Vytvorenie a Pridanie podpisu správy (Outlook 2007)

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

elektronická vizitka Pre e-mailové správy, pozostávajúce z textu, obrázkov, vašej elektronickej vizitky, logo alebo dokonca obrázka vášho rukou napísaného podpisu môžete vytvoriť prispôsobené podpisy.Počet podpisov nie je obmedzený. Program Microsoft Office Outlook môžete tiež nakonfigurovať tak, aby automaticky pridal podpis do odchádzajúcich správ, alebo môžete podpis manuálne pridať vždy, keď je to potrebné.

Čo chcete urobiť?

Krok 1: Vytvorenie podpisu

Krok 2: Vloženie podpisu do správy

Zastavenie automatického vkladania podpisu

Krok 1: Vytvorenie podpisu

 1. Ponuka Podpis V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

 2. Na karte Podpis e-mailu kliknite na položku Nový.

 3. Zadajte názov pre podpis a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do okna Úprava podpisu zadajte text, ktorý chcete mať vo svojom podpise.

  Vytvorenie nového podpisu

 5. Ak chcete text formátovať, vyberte ho a potom použitím tlačidiel štýlov a formátovania vyberte požadované možnosti.

  Poznámky   

  Ďalšie informácie o rôznych formátoch správ

  Program Microsoft Office Outlook 2007 podporuje tri formáty správ:

  • Obyčajný text     Toto je formát, ktorý podporujú všetky e-mailové programy. Program Outlook môžete nastaviť tak, aby všetky prijaté správy otváral iba vo formáte obyčajného textu. Obyčajný text nepodporuje tučné písmo, farebné písmo, kurzívu ani iné formátovanie textu. Nepodporuje ani zobrazovanie obrázkov priamo v tele správy. Obrázky však môžete zahrnúť ako prílohy.

  • RTF.     Formát RTF môžete používať pri odosielaní správ v rámci organizácie, v ktorej sa používa program Microsoft Exchange, spoločnosť Microsoft však odporúča používať formát HTML. Formát RTF podporuje formátovanie textu, vrátane odrážok, zarovnania a prepojených objektov. Správy vo formáte RTF program Outlook v predvolenom nastavení konvertuje na formát HTML pri ich odoslaní príjemcom na Internete, čo umožňuje zachovať formátovanie správy a prijať prílohy. Program Outlook takisto automaticky formátuje žiadosti o schôdzku a úlohu a správy s hlasovacími tlačidlami, vďaka čomu možno tieto položky odoslať v požadovanom formáte prostredníctvom Internetu iným používateľom programu Outlook bez ohľadu na predvolený formát správy.

  • HTML.     Tento formát správ je v programe Outlook predvolený. Je to tiež najvhodnejší formát, ktorý môžete použiť, ak chcete vytvoriť správy podobné bežným dokumentom s rôznymi písmami, farbami a odrážkovými zoznamami. Ak v predvolenom nastavení vyberiete jednu z možností, ktoré umožňujú formátovanie (HTML alebo RTF), správa sa odošle vo formáte HTML. Ak použijete formát HTML, zabezpečí to, že príjemcom sa obsah zobrazí v požadovanom formáte.

   Poznámka   Pri odpovedaní na správu program Outlook zachováva formát pôvodnej správy. Ak však vyberiete možnosť Zobrazovať štandardné e-maily ako obyčajný text, program Outlook formátuje vašu odpoveď ako obyčajný text. Môžete tiež kliknúť na informačný panel, zmeniť formát správy na formát HTML alebo formát RTF a potom odpovedať. Ak zmeníte formát správy, formát odpovede zodpovedá novému formátu zobrazenia.

   Informácie o zmene formátov správ nájdete v téme Zmena formátu správy na formát HTML, formát RTF alebo obyčajný text.

 6. Ak chcete do správy pridať okrem textu aj ďalšie prvky, umiestnite kurzor na miesto, na ktorom sa má daný prvok zobraziť, a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  Možnosti...

  Ako?

  poznámky

  Pridanie elektronickej vizitky

  Kliknite na tlačidlo Vizitka a potom kliknite na kontakt v zozname Zaradené ako. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  Jednoduchým pridaním vizitky do podpisu môžete rýchlo a prehľadne pridať požadované kontaktné informácie.

  Pridanie hypertextového prepojenia

  Kliknite na tlačidlo Vložiť hypertextové prepojenie, vyhľadajte hypertextové prepojenie, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Pridanie obrázka

  Kliknite na tlačidlo Obrázok, vyhľadajte obrázok, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Bežné formáty súborov s obrázkami zahŕňajú formáty .bmp, .gif, .jpg a .png.

  Informácie o pridaní obrázka rukou napísaného podpisu získate v nasledovných článkoch:

 7. Po vytvorení podpisu kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka   Podpis, ktorý ste práve vytvorili alebo upravili, sa nezobrazí v aktuálne otvorenej správe – musíte ho do nej vložiť. Ďalšie informácie získate v časti s názvom „Krok 2: Vloženie podpisu do správy“.

Na začiatok stránky

Krok 2: Vloženie podpisu do správy

Môžete nastaviť automatické pridávanie podpisu do odchádzajúcich správ alebo môžete podpis manuálne vložiť v prípade potreby.

Poznámka   Do každej e-mailovej správy môžete vložiť iba jeden podpis, nie viaceré. Ak chcete do správy pridať viac informácií, vytvorte jeden podpis so všetkými požadovanými informáciami a uložte ho pod novým názvom.

 • Automatické vkladanie podpisu

  1. Ponuka Podpis V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na tlačidlo Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

  2. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname E-mailové konto kliknite na e-mailové konto, ku ktorému chcete priradiť podpis.

  3. V zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

   Zahrnutie podpisu do nových správ

  4. Ak chcete, aby sa podpis zahrnul do odpovedí na správy a správ posielaných ďalej, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej. Ak to nechcete, vyberte položku žiadny.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Manuálne vkladanie podpisu

  1. Vloženie podpisu V novej správe na karte Správa v skupine zahrnúť na položku podpis a potom vyberte požadovaný podpis.

Na začiatok stránky

Zastavenie automatického vkladania podpisu

Vyberte niektorú z nasledovných možností:

Zastavenie automatického vkladania podpisu pre všetky nové správy

Ukončenie automatického vkladania podpisu do odpovedí na správy alebo správ posielaných ďalej

Odstránenie automatického podpisu z jednej správy

Ukončenie automatického vkladania podpisu do všetkých nových správ

 1. Na karte Správa v novej správe kliknite v časti Zahrnúť na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

  Poznámka   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

 2. Na karte Podpis e-mailu vyberte v časti Vybrať predvolený podpis v zozname Nové správy možnosť žiadny.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete odstrániť podpis z momentálne otvorenej správy, musíte ho odstrániť manuálne. Vyberte podpis a stlačte tlačidlo DELETE.

  Podpis sa nezobrazí v žiadnych nových správach, ktoré v budúcnosti otvoríte.

Ukončenie automatického vkladania podpisu do odpovedí na správy alebo správ posielaných ďalej

 1. Na karte Správa v novej správe kliknite v časti Zahrnúť na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

  Poznámka   Možnosti podpísania na karte Správa sú prístupné aj po kliknutí na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej v otvorenej správe.

 2. Na karte Podpis e-mailu vyberte v časti Vybrať predvolený podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej možnosť žiadny.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete odstrániť podpis z momentálne otvorenej správy, musíte ho odstrániť manuálne. Vyberte podpis a stlačte tlačidlo DELETE.

  Podpis sa nezobrazí v žiadnych nových správach, ktoré v budúcnosti otvoríte.

Odstránenie automatického podpisu z jednej správy

 • V tele správy vyberte podpis a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Outlook 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk