Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

S Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook formulárov môžete prispôsobiť pridaním polia, ktoré sú relevantné pre váš podnik, odstraňovanie polí, ktoré nepotrebujete a presun polí a zvýrazniť tak informácie, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Môžete vytvárať nové formuláre, Pridanie zoznamov, prispôsobovanie zostáv, úpravu štádiách predaja a viesť scoring kritériá, výber polí pre vaše karty kontaktu, a prispôsobiť pás s nástrojmi.

Tento článok sa vzťahuje na vytvorenie a prispôsobenie formulárov, a vytváranie a úpravu zoznamov.

Poznámka: Iba vlastník databázy môžete prispôsobiť formuláre.

Nájdete v nasledujúcich článkoch informácie o prispôsobení správ; Úprava štádiách predaja, obchodné aktivity a pripomenutia; Zmena viesť scoring kritériá; Výber polí pre karty kontaktu; a Prispôsobenie pása s nástrojmi:

Čo vás zaujíma?

Vytvoriť nový typ záznamu

Prispôsobenie formulára

Vytvoriť nový typ záznamu

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje niekoľko rôznych druhov prispôsobiteľné formuláre alebo typy záznamov, vrátane zákazník, obchodný kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť a obchodný projekt.

Môžete použiť predvolené formuláre bez toho, aby ich zmenila, alebo môžete vytvoriť nové typy záznamov podľa potrieb podniku.

Môžete tiež upraviť formuláre pridaním a odstránením polí. Informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie polí ďalej v tomto článku.

Nové typy záznamov musí na základe buď zákazník alebo obchodný kontakt typ záznamu. Ako môže byť prepojený záznamy a informácie, ktoré sa zdieľajú medzi nimi je zachovaný v všetky nové typy záznamov, ktoré vytvoríte.

Príklad: Bicyklová veľkoobchodník vytvorí vlastné typy záznamov

Bicyklová distribútora potrebuje na vytvorenie ukladacieho priestoru a zamestnancoch ukladacieho priestoru.

Každý obchod, ktorý kupuje od daný má niekoľko zamestnancov, ktorí sú zodpovedné za nákup. Daný bicyklová predáva množstvo obchody, každá s vlastnou súbor zamestnancov, ktorí sa o kúpe. Daný je nutné priradiť každého zamestnanca obchodu ich určitého obchodu zobrazíte zoznam zamestnancov a všetky komunikácie s ukladať zamestnanci počas kontroly informácie o ukladacieho priestoru.

Na vykonanie tejto operácie sa vytvorí daný záznam ukladacieho priestoru, ktorý je založený na typ záznamu obchodný a vytvorí obchodu zamestnanca záznam, ktorý je založený na typ záznamu obchodný kontakt. Daný vyberie ako základ ukladacieho priestoru záznamu na záznam o zákazníkovi, pretože záznamov o zákazníkoch Zobraziť zoznam súvisiacich obchodných kontaktov a všetky položky histórie komunikácie z každej obchodné kontakty.

Vytvoriť vlastný typ záznamu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na tlačidlo prispôsobiť a potom kliknite na položku Prispôsobenie typov záznamov.

 4. V dialógovom okne Prispôsobenie typov záznamov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na položku Nový typ obchodného kontaktu Ak chcete vytvoriť nový formulár, ktorý je založený na typ záznamu obchodný kontakt.

  • Kliknite na položku Nový typ konta na vytvorenie nového formulára, ktorý je založený na typ záznamu obchodný.

   The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

   • Ak potrebujete nový typ záznamu pre jednotlivých používateľov, vyberte položku Nový typ obchodného kontaktu.

   • Ak potrebujete nový typ záznamu pre organizácie alebo skupiny v rámci väčších organizácie, vyberte položku Nový typ konta. V časti História komunikácie záznamu účtu sú uvedené všetky položky komunikácie zo záznamu, ktorý je prepojený so zákazníkom. Ďalšie informácie o záznamoch nájdete v téme ukladanie informácií o zákazníkoch v doplnku Business Contact Manager.

 5. V dialógovom okne Nový typ obchodného kontaktu alebo Nový typ konta zadajte názov jednotné a množné pre váš nový typ záznamu.

 6. Kliknutím na položku zmeniť ikonu, ktorá sa zobrazí v jednotlivých záznamoch typu Prehľadávať.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zoznam typov záznamov v dialógovom okne Prispôsobenie typov záznamov je súčasťou vášho nový typ záznamu.

  Váš nový typ záznamu obsahuje všetky predvolené strany a polí zákazník alebo obchodný kontakt, ktorý základe nový typ záznamu. Nie je súčasťou všetky prispôsobené stránky alebo polia, ktoré ste pridali do iných formulárov. Prispôsobenie formulára zmenou stránky a polia, nájdete v ďalšej časti, Prispôsobenie formulára.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie formulára

Je možné prispôsobiť formuláre viacerými spôsobmi. Môžete pridať alebo odstrániť strany, sekcií a polí. Môžete zmeniť usporiadanie polí tak, aby vám vyhovuje pre váš podnik.

Poznámka: Iba vlastník databázy môžete prispôsobiť formuláre.

Môžete exportovať svoje vlastné formuláre tak, že ich môžete zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie o exportovaní nájdete v téme exportovanie obchodných záznamov z doplnku Business Contact Manager.

Dôležité: Všetky vykonané zmeny do formulára zmení všetky záznamy daného typu. Napríklad, ak odstránite pole vo formulári obchodného kontaktu, odstráni Toto pole zo všetkých záznamov obchodného kontaktu.

Obsah tejto časti

Odstránenie formulára

Vytvorenie alebo úprava zoznamov

Otvorte formulár na prispôsobenie

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na tlačidlo prispôsobiť a potom kliknite na položku Prispôsobenie typov záznamov.

 4. Zo zoznamu, kliknite na typ záznamu, ktorý chcete prispôsobiť, a potom kliknite na tlačidlo Prispôsobiť formulár.

  the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

  Môžete tiež prispôsobiť ľubovoľný formulár máte otvorený. Na páse s nástrojmi v skupine prispôsobiť kliknite na tlačidlo Rozloženie formulára.

Prispôsobiteľné verzia formulár otvorí. Teraz môžete pridať alebo odstrániť strany, sekcií a polí alebo zmeniť usporiadanie sekcií a polí vo formulári.

Všeobecné zobrazená v predvolenom nastavení. Ak chcete zobraziť inú stranu, na karte prispôsobiť v skupine strany, kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na názov stránky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej strany

Môžete vytvoriť až štyri ďalšie strany pre ľubovoľný formulár. V predvolenom nastavení, väčšina formuláre obsahovať Všeobecné, Podrobnosti a História stránky.

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Na karte prispôsobiť v skupine strany kliknite na položku Zobraziť Show icon a potom kliknite na položku používateľské stránky 1 alebo niektorý z iných stránkach používateľských.

  Zobrazí sa prázdna stránka.

  Poznámka: Ak názov stránky končí (skryté), v predvolenom nastavení je skryté stránky. Budete musieť vypnúť funkciu skryť mohol zadávaní údajov na tejto stránke formulár.

 3. Ak strany je skrytá, vypnúť funkciu skryť, Zobraziť stránky. V skupine strany na položku Skryť Hide icon

  Poznámka: Ak chcete overiť, či stránky je už nie je skrytá, v skupine strany kliknite na položku Zobraziť. Ak už nie je vybratá stránka obsahuje (skryté) za názov stránky, je viditeľné.

Teraz môžete premenovať stránku alebo k nemu pridávať sekcií a polí. Ďalej v tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme Pridanie alebo odstránenie sekcie a Pridať alebo odstrániť polia .

Na začiatok stránky

Pomenovanie alebo premenovanie strany

 1. Na karte prispôsobiť v skupine strany na položku Zobraziť a kliknite na stranu, ktorú chcete premenovať.

 2. V skupine strany na položku Premenovať stranu Rename icon .

 3. Do poľa názov stránky, zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie sekcie

Informácie vo formulári sú usporiadané do sekcií. Vo formulári obchodného kontaktu je napríklad telefónne čísla časť, ktorá zahŕňa iné telefónne číslo polia, napríklad Business alebo domov.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Pridať sekciu

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku Pridať sekciu Add Group icon .

 3. Do poľa Názov sekcie, zadajte názov sekcie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete zmeniť šírku sekcie, vyberte požadovanú sekciu. Na karte prispôsobiť kliknite na položku široký Wide icon alebo úzke Narrow icon .

Odstránenie sekcie

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete odstrániť.

  Tip: Časť obsahuje názov sekcie s vodorovná čiara vedľa názvu. Ak chcete vybrať sekcie, kliknite na položku alebo v blízkosti na názov sekcie.

  The selected Phone numbers section

 2. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku odstrániť Ikona Odstrániť .

  Poznámky: 

  • Polia, ktoré sú v tejto časti sa odstránia, ale nie sú odstránené z databázy doplnku Business Contact Manager. Ak chcete pridať polia späť do formulára, pozrite si tému Pridanie poľa ďalej v tomto článku. Odstránením polí sa neodstránia polia alebo údajov, ktoré obsahujú. Všetky údaje, ktoré ste zadali v poliach uložený v databáze, pokiaľ nie je natrvalo odstrániť pole.

  • Keď odstránite sekciu, sa odstráni z databázy doplnku Business Contact Manager. Polia, ktoré boli zahrnuté v časti sa neodstránia spolu s časťou. Ak chcete pridať sekciu znova, môžete pridať sekciu s rovnakým názvom a potom pridajte polia späť do formulára v danej časti.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie polí

Môžete pridať rôzne typy polí v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ktoré potrebujete pre váš podnik. Typ poľa pridáte určuje typ informácií, ktoré môžu byť zadané alebo vybratý v poli.

Napríklad, ak chcete informácie zadajte do textového poľa, môžete pridať textové pole; Ak chcete kliknite na položku zo zoznamu, môžete Pridať vopred vyplnené zoznam (známe aj ako rozbaľovacieho zoznamu); Ak chcete vytvoriť prepojenie alebo spájať jeden záznam s iným záznamom, môžete pridať pole vzťahu.

Kvetinárstvo môže vytvoriť textové pole s názvom "Obľúbené kvet", kde používatelia museli do poľa Zadajte druh kvetov a Kúrenie špecialista môže vytvoriť pole s názvom "Pece Model" so zoznamom môžete vybrať z. Ďalšie informácie o zoznamoch nájdete v téme vytvoriť alebo upraviť zoznamy ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

  Tip: Pred ďalší krok, kliknite na sekciu, miesto, kam chcete pridať pole. Ak pole nie je miesto, kde chcete byť umiestnené, je možné presúvať do ďalšej časti, ak ste ho pridali.

 2. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku Pridať polia Ikona Pridať pole .

 3. V dialógovom okne Pridať polia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V zozname, kliknite na jednu z uvedených polí a potom kliknite na položku pridať do formulára.

   The Add Fields dialog box

  • Ak chcete vytvoriť nové pole alebo pridanie poľa, ktoré ste už vytvorili pre iného formulára, kliknite na položku nový.

   V dialógovom okne vytvoriť nové pole vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   Vytvoriť nové pole    

   1. Do poľa názov poľa zadajte názov poľa.

   2. V zozname Typ údajov kliknite na typ údajov, ktoré má pole obsahovať, napríklad číslo.

   Pre tento typ údajov

   Vyberte tento typ údajov

   Slová alebo vety až 96 znakov

   Text

   Čísla s alebo bez desatinnej čiarky

   Číslo

   Percentuálne hodnoty

   Percento

   Ceny, príjmy alebo meny súvisiacich údajov

   Mena

   Odpovede na jednoduché otázky, ako je napríklad Áno alebo nie, zapnúť alebo vypnúť, alebo true alebo false

   Áno/nie

   Dátum alebo čas informácie vo formátoch, ktoré sú k dispozícii v programe Outlook

   Dátum a čas

   Celé čísla

   Celé číslo

   Vopred vyplnené zoznam položiek (hodnôt), ak chcete ušetriť čas alebo udržanie konzistencie medzi formulárov

   Rozbaľovacieho zoznamu

   Webová adresa

   URL ADRESA

   Prepojenie na iný záznam v databáze

   Vzťah

   Poznámka: Po vytvorení poľa nemôžete zmeniť typ údajov poľa. Ak chcete zmeniť typ údajov, odstráňte pole a potom pridajte novú s typom údajov, ktoré chcete.

   1. V prípade potreby v zozname Formát kliknite na položku Formát údajov v poli.

    Poznámka: Niektoré typy údajov, ktoré majú iba jeden formát.

   2. Kliknite na tlačidlo OK.

    Pole, ktoré ste vytvorili sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

   3. Pridanie poľa do formulára, v dialógovom okne Pridať polia, kliknite na pole, a potom kliknite na položku pridať do formulára.

   Pridanie poľa z iného formulára    

   1. Kliknite na možnosť pridať pole z iného formulára.

   2. Kliknite na pole v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Ste vytvorili pole sa zobrazia v zozname.

    Vybraté pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

   3. Pridanie poľa do formulára, v dialógovom okne Pridať polia, kliknite na pole, a potom kliknite na položku pridať do formulára.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu vzťah

Použite pole vzťahu súvisiacich záznamov. Všetky záznamy, ktoré boli prepojené na konkrétny záznam sú uvedené na vybraté záznamy, ktoré je známe ako podobným spôsobom, ako záznam o zákazníkovi obsahuje zoznam všetkých obchodných kontaktov, ktoré sú prepojené na jeho cieľ záznam.

Je možné prepojiť záznamy rovnakého typu, ako aj prepojenia záznamov, ktoré sa líšia.

Napríklad do vzorovej podnikovej databázy, na prepojenie maloobchodnej bicyklová uloží s dodávateľmi ktorého bicykle maloobchodných predajniach vykonávať, by ste:

 • Otvorte typ záznamu dodávateľa, ktorý chcete vykonať úpravy. Pole vzťahu sa pridajú do tohto typu záznamu.

  The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

 • Pridanie vzťahu pole s názvom Maloobchodných predajniach s typom záznamu dodávateľa s ukladá ako cieľ typ záznamu a Dodávateľa názvy ako názov cieľového poľa.

  Poznámky: 

  • Pridanie poľa typu vzťah na daný typ záznamu hrozili sa vytvorí tabuľku, ktorá obsahuje zoznam súvisiacich záznamov v zázname cieľ. V tomto príklade dodávateľa záznamov (hrozili records) obsahujú pole vzťah použijete na prepojenie na ukladanie záznamov. Ukladacieho priestoru záznamov (cieľ records) mať so zoznamom dodávateľa záznamy, ktoré sú prepojené tabuľky.

  • Tabuľky alebo cieľové pole nie je možné upravovať. Ak chcete zmeniť súvisiacich záznamov, použite pole vzťahu. V tomto príklade, prejdite na záznam dodávateľa odstrániť ukladací priestor alebo pridať ďalší obchod. Týmto spôsobom zmeníte zoznam dodávateľov v tabuľke na ukladanie súvisiacich záznamov.

  Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

 • Použitie poľa vzťah dodávateľa záznamy, ktoré chcete prepojiť maloobchodnej bicyklová ukladať záznamy na dodávateľa záznamov.

  A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

 • Skontrolujte, či cieľové pole na maloobchodnej bicykel ukladať záznamy zobrazíte zoznam dodávateľov, ktoré dodávajú bicykle a tieto obchody.

  A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Informácie o vzorovej podnikovej databázy nájdete v téme informácie o Adventure Works a vzorovej podnikovej databázy.

Ako pridať pole vzťahu

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku Pridať polia Ikona Pridať pole .

 3. V dialógovom okne Pridať polia, kliknite na položku nový.

  The Add Fields dialog box

 4. V dialógovom okne vytvoriť nové pole do poľa názov poľa zadajte názov poľa vzťah.

 5. V zozname Typ údajov kliknite na položku vzťah.

 6. V zozname Typ záznamu cieľ, kliknite na typ záznamu, ktorý chcete prepojiť vybraté záznam, ktorý chcete.

  Poznámka: Ak typ záznamu cieľ je rovnaký ako typ záznamu prispôsobujete, názov poľa a názov cieľového poľa musí byť rôzne.

 7. Do poľa názov cieľového poľa zadajte názov cieľového poľa.

  Poznámka: Názov cieľového poľa je názov tabuľky, ktorá obsahuje zoznam všetkých súvisiacich záznamov, ktoré sú prepojené s typom záznamu cieľ.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vybraté pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

 9. Pridanie poľa do formulára, v dialógovom okne Pridať polia, kliknite na pole so zoznamom vzťahu v stĺpci Typ údajov a potom kliknite na položku pridať do formulára.

  Poznámka: Pole so zoznamom vzťahu v stĺpci Typ údajov je poľa údajov. Pole so zoznamom vzťah cieľový zoznam v stĺpci Typ údajov sa automaticky pridá na Typ záznamu cieľ a je to tabuľku, ktorá obsahuje zoznam všetkých súvisiacich záznamov, ktoré ste zadali do poľa vzťah.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete odstrániť z formulára.

  Poznámka: Povinné polia, ako je napríklad názov konta, sa nedajú odstrániť.

 3. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku odstrániť Ikona Odstrániť alebo stlačte kláves DELETE.

  Poznámka: Pole a všetky údaje, ktoré obsahuje môžete pridať späť do formulára, pretože pole je stále uložené v databáze doplnku Business Contact Manager. Pole môžete tiež pridá do iných formulárov z dialógového okna Pridať polia.

Trvalé odstránenie poľa

Upozornenie: Ak odstránite pole v dialógovom okne Pridať polia, sú trvalého odstránenia polí a údaje, ktoré ste zadali do tohto poľa sa stratia. Ak odstránite alebo odstránenie poľa vo formulári iba odstraňujete pole z formulára. Ak pridáte pole späť do formulára, môžete potom prístup k údajom.

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku Pridať polia Ikona Pridať pole .

 3. V dialógovom okne Pridať polia, kliknite na pole, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

  Poznámka: Ak sa nepoužije na inými formami môžete len natrvalo odstrániť pole.

Na začiatok stránky

Premenovanie sekcie a upravovať polia

Môžete premenovať sekcie vo formulári, ale môžete premenovať iba polia, ktoré ste vytvorili.

Polia môžete upraviť ich premenovaním a zmenou formát údajov, ktoré môžu byť vybraté v poli.

Poznámka: Nie je možné zmeniť typ údajov poľa. Môžete odstrániť pole, a potom pridajte novú s typom údajov, ktoré chcete.

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Kliknite na sekciu alebo pole, ktoré chcete premenovať alebo upraviť.

  Poznámka: Môžete premenovať iba polia, ktoré ste vytvorili.

 3. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku Upraviť pole alebo novú sekciu The Edit Field or Section Icon .

 4. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Premenovanie sekcie     V dialógovom okne Úprava sekcie zadajte iný názov sekcie.

  • Upravte názov poľa, ktorý ste vytvorili     V dialógovom okne Upraviť pole zadajte iný názov poľa.

   Ak chcete zmeniť formát údajov, ktoré je v poli, v poli Formát kliknite na položku iný formát. Niektoré typy polí majú iba jednu možnosť formátovania.

Usporiadanie položiek vo formulári

Prispôsobiteľné formulára, môžete premiestniť sekcie na stránke alebo presunúť na inú stranu a požadovanú zmenu usporiadania polí.

Premiestnenie sekcie alebo zmenu usporiadania polí na stranu

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Kliknite na sekciu alebo pole, ktoré chcete premiestniť.

  Časť obsahuje názov sekcie s vodorovná čiara vedľa názvu. Ak chcete vybrať sekcie, kliknite na položku alebo v blízkosti na názov sekcie.

  The selected Phone numbers section

 3. V časti alebo pole presuňte na nové miesto na stránke alebo pomocou klávesov so šípkami na klávesnici presunúť sekciu alebo pole.

Na začiatok stránky

Premiestnenie sekcie na inú stránku

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete premiestniť.

  The selected Phone numbers section

 2. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku premiestniť do Move icon .

 3. V dialógovom okne premiestniť na stránku, kliknite na stranu, na ktorú chcete premiestniť sekciu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak strany je skrytá, budete musieť vypnúť funkciu skryť mohol zadávaní údajov na strane. Na karte prispôsobiť v skupine Zobraziť kliknite na stranu. V skupine strany na položku Skryť Hide icon .

Na začiatok stránky

Odstránenie formulára

Upozornenie: Ak chcete odstrániť typ záznamu, stratíte všetky údaje, ktoré ste zadali do tohto typu záznamu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom kliknite na tlačidlo prispôsobiť.

 3. Kliknite na položku Prispôsobenie typov záznamov.

 4. V dialógovom okne Prispôsobenie typov záznamov, kliknite na typ záznamu, ktorý ste vytvorili.

  Poznámka: Môžete odstrániť iba typy záznamov, ktoré ste vytvorili. Nemôžete odstrániť predvolené typy údajov.

 5. Kliknite na položku odstrániť typ záznamu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava zoznamov

Ak často chcete zadať rovnaké údaje do formulára, je vhodné a konzistentnejší na vytvorenie zoznamu, ktoré si môžete vybrať z.

Vytvorenie zoznamu

 1. Otvorte formulár Ak chcete vykonať úpravy.

 2. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku Pridať polia Ikona Pridať pole .

 3. V dialógovom okne Pridať polia, kliknite na položku nový.

 4. V zozname Typ údajov vyberte v rozbaľovacom zozname.

  Poznámka: Zoznam nájdete iba výber formát je tiež rozbaľovacieho zoznamu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Pridanie položiek do zoznamu.

  Postup

  1. V dialógovom okne Upraviť zoznamy kliknite na položku Pridať pridajte položku (hodnota) do zoznamu.

  2. V dialógovom okne Pridanie položky do poľa názov zadajte názov hodnoty.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

   V dialógovom okne Upraviť zoznamy v stĺpci hodnota pridaná položka sa zobrazí.

  4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, zopakujte tento postup.

 7. Ak chcete premiestniť položku nahor alebo nadol v zozname, kliknite na položku hodnoty, ktoré chcete premiestniť, a potom kliknite na nahor alebo nadol tlačidlo so šípkou.

 8. Ak chcete vybrať jednu položku, aby sa predvolená hodnota v poli, kliknite na požadovanú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolený.

  Ak existuje jedna položka, ktorá sa používa najčastejšie, môžete ju nastaviť predvolenú hodnotu, ak chcete ušetriť čas, kedy ste vypĺňanie formulára.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava zoznamu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom kliknite na tlačidlo prispôsobiť.

 3. Kliknite na položku Upraviť zoznam.

 4. V dialógovom okne Upraviť zoznamy kliknite na položku Zoznam, ktorý chcete upraviť.

  Po výbere zoznamu, položky v zozname sa zobrazia v stĺpci hodnota.

  The Edit Lists dialog box

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov môžete upraviť zoznam:

  Pridať hodnotu do zoznamu     Kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte názov položky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Premenovanie hodnoty     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo premenovať. Zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Odstráňte hodnotu alebo nahradiť inú hodnotu     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo odstrániť. Ak chcete nahradiť hodnotu, vyberte inú hodnotu v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete odstrániť, kliknite na tlačidlo OK.

  Presun hodnotu nahor alebo nadol v zozname     Kliknite na položku a potom kliknite na položku nahor alebo nadol tlačidlo so šípkou.

  Chcete položku Predvolená hodnota     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolené.

 6. Keď ste dokončili všetky zmeny, v dialógovom okne Upraviť zoznamy, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×