Vytvorenie DNS záznamov na lokalite Gandi.net pre služby Office 365

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita Gandi.net, podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Tento proces má dve hlavné časti: najprv musíte overiť svoju doménu a potom do nej pridať DNS záznamy. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Overenie vašej domény

Pridanie DNS záznamov do vašej domény

Ak chcete overiť a nakonfigurovať doménu pre služby Office 365, musíte pomocou zónového súboru pridať do tejto domény niekoľko DNS záznamov. Aktívny zónový súbor lokality Gandi.net nie je možné upravovať. Namiesto toho vytvorte jednu kópiu aktívneho zónového súboru lokality Gandi.net, pomocou ktorej overíte svoju doménu, a potom vytvorte ešte jednu kópiu, v ktorej vytvoríte všetky DNS záznamy pre služby Office 365.

Po dokončení oboch týchto úloh bude doména lokality Gandi.net nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365

Ak chcete v službách Office 365 overiť vašu doménu, musíte do zónového súboru danej domény pridať záznam. Podľa vyššie uvedených informácií aktívny zónový súbor lokality Gandi.net nie je možné upravovať. Namiesto toho vytvorte jednu kópiu aktívneho zónového súboru lokality Gandi.net, ktorú použijete v procese overovania vašej domény na lokalite Gandi.net pomocou služieb Office 365.

(Po dokončení overovacieho procesu vytvorte ešte jednu kópiu, v ktorej vytvoríte všetky vaše DNS záznamy v službách Office 365.)

Prvý zónový súbor slúži len pomoc pri overovaní vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť. (Na druhej strane, druhý zónový súbor si ponechajte, keďže sa v ňom budú nachádzať všetky DNS záznamy, ktoré ste vytvorili, aby vaša doména fungovala so službami Office 365.)

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v riadku Default Gandi zone file (Predvolený zónový súbor lokality Gandi) ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte v časti Edit mode (Režim úprav) položku Normal (Normálny).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom vyberte položku Copy this zone to edit (Kopírovať túto zónu na úpravu).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialógovom okne Copy a zone (Kopírovanie zóny) zadajte do poľa Name (Názov) nový názov zóny (napríklad Overenie služieb Office 365).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Potom vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Na stránke Zones (Zóny) > názov_zóny vyberte položku Create a new version (Vytvoriť novú verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Po vytvorení zónového súboru prejdite na ďalšiu časť, kde môžete pridať TXT záznam, ktorý budete potrebovať na overenie vašej domény lokality Gandi.net pomocou služieb Office 365.

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu na overenie

Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postup vytvárania zónového súboru na overenie v službách Office 365, ktorý nájdete v prvej časti tohto článku.

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka : Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v poli pre zónový súbor, ktorý ste vytvorili na overenie služieb Office 365, ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Type (Typ), TTL a hours (hodiny).)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  TXT

  1 hodina

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Po vytvorení súboru TXT, ktorý budú služby Office 365 používať na overenie vašej domény lokality Gandi.net, prejdite na ďalšiu časť, kde môžete aktivovať nový zónový súbor obsahujúci záznam.

Na začiatok stránky

Aktivácia zónového súboru na overenie v službách Office 365

Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postupy (Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365 a Pridanie TXT záznamu na overenie), ktoré nájdete v prvých dvoch častiach tohto článku.

Teraz aktualizujte predvolené nastavenia lokality Gandi.net tak, aby sa zónový súbor určený na overenie služieb Office 365 zmenil na aktívny zónový súbor domény, ktorú meníte.

Upozornenie : V opačnom prípade nebudú môcť služby Office 365 vašu doménu overiť.

 1. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom vyberte položku Use this version (Použiť túto verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialógovom okne Use this version (Použitie tejto verzie) vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena súboru zóny) vyhľadajte nový súbor zóny a potom vyberte položku Choose (Vybrať).

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Ak chcete dokončiť proces overenia vašej domény na lokalite Gandi.net pomocou služieb Office 365, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej časti.

Na začiatok stránky

Overenie domény pomocou služieb Office 365

Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postupy (Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365, Pridanie TXT záznamu na overenie a Aktivácia zónového súboru na overenie v službách Office 365), ktoré nájdete v prvých troch častiach tohto článku.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Prejdite na stránku Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  O365-BP-Overenie-1-2

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  O365-BP-Overenie-1-3

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Po overení vašej domény na lokalite Gandi.net pomocou služieb Office 365 môžete pokračovať vytvorením ešte jednej kópie aktívneho zónového súboru na lokalite Gandi.net, v ktorej vytvoríte všetky DNS záznamy, ktoré budú domény na lokalite Gandi.net potrebovať, aby fungovali so službami Office 365. Zostávajúce časti tohto článku vás týmto procesom prevedú.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zónového súboru pre DNS záznamy služieb Office 365

Ak ste svoju doménu na lokalite Gandi.net pomocou služieb Office 365 ešte neoverili, urobte tak teraz podľa postupov, ktoré nájdete v prvých štyroch častiach tohto článku. Začnite časťou Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365.

Zónový súbor, ktorý teraz vytvoríte, je miestom, kde budete vytvárať DNS záznamy potrebné pre služby Office 365. Vaše konto služieb Office 365 nebude bez týchto záznamov fungovať. Po vytvorení všetkých DNS záznamov určte tento zónový súbor ako aktívny zónový súbor na lokalite Gandi.net a použite ho namiesto zónového súboru, ktorý ste vytvorili na overenie vašej domény v predchádzajúcich častiach.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v riadku Default Gandi zone file (Predvolený zónový súbor lokality Gandi) ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte v rozbaľovacom zozname Edit mode (Režim úprav) položku Normal (Normálny).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom vyberte položku Copy this zone to edit (Kopírovať túto zónu na úpravu).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialógovom okne Copy a zone (Kopírovanie zóny) zadajte do poľa Name (Názov) nový názov zóny (napríklad DNS záznamy služieb Office 365).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Potom vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. Na stránke Zones (Zóny) > názov_zóny vyberte položku Create a new version (Vytvoriť novú verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Po vytvorení nového zónového súboru ho pridajte ku všetkým DNS záznamom, ktoré musí doména na lokalite Gandi.net obsahovať, aby správne fungovala so službami Office 365. Vytvoríte štyri typy záznamov: MX, CNAME, SPF a SRV. Tieto záznamy môžete vytvoriť v ľubovoľnom poradí, ale pred aktivizáciou nového zónového súboru, ktorú vykonáte v poslednej časti tohto článku, by ste mali vytvoriť všetky typy záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Dôležité : Pred vytvorením DNS záznamov pre vašu doménu na lokalite Gandi.net musíte najprv pomocou služieb Office 365 overiť svoju doménu (pozrite si prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť zónový súbor, v ktorom budete vytvárať DNS záznamy. Po vytvorení všetkých potrebných záznamov môžete aktivovať zónový súbor.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v poli pre zónový súbor, ktorý ste vytvorili pre DNS záznamy služieb Office 365, ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Type (Typ), TTL a hours (hodiny).)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  MX Priorita

  MX

  1 hodina

  @

  <domain-key>. mail.protection.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka : Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  0

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Ak sú uvedené ďalšie MX záznamy, odstráňte jeden z nich výberom ikony Delete (X) (Odstrániť (X) pre daný záznam.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Odstránenie potvrďte výberom položky Delete (Odstrániť).

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Rovnaký postup použite aj na odstránenie všetkých ostatných zostávajúcich MX záznamov okrem jedného, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich častiach tohto postupu.

Na začiatok stránky

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Dôležité : Pred vytvorením DNS záznamov pre vašu doménu na lokalite Gandi.net musíte najprv pomocou služieb Office 365 overiť svoju doménu (pozrite si prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť zónový súbor, v ktorom budete vytvárať DNS záznamy. Po vytvorení všetkých potrebných záznamov môžete aktivovať zónový súbor.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v poli pre zónový súbor, ktorý ste vytvorili pre DNS záznamy služieb Office 365, ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Pridajte prvý zo šiestich CNAME záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam v časti Add a record (Pridať záznam) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Type (Typ), TTL a hours (hodiny).)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  CNAME

  1 hodina

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Pridajte ďalších päť CNAME záznamov.

  V časti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať), pomocou hodnôt z nasledujúceho riadku v tabuľke vytvorte záznam a potom opätovným výberom položky Submit (Odoslať) záznam dokončite.

  Tento proces opakujte, kým nevytvoríte všetkých šesť CNAME záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité : Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Dôležité : Pred vytvorením DNS záznamov pre vašu doménu na lokalite Gandi.net musíte najprv pomocou služieb Office 365 overiť svoju doménu (pozrite si prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť zónový súbor, v ktorom budete vytvárať DNS záznamy. Po vytvorení všetkých potrebných záznamov môžete aktivovať zónový súbor.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v poli pre zónový súbor, ktorý ste vytvorili pre DNS záznamy služieb Office 365, ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí určených pre nový záznam v časti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Type (Typ), TTL a hours (hodiny).)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  TXT

  1 hodina

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka : Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Na začiatok stránky

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Dôležité : Pred vytvorením DNS záznamov pre vašu doménu na lokalite Gandi.net musíte najprv pomocou služieb Office 365 overiť svoju doménu (pozrite si prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť zónový súbor, v ktorom budete vytvárať DNS záznamy. Po vytvorení všetkých potrebných záznamov môžete aktivovať zónový súbor.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v poli pre zónový súbor, ktorý ste vytvorili pre DNS záznamy služieb Office 365, ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Pridajte prvý z dvoch SRV záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Type (Typ), TTL a hours (hodiny).)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  SRV

  1 hodina

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka : Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  SRV

  1 hodina

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka : Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Pridajte druhý SRV záznam:

  V časti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať), pomocou hodnôt z nasledujúceho riadku v tabuľke vytvorte záznam a potom opätovným výberom položky Submit (Odoslať) záznam dokončite.

Na začiatok stránky

Aktivácia zónového súboru pre DNS záznamy v službách Office 365

Dôležité : Ak ste ešte svoju doménu neoverili a nevytvorili všetky potrebné DNS záznamy, odporúčame vykonať tento proces pred dokončením celého postupu. Všetky pokyny, ktoré budete potrebovať, sú k dispozícii v predchádzajúcich častiach tohto článku.

Ak ste už svoju doménu overili a vytvorili všetky záznamy MX, CNAME, SPF a SRV potrebné pre služby Office 365, teraz opäť aktualizujte predvolené nastavenia lokality Gandi.net tak, aby zónový súbor s DNS záznamami služieb Office 365 nahradil zónový súbor pre overenie služieb Office 365 a stal sa aktívnym zónovým súborom pre doménu, ktorú meníte.

Upozornenie : Ak túto zmenu nevykonáte, nebude doména lokality Gandi.net fungovať so službami Office 365 správne.

 1. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom vyberte položku Use this version (Použiť túto verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialógovom okne Use this version (Použitie tejto verzie) vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyhľadajte nový zónový súbor (taký, do ktorého ste pridali všetky vaše DNS záznamy služieb Office 365) a potom vyberte položku Choose (Vybrať).

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×