Vytvorenie a použitie šablóny grafu

Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Ak chcete znova použiť graf, ktorý ste vytvorili, môžete ho uložiť ako šablónu v Exceli a potom ju môžete použiť na nový alebo existujúci graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli. Vytvorená šablóna grafu je vlastne vlastný typ grafu, ktorý môžete použiť podobne ako akýkoľvek iný typ grafu.

Poznámka : Ak chcete uložiť šablónu grafu, musíte mať nainštalovaný Excel. Kópiu Excelu si môžete objednať na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vytvorenie šablóny grafu v Exceli

 1. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Vyberte riadky a stĺpce, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 3. Na karte Grafy kliknite v časti Vložiť graf na typ grafu a potom na graf, ktorý chcete pridať.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Na zmenu grafu použite kartu Grafy, kartu Rozloženie grafu a kartu Formát.

 4. V ponuke Graf kliknite na položku Uložiť vo formáte šablóny a do poľa Uložiť ako zadajte názov.

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Použitie šablóny grafu na nový graf

Po vytvorení šablóny grafu môžete použiť vlastný typ grafu na nový graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli.

 1. Na karte Grafy kliknite v časti Vložiť graf na položku Iné a potom v časti Šablóny kliknite na šablónu grafu, ktorú ste vytvorili.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Moja šablóna sa v zozname nezobrazuje

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak v časti Šablóny svoju šablónu v zozname nevidíte, vyhľadajte vo Finderi súbor formátu .crtx a presuňte ho do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

  Keď vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa excelový hárok s tabuľkou so vzorovými údajmi.

 2. V Exceli nahraďte vzorové údaje údajmi, ktoré chcete zobraziť v grafe. Ak už máte údaje v inej tabuľke, môžete ich skopírovať z tejto tabuľky a prilepiť ich na vzorové údaje.

 3. Ak chcete zobraziť výsledky vykonaných zmien, prepnite sa do Wordu.

  Keď zatvoríte wordový dokument, ktorý obsahuje graf, automaticky sa zatvorí aj excelová tabuľka s údajmi grafu.

Použitie šablóny grafu na existujúci graf

Po vytvorení šablóny grafu môžete použiť nový vlastný typ grafu na existujúci graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy kliknite v časti Zmeniť typ grafu na položku Iné a potom v časti Šablóny kliknite na šablónu grafu, ktorú ste vytvorili.

  Karta Grafy, skupina Zmeniť typ grafu

  Moja šablóna sa v zozname nezobrazuje

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak v časti Šablóny svoju šablónu v zozname nevidíte, vyhľadajte vo Finderi súbor formátu .crtx a presuňte ho do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Zmena grafu

Úprava údajov v grafe

PowerPoint

Ak chcete znova použiť graf, ktorý ste vytvorili, môžete ho uložiť ako šablónu v Exceli a potom ju môžete použiť na nový alebo existujúci graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli. Vytvorená šablóna grafu je vlastne vlastný typ grafu, ktorý môžete použiť podobne ako akýkoľvek iný typ grafu.

Poznámka : Ak chcete uložiť šablónu grafu, musíte mať nainštalovaný Excel. Kópiu Excelu si môžete objednať na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vytvorenie šablóny grafu v Exceli

 1. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Vyberte riadky a stĺpce, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 3. Na karte Grafy kliknite v časti Vložiť graf na typ grafu a potom na graf, ktorý chcete pridať.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Poznámka : Na zmenu grafu použite kartu Grafy, kartu Rozloženie grafu a kartu Formát.

 4. V ponuke Graf kliknite na položku Uložiť vo formáte šablóny a do poľa Uložiť ako zadajte názov.

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Použitie šablóny grafu na nový graf

Po vytvorení šablóny grafu môžete použiť vlastný typ grafu na nový graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli.

 1. Na karte Grafy kliknite v časti Vložiť graf na položku Iné a potom v časti Šablóny kliknite na šablónu grafu, ktorú ste vytvorili.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Moja šablóna sa v zozname nezobrazuje

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak v časti Šablóny svoju šablónu v zozname nevidíte, vyhľadajte vo Finderi súbor formátu .crtx a presuňte ho do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

  Keď vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa excelový hárok s tabuľkou so vzorovými údajmi.

 2. V Exceli nahraďte vzorové údaje údajmi, ktoré chcete zobraziť v grafe. Ak už máte údaje v inej tabuľke, môžete ich skopírovať z tejto tabuľky a prilepiť ich na vzorové údaje.

 3. Ak chcete zobraziť zmeny, prepnite do PowerPointu.

  Keď zatvoríte powerpointovú prezentáciu, ktorá obsahuje graf, automaticky sa zatvorí aj excelová tabuľka s údajmi grafu.

Použitie šablóny grafu na existujúci graf

Po vytvorení šablóny grafu môžete použiť nový vlastný typ grafu na existujúci graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy kliknite v časti Zmeniť typ grafu na položku Iné a potom v časti Šablóny kliknite na šablónu grafu, ktorú ste vytvorili.

  Karta Grafy, skupina Zmeniť typ grafu

  Moja šablóna sa v zozname nezobrazuje

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak v časti Šablóny svoju šablónu v zozname nevidíte, vyhľadajte vo Finderi súbor formátu .crtx a presuňte ho do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Zmena grafu

Úprava údajov v grafe

Excel

Ak chcete znova použiť graf, ktorý ste vytvorili, môžete ho uložiť ako šablónu v Exceli a potom ju môžete použiť na nový alebo existujúci graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli. Vytvorená šablóna grafu je vlastne vlastný typ grafu, ktorý môžete použiť podobne ako akýkoľvek iný typ grafu.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vytvorenie šablóny grafu v Exceli

 1. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Vyberte riadky a stĺpce, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 3. Na karte Grafy kliknite v časti Vložiť graf na typ grafu a potom na graf, ktorý chcete pridať.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Na zmenu grafu použite kartu Grafy, kartu Rozloženie grafu a kartu Formát.

 4. V ponuke Graf kliknite na položku Uložiť vo formáte šablóny a do poľa Uložiť ako zadajte názov.

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Použitie šablóny grafu na nový graf

Po vytvorení šablóny grafu môžete použiť vlastný typ grafu na nový graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli.

 1. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Vyberte riadky a stĺpce, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 3. Na karte Grafy kliknite v časti Vložiť graf na položku Iné a potom v časti Šablóny kliknite na šablónu grafu, ktorú ste vytvorili.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Moja šablóna sa v zozname nezobrazuje

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak v časti Šablóny svoju šablónu v zozname nevidíte, vyhľadajte vo Finderi súbor formátu .crtx a presuňte ho do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 4. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

Použitie šablóny grafu na existujúci graf

Po vytvorení šablóny grafu môžete použiť nový vlastný typ grafu na existujúci graf vo Worde, PowerPointe alebo Exceli.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy kliknite v časti Zmeniť typ grafu na položku Iné a potom v časti Šablóny kliknite na šablónu grafu, ktorú ste vytvorili.

  Karta Grafy, skupina Zmeniť typ grafu

  Moja šablóna sa v zozname nezobrazuje

  Šablóna grafu sa predvolené uloží do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Vlastný typ grafu bude dostupný v časti Šablóny na karte Grafy. Ak v časti Šablóny svoju šablónu v zozname nevidíte, vyhľadajte vo Finderi súbor formátu .crtx a presuňte ho do priečinka /Users/meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnica je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Zmena grafu

Úprava údajov v grafe

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×