Vytvorenie DNS záznamov na lokalite OVH pre Office 365

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita OVH, podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. Postupujte podľa uvedených krokov. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Po pridaní týchto záznamov na lokalite OVH bude doména nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka : Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka : Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite OVH pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva na prihlásenie.

  OVH prihlásenie_C3_201752617225

 2. V časti Domain (Doména) vyberte názov domény, ktorú chcete upraviť.

  OVH Výber domény_C3_201769175443

 3. Vyberte možnosť DNS zone (Zóna DNS).

  OVH výber DNS zóny_C3_201752617239

 4. Vyberte možnosť Add an entry (Pridať záznam).

  OVH Pridanie položky_C3_2017526172337

 5. Vyberte možnosť TXT.

  OVH výber položky TXT_C3_2017526172412

 6. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky. Ak chcete priradiť hodnotu TTL, v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Personalized (Prispôsobené) a potom zadajte hodnotu do textového poľa.

  Typ záznamu

  Subdoména

  TTL

  Hodnota

  TXT

  (ponechajte prázdne)

  3600 (v sekundách)

  MS=msxxxxxxxx

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.

  Ako ich nájdem?

 7. Vyberte položku Confirm (Potvrdiť).

  OVH potvrdenie TXT na overenie_C3_2017526172553

 8. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť do služieb Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď služby Office 365 nájdu správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Prejdite na stránku Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  OVH Výber domény v službách Office 365_C3_20176917563

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  OVH Spustenie nastavenia v službách Office 365_C3_201769175638

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte možnosť Add a TXT record instead (Namiesto toho pridať TXT záznam) a potom vyberte položku Next (Ďalej).

  Office 365 Pridať namiesto toho TXT záznam_C3_2017526172713

 5. Vyberte položku Next (Ďalej) a potom položku Verify (Overiť).

  OVH Overenie domény v službách Office 365_C3_201769202357

Poznámka : Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite OVH pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva na prihlásenie.

 2. V časti Domains (Domény) vyberte názov domény, ktorú chcete upraviť.

 3. Vyberte možnosť DNS zone (Zóna DNS).

 4. Vyberte možnosť Add an entry (Pridať záznam).

 5. Vyberte možnosť MX.

  OVH Typ záznamu MX_C3_201752617285

 6. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky. Ak chcete priradiť hodnotu TTL, v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Personalized (Prispôsobené) a potom zadajte hodnotu do textového poľa.

  POZNÁMKA: Podľa predvoleného nastavenia OVH pre cieľ používa relatívne zápisy a názov domény sa pridá na koniec cieľového záznamu. Ak chcete namiesto toho použiť absolútny zápis, pridajte do cieľového záznamu bodku, ako je to znázornené v nasledujúcej tabuľke.

  Typ záznamu

  Subdoména

  TTL

  Priorita

  Cieľ

  MX

  (ponechajte prázdne)

  3600 (v sekundách)

  10

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  <kľúč_domény>.mail.protection.outlook.com.

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.

  Ako ich nájdem?

  OVH MX záznam pre poštu_C3_201769183841

 7. Vyberte položku Next (Ďalej).

  OVH MX záznam, výber položky Ďalej_C3_20176918395

 8. Vyberte položku Confirm (Potvrdiť).

  OVH MX záznam, výber položky Potvrdiť_C3_201769183928

 9. Ak sú uvedené aj iné MX záznamy, všetky ich odstráňte v zozname na stránke DNS zone (Zóna DNS). Vyberte jednotlivé záznamy a potom v stĺpci Actions (Akcie) vyberte ikonu Koša pre príkaz Delete (Odstrániť).

  OVH odstránenie MX záznamu_C3_2017526173640

 10. Vyberte položku Confirm (Potvrdiť).

Pridanie CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite OVH pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva na prihlásenie.

 2. V časti Domains (Domény) vyberte názov domény, ktorú chcete upraviť.

 3. Vyberte možnosť DNS zone (Zóna DNS).

 4. Vyberte možnosť Add an entry (Pridať záznam).

 5. Vyberte možnosť CNAME.

  OVH pridanie typu záznamu CNAME_C3_2017526173716

 6. Vytvorte prvý CNAME záznam.

  Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky. Ak chcete priradiť hodnotu TTL, v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Personalized (Prispôsobené) a potom zadajte hodnotu do textového poľa.

  Typ záznamu

  Subdoména

  Cieľ

  TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  3600 sekúnd

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  3600 sekúnd

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  3600 sekúnd

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  3600 sekúnd

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  3600 sekúnd

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  3600 sekúnd

  OVH CNAME záznam_C3_20176920622

 7.  

  Vyberte položku Next (Ďalej).

  OVH Pridanie hodnôt CNAME a výber položky Ďalej_C3_201752910115

  OVH CNAME záznam, výber položky Ďalej_C3_20176920643

 8. Vyberte položku Confirm (Potvrdiť).

 9. Opakujte predchádzajúci postup a vytvorte ďalších päť CNAME záznamov.

  Pre každý zo záznamov zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z daného riadka vyššie uvedenej tabuľky do príslušných polí záznamov.

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité : Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty. Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite OVH pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva na prihlásenie.

 2. V časti Domains (Domény) vyberte názov domény, ktorú chcete upraviť.

 3. Vyberte možnosť DNS zone (Zóna DNS).

 4. Vyberte možnosť Add an entry (Pridať záznam).

 5. Vyberte možnosť TXT.

 6. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty.

  Typ záznamu

  Subdoména

  TTL

  Hodnota TXT

  TXT

  (ponechajte prázdne)

  3600 (v sekundách)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  OVH Pridanie TXT záznamu pre SPF_C3_2017529102318

 7. Vyberte položku Next (Ďalej).

  OVH Pridanie TXT záznamu pre SPF a výber položky Ďalej_C3_2017529102438

 8. Vyberte položku Confirm (Potvrdiť).

  OVH Pridanie TXT záznamu pre SPF a potvrdenie_C3_201752910250

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite OVH pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva na prihlásenie.

 2. V časti Domains (Domény) vyberte názov domény, ktorú chcete upraviť.

 3. Vyberte možnosť DNS zone (Zóna DNS).

 4. Vyberte možnosť Add an entry (Pridať záznam).

 5. Vyberte možnosť SRV.

  OVH výber typu záznamu SRV_C3_2017521125535

 6. Vytvorte prvý SRV záznam.

  Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky. Ak chcete priradiť hodnotu TTL, v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Personalized (Prispôsobené) a potom zadajte hodnotu do textového poľa.

  Typ záznamu

  Subdoména

  Priorita

  Váha

  Port

  TTL

  Cieľ

  SRV (služba)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  3600 (v sekundách)

  sipdir.online.lync.com.

  SRV (služba)

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  3600 (v sekundách)

  sipfed.online.lync.com.

  OVH SRV záznam_C3_201769195042

 7. Vyberte položku Next (Ďalej).

  OVH SRV záznam, výber položky Ďalej_C3_20176919516

 8. Vyberte položku Confirm (Potvrdiť).

 9. Opakujte predchádzajúci postup a vytvorte ďalší SRV záznam. Do polí určených pre druhý záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z druhého riadka tabuľky uvedenej vyššie.

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×