Vytvorenie DNS záznamov na lokalite NoIP pre Office 365

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita NoIP, podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Dôležité : Ak chcete vytvoriť všetky typy záznamov DNS, ktoré sú potrebné pre služby Office 365, potrebujete konto Plus Managed DNS od poskytovateľa NoIP. Ak vaše konto nespĺňa tieto požiadavky, budete môcť vytvárať všetky typy záznamov s výnimkou záznamov CNAME, ktoré sa vyžadujú v službách Exchange Online a Skype for Business.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Po pridaní týchto záznamov na lokalite NoIP bude doména nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka : Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite NoIP pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa prihlásili.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na stránke Manage Hosts (Spravovať hostiteľov) vyberte položku Modify (Upraviť) pre doménu, ktorú chcete upraviť.

  Dôležité : Vyberte holú doménu bez predpony, ako napríklad „ftp“, „mail“ alebo „www“.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-2

 3. V časti Hostname information (Informácie o hostiteľovi) v riadku Advanced Records (Rozšírené záznamy) vyberte položku TXT.

  NoIP-BP-Overenie-1-1

 4. Do polí určených pre nový záznam v časti TXT record (TXT záznam) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  TXT záznam

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  NoIP-BP-Overenie-1-2

 5. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  NoIP-BP-Overenie-1-3

 6. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Prejdite na stránku Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  O365-BP-Overenie-1-2

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  O365-BP-Overenie-1-3

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite NoIP pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa prihlásili.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na stránke Manage Hosts (Spravovať hostiteľov) vyberte položku Modify (Upraviť) pre doménu, ktorú chcete upraviť.

  Dôležité : Vyberte holú doménu bez predpony, ako napríklad „ftp“, „mail“ alebo „www“.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-2

 3. Do polí určených pre nový záznam v časti Mail Options (Možnosti pošty) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  MX záznam

  MX Priority

  <kľúč-domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka : Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  5

  (Toto je predvolená hodnota.)

  NoIP-BP-Konfigurácia-2-1

 4. Vyberte položku Update Host (Aktualizovať hostiteľa).

  NoIP-BP-Konfigurácia-2-2

 5. Ak sú uvedené aj iné existujúce MX záznamy, všetky ich odstráňte výberom a stlačením klávesu Delete na klávesnici.

  NoIP-BP-Konfigurácia-2-3

 6. Po odstránení akýchkoľvek záznamov znova vyberte položku Update Host (Aktualizovať hostiteľa).

  NoIP-BP-Konfigurácia-2-2

Na začiatok stránky

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Ak chcete vytvoriť CNAME záznam, NoIP vyžaduje proces obsahujúci dva kroky. V prvom kroku vytvoríte množinu názvov hostiteľov na lokalite NoIP a potom im pridelíte CNAME záznamy.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite NoIP pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa prihlásili.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na stránke Manage Hosts (Spravovať hostiteľov) vyberte položku Add a Host (Pridať hostiteľa).

  NoIP-BP-Konfigurácia-3-1

 3. V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu domény.

  (Možno bude potrebné prechádzať zoznamom.)

  NoIP-BP-Konfigurácia-3-2-1

 4. Pridajte prvý CNAME záznam.

  V časti Host Information (Informácie o hostiteľovi) zadajte alebo skopírujte a prilepte do poľa nového záznamu prvú hodnotu Hostname (Názov hostiteľa) z nasledujúcej tabuľky.

  Názov hostiteľa

  Doména

  Target (Cieľ)

  autodiscover

  Vyberte názov_domény, napríklad contoso.com.

  autodiscover.outlook.com

  sipdir

  Vyberte názov_domény, napríklad contoso.com.

  sipdir.online.lync.com

  webdir

  Vyberte názov_domény, napríklad contoso.com.

  webdir.online.lync.com

  clientconfig

  Vyberte názov_domény, napríklad contoso.com.

  clientconfig.microsoft-p.net

  enterpriseregistration

  Vyberte názov_domény, napríklad contoso.com.

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  Vyberte názov_domény, napríklad contoso.com.

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  NoIP-BP-Konfigurácia-3-2-2

 5. Vyberte položku DNS Alias (CNAME).

  NoIP-BP-Konfigurácia-3-2-3

 6. Do poľa určeného pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte prvú hodnotu Target (Cieľ)z nasledujúcej tabuľky.

  NoIP-BP-Konfigurácia-3-2-4

 7. Vyberte položku Add Host (Pridať hostiteľa).

  NoIP-BP-Konfigurácia-3-3

 8. Pridajte druhý záznam CNAME.

  Vyberte položku Add a Host (Pridať hostiteľa) zo stránky Manage Hosts (Spravovať hostiteľov) a v časti Host information (Informácie o hostiteľovi) do poľa určeného pre nový záznam zadajte hodnoty z druhého riadka tabuľky vyššie. Potom vyberte položku Add Host (Pridať hostiteľa), čím pridáte druhý záznam.

  Rovnakým spôsobom pridajte zostávajúce záznamy použitím hodnôt z tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho riadka tabuľky.

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité : Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite NoIP pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa prihlásili.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na stránke Manage Hosts (Spravovať hostiteľov) vyberte položku Modify (Upraviť) pre doménu, ktorú chcete upraviť.

  Dôležité : Vyberte holú doménu bez predpony, ako napríklad „ftp“, „mail“ alebo „www“.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-2

 3. V časti Hostname information (Informácie o hostiteľovi) v riadku Advanced Records (Rozšírené záznamy) vyberte položku TXT.

  NoIP-BP-Konfigurácia-4-1

 4. V oblasti TXT Record (TXT záznam) pridajte dvojité úvodzovky na začiatok a koniec súčasného záznamu a potom stlačením klávesu Enter na klávesnici vytvorte nový riadok.

  Do tohto nového riadka (pod súčasnú hodnotu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnotu z nasledujúcej tabuľky. Uistite sa, že na začiatku a konci hodnoty sú pridané dvojité úvodzovky. (Príklad sa nachádza na snímke obrazovky pod tabuľkou.)

  TXT záznam

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka : Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  NoIP-BP-Konfigurácia-4-2

 5. Vyberte položku Update (Aktualizovať).

  NoIP-BP-Konfigurácia-4-3

Na začiatok stránky

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite NoIP pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa prihlásili.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na stránke Manage Hosts (Spravovať hostiteľov) vyberte položku Modify (Upraviť).

  Dôležité : Vyberte holú doménu bez predpony, ako napríklad „ftp“, „mail“ alebo „www“.

  NoIP-BP-Konfigurácia-1-2

 3. V časti Hostname information (Informácie o hostiteľovi) v riadku Advanced Records (Rozšírené záznamy) vyberte položku SRV.

  NoIP-BP-Konfigurácia-5-1

 4. Vytvorte prvý SRV záznam.

  Do polí určených pre nový záznam v časti Create SRV record (Vytvoriť SRV záznam) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (Vyberte hodnotu Protocol (Protokol) v riadku Protocol (Protokol).)

  Služba

  Protocol (Protokol)

  Priority (Priorita)

  Váha

  Target (Cieľ)

  Port

  TTL

  _sip

  TLS

  100

  1

  sipdir.online.lync.com

  443

  300

  _sipfederationtls

  TCP

  100

  1

  sipfed.online.lync.com

  5061

  300

  NoIP-BP-Konfigurácia-5-2

 5. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  NoIP-BP-Konfigurácia-5-3

 6. Pridanie druhého SRV záznamu.

  Na stránke Update Host (Aktualizovať hostiteľa) vyberte položku SRV, pomocou hodnôt z nasledujúceho riadku v tabuľke vytvorte záznam a potom opätovným výberom položky Submit (Odoslať) záznam dokončite.

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×