Vytvorenie šablóny

Šablóna je jednoducho východiskovým bodom. Šablónu Wordu (alebo iného programu balíka Office) vytvoríte raz a potom ju môžete používať stále znova. Šablónu môžete vytvoriť z práve vytvoreného, stiahnutého alebo úplne nového dokumentu, ktorý sa rozhodnete prispôsobovať ľubovoľnými spôsobmi.

  1. Ak chcete uložiť dokument ako šablónu, kliknite na kartu Súbor > položku Uložiť ako.

  2. Dvakrát kliknite na položku Počítač.

Okno Uložiť ako obsahujúce zoznam umiestnení, kam môžete uložiť dokument

  1. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny.

  2. V prípade základnej šablóny kliknite v zozname Uložiť vo formáte na položku Šablóna programu Word.

Uloženie dokumentu ako šablóny

Ak dokument obsahuje makrá, kliknite na položku Šablóna s povolenými makrami programu Word.

Word automaticky prejde do priečinka Vlastné šablóny balíka Office.

  1. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tip    Ak chcete zmeniť miesto automatického ukladania šablón, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Uložiť a do poľa Predvolené umiestnenie osobných šablón zadajte cestu k priečinku, kam sa majú ukladať. Word bude všetky nové šablóny ukladať do daného priečinka. Po kliknutí na položky Súbor > Nové > Osobné sa zobrazia šablóny uložené v tomto priečinku.

Úprava šablóny

Ak chcete šablónu aktualizovať, otvorte daný súbor, vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte.

  1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

  2. Dvakrát kliknite na položku Počítač.

  3. Prejdite do priečinka Vlastné šablóny balíka Office v časti Moje dokumenty.

  4. Kliknite na požadovanú šablónu a potom na tlačidlo Otvoriť.

  5. Vykonajte požadované zmeny, uložte šablónu a zatvorte ju.

Vytvorenie nového dokumentu pomocou šablóny

Ak chcete vytvoriť nový dokument na základe šablóny, kliknite na položky Súbor > Nové > Osobné a kliknite na požadovanú šablónu.

Prepojenie na osobné šablóny

Použitie šablón zo starších verzií Wordu

Ak ste vytvorili šablóny v starších verziách Wordu, môžete ich použiť aj vo Worde 2013. Najskôr ich treba presunúť do priečinka Vlastné šablóny balíka Office, kde ich neskôr nájdete. Šablóny môžete rýchlo presunúť pomocou nástroja Fix it.

Platí pre: Word 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk