Vytvorenie úloh a položiek zoznamu úloh

Mnohí si vytvárajú zoznam toho, čo treba vykonať – na papier, v tabuľke alebo na papier a zároveň elektronicky. V programe Outlook môžete spojiť zoznamy do jedného, nastaviť si pripomenutia a sledovať priebeh úloh.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie úlohy

Vytvorenie úlohy z položky programu Outlook

Vytvorenie úlohy na paneli s úlohami

Vytvorenie úlohy v zozname denných úloh v kalendári

Na začiatok stránky

Vytvorenie úlohy

 1. Na karte Domov v ľubovoľnom priečinku kliknite v skupine Nové na položku Nové položky a kliknite na položku Úloha.

  Klávesová skratka  Na vytvorenie novej úlohy z ľubovoľného priečinka v programe Outlook stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+K.

 2. Do poľa Predmet zadajte názov úlohy. Ďalšie informácie môžete zadať do tela úlohy.

 3. Na karte Úloha v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie úlohy z položky programu Outlook

Úloha sa dá vytvoriť z hociktorej položky programu Outlook, ako je napríklad e-mailová správa, kontakt, položka kalendára alebo poznámka.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Presuňte e-mailovú správu na panel s úlohami.

  Panel s úlohami musí byť usporiadaný podľa položky Počiatočný dátum alebo Termín splnenia, aby sa mohli použiť tieto postupy.

  1. Presuňte položku myšou do sekcie zoznamu úloh na paneli s úlohami.

  2. Ak vidíte červenú čiaru so šípkami na koncoch na pozícii, kam chcete umiestniť úlohu, uvoľnite tlačidlo myši.

   Snímka obrazovky sekcie plánovaných činností panela s úlohami

 • Presuňte položku myšou medzi úlohy.

  Keď presuniete položku do sekcie Úlohy na navigačnej table, môžete využiť všetky funkcie položky s úlohami. Obsah položky, okrem príloh, sa skopírujú do textu úlohy. Ak aj neskôr odstránite pôvodnú položku, daná úloha bude stále dostupná spolu so skopírovaným obsahom položky.

 • Presuňte položku myšou na kartu Úlohy na navigačnej table.

  Tip : Ak chcete pridať položku ako prílohu k úlohe namiesto toho, aby ste prilepili text do tela úlohy, kliknite pravým tlačidlom na položku a presuňte ju do zoznamu úloh. Potom kliknite na položku Kopírovať sem ako úlohu s prílohou.

Na začiatok stránky

Vytvorenie úlohy na paneli s úlohami

V predvolenom nastavení sa panel s úlohami zobrazuje vo všetkých zobrazeniach programu Outlook.

Panel s úlohami Ak chcete vytvoriť úlohu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Na paneli s úlohami kliknite na pole Zadajte novú úlohu a zadajte popis úlohy. Skončite stlačením klávesu ENTER. Úloha sa zobrazí v zozname úloh s aktuálnym dátumom.

 • Na paneli s úlohami dvakrát kliknite na pole Zadajte novú úlohu. Úloha sa otvorí v novom okne, v ktorom môžete zadať ďalšie podrobnosti.

Tip : Ak chcete vypnúť alebo zapnúť panel s úlohami, na karte Zobraziť kliknite v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom na položku Normálne, Minimalizované alebo Vypnuté. Panel s úlohami sa zmení iba v aktuálnom zobrazení, v ostatných zobrazeniach sa nezmení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie úlohy v zozname denných úloh v kalendári

Zoznam denných úloh sa zobrazuje len v zobrazeniach dní a týždňov v kalendári programu Outlook.

Zoznam denných úloh

 1. Ukážte ukazovateľom v zozname denných úloh pod požadovaný deň.

 2. Keď sa zobrazí položka Kliknutím pridajte úlohu, kliknite.

 3. Zadajte predmet úlohy a potom stlačte kláves ENTER.

  Počiatočný dátum a termín splnenia sa predvolene nastavujú pre deň, pod ktorý ste vložili úlohu. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum alebo termín splnenia, presuňte úlohu na požadovaný deň. Ak chcete manuálne zmeniť počiatočný dátum a termín splnenia, kliknite pravým tlačidlom na úlohu a potom kliknite na položku Otvoriť.

Tip : Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zoznam denných úloh, v zobrazení Kalendár ukážte na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Zoznam denných úloh a potom na kliknite položku Normálne, Minimalizované alebo Vypnuté.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×