknite na publikáciu, do ktorej chcete umiestniť prázdny rám obrázka.

 2. Pravým tlačidlom kliknite do rámu obrázka, ukážte na položku Zmeniť obrázok a potom kliknite na položku Správca grafiky.

 3. Na pracovnej table Správca grafiky v časti Vybrať obrázok nastavte ukazovateľ na názov prázdneho rámčeka obrázka, ktorý chcete, nahradiť, kliknite na šípku a kliknite na položku Vložiť obrázok do tohto rámu.

 4. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na požadovaný obrázok.

  Ak sa požadovaný obrázok nezobrazí, vyhľadajte priečinok, v ktorom sa tento obrázok nachádza.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete vložený obrázok obrázok, kliknite na ponuku Vložiť.

  • Ak chcete prepojený obrázok obrázok so súborom obrázka na pevnom disku, kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a kliknite na položku Prepojiť so súborom.

Na začiatok stránky

Zmena prekrývania

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

  • Ak chcete zväčšiť šírku okrajov papiera, ktoré sa prekrývajú medzi vodorovne potlačenou časťou strany nápisu, plagátu alebo inej veľkej publikácie, v časti Ďalšie možnosti tlače zmeňte nastavenie v poli Vodorovné prekrytie.

   Ak napríklad tlačíte nápis veľkých rozmerov, ktorý je zložený z mnohých vodorovných strán, môžete zväčšiť alebo zmenšiť okraje strán tak, aby ste mohli strany pospájať bez toho, aby ste zakryli oblasti tlače.

  • Ak chcete zväčšiť šírku okrajov papiera, ktoré sa prekrývajú medzi zvislo potlačenou časťou strany nápisu, plagátu alebo inej veľkej publikácie, v časti Ďalšie možnosti tlače zmeňte nastavenia v poli Zvislé prekrytie.

   Ak napríklad tlačíte nápis veľkých rozmerov, ktorý je zložený z mnohých zvislých strán, môžete zväčšiť alebo zmenšiť okraje strán tak, aby ste mohli strany pospájať bez toho, aby ste zakryli oblasti tlače.

  • Ak chcete tlačiť iba jednu stranu väčšej publikácie, začiarknite políčko Vytlačiť jednu dlaždicu a potom vyberte číslo riadka a stĺpca dlaždice, ktorú chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Poznámka   Vo všetkých počítačových tlačiarňach sa okraje nachádzajú v oblasti, ktorá sa nedá potlačiť.

Na začiatok stránky

Tlač nápisu alebo plagátu

Ak chcete tlačiť nápis alebo plagát, v ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka   Ak chcete tlačiť nápis na papier, ktorý je určený na plagáty, musíte použiť takú tlačiareň, ktorá podporuje tlač papiera tejto veľkosti. Ak chcete zistiť, či tlačiareň, ktorú používate, podporuje tlač papiera tejto veľkosti, v dialógovom okne Tlač skontrolujte možnosti na karte Nastavenie papiera a publikácie v časti Papier.

Na začiatok stránky

Platí pre: Publisher 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk