Vytvorenie DNS záznamov na lokalite Hostgator pre Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita Hostgator, postupom podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Dôležité: 

Po vykonaní všetky tieto zmeny na obrázok, domény sa nastaviť na fungovanie s Office 365 službami.

Ďalšie informácie o webhosting a DNS webových stránok s Office 365 nájdete v téme použitie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Smerovanie domény na hostiteľské konto

Dôležité: Tento postup je nutné vykonať pred vykonávaním ktorýchkoľvek ďalších postupov v tomto článku.

Podľa týchto krokov priradíte svoju doménu k hostiteľským kontám.

 1. Najprv prejdite na stránku na spravovanie domén na lokalite Hostgator pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva na prihlásenie.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-0

 2. Vyberte položku Manage Domains (Spravovať domény).

  Hostgator-BP-Redelegate-1-1

 3. Na stránke Manage Domains (Spravovanie domén) v oblasti My Domains (Moje domény) vyberte doménu, ktorú chcete aktualizovať.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-3

 4. Vyberte položku Name Servers (Názvové servery).

  Hostgator-BP-Redelegate-1-4

 5. Na stránke Name Servers (Názvové servery) pre vašu doménu v rozbaľovacom zozname To point this domain to an existing host account (Na smerovanie tejto domény na existujúce hostiteľské konto) vyberte hostiteľské konto, ktoré je priradené k vašej doméne.

  Súbor > Okno konta vo Worde RT

 6. Vyberte položku Save Name Servers (Uložiť názvové servery).

  Hostgator-BP-Redelegate-1-9

Pridanie TXT záznamu na overenie

Dôležité: Pred vykonaním tohto postupu je nutné najprv vykonať postup Smerovanie domény na hostiteľské konto v prvej časti tohto článku.

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najskôr prejdite na stránku cPanel na lokalite Hostgator. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  (Každému hosťovanému kontu na lokalite Hostgator je priradená jedinečná adresa cPanel. Vaša adresa cPanel by mala vyzerať takto: https://AdresaVasejLokality:cislo-zabezpeceneho-portu. Priradenú adresu nájdete v e-maile na registráciu, ktorý ste dostali z lokality Hostgator.)

  Dôležité: Ak chcete prepojiť adresu cPanel so svojou doménou, potrebujete mať hostiteľské konto na lokalite Hostgator. Ak chcete začať používať Office 365, môžete si buď kúpiť hostiteľské konto z lokality Hostagtor, alebo delegovať svoje názvové servery tak, aby smerovali do služieb Office 365.

  Otočenie

 2. Na stránke Control Panel (Ovládací panel) v oblasti Domains (Domény) vyberte možnosť Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Do polí určených pre nový záznam na stránke Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS) zadajte alebo skopírujte a prilepte v oblasti Add a Record (Pridanie záznamu) hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Názov

  TTL

  Typ

  Údaje TXT

  Použite svoj názov_domény (napríklad fourthcoffee.com).

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  Hostgator-BP-Verify-1-1

 4. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  Hostgator-BP-Verify-1-2

 5. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Názov domény vybratý v Centre spravovania služieb Office 365

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Tlačidlo Spustiť nastavenie

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  Tlačidlo Overiť

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Dôležité: Pred vykonaním tohto postupu je nutné najprv vykonať postup Smerovanie domény na hostiteľské konto v prvej časti tohto článku.

 1. Najskôr prejdite na stránku cPanel na lokalite Hostgator. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  (Každému hosťovanému kontu na lokalite Hostgator je priradená jedinečná adresa cPanel. Vaša adresa cPanel by mala vyzerať takto: https://AdresaVasejLokality:cislo-zabezpeceneho-portu. Priradenú adresu nájdete v e-maile na registráciu, ktorý ste dostali z lokality Hostgator.)

  Dôležité: Ak chcete prepojiť adresu cPanel so svojou doménou, potrebujete mať hostiteľské konto na lokalite Hostgator. Ak chcete začať používať Office 365, môžete si buď kúpiť hostiteľské konto z lokality Hostagtor, alebo delegovať svoje názvové servery tak, aby smerovali do služieb Office 365.

  Otočenie

 2. Na stránke Control Panel (Ovládací panel) vyberte v časti Mail (Pošta) položku MX Entry (MX záznam).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Hostgator-BP-Configure-2-1

 3. V oblasti Email Routing (Smerovanie e-mailov) vyberte položku Remote Mail Exchanger (Vzdialená služba Mail Exchanger).

  Hostgator-BP-Configure-2-2

 4. Vyberte položku Change (Zmeniť).

  Hostgator-BP-Configure-2-3

 5. Do polí určených pre nový záznam na stránke MX Entry Maintenance (Údržba MX záznamov) zadajte alebo skopírujte a prilepte v oblasti Add a New Record (Pridanie nového záznamu) hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Priority (Priorita)

  Destination (Cieľ)

  0

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  <kľúč-domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  Hostgator-BP-Configure-2-4

 6. Vyberte položku Add New Record (Pridať nový záznam).

  Hostgator-BP-Configure-2-5

 7. Ak sú v časti MX Records (MX záznamy) uvedené nejaké ďalšie MX záznamy, všetky odstráňte:

  Začnite výberom položky Delete (Odstrániť) v stĺpci Action (Akcia) pre niektorý z ďalších záznamov.

  Hostgator-BP-Configure-2-6

 8. Výberom položky Delete (Odstrániť) potvrďte odstránenie daného záznamu.

  Hostgator-BP-Configure-2-7

 9. Rovnakým spôsobom odstráňte všetky ostatné záznamy okrem záznamu, ktorý ste predtým vytvorili podľa tohto postupu.

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Dôležité: Pred vykonaním tohto postupu je nutné najprv vykonať postup Smerovanie domény na hostiteľské konto v prvej časti tohto článku.

 1. Najskôr prejdite na stránku cPanel na lokalite Hostgator. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  (Každému hosťovanému kontu na lokalite Hostgator je priradená jedinečná adresa cPanel. Vaša adresa cPanel by mala vyzerať takto: https://AdresaVasejLokality:cislo-zabezpeceneho-portu. Priradenú adresu nájdete v e-maile na registráciu, ktorý ste dostali z lokality Hostgator.)

  Dôležité: Ak chcete prepojiť adresu cPanel so svojou doménou, potrebujete mať hostiteľské konto na lokalite Hostgator. Ak chcete začať používať Office 365, môžete si buď kúpiť hostiteľské konto z lokality Hostagtor, alebo delegovať svoje názvové servery tak, aby smerovali do služieb Office 365.

  Otočenie

 2. Na stránke Control Panel (Ovládací panel) v oblasti Domains (Domény) vyberte možnosť Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Pridajte prvý zo šiestich CNAME záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam na stránke Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS) zadajte alebo skopírujte a prilepte v oblasti Add a Record (Pridanie záznamu) hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ)).

  Názov

  TTL

  Type (Typ)

  CNAME

  autodiscover.názov_domény. (napríklad autodiscover.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip.názov_domény. (napríklad sip.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.názov_domény. (napríklad lyncdiscover.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid.názov_domény. (napríklad msoid.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.názov_domény.. (napríklad enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.názov_domény.. (napríklad enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Hostgator-BP-Configure-3-1

 4. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  .

 5. Pridajte ďalších päť CNAME záznamov.

  V časti Add a Record (Pridanie záznamu) vytvorte záznam pomocou hodnôt z nasledujúceho riadka v tabuľke a potom znova vyberte položku Add Record (Pridať záznam), čím dokončíte tento záznam.

  Tento proces opakujte, kým nevytvoríte všetkých šesť CNAME záznamov.

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Dôležité: Pred vykonaním tohto postupu je nutné najprv vykonať postup Smerovanie domény na hostiteľské konto v prvej časti tohto článku.

 1. Najskôr prejdite na stránku cPanel na lokalite Hostgator. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  (Každému hosťovanému kontu na lokalite Hostgator je priradená jedinečná adresa cPanel. Vaša adresa cPanel by mala vyzerať takto: https://AdresaVasejLokality:cislo-zabezpeceneho-portu. Priradenú adresu nájdete v e-maile na registráciu, ktorý ste dostali z lokality Hostgator.)

  Dôležité: Ak chcete prepojiť adresu cPanel so svojou doménou, potrebujete mať hostiteľské konto na lokalite Hostgator. Ak chcete začať používať Office 365, môžete si buď kúpiť hostiteľské konto z lokality Hostagtor, alebo delegovať svoje názvové servery tak, aby smerovali do služieb Office 365.

  Otočenie

 2. Na stránke Control Panel (Ovládací panel) v oblasti Domains (Domény) vyberte možnosť Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Do polí určených pre nový záznam na stránke Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS) zadajte alebo skopírujte a prilepte v oblasti Add a Record (Pridanie záznamu) hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Názov

  TTL

  Typ

  Údaje TXT

  Použite svoj názov_domény (napríklad fourthcoffee.com).

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  .

 4. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Dôležité: Pred vykonaním tohto postupu je nutné najprv vykonať postup Smerovanie domény na hostiteľské konto v prvej časti tohto článku.

 1. Najskôr prejdite na stránku cPanel na lokalite Hostgator. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  (Každému hosťovanému kontu na lokalite Hostgator je priradená jedinečná adresa cPanel. Vaša adresa cPanel by mala vyzerať takto: https://AdresaVasejLokality:cislo-zabezpeceneho-portu. Priradenú adresu nájdete v e-maile na registráciu, ktorý ste dostali z lokality Hostgator.)

  Dôležité: Ak chcete prepojiť adresu cPanel so svojou doménou, potrebujete mať hostiteľské konto na lokalite Hostgator. Ak chcete začať používať Office 365, môžete si buď kúpiť hostiteľské konto z lokality Hostagtor, alebo delegovať svoje názvové servery tak, aby smerovali do služieb Office 365.

  Otočenie

 2. Na stránke Control Panel (Ovládací panel) v oblasti Domains (Domény) vyberte možnosť Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Pridajte prvý z dvoch SRV záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam na stránke Advanced DNS Zone Editor (Rozšírený editor zóny DNS) zadajte alebo skopírujte a prilepte v oblasti Add a Record (Pridanie záznamu) hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ)).

  Názov

  TTL

  Typ

  Priority (Priorita)

  Váha

  Port

  Cieľ

  _sip._tls.názov_domény. (napríklad _sip._tls.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.názov_domény. (napríklad _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.)

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Hostgator-BP-Configure-5-1

 4. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  Hostgator-BP-Configure-5-2

 5. Pridajte druhý SRV záznam.

  V časti Add a Record (Pridanie záznamu) vytvorte záznam pomocou hodnôt z nasledujúceho riadka v tabuľke a potom znova vyberte položku Add Record (Pridať záznam), čím dokončíte tento záznam.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×