Vytvorenie a pridanie podpisu do e-mailovej správy (Outlook 2007)

elektronická vizitka Pre svoje e-mailové správy môžete vytvoriť prispôsobené podpisy pozostávajúce z textu, obrázkov, vašej elektronickej vizitky, loga alebo dokonca obrázka vášho rukou napísaného podpisu.Počet podpisov nie je obmedzený. Program Microsoft Office Outlook môžete tiež nakonfigurovať tak, aby automaticky pridal podpis do odchádzajúcich správ, alebo môžete podpis manuálne pridať vždy, keď je to potrebné.

Čo vás zaujíma?

Krok 1: Vytvorenie podpisu

Krok 2: Vloženie podpisu do správy

Zastavenie automatického vkladania podpisu

Krok 1: Vytvorenie podpisu

 1. Signature menu V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

 2. Na karte Podpis e-mailu kliknite na položku Nový.

 3. Zadajte názov pre podpis a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Upraviť podpis zadajte text, ktorý chcete mať vo svojom podpise.

  start a new signature

 5. Ak chcete text formátovať, vyberte ho a potom použite tlačidlá štýlov a formátovania na výber požadovaných možností.

  Poznámky : 

  Ďalšie informácie o rôznych formátoch správ

  Program Microsoft Office Outlook 2007 podporuje tri formáty správ:

  • Obyčajný text    Tento formát je podporovaný všetkými e-mailovými aplikáciami. Outlook môžete nastaviť tak, aby všetky prijaté správy otváral iba vo formáte obyčajného textu. Obyčajný text však nepodporuje tučné alebo farebné písmo, kurzívu ani iné formátovanie textu. Nepodporuje ani zobrazovanie obrázkov priamo v tele správy (aj keď ich môžete zahrnúť ako prílohy).

  • Text vo formáte RTF    Formát RTF môžete používať pri odosielaní správ v rámci spoločnosti, ktorá používa server Microsoft Exchange. Spoločnosť Microsoft však odporúča používať formát HTML. Formát RTF podporuje formátovanie textu vrátane odrážok, zarovnania a prepojených objektov. Pri odosielaní správy príjemcovi na internete Outlook automaticky predvolene konvertuje správy vo formáte RTF na formát HTML, takže formátovanie správy sa zachová a prílohy bude možné správne prijať. Outlook takisto automaticky formátuje žiadosti o schôdzu, žiadosti o vykonanie úlohy a správy s hlasovacími tlačidlami, takže tieto položky môžu byť bez poškodenia odoslané prostredníctvom internetu iným používateľom Outlooku bez ohľadu na predvolený formát správy.

  • HTML    Tento formát správ je v programe Outlook predvolený. Je to tiež najvhodnejší formát, ktorý môžete použiť, ak chcete vytvoriť správy podobné bežným dokumentom s rôznymi písmami, farbami a odrážkovými zoznamami. Ak v predvolenom nastavení vyberiete jednu z možností, ktoré umožňujú formátovanie (HTML alebo RTF), správa sa odošle vo formáte HTML. Ak použijete formát HTML, zabezpečí to, že príjemcom sa obsah zobrazí v požadovanom formáte.

   Poznámka : Pri odpovedaní na správu zachováva Outlook formát pôvodnej správy. Ak však vyberiete možnosť Zobrazovať štandardné e-maily ako obyčajný text, Outlook formátuje vašu odpoveď vo formáte obyčajného textu. Môžete kliknúť aj na informačný panel, zmeniť formát správy na HTML alebo RTF a potom odpovedať. Ak zmeníte formát správy, odpoveď sa naformátuje podľa nového formátu zobrazenia.

   Informácie o zmene formátov správ nájdete v téme Zmena formátu správy na formát HTML, RTF alebo obyčajný text.

 6. Ak chcete do správy pridať okrem textu aj ďalšie prvky, umiestnite kurzor na miesto, na ktorom sa má daný prvok zobraziť, a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  Možnosti

  Postup

  Poznámky

  Pridanie elektronickej vizitky

  Kliknite na tlačidlo Vizitka a potom kliknite na kontakt v zozname Zaradené ako. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  Jednoduchým pridaním vizitky do podpisu môžete rýchlo a prehľadne pridať požadované kontaktné informácie.

  Pridanie hypertextového prepojenia

  Kliknite na tlačidlo Vložiť hypertextové prepojenie, vyhľadajte hypertextové prepojenie, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Pridanie obrázka

  Kliknite na tlačidlo Obrázok, vyhľadajte obrázok, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Bežné formáty súborov s obrázkami zahŕňajú formáty .bmp, .gif, .jpg a .png.

  Informácie o pridaní obrázka rukou písaného podpisu nájdete v týchto témach:

 7. Po vytvorení podpisu kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Podpis, ktorý ste práve vytvorili alebo upravili, sa nezobrazí v aktuálne otvorenej správe – musíte ho do nej vložiť. Ďalšie informácie získate v časti s názvom „Krok 2: Vloženie podpisu do správy“.

Na začiatok stránky

Krok 2: Vloženie podpisu do správy

Môžete nastaviť automatické pridávanie podpisu do odchádzajúcich správ alebo môžete podpis manuálne vložiť v prípade potreby.

Poznámka : Do každej e-mailovej správy môžete vložiť iba jeden podpis, nie viaceré. Ak chcete do správy pridať viac informácií, vytvorte jeden podpis so všetkými požadovanými informáciami a uložte ho pod novým názvom.

 • Automatické vkladanie podpisu

  1. Signature menu V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na tlačidlo Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

  2. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname E-mailové konto kliknite na e-mailové konto, ku ktorému chcete priradiť podpis.

  3. V zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

   Include signature in new messages

  4. Ak chcete, aby sa podpis zahrnul do odpovedí na správy a preposielaných správ, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej. Ak to nechcete, vyberte položku žiadny.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Manuálne vkladanie podpisu

  1. Insert a signature Na karte Správa v novej správe kliknite v skupine Zahrnúť na položku Podpis a potom vyberte požadovaný podpis.

Na začiatok stránky

Zastavenie automatického vkladania podpisu

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Zastavenie automatického vkladania podpisu do všetkých nových správ

Zastavenie automatického vkladania podpisu do odpovedí na správy alebo preposielaných správ

Odstránenie automatického podpisu z jednej správy

Zastavenie automatického vkladania podpisu do všetkých nových správ

 1. Na karte Správa v novej správe kliknite v časti Zahrnúť na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

  Poznámka : Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

 2. Na karte Podpis e-mailu vyberte v časti Vybrať predvolený podpis v zozname Nové správy možnosť žiadny.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete odstrániť podpis z momentálne otvorenej správy, musíte ho odstrániť manuálne. Vyberte podpis a stlačte tlačidlo DELETE.

  Podpis sa nezobrazí v žiadnych nových správach, ktoré v budúcnosti otvoríte.

Zastavenie automatického vkladania podpisu do odpovedí na správy alebo preposielaných správ

 1. Na karte Správa v novej správe kliknite v časti Zahrnúť na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

  Poznámka : Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

 2. Na karte Podpis e-mailu vyberte v časti Vybrať predvolený podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej možnosť žiadny.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete odstrániť podpis z momentálne otvorenej správy, musíte ho odstrániť manuálne. Vyberte podpis a stlačte tlačidlo DELETE.

  Podpis sa nezobrazí v žiadnych nových správach, ktoré v budúcnosti otvoríte.

Odstránenie automatického podpisu z jednej správy

 • V tele správy vyberte podpis a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×