Office
Prihlásenie

Vytvorenie DNS záznamov na lokalite 1&1 Internet pre Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Upozornenie: 

 • Všimnite si, že 1 & 1 Internet nie je možné domény, ktoré majú MX záznam a najvyššej úrovne záznam Autodiscover CNAME. Takto môžete obmedziť možnosti, v ktorom môžete nakonfigurovať Exchange Online pre Office 365. Neexistuje alternatívne riešenie, odporúčame ju však používania iba Ak už máte skúsenosti s vytváraním poddomény lokalite 1 & 1 Internet.

 • Ak napriek tomuto obmedzeniu služba sa rozhodnete spravovať vlastné Office 365 DNS záznamov na lokalite 1 & 1 Internet, postupujte podľa krokov v tomto článku na overenie domény a nastaviť DNS záznamy pre e-maily, Skype for Business Online, a tak ďalej.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. Postupujte podľa uvedených krokov alebo si pozrite video(Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu).

Po pridaní tieto záznamy lokalite 1 & 1 Internet, domény sa nastaviť na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka: Zvyčajne trvá približne 15 minút, kým DNS zmeny prejavili. Však môže niekedy trvať dlhšie zmeny vykonané pri aktualizácii DNS systému na internete. Ak máte problémy s tok pošty alebo iné problémy po pridaní záznamov DNS, pozrite si tému Vyhľadanie a riešenie problémov po pridaní domény alebo DNS záznamov v službách Office 365.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 0:42).

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite 1 & 1 Internet pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

 3. Na stránke Domain Center vyhľadajte doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte položku Ovládací Panel (v ) pre danú doménu.

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add Record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Type (Typ)

  Prefix (Predpona)

  Name Value (Hodnota názvu)

  TXT

  (Toto pole ponechajte prázdne)

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Tu je príklad. Použite svoje konkrétne cieľ alebo smerovanie na adresu tu hodnotu z tabuľky v službách Office 365. Ako výsledok hľadania?

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

 8. Vyberte položku Uložiť znova.

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

 10. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť do služieb Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď služby Office 365 nájdu správny TXT záznam, doména je overená.

 1. V centre spravovania služieb Office 365 vyberte položky Nastavenie > domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

Poznámka: Zvyčajne trvá približne 15 minút, kým DNS zmeny prejavili. Však môže niekedy trvať dlhšie zmeny vykonané pri aktualizácii DNS systému na internete. Ak máte problémy s tok pošty alebo iné problémy po pridaní záznamov DNS, pozrite si tému Vyhľadanie a riešenie problémov po pridaní domény alebo DNS záznamov v službách Office 365.

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 3:22).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali s 1und1.de, Prihláste sa.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite 1 & 1 Internet pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

 3. Na stránke Domain Center (Centrum domén) nájdite doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre danú doménu.

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti MX Records (Záznamy MX) v oblasti Mail Exchanger (MX Record) (Mail Exchanger (záznam MX)) vyberte možnosť Other mail server (Iný poštový server).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  1&1-BP-Configure-2-1

 6. Ak sa v zozname už nachádzajú záznamy MX, všetky ich odstráňte – vyberte záznam a stlačte kláves Delete na klávesnici.

  (Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne záznamy MX, prejdite na ďalší krok.)

  1&1-BP-Configure-2-2

 7. Do polí určených pre záznam MX 1 zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  MX 1

  Priorita

  <kľúč-domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka: Získať < domény-kľúč > z portálu konta služieb Office 365. Ako výsledok hľadania?

  10

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  1&1-BP-Configure-2-3

 8. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  1&1-BP-Configure-2-4

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  Kliknutie na položku Yes v dialógovom okne Edit DNS Settings

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

1 & 1 Internet vyžaduje riešenie tak, že môžete použiť MX záznam spolu s CNAME záznamy, ktoré sú potrebné pre služby Office 365 e-mailu. Tento postup vyžaduje, aby ste vytvoriť množinu subdomén lokalite 1 & 1 Internet a ich priradenie k CNAME záznamy.

Dôležité: Skôr ako sa pustíte do tohto postupu, skontrolujte, či máte k dispozícii aspoň dve subdomény. Toto riešenie odporúčame iba vtedy, ak už máte skúsenosti s vytváraním subdomén na lokalite 1&1 Internet.

Základné záznamy CNAME

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 3:57).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali s 1und1.de, Prihláste sa.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite 1 & 1 Internet pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

 3. Na stránke Domain Center vyhľadajte doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte Spravovať poddomény.

  1&1-BP-Configure-3-0

  Teraz vytvoríte dve subdomény a pre každú z nich nastavíte hodnotu Alias.

  (Táto možnosť je potrebné preto 1 & 1 Internet podporuje iba jeden najvyššej úrovne CNAME záznam, ale služieb Office 365 vyžaduje viacerých CNAME záznamov.)

  Najprv vytvoríte subdoménu automatickej konfigurácie.

 4. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-1

 5. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-2

 6. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  Zmeniť veľkosť písmen

 7. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu autodiscover (automatická konfigurácia), ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  eNom-Konfigurácia-3-3,4,5

 8. V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

  Časová os s bublinami

 9. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

  Príklad dekompozičného stromu

 10. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-7

 11. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie).

  1&1-BP-Configure-3-8-1

 12. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  1&1-BP-Configure-3-8-2

 13. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  Kliknutie na položku Yes v dialógovom okne Edit DNS Settings

  Teraz vytvoríte druhú subdoménu.

 14. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-9

 15. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-10

 16. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-11

 17. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu msoid, ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  1&1-BP-Configure-3-12

 18. V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

  1&1-BP-Configure-3-13

 19. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

  1&1-BP-Configure-3-14-1

 20. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-14-2

 21. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie).

  1&1-BP-Configure-3-15-1

 22. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  1&1-BP-Configure-3-15-2

 23. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  Kliknutie na položku Yes v dialógovom okne Edit DNS Settings

Ďalšie záznamy CNAME

Ďalšie CNAME záznamy vytvorené v nasledujúci postup povoliť Skype for Business Online služby. Sa využívajú rovnaké kroky, ktoré ste použili na vytvorenie dva CNAME záznamy, ktoré ste už vytvorili.

 1. Vytvorte tretiu subdoménu (Lyncdiscover).

  V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 2. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 4. Na stránke Domain Center (Centrum domén) vyberte položku Manage Subdomains (Spravovať subdomény).

 5. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu lyncdiscover, ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

 6. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

 7. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie) a vyberte položku Save (Uložiť).

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

 10. Vytvorte štvrtú subdoménu (SIP):

  V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 11. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 13. Na stránke Domain Center (Centrum domén) vyberte položku Manage Subdomains (Spravovať subdomény).

 14. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu sip, ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

 15. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

 16. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie) a vyberte položku Save (Uložiť).

 18. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

Záznamy CNAME potrebné pre MDM

Dôležité: Postupujte rovnako ako pri vytváraní ostatných štyroch záznamov CNAME, zadajte však hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

Vytvoriť subdoménu

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Nesmie mať viac než jeden TXT záznam SPF pre doménu. Ak domény obsahuje viac než jeden záznam SPF, dostanete e-mailom chyby, ako aj problémy s klasifikácie doručenia a nevyžiadanej pošty. Ak už máte záznam SPF pre vašu doménu, nechcete vytvoriť novú pre služby Office 365. Namiesto toho pridať požadované hodnoty služieb Office 365 v aktuálnom zázname tak, že máte jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si nasledujúce Podrobnosti a vzorové záznamy SPF. Overiť záznam SPF, môžete použiť tietoNástroje SPF overenia.

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 5:09).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali s 1und1.de, Prihláste sa.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite 1 & 1 Internet pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

 3. Na stránke Domain Center vyhľadajte doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte položku Ovládací Panel (v ) pre danú doménu.

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add Record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Typ

  Predpona

  Hodnota názvu

  TXT

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  TXT záznam

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  Pridanie záznamu

 8. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  Uloženie záznamu

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  Kliknutie na položku Yes v dialógovom okne Edit DNS Settings

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 5:51).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali s 1und1.de, Prihláste sa.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite 1 & 1 Internet pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

 3. Na stránke Domain Center vyhľadajte doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte položku Ovládací Panel (v ) pre danú doménu.

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

 6. Pridajte prvý z dvoch SRV záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add Record (Pridať záznam) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Typ a TTL.)

  Typ

  Služba

  Protokol

  Názov

  Hostiteľ

  Priorita

  Váha

  Port

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 h)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 h)

  DomainExplorer-Overenie-2-3,4

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  Dialógové okno

 8. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  1&1-BP-Configure-5-3

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  Kliknutie na položku Yes v dialógovom okne Edit DNS Settings

 10. Pridajte druhý SRV záznam.

  V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  V časti Add Record (Pridať záznam) vytvorte záznam pomocou hodnôt z nasledujúceho riadka v tabuľke a potom znova vyberte položky Add (Pridať), Save (Uložiť) a Yes (Áno), čím dokončíte tento záznam.

Poznámka: Zvyčajne trvá približne 15 minút, kým DNS zmeny prejavili. Však môže niekedy trvať dlhšie zmeny vykonané pri aktualizácii DNS systému na internete. Ak máte problémy s tok pošty alebo iné problémy po pridaní záznamov DNS, pozrite si tému Vyhľadanie a riešenie problémov po pridaní domény alebo DNS záznamov v službách Office 365.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×