Vytvorenie šablóny programu PowerPoint

Keď vytvoríte prezentáciu a uložíte ju ako šablónu programu PowerPoint (.potx), môžete ju zdieľať s kolegami a opakovane používať.

Obrázok ClipArt so slnkom

Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako, do poľa Názov súboru zadajte názov svojej šablóny a potom v poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť Šablóna programu PowerPoint (*.potx).

Tip : Šablónu nie je potrebné vytvárať úplne od začiatku. Na lokalite Pomoc a školenia pre Office sú k dispozícii tisícky BEZPLATNÝCH šablón programu PowerPoint. Ak chcete porozumieť tomu, čo je šablóna programu PowerPoint, pozrite si tému Čo je šablóna programu PowerPoint?

Vytvorenie šablóny programu PowerPoint

Na vytvorenie šablóny, ktorú použijete vo svojej prezentácii, použite nasledujúci postup:

 1. Otvorte prázdnu prezentáciu a na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy kliknite na položku Predloha snímky.

  Tip : Na table miniatúr snímok v zobrazení predlohy snímky je predloha snímky znázornená väčším obrázkom a pod ňou sú menšie obrázky, ktoré predstavujú rozloženia.

  Predloha snímky s rozloženiami

  1. Predloha snímky

  2. Priradené rozloženia

 2. Na prispôsobenie predlohy snímky a príslušných rozložení použite niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete z rozloženia odstrániť nežiaduci zástupný symbol, ktorý je predvolene nastavený, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky obsahujúce daný zástupný symbol, potom kliknite na orámovanie zástupného symbolu v okne prezentácie a stlačte tlačidlo DELETE.

  • Ak chcete pridať zástupný symbol textu, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky, do ktorého chcete zástupný symbol umiestniť, a potom vykonajte tieto kroky:

   1. Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Text.

   2. Kliknite na miesto na predlohe snímky a potom posúvaním myši nakreslite zástupný symbol.

    Tip : Posúvaním niektorého z rohov orámovania zmeníte veľkosť zástupného symbolu.

   3. Zadajte popisný text, ktorý vyzve používateľov šablóny na zadanie určitých informácií. Ak chcete pridať vlastný text výzvy, prečítajte si tému Pridanie zástupného symbolu textu s vlastným textom výzvy.

  • Ak chcete pridať iné typy zástupných symbolov, ktoré budú obsahovať napríklad obrázky, obrázky ClipArt, snímky obrazovky, grafické prvky SmartArt, grafy, filmy, zvuky alebo tabuľky, na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na typ zástupného symbolu, ktorý chcete pridať.

  • Na vytvorenie charakteristického vzhľadu snímky pomocou farby a pozadia použite nasledujúci postup:

   1. Ak chcete v prezentácii použiť motív (t. j. zahrnúť do rozloženia farbu, formátovanie a efekty), na karte Predloha snímky v skupine Upraviť motív kliknite na položku Motívy a vyberte niektorý z motívov.

   2. Ak chcete zmeniť pozadie, na karte Predloha snímky v skupine Pozadie kliknite na položku Štýly pozadia a vyberte požadované pozadie.

  • Ak chcete nastaviť orientáciu stránky pre všetky snímky vo vašej prezentácii, na karte Predloha snímky v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Orientácia snímky, a potom kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

Uloženie prezentácie ako powerpointovej šablóny (.potx)

 1. Ak chcete šablónu uložiť, kliknite na kartu Súbor a položku Uložiť ako.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo akceptujte navrhnutý názov.

 3. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu PowerPoint (.potx) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  1. Tip : Šablóny uložte do priečinka Templates v umiestnení C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\, aby ste ich neskôr mohli ľahko nájsť.

 4. Ak potrebujete pomoc pri použití novej šablóny v prezentácii, prečítajte si tému Použitie šablóny v prezentácii.

Na začiatok stránky

Prepojenia na ďalšie informácie o šablónach programu PowerPoint

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×