Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Office 365 Video bude nahradený Microsoft Stream. Ďalšie informácie o nové podnikové video služba, ktorá pridá analytických nástrojov na spoluprácu videa a informácie o plánoch prechodu pre aktuálny Office 365 Video zákazníkov nájdete v téme migrovať prúd údajov z Office 365 Video.

Ak nahráte video na portál Office 365 Video, nahrá sa do konkrétneho kanála. Kanál môžete použiť napríklad na vkladanie videí so spoločnou témou alebo videí určených pre skupinu, napríklad oddelenie alebo tím. Kanály môžu vytvárať správcovia kanálov v organizácii, pričom každý kanál môže spravovať osobitne jedna alebo viac osôb s povolením vlastníka daného kanála. Tento článok obsahuje návod na rýchle a jednoduché vytvorenie a spravovanie kanála a nahrávanie videí doň na portáli Office 365 Video.

Obsah tohto článku:

 • Vytvorenie kanála. Vytvorte kanál, aby doň ľudia mohli nahrávať videá.

 • Spravovanie kanála. Nahrávajte videá, určujte, kto môže kanál upravovať alebo zobrazovať a vykonávajte ďalšie úlohy správy kanála.

Office 365 Video obsahuje jeden vopred nakonfigurovaný kanál s názvom Komunita. Predvolene môžu kanál Komunita upravovať a zobrazovať všetci používatelia v organizácii. Tieto povolenia však môžete podľa potreby zmeniť. Povolenie editora kanála Komunita môžete zmeniť napríklad tak, že videá doň budú môcť nahrávať iba určité osoby. Informácie o povolení editora a čitateľa kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku. Ak kanál Komunita nepotrebujete, môžete ho tiež odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v časti Odstránenie kanála ďalej v tomto článku.

Vytvorenie kanála

Na vytvorenie kanála potrebujete povolenie správcu kanálov. Predvolene má povolenie správcu kanálov každý používateľ v organizácii. Povolenie správcu kanálov môže zmeniť iba správca videí. Informácie o povolení správcu videí a povolení správcu kanálov nájdete v časti Zmena povolení správcu portálu Office 365 Video v článku Spravovanie portálu Office 365 Video.

Osoba, ktorá kanál vytvorí, automaticky získa povolenie vlastníka pre tento kanál. Toto povolenie môže zároveň poskytnúť ďalším používateľom. Informácie o povolení vlastníka kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Vytvorenie kanála

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako používateľ s povolením správcu kanálov.

 2. Vyberte položku Office 365 spúšťač aplikácie Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 , a potom vyberte dlaždicu videa.

 3. Na hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video vyberte položku Kanály na ľavej strane a potom položku + Nový kanál na pravej strane.

  Tlačidlo kanálov a tlačidlo + Nový kanál

 4. V dialógovom okne Spustenie nového kanála postupujte takto:

  1. Zadajte názov nového kanála.

  2. V časti Vyberte farbu kanála, vyberte farbu nového kanála.

  Vytvorenie kanála v službách Office 365 Video
 5. Vyberte možnosť Vytvoriť.

Spravovanie kanála

V tejto časti sú popísané postupy spravovania kanála, ktoré môžete vykonávať iba v prípade, že máte povolenie vlastníka alebo editora kanála:

Informácie o povolení vlastníka kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Výber kanála na spravovanie

Ak chcete spravovať kanál, najskôr je potrebné ho vybrať.

Výber kanála na spravovanie

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako používateľ s povolením vlastníka alebo editora kanála, ktorý chcete spravovať. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

 2. Vyberte položku Office 365 spúšťač aplikácie Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 , a potom vyberte dlaždicu videa.

 3. Na hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video kliknite na položku Kanály.

  Tlačidlo Kanály v hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video
 4. Vyberte kanál, pre ktorý máte k dispozícii povolenie vlastníka alebo editora. Ďalšie informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Nahrávanie videí

Ako dlho máte kanál povolenie vlastníka alebo editora kanála, môžete nahrať video k nemu z ľubovoľného miesta v rámci Office 365 Video. Môžete tiež nahrať viacerých videí v kanáli v rovnakom čase. Informácie o povolení kanála nájdete v téme Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku. Informácie o formáty videa, ktoré sú kompatibilné s Office 365 Video nájdete v téme formáty videa podporované portálom Office 365 Video.

Pôvodný videosúbor je uložený v SharePoint Online v čase nahráte video a sa počíta proti kvóty ukladacieho priestoru. Ďalšie informácie nájdete v téme limity ukladacieho priestoru kolekcie lokalít spravovať.

Na zjednodušenie vyhľadávania videa pri použití vyhľadávania, môže byť užitočné mať konzistentné ako názov a popis videá, keď nahráte. (Môžete tiež zmeniť tieto informácie kedykoľvek neskôr. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava informácií o videu ďalej v tomto článku.) Tieto informácie môžete ľahšie pre každého Hľadať videá neskôr, najmä v prípade, že máte veľa videí v Office 365 Video. Ďalší kontext stanovuje videa v Delve a Office Graphu.

Poznámka: Rovnako ako pri nahrávaní každého súboru môžu trvanie nahrávania videa ovplyvniť mnohé činitele, napríklad šírka pásma siete a veľkosť videa.

Nahratie videa

 1. Office 365 Video, v hornom navigačnom paneli vyberte položku nahrať.

  Tlačidlo Nahrať videá na portáli Office 365 Video

 2. Vyberte kanál, do ktorého chcete nahrať video. Ak ste už v kanáli, názov tohto kanála sa vyberie ako predvolené. Ak chcete nahrať video na iný kanál, vyberte názov kanála z rozbaľovacieho zoznamu.

  Office 365 Video vyberte možnosť kanál nahrať Video

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Presuňte súbor do poľa s označením Vyberte videá na nahratie alebo sem presuňte súbory.

  • Kliknite na pole s označením Vyberte videá na nahratie alebo sem presuňte súbory. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie vyberte video a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

   Office 365 Video vyberte videá na nahratie

  Video sa začne nahrávať.

  Tip: Na nahradenie existujúceho videa s novou verziou, jednoducho Skontrolujte, či názov súboru pre novú verziu je presne zhodovať s názvom súboru na pôvodnú verziu. Tiež, uistite sa, že nahráte novú verziu video kanál ako pôvodné. Tým sa zabezpečí, že URL adresu videa sa nemení.

 4. Počas nahrávania videa môžete zadať jeho názov a popis a potom kliknúť na tlačidlo Uložiť.

 5. Po dokončení nahrávania, kliknite na položku Prejsť na video na zobrazenie videa.

Nahratie viacerých videí súčasne

 1. V okne Windows Prieskumníka presuňte videá myšou do poľa s označením Vyberte videá na nahratie alebo sem presuňte súbory. Videá sa začnú nahrávať.

 2. Keď sa dokončí nahrávanie všetkých videí a prebieha ich spracovanie na prehrávanie, výberom položky Upraviť podrobnosti vedľa miniatúry videa môžete zadať názov a popis videa. Ak chcete pridať tieto informácie:

  1. Zadajte názov a popis videa.

  2. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Kontrola dostupnosti videa na prehrávanie

Po nahratí možno video prehrať až po spracovaní na streamovanie prehrávania a indexovaní na vyhľadávanie. Video bude najskôr možné zobraziť a prehrať v časti kanála Moje videá. O niečo neskôr ho budú môcť zobraziť a prehrať ostatní používatelia kdekoľvek na portáli. Video budú môcť zobraziť iba používatelia s povolením na zobrazenie videí v príslušnom kanáli.

Kontrola dostupnosti videa na prehrávanie

 1. Vyberte kanál, do ktorého ste nahrali jedno alebo viac videí. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Kliknite na položku Moje videá.

 3. Priebežne obnovujte stránku. Ak napríklad chcete stránku obnoviť v Internet Exploreri, môžete stlačiť kláves F5. Ak je video pripravené na prehrávanie v časti Moje videá, namiesto hlásenia o spracovaní sa zobrazí miniatúra videa. O niečo neskôr sa video zobrazí na ostatných miestach na portáli, kde ho budú môcť prehrať ostatní používatelia.

Zmena miniatúry videa

Po video, ktoré ste nahrali do Office 365 Video spracované a na prehrávanie, môžete pridať vlastné miniatúru videa, alebo môžete vybrať z automaticky generované miniatúry za predpokladu.

Ak chcete pridať miniatúru videa

 1. Na stránke prehrávača videa v Office 365 Video na paneli s ponukami kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na miniatúru.

  Pridanie služieb Office 365 Video aThumbnail

 2. Na table Vyberte miniatúru, kliknite na miniatúru, ktorý chcete použiť pre vaše video z jednej z vopred vytvorené miniatúry. Prípadne kliknite na položku nahrať obrázok, vyberte položku a nahrať vlastné miniatúru.

  Poznámka: Automaticky generované miniatúry sú dostupné iba pre video nahrať na Office 365 Video za október 1, 2015.

  Služieb Office 365 Video vyberte miniatúru

 3. Po uskutočnení výberu, kliknite na tlačidlo X v pravom hornom rohu tably Vyberte miniatúru.

  Poznámka: Môže trvať niekoľko minút, aby ľudia videli nové miniatúry.

Úprava informácií o videu

Poskytovanie informácií o videu, napríklad popis alebo zoznam ľudí, ktorí vo videu, bude jednoduchšie, aby ich používatelia mohli nájsť prostredníctvom vyhľadávania a poskytnú ďalší kontext pre video v Delve a Office Graphu. Ak chcete upraviť informácie o videu, musíte mať povolenie vlastníka alebo editora kanála, ktoré je video v. Informácie o povolení kanála nájdete v téme Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Ak chcete upraviť názov alebo Popis videa

 1. Vyberte kanál, v ktorom sa video nachádza. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Vyberte miniatúru videa, ktoré chcete upraviť.

 3. Na stránke prehrávača videa pod prehrávačom videa vyberte možnosť Ikona úpravy videa v službách Office 365 .

 4. Zmeňte požadované informácie o videu.

 5. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Ak chcete priradiť ľudí s videom

 1. Pod videom na stránke prehrávača videa, v časti ľudia týkajúce sa toto video, kliknite na položku Tlačidlo funkcie Priradiť ľudí v službe Office 365 Video .

 2. Na table ľudia týkajúce sa v tomto videu Začnite zadávať meno osoby, ktorú chcete pridať, a potom vyberte meno osoby v zozname názvov, ktoré sa zobrazí.

  Office 365 Video spolupracovník ľudí

 3. Kliknite na položku Uložiť do danej osobe priradiť video.

Odstránenie videa

Odstránením videa sa uvoľní miesto v rámci kvóty ukladacieho priestoru služby SharePoint Online. Ak chcete odstrániť video, musíte mať povolenie vlastníka alebo editora kanála, v ktorom sa video nachádza. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Poznámka: Po odstránení sa video už nebude dať obnoviť.

Odstránenie videa

 1. Vyberte kanál, v ktorom chcete odstrániť video. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Vyberte miniatúru videa, ktoré chcete odstrániť. Zobrazí sa stránka prehrávača videa.

 3. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku odstrániť.

  Odstránenie videa v službách Office 365 Video

 4. V dialógovom okne Odstránenie videa vyberte Odstránenie potvrďte, že chcete odstrániť video.

  Poznámka: Po odstránení videa z Office 365 Video kanála, sa premiestni do koša SharePoint, kde sa natrvalo odstráni, za 30 dní.

  Po odstránení videa môže chvíľu trvať, kým sa dokončí indexovanie vyhľadávania. Potom sa už video na portáli Office 365 Video nebude zobrazovať.

Obnovenie alebo odstránenie natrvalo odstránené videa

 1. Vyberte kanál, z ktorého bol odstránený video.

 2. Na hornom navigačnom paneli Office 365 Video vyberte položku Kôš.

  Kôš portálu Office 365 Video

 3. Na table Priečinok Kôš vyberte video, ktoré chcete obnoviť alebo natrvalo odstrániť.

  Poznámka: Na table Priečinok Kôš globálny správca sa zobrazí zoznam všetkých videí, ktoré boli odstránené z kanála. Vlastníci kanála a editorov zobrazí iba zoznam videá, ktoré ste odstránili oni. Ďalšie informácie o koša nájdete v téme vyprázdnenie koša alebo obnovenie súborov a Správa Koša kolekcie lokalít SharePoint Online.

 4. Kliknite na položku Obnoviť výber video obnoviť do pôvodného kanála alebo kliknite na položku Odstrániť výber, ak chcete natrvalo odstrániť video.

  Office 365 Video obnovenie alebo odstránenie nahratého videa

 5. Kliknite na tlačidlo OK overenie obnoviť alebo odstrániť alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť prejdite späť na zoznam položiek v koši.

Spravovanie nastavení kanála

V tejto časti sú popísané postupy spravovania nastavení kanála, ktoré môžete vykonávať iba v prípade, že máte povolenie vlastníka kanála:

Prechod na stránku nastavení videokanála

Ak chcete spravovať nastavenia kanála, najskôr je nutné prejsť na stránku nastavení videokanála.

Prechod na stránku nastavení videokanála

 1. Vyberte kanál, ktorý chcete spravovať. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Na pravej strane na hornom navigačnom paneli vyberte položku Nastavenia kanála.

  Nastavenie kanála služieb Office 365 Video

Zmena všeobecných nastavení kanála

Môžete zmeniť názov a farbu ktoréhokoľvek kanála, pre ktorý máte povolenie vlastníka. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Zmena všeobecných nastavení kanála

 1. Vyberte kanál, ktorého nastavenia chcete zmeniť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v predchádzajúcom postupe Prechod na stránku nastavení videokanála.

 3. Na ľavej navigačnej table kliknite na položku Všeobecné.

  Stránka nastavení videokanála – všeobecné nastavenia
 4. Do textového poľa Názov kanála zadajte nový názov kanála.

 5. V časti Farba kanála kliknite na pole a vyberte inú farbu kanála.

 6. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Zobrazenie zmien na niektorých stránkach videoportálu môže chvíľu trvať. Niektoré stránky na portáli sú založené na vyhľadávaní a systém vyhľadávania nezistí zmeny okamžite.

Zmena povolení kanála

K dispozícii sú tri typy povolení kanála: vlastníci, editori a čitatelia. Ak chcete zmeniť nastavenia povolení, musíte mať povolenie vlastníka.

 • Vlastníci – používateľ alebo skupina s úplnou kontrolou kanála. Môže ho spravovať prostredníctvom stránky nastavení kanála, nahrávať a odstraňovať videá a odstrániť kanál. Predvolene má povolenie vlastníka kanála iba osoba, ktorá ho vytvorila. Toto povolenie však môže poskytnúť ďalším používateľom.

  Tip: Najvhodnejšie je obmedziť počet používateľov s povolením vlastníka kanála. Ak napríklad osoba s povolením vlastníka kanál odstráni, nebudete môcť obnoviť kanál ani videá, ktoré v ňom boli uložené.

 • Editori – používateľ alebo skupina zabezpečenia s povolením na úpravu kanála. Môže nahrávať a odstraňovať videá. Nemôže spravovať nastavenia kanála ani odstrániť kanál.

 • Čitatelia – používateľ alebo skupina zabezpečenia s možnosťou zobraziť všetky videá, ktoré kanál obsahuje. Bez tohto povolenia nie je možné zobraziť kanál ani videá v ňom. Predvolene má pri vytvorení kanála povolenie čitateľa každý používateľ v organizácii.

Ak chcete zmeniť alebo zobraziť povolenia kanála, musíte mať povolenie vlastníka kanála.

Zmena povolení kanála

 1. Vyberte kanál, ktorého povolenia chcete zmeniť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Prechod na stránku nastavení videokanála vyššie v tomto článku.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Povolenia.

  Office 365 Video permissions
 4. Ak chcete určiť osoby, ktoré budú mať úplnú kontrolu nad kanálom, zadajte osoby alebo skupiny zabezpečenia do poľa Vlastníci.

 5. Ak chcete určiť osoby, ktoré môžu upravovať videá v kanáli, zadajte osoby alebo skupiny zabezpečenia do poľa Editori.

 6. Ak chcete určiť osoby, ktoré budú môcť zobrazovať kanál, zadajte osoby alebo skupiny zabezpečenia do poľa Čitatelia.

 7. Na základe predvoleného nastavenia zobrazí iba vlastníci kanála sťahovania prepojenie na stránke prehrávača videa. Ak chcete zmeniť, kto si môže stiahnuť videá z kanála, vyberte možnosť zo zoznamu Zobraziť prepojenie sa videá na stiahnutie.

  Poznámka: Zobraziť odkaz na stiahnutie pre videá nastavenie iba kontroluje, či používateľ môže zobraziť odkaz na stiahnutie. Keďže Office 365 Video je postavené na SharePoint Online, ak má používateľ povolenie na zobrazenie videa a vedia, ako získať prístup k URL videa iným spôsobom, sa bude vždy nedokáže nájsť pôvodného videa na stiahnutie.

Zvýraznenie videí v kanáli

Keď do určitého kanála nahráte viac videí, je vhodné niektoré z nich propagovať. Videá môžete propagovať tak, že ich zvýrazníte v hornej časti stránky kanála. Na stránke kanála môžete zvýrazniť až 5 videí.

Ak chcete zvýrazniť videá v kanáli, musíte mať povolenie vlastníka kanála. Informácie o povoleniach kanála nájdete v predchádzajúcej časti Zmena povolení kanála.

Ak chcete zvýrazniť kanály alebo videá na domovskej stránke portálu Office 365 Video, obráťte sa na správcu videí portálu Office 365 Video vo svojej organizácii. Ďalšie informácie nájdete v časti Umiestnenie videí a kanálov do popredia na domovskej stránke portálu Office 365 Video v článku Spravovanie portálu Office 365 Video.

Zvýraznenie videí v kanáli

 1. Vyberte kanál, v ktorom chcete zvýrazniť videá. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Prechod na stránku nastavení videokanála vyššie v tomto článku.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Vybrané.

  Stránka nastavení videokanála – zvýraznenie
 4. Vyberte dlaždicu zvýraznenia, napríklad Výber 1.

 5. V zobrazenom okne vyhľadajte miniatúru videa, ktoré chcete zvýrazniť a kliknite na ňu.

  Poznámka: Nedávno nahraté video možno zvýrazniť až po indexovaní vyhľadávaním, keď je na portáli všeobecne k dispozícii na prehrávanie. Ak sa miniatúra videa, ktoré chcete zvýrazniť, nezobrazuje, skúste to znova trochu neskôr.

 6. Zopakujte kroky 3 až 5 tohto postupu pre ostatné dlaždice zvýraznenia.

  Ak chcete na dlaždicu zvýraznenia umiestniť iné video, kliknite na dlaždicu zvýraznenia a potom na miniatúru iného videa.

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Zmena nastavenia konverzácie Yammer

Ak Yammer zapnuté Office 365 nájomníka, môžete zapnúť Yammer konverzácie alebo vypnutie kanála.

Ak chcete zmeniť nastavenia konverzácie Yammer

 1. Vyberte kanál, ktorého nastavenia chcete zmeniť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení kanála. Informácie o postupe nájdete v téme prechod na stránku nastavení videokanála.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Yammer.

  Nastavenia Yammera v O365 Video
 4. Vyberte položku na Ak chcete povoliť konverzáciu Yammer kanála.

 5. Nastavenie predvolenej skupiny Yammer kanála výberom niektorej z týchto krokov:

  • Bez predvolenej skupiny umožniť používateľom nasmerovať svoje konverzáciu so skupinou Yammer definujú alebo na odoslanie konkrétnej osobe.

  • Skupina s týmto kanála ID Ak chcete povoliť konverzáciu v predvolenej skupine Yammer pridaním Yammer kanála ID skupiny. Umožňuje používateľom vybrať zverejniť v predvolenej skupine Yammer alebo ich zadať iný.

 6. Vyberte možnosť vypnúť vypnúť všetky Yammer konverzácie na kanál.

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Odstránenie kanála

Odstránenie kanála znamená jeho odstránenie spolu so všetkými videami v ňom z portálu Office 365 Video. Uvoľní sa tak miesto v rámci kvóty ukladacieho priestoru služby SharePoint Online.

Ak chcete odstrániť kanál, musíte mať povolenie vlastníka tohto kanála. Informácie o povolení vlastníka kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála vyššie v tomto článku.

Upozornenie: Po odstránení kanála nie je možné obnoviť kanál ani videá, ktoré obsahoval.

Odstránenie kanála

 1. Vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Prechod na stránku nastavení videokanála vyššie v tomto článku.

 3. Na ľavej navigačnej table kliknite na položku Všeobecné.

 4. Kliknite na položku Odstrániť kanál.

  Tlačidlo odstránenia kanála
 5. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že kanál chcete odstrániť.

Pozrite tiež

Spoznajte Office 365 Video

Nastavenie portálu Office 365 Video

Formáty videa podporované portálom Office 365 Video

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×