Vytvorenie a používanie vlastnej šablóny

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Šablóny sú súbory, ktoré vám pomôžu navrhnúť zaujímavé, pútavé a profesionálne vyzerajúce dokumenty. Formátovanie už nebude spôsobovať žiadne problémy. K šablónam môžete pridať to, čo potrebujete. Príkladmi sú životopisy, pozvánky, oznamy a bulletiny. Hárok, zošit alebo existujúcu šablónu môžete upraviť a potom ju uložiť ako vlastnú šablónu.

Šablóny titulnej strany faxu si môžete stiahnuť na stránke so šablónami Office pre Mac.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Uloženie dokumentu ako šablóny

 1. Otvorte dokument.

 2. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Wordová šablóna (.dotx).

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóny sa uložia v priečinku: /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v umiestnení /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates. Potom v novom priečinku uložte šablónu. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Vytvorenie novej šablóny založenej na inej šablóne

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nový zo šablóny Tlačidlo Nový zo šablóny .

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Všetky.

  Poznámka : Ak ste šablónu nenašli, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať.

 3. Kliknite na šablónu podobnú tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 6. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Wordová šablóna (.dotx).

 7. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóny sa uložia v priečinku: /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v umiestnení /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates. Potom v novom priečinku uložte šablónu. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Vytvorenie nového dokumentu pomocou šablóny

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nový zo šablóny Tlačidlo Nový zo šablóny .

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Moje šablóny.

  Poznámka : Ak ste vytvorili priečinky na usporiadanie šablón, zobrazia sa v časti Moje šablóny. Ak chcete šablóny zobraziť, musíte kliknúť na priečinok.

 3. Kliknite na vytvorenú šablónu a potom kliknite na položku Vybrať.

Odstránenie šablóny z časti Moje šablóny

 1. Vo Finderi otvorte priečinok /Users/ meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Poznámka : Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

PowerPoint

Prezentáciu alebo existujúcu šablónu môžete upraviť a potom ju uložiť ako vlastnú šablónu. Šablóny môžu obsahovať rozloženia, farby motívu, písma motívu, efekty motívu, štýly pozadia a dokonca aj obsah.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Uloženie prezentácie ako šablóny

 1. Otvorte prezentáciu, na základe ktorej chcete vytvoriť novú šablónu.

 2. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových prezentáciách založených na šablóne.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Powerpointová šablóna (.potx).

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóny sa uložia v priečinku: /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v umiestnení /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates. Potom v novom priečinku uložte šablónu. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Vytvorenie novej šablóny založenej na inej šablóne

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nový zo šablóny Tlačidlo Nový zo šablóny .

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Všetky.

  Poznámka : Ak ste šablónu nenašli, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať.

 3. Kliknite na šablónu podobnú tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

  Ak chcete namiesto jednotlivých zmien každého rozloženia snímky aplikovať opakovanie zmeny na viacerých rozloženiach snímky, môžete upraviť predlohy snímky.

 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 6. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Powerpointová šablóna (.potx).

 7. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóny sa uložia v priečinku: /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v umiestnení /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates. Potom v novom priečinku uložte šablónu. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Použitie šablóny na vytvorenie novej prezentácie

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nový zo šablóny Tlačidlo Nový zo šablóny .

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Moje šablóny.

  Poznámka : Ak ste vytvorili priečinky na usporiadanie šablón, zobrazia sa v časti Moje šablóny. Ak chcete šablóny zobraziť, musíte kliknúť na priečinok.

 3. V pravej navigačnej table môžete pre šablónu vybrať farby, písmo a veľkosti snímky.

 4. Kliknite na vytvorenú šablónu a potom kliknite na položku Vybrať.

Odstránenie šablóny z časti Moje šablóny

 1. Vo Finderi otvorte priečinok /Users/ meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Poznámka : Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

Pozrite tiež

Úprava predlohy snímky

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Excel

Šablóny sú súbory, ktoré vám pomôžu navrhnúť zaujímavé, pútavé a profesionálne vyzerajúce zošity. Formátovanie už nebude spôsobovať žiadne problémy. K šablónam môžete pridať to, čo potrebujete. Ako príklady môžu slúžiť rozpočty, zoznamy, faktúry a zostavy. Dokument alebo existujúcu šablónu môžete upraviť a potom ju uložiť ako vlastnú šablónu.

Šablóny titulnej strany faxu si môžete stiahnuť na stránke so šablónami Office pre Mac.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Uloženie zošita alebo hárka ako šablóny

 1. Otvorte zošit, na základe ktorého chcete vytvoriť novú šablónu.

 2. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Šablóna Excelu (.xltx).

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóny sa uložia v priečinku: /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v umiestnení /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates. Potom v novom priečinku uložte šablónu. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Vytvorenie novej šablóny založenej na inej šablóne

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nový zo šablóny Tlačidlo Nový zo šablóny .

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Všetky.

  Poznámka : Ak ste šablónu nenašli, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať.

 3. Kliknite na šablónu podobnú tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 6. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Šablóna Excelu (.xltx).

 7. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóny sa uložia v priečinku: /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v umiestnení /Users/ meno_používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates. Potom v novom priečinku uložte šablónu. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION. Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

Vytvorenie nového zošita pomocou šablóny

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nový zo šablóny Tlačidlo Nový zo šablóny .

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Moje šablóny.

  Poznámka : Ak ste vytvorili priečinky na usporiadanie šablón, zobrazia sa v časti Moje šablóny. Ak chcete šablóny zobraziť, musíte kliknúť na priečinok.

 3. Kliknite na vytvorenú šablónu a potom kliknite na položku Vybrať.

Odstránenie šablóny z časti Moje šablóny

 1. Vo Finderi otvorte priečinok /Users/ meno používateľa/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Poznámka : Ak používate Mac OS X 7 (Lion), v predvolenom nastavení je priečinok Library skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×