Vytvorenie a úprava registra

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Word automatizuje väčšinu nastavení podieľajú na vytvorenie registra a umožňuje jednoducho vykonávať aktualizáciu alebo zmeniť formátovanie. Ak chcete vytvoriť index, označte jednotlivé položky, ktoré chcete zahrnúť a Zostavte register.

Označenie položiek

 1. Vyberte text, ktorý chcete použiť ako položku registra.

 2. Kliknite na položky Referencie > Označiť položku.

  Karta Referencie so zvýraznenou položkou Označiť položku

 3. V dialógovom okne Označiť položku registra môžete upraviť položku alebo pridať druhú úroveň prostredníctvom položky Vedľajšia položka. Ak potrebujete tretiu úroveň, za text vedľajšej položky pridajte dvojbodku.

  Zobrazenie možností dialógového okna Označiť položku registra

 4. Ak chcete vytvoriť krížový odkaz na inú položku, kliknite na príkaz Krížový odkaz v časti Možnosti a potom do poľa zadajte text druhej položky.

 5. Ak chcete formátovať čísla strán, ktoré sa zobrazia v registri, vyberte v časti Formát čísiel strán položku Tučné alebo Kurzíva.

 6. Ak chcete označiť položku registra, kliknite na tlačidlo Označiť. Ak chcete označiť všetky výskyty tohto textu v dokumente, kliknite na tlačidlo Označiť všetko.

 7. Kliknite na položku Zavrieť.

 8. Opakujte kroky 1 až 7 dovtedy, kým neoznačíte všetky položky, ktoré chcete pridať do registra.

Vytvorenie registra

Po označení položiek môžete vložiť do dokumentu register.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť register.

 2. Kliknite na položky Referencie > Vložiť register.

  Karta Referencie so zvýraznenou položkou Vložiť register

 3. V dialógovom okne Register si môžete vybrať formát textových položiek, čísel strán, kariet a iných znakov.

  Zobrazenie možností, ktoré možno nastaviť v dialógovom okne Register

  Môžete tiež zmeniť celkový vzhľad index výberom jednej z možností v časti formáty. Ak vyberiete možnosť, sa zobrazí ukážka do poľa správne.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak po vytvorení registra označíte viacero položiek, budete musieť register aktualizovať. Kliknite na položky Referencie > Aktualizovať tabuľku.

Krok 1: Označenie položiek

Môžete vytvoriť položku registra pre konkrétne slovo, slovné spojenie alebo symbol, prípadne tému s rozsahom viacerých strán.

Označenie položiek registra pre slová alebo slovné spojenia

 1. Vyberte text, ktorý chcete použiť ako položku registra.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Register a tabuľky.

 3. Na karte Register kliknite na položku Označiť položku.

  Tip: Ak chcete prejsť priamo do dialógového okna Označiť položku registra, stlačte kombináciu klávesov COMMAND + OPTION + SHIFT + X.

 4. Zadajte alebo upravte text v poli Hlavná položka.

  Tipy: 

  • Ak chcete vytvoriť vedľajšiu položku, určite hlavnú položku registra a potom zadajte vedľajšiu položku do poľa Vedľajšia položka.

  • Ak chcete vytvoriť položku tretej úrovne, zadajte text vedľajšej položky a za ním napíšte dvojbodku (:) a text položky tretej úrovne.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Označenie

  Kliknite na položku

  Položka registra

  Označiť

  Prvý výskyt tohto textu v každom odseku dokumentu, ktorý sa presne zhoduje písaním veľkých a malých písmen v položke

  Označiť všetko

  Tip: Ak chcete označiť položky registra pre symboly, ako napríklad @, v poli Hlavná položka zadajte bezprostredne za symbolom ; # (bodkočiarku, za ktorou nasleduje znak pre číslo) a potom kliknite na položku Označiť. Pri tvorbe registra umiestni Word symboly na začiatok registra.

 6. Ak chcete označiť ďalšie položky registra, označte text alebo kliknite bezprostredne zaň a potom kliknite do dialógového okna Označiť položku registra a zopakujte kroky 4 až 5.

  Poznámka: Word vloží každú označenú položku registra ako pole XE (Index Entry) pole vo formáte skrytého textu. Ak sa pole XE nezobrazuje, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť   Tlačidlo Zobraziť na štandardnom paneli s nástrojmi.

Označenie položiek registra pre text s rozsahom viacerých strán

 1. Vyberte rozsah textu, na ktorý sa má vzťahovať položka registra.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Záložka.

 3. V poli Názov záložky zadajte názov a kliknite na Pridať.

  Poznámka: Názov záložky nesmie obsahovať medzery.

 4. V dokumente kliknite na začiatok rozsahu textu, ktorý ste vybrali.

 5. V ponuke Vložiť kliknite na položku Register a tabuľky.

 6. Na karte Register kliknite na položku Označiť položku.

 7. V poli Hlavná položka zadajte položku registra pre označený text.

 8. V časti Možnosti kliknite na položku Rozsah strán.

 9. V poli Záložka zadajte alebo vyberte názov záložky, ktorý ste zadali v kroku 3.

 10. Kliknite na položku Označiť

 11. Kliknite na položku Zavrieť.

  Poznámka: Word vloží každú označenú položku registra ako pole XE (Index Entry) pole vo formáte skrytého textu. Ak sa pole XE nezobrazuje, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť   Tlačidlo Zobraziť na štandardnom paneli s nástrojmi.

Krok 2: Úprava alebo odstránenie položiek registra (voliteľné)

Ak vykonáte zmeny položiek registra v dokončenom registri, Word odstráni vaše zmeny pri opätovnom vytváraní registra. Ak chcete natrvalo zachovať zmeny formátovania, naformátujte polia položiek registra v dokumente.

Úprava položky registra

 • Upravte text v úvodzovkách.

  Položka registra

  Bublina 1 Hlavné položky

  Bublina 2 Krížový odkaz

  Ak sa nezobrazujú žiadne polia XE (Index Entry), kliknite na položku Zobraziť alebo skryť   Tlačidlo Zobraziť na štandardnom paneli s nástrojmi.

Odstránenie položky registra

 • Vyberte celé pole položky registra vrátane zátvoriek {} a potom stlačte kláves DELETE.

  Ak sa nezobrazujú žiadne polia XE (Index Entry), kliknite na položku Zobraziť alebo skryť   Tlačidlo Zobraziť na štandardnom paneli s nástrojmi.

Krok 3: Navrhnutie a vytvorenie indexu

Po vytvorení položiek registra môžete vytvoriť register v dokumente. Register sa zvyčajne nachádza na konci dokumentu alebo v jeho blízkosti. Register však môžete vložiť na ľubovoľné miesto v dokumente.

Upozornenie: Uistite sa, či sú strany dokumentu je očíslované správne, skryť kódy polí a skrytý text pred vytvorením register. Ak sú zobrazené polia XE (Index Entry), na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Zobraziť alebo skryť   Tlačidlo Zobraziť ich chcete skryť.

Vytvorenie registra s použitím niektorého z dostupných návrhov registra

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť dokončený register.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Register a tabuľky a potom kliknite na kartu Register.

 3. V poli Formáty kliknite na požadovaný návrh.

 4. Vyberte ďalšie požadované možnosti registra.

Vytvorenie registra pomocou vlastného návrhu registra

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť dokončený register.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Register a tabuľky a potom kliknite na kartu Register.

 3. V poli Formáty kliknite na položku Zo šablóny a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. Kliknite na štýl v poli Štýly, potom kliknite na položku Upraviť a použite ľubovoľné formátovanie.

 5. Vyberte ďalšie požadované možnosti registra.

Pozrite tiež

Vytvorenie obsahu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×