Vytvorenie a prepojenie úloh s programom Project 2007

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.


Carl Chatfield a Timothy formátovania

Carl Chatfield je certifikovaného Project Management Professional (PMP) s rozsiahle znalosti o program Microsoft Office Project, ako aj vhodnosti použitia konkrétnych problémov.

Timothy Johnson už predtým pracoval ako Office Project professional technickej podpory na niekoľko rokov. Tim má podrobnejšie technické znalosti o softvéru.

Carl a Timothy sú autori Microsoft Project 2000 – podrobný návod, Microsoft Project verzie 2002 krok za krokom, Microsoft Office Project 2003 krok za krokom a Microsoft Office Project 2007 krok za krokomod Microsoft Press.

Obsah tohto článku

Zadanie úlohy

Odhad trvania

Usporiadanie úloh do fázy

Prepojenie úloh

Úlohy sú základné preddefinované bloky akéhokoľvek projektu – úlohy predstavujú práce potrebné vykonať na dosiahnutie cieľov projektu. Úlohy sú popísané práce na projekte z hľadiska postupnosť, dĺžka a požiadaviek prostriedku. Existujú dve úrovne úloh – súhrnných úloh, ktoré Zhrnutie alebo "súhrn" trvania a náklady úloh a čiastkových úloh , ktoré spolu tvoria významnú udalosťami projektu. Tento článok obsahuje úvodné informácie o niektoré kľúčové pojmy o úlohách, ktoré vám pomôžu použiť Microsoft Office Project 2007.

Zadanie úlohy

Project 2007 možno použiť na sledovanie úloh, ktoré súvisia s projektom, ktorý spravujete. Ak chcete zadať úloh daného projektu, začať spustením Project 2007, ak ešte nie je spustený. Po otvorení pracujete na projekte, zadajte do bunky priamo pod záhlavie stĺpca Názov úlohy prvej úlohy a stlačte kláves ENTER.

Vložiť zlučovacie pole Blok pre adresu

Napríklad, ak používate Project 2007 sledovať úlohy požadované video projekt, môže začať zadajte prípravy na prvú bunku. Následne zadajte zostávajúce úlohy pod názvom úlohy, stlačením klávesu ENTER po príslušného názvu úlohy:

Vývoj skriptu

Vývoj výroby panelov

Výber umiestnenia

Stlačte a podržte konkurzy

Výroba

Vyskúšanie

Nahrávanie videa

Záznam denníka

Project 2007 priradí trvanie jeden deň Nová úloha a otáznik označuje, či ide o odhadované trvanie. Jeden deň dĺžku príslušného panel úloh sa zobrazí v Ganttovom grafe. V predvolenom nastavení, dátum začiatku úlohy je rovnaký ako počiatočný dátum projektu.

task bar in a gantt chart

Tip: Okrem zadania úloha – informácie priamo do Project 2007, môžete vytvoriť zoznamy úloh v iných aplikáciách a potom ich importovať do Project 2007. Napríklad Project 2007 nainštaluje šablóny programu Excel s názvom Microsoft projektu úlohy importovať šablónu zoznamu, ktoré vy alebo iní používatelia môžu dokončiť a potom importovať do Project 2007 so štruktúrou správne. V Exceli tejto šablóny sa zobrazí na karte Hárok riešenia dialógového okna šablóny. Môžete tiež importovať zoznam úloh programu Outlook do projektového plánu. Project 2007, v ponuke Nástroje kliknite na položku Importovať úlohy programu Outlook.

Definovanie správne úlohy pre práve výstupu

Každý projekt má konečný cieľ alebo účel: z dôvodu, že projekt začal. Toto sa nazýva projektu výstupu. Tento výstup nie je zvyčajne produkt, ako je napríklad komerčné televízie, alebo služby alebo udalosť, napríklad softvér školenia. Definovanie správne úlohy pri vytváraní doprava výstupu je dôležité zručnosti pre projektovým manažérom. Zoznamy úloh, ktorú vytvoríte v Project 2007 by mal opísať všetky požadované práce a iba tej práce potrebné na úspešné dokončenie projektu.

Pri vytváraní svoje zoznamy úloh, ktoré môže byť užitočné rozlíšiť sortimentu z rozsahu projektu. Sortimentu popisuje kvalitu, vlastnosti a funkcie výstupu projektu. Ak výstupu je televízna reklama, sortimentu môžu obsahovať jeho dĺžku, predmet a cieľovej skupiny. Rozsah projektu, na druhej strane popisuje práce potrebnej na poskytnutie produktu alebo služby. V našom prípade rozsahu projektu obsahuje podrobné úlohy týkajúce sa vytvorenia televízneho komerčnej napríklad podržaním konkurzy, fotografovanie videa, upravovať, a tak ďalej.

Na začiatok stránky

Odhad trvania

Úlohy Trvanie je časový úsek, ktorý očakávate, bude trvať na vykonanie tejto úlohy. Project 2007 môžete pracovať s trvania úloh, ktoré sa pohybujú od minút mesiace. V závislosti od rozsahu projektu, pravdepodobne budete chcieť pracovať s trvania úloh na úrovni hodín, dní a týždňov.

Projekt môže mať napríklad Kalendár projektu s pracovného času definované ako 8: 00 až 5 hodín s hodinu obed pondelok až piatok, nechajte mimopracovného času definované ako večery a víkendy. Ak predpokladáte, že úloha bude mať 16 hodín pracovného času, môžete zadať jeho trvanie ako 2d na naplánovanie práce počas dvoch osem hodín pracovných dní. Spustením úloha 8: 00 v piatok, mali by ste potom očakávať, že by dokončil až 5 hodín na nasledujúci pondelok. Žiadne alternatívne by naplánovať cez víkend, pretože sobotu a nedeľu definovaná Mimopracovný čas.

Tip: Výpočet rozdielu medzi najskorší možný dátum začatia a najnovší dátum dokončenia úlohy, ktoré tvoria určiť celkové trvanie projektu. Trvanie projektu je aj vplyv ďalších faktorov, ako sú napríklad vzťahy medzi úlohami. Pretože Project 2007 sa rozlišujú pracovnom a mimopracovnom čase, trvanie úlohy nie nevyhnutne korelácie uplynutý čas.

Tip: Môžu plánovať úlohy, ktoré sa vyskytujú v pracovnom a mimopracovnom čase. Na vykonanie tohto kroku priradiť uplynulé trvanie úlohy. Môžete zadať uplynulé trvanie predchádzajúcich trvanie skratku s e. Zadajte napríklad 3ed označí Tri uplynulé dni. Môžete použiť uplynulé trvanie úlohy, nemáte môžete priamo ovládať, ale napriek tomu, ktorá je kritické do projektu. Napríklad, môže byť úlohy nalejte foundation betónu a odstraňovať formuláre foundation výstavby projektu. Ak áno, môžete úlohy s názvom počkajte, kým betónu vyliečiť , pretože nechcete odstrániť formuláre, kým betónu má vyliečiť. Úlohy, počkajte, kým betónu vyliečiť by mal mať uplynulé trvanie, pretože betónu vylieči v súvislom rozsahu dní, či pracujú alebo nepracovných dní. Ak betónu trvá 48 hodín vyliečiť, môžete zadajte trvanie úlohy ako 2ed, plánovanie úlohy začať piatok 9: 00 a očakávať, že sa ukončí do nedele na 9: 00 Vo väčšine prípadov však budete pracovať s nonelapsed trvania v Project 2007.

Project 2007 použije štandardné hodnoty pre minút a hodín trvania: minútu sa rovná 60 sekúnd a hodinu sa rovná 60 minút. Však môžete definovať neštandardné trvania dní, týždňov a mesiacov projektu. Ak chcete urobiť, v ponuke Nástroje, kliknite na príkaz Možnosti a v dialógovom okne Možnosti kliknite na kartu Kalendár, tu zobrazené.

Tlačidlo v dialógovom okne Nová vzorka.

Ako sa vám prísť s trvania presné úloh?

Dve všeobecné pravidlá by ste mali zvážiť pri odhad trvania úloh.

 • Celkové trvanie projektu často koreluje trvania úlohy; dlhé projekty majú úlohy s dlhšie trvanie ako úlohy v krátkosti projekty.

 • Ak ste sledovanie priebehu proti plán projektu, je potrebné zvážiť úroveň podrobností, ktoré sa majú použiť na projektových úloh. Ak máte vo viacerých rok projektu, napríklad nie je praktické alebo dokonca možné sledovanie úloh, ktoré sú merať v minútach alebo hodinách. Vo všeobecnosti by mali merať trvania úloh na najnižšej úrovni podrobností alebo ovládací prvok, ktorý je pre vás dôležité, ale nie nižšie.

Reálny projekty, ktoré často odhadne trvania úloh. Dobré zdroje úloh trvania úlohy patria:

 • Historické informácie z predchádzajúceho projekty a podobne.

 • Odhadne od ľudí, ktorí sa dokončenie úlohy.

 • Znalec s tým, ktorí majú podobné projekty.

 • Štandardy profesionálne alebo priemyselné organizácie, ktoré vykonávať projekty podobné tomu vášmu.

Komplexné projekty, pravdepodobne by skombinujete tieto a ďalšie zdroje na odhadnutie trvania úloh. Pretože nesprávne úloh trvania úlohy sú hlavných zdrojom rizika v každom projekte, dobré odhadovanie stojí za vynaložené úsilie.

Jedno všeobecné pravidlo na zváženie sa nazýva 8/80 pravidla. Toto pravidlo navrhuje úlohy trvania medzi osem hodín (alebo jeden deň) a 80 hodín (10 pracovných dní alebo dva týždne) sú vo všeobecnosti veľké na menšie trvanie. Kratšia ako jeden deň úlohy môžu byť príliš podrobného a úlohy, ktoré sú dlhšie než dva týždne môžu byť príliš dlho správu správne. Existuje veľa oprávnené dôvody na prerušenie Toto pravidlo, ale jeho pokyny sú stojí za väčšinu úloh vo svojich projektoch.

Na začiatok stránky

Usporiadanie úloh do fázy

Je vhodné zorganizovať skupiny úzko súvisiace úlohy, ktoré predstavujú hlavnú časť práce na projekte do fáz. Počas kontroly plán projektu, pozorovania fáz úloh pomáha vy aj ostatní používatelia si z hľadiska hlavné pracovné položky a podrobné pracovné položky. Napríklad je bežné rozdeliť najdôležitejšie štádiá práce napríklad prípravy, výroby a po skončení výrobnej film alebo video projektu. Môžete vytvoriť fáz znížením a zvýšením úrovne úloh. Zoznam úloh môžete zbaliť aj do fáz, veľmi podobným spôsobom, ako môžete pracovať s prehľadu vo Worde. V Project 2007 fázy sú reprezentované súhrnných úloh.

Súhrnná úloha funguje odlišne od iných úloh. Nie je možné upraviť jej trvania, spustiť iné vypočítané hodnoty dátumu alebo priamo, pretože táto informácia je odvodená alebo "zhrnú" z podrobností úlohy, s názvom čiastkových úloh (Toto zobrazovať odsadený pod súhrnné úlohy). Project 2007 vypočíta trvania súhrnnej úlohy, ako je informácie o čase z najskorší možný dátum začatia k najnovším skončiť dátum jej čiastkových úloh.

Plánovanie zhora nadol a zdola nahor

Dve najčastejšie prístupy k vytvoreniu úloh a fázy sú plánovanie zhora nadol a zdola nahor.

 • Plánovanie zhora nadol.     Pred vyplnením úlohy potrebné na dokončenie týchto fáz identifikuje najdôležitejšie štádiá alebo produkty projektu. Komplexné projekty môžete mať niekoľko vrstiev fázy. Tento prístup funguje z možnosti všeobecné na konkrétne.

 • Plánovanie zdola nahor.     Identifikuje ako mnoho dolnej úrovni podrobné predtým, ako ich usporiadanie do logických skupinách, s názvom fáz alebo súhrnnej úlohy. Tento prístup funguje z konkrétnych všeobecné.

Vytvorenie presné úlohy a fáz väčšina zložitých projektov vyžaduje kombináciu plánovanie zhora nadol a zdola nahor. Je bežné projektovým manažérom, ak chcete začať s boli vytvorené, široká fáz projektu (zhora nadol) a pre zdroje, kto bude vykonávať projektu poskytnúť podrobné úloh, ktoré vyplní jednotlivých fáz (zdola nahor).

Na začiatok stránky

Prepojenie úloh

Projekty vyžadujú úlohy majú byť vykonané v určitom konkrétnom poradí. Napríklad úlohy natáčanie scény musia byť dokončené skôr, než sa môže vyskytnúť úlohy úpravy filmovej scény. Tieto dve úlohy majú dokončenie pri začiatku vzťah (nazývaný aj prepojenie alebo závislosť) má dva aspekty:

 • Druhá úloha musí byť neskôr ako prvá úloha; Toto je postupnosť.

 • Druhá úloha sa môže vyskytnúť iba v prípade, že prvá úloha je dokončená; Toto je závislosť.

Vo Project 2007 prvá úloha ("film scény") označuje predchodcu , pretože ho predchádza úlohy, ktoré na nej závisia. Druhá úloha ("upraviť filmovej scény") sa nazýva nadväzujúcich , pretože sa mu to nepodarí úlohy, na ktorej je závislá. Všetky úlohy, môže byť predchodcu pre jedného alebo viacerých nadväzujúcim úlohám. Podobne, všetky úlohy, môže byť nadväzujúcimi do jedného alebo viacerých predchádzajúcich úloh.

Vzťahy medzi úlohami, ktoré predstavuje a spracovanie zmeny naplánované počiatočný a koncový dátum je jednu oblasť, v ktorej použitie plánovania nástroj, ako je napríklad Project 2007 naozaj oplatí. Napríklad, môžete zmeniť trvania úloh alebo pridanie alebo odstránenie úlohy z reťazca prepojené úlohy a Project 2007 sa naplánovať úlohy podľa potreby.

Vzťahy medzi úlohami sa zobrazia v Project 2007 niekoľkými spôsobmi:

 • V zobrazení Ganttovho grafu a sieťového diagramu, vzťahy medzi úlohami sa zobrazia ako čiar spájajúcich úlohy.

 • V tabuľkách, ako sú napríklad tabuľky položka identifikačné čísla predchádzajúcich úloh sa zobrazia v predchádzajúcich poliach nadväzujúcich úloh.

Môžete vytvoriť vzťahy medzi úlohami vytvorením prepojení medzi úlohami. Po zadaní prvé úlohy, predvolene sa všetky plánujú začať na ten istý deň – počiatočný dátum projektu. Však môžete použiť rôzne postupy na vytvorenie prepojení medzi niekoľko úloh. Môžete napríklad vytvoriť dokončenie pri začiatku závislosti medzi dvoma úlohami kliknutím na položku Prepojiť úlohy v ponuke Upraviť.

Tip: Ak chcete vytvoriť závislosť na dokončenie pri začiatku, kliknite na položku tlačidlo Prepojiť úlohy na štandardnom paneli s nástrojmi.

Na obrázku nižšie ukazuje, že úlohy 2 a 3 sú prepojené s dokončenie pri začiatku vzťahu, Project 2007 zmenil dátum začatia úlohy 3 na nasledujúci pracovný deň po dokončení úlohy 2 (vynechanie cez víkend). Trvanie súhrnnej úlohy prípravy rozrástla zodpovedajúcim spôsobom.

Tri príklady textových efektov

Tip: Ak chcete zrušiť prepojenie úloh, vyberte úlohy, ktoré chcete odpojiť a potom kliknite na tlačidlo Zrušiť prepojenie úloh na štandardnom paneli s nástrojmi. Môžete tiež kliknite na položku Zrušiť prepojenie úloh v ponuke Upraviť. Ak zrušíte prepojenie jednu úlohu, ktorá je v rámci reťazca prepojené úlohy so vzťahmi dokončenie pri začiatku, Project 2007 obnoví prepojenia medzi zostávajúce úlohy.

Je možné prepojiť úlohy v niekoľkých inými spôsobmi, vrátane:

 • Prepojenie viacerých úloh naraz

 • Prepojenie dvoch úloh v predchádzajúcich druhej úlohe jednu úlohu

 • Prepojenie skupiny zostávajúce úlohy a potom prepojenie dvoch súhrnných úloh

Tip: Pri práci s súhrnných úloh, môžete buď prepojiť súhrnných úloh priamo (ak ste nad) videa alebo vytvorenie prepojenia najnovšie úlohy v prvej etape s najskorší úlohy v rámci druhej fázy. Plánovanie konečným výsledkom je rovnaká buď tak. V žiadnom prípade však môžete prepojiť súhrnnej úlohy na jednu z vlastnej čiastkové úlohy. Pritom by vytvorte zacyklené problémy s plánovaním, a preto Project 2007 nie je možné ho.

Tip: Môžete tiež vytvoriť dokončenie pri začiatku vzťahu medzi doprava úloh v Ganttovom grafe. Ukážte na paneli úloh na Predchádzajúca úloha dovtedy, kým sa ukazovateľ zmení na Bublinový a 3-d hviezdy. Potom presuňte ukazovateľ myši nahor alebo nadol na paneli úloh na nadväzujúca úloha. Keď presúvate ukazovateľ myši na vytvorenie vzťahu medzi úlohy, obrázok ukazovateľa sa zmení na reťazec prepojenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×