Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vlastného zobrazenia používateľov v službách Office 365

Ak ste globálny správca alebo správca riadiaci správu používateľov v službách Office 365, môžete vytvoriť vlastné používateľské zobrazenia na zobrazovanie konkrétnej podskupiny používateľov. Tieto zobrazenia sú doplnkom k bežnému súboru zobrazení, ktoré sú súčasťou služieb Office 365. Môžete vytvárať, upravovať alebo odstraňovať vlastné používateľské zobrazenia, pričom vlastné zobrazenia, ktoré vytvoríte, budú k dispozícii všetkým správcom.

Vlastné používateľské zobrazenia v Centre spravovania služieb Office 365

Pri vytváraní, úprave alebo odstraňovaní vlastného používateľského zobrazenia sa zmeny prejavia v zozname zobrazení Filtre, ktorý sa zobrazí všetkým správcom vo vašej spoločnosti po kliknutí na stránku Používatelia. Vytvoriť môžete až 50 vlastných zobrazení.

Poznámky: Štandardné používateľské zobrazenia sa predvolene zobrazujú v rozbaľovacom zozname Filtre. K štandardným filtrom patria: Všetci používatelia, Licencovaní používateliaPrihlásení povolení, Prihlásení blokovaní, Používatelia bez licencie, Používatelia s chybami, Správcovia fakturácie, Globálni správcovia, Správcovia hesiel, Správcovia služiebSprávcovia správy používateľov. Štandardné zobrazenia nemôžete upravovať ani odstraňovať. Niekoľko poznámok k štandardným zobrazeniam:

 • Ak zoznam obsahuje viac než 2 000 používateľov, niektoré štandardné zobrazenia zobrazia nezoradený zoznam. Na vyhľadanie konkrétnych používateľov v tomto zozname použite vyhľadávacie pole.

 • Ak nemáte zakúpené služby Office 365 od Microsoftu, v zozname štandardných zobrazení sa nezobrazí možnosť Správcovia fakturácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie rolí správcu.

Výber filtrov pre vlastné používateľské zobrazenie

Vlastné zobrazenia môžete vytvárať a upravovať na stránke Vlastný filter. Ak vyberiete viac možností filtrovania, výsledky budú obsahovať používateľov, ktorí zodpovedajú všetkým vybratým kritériám. V nasledujúcom príklade nájdete postup vytvorenia vlastného zobrazenie pod názvom Kanadskí používatelia, ktoré zobrazuje všetkých používateľov na konkrétnej doméne nachádzajúcich sa v Kanade.

Podmienky vlastného filtra

A – Doména    Ak máte viacero domén pre svoju organizáciu, môžete si vybrať z rozbaľovacieho zoznamu domén, ktoré sú k dispozícii.

B – Stav prihlásenia    Vyberte používateľov, ktorí sú povolení alebo blokovaní.

C – Miesto    Vyberte miesto z rozbaľovacieho zoznamu krajín.

D – Priradená licencia na produkt    Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu licencií dostupných vo vašej organizácii. Tento filter použite na zobrazenie používateľov, ktorí majú priradenú vybratú licenciu. Používatelia môžu mať aj ďalšie licencie.

Filtrovať možno aj podľa ďalších podrobností používateľského profilu vo vašej organizácii, ako sú napríklad oddelenie, mesto, kraj, krajina alebo oblasť, prípadne pracovné zaradenie.

Ďalšie podmienky:

 • Iba synchronizovaní používatelia    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť všetkých používateľov, ktorí boli synchronizovaní s lokálnym prostredím Active Directory bez ohľadu na to, či boli aktivovaní.

 • Používatelia s chybami    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť používateľov, ktorí môžu mať chyby poskytovania.

 • Používatelia bez licencie    Toto políčko začiarknite, ak chcete vyhľadať všetkých používateľov, ktorým nebola priradená licencia. Výsledky pre toto zobrazenie môžu zahŕňať aj používateľov, ktorí majú poštovú schránku Exchange, no nemajú žiadnu licenciu. Ak chcete sledovať konkrétne týchto používateľov, použite filter Používatelia bez licencie s poštovými schránkami alebo archívmi Exchange. Výsledky pre toto zobrazenie môžu obsahovať aj používateľov, ktorí majú archív Exchange, ale nemajú licenciu.

 • Používatelia bez licencie s poštovými schránkami alebo archívmi Exchange    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť používateľské kontá vytvorené v službe Exchange Online, ktoré majú poštovú schránku Exchange, ale neboli priradené k licencii na služby Office 365. Výsledky tohto filtra obsahujú používateľov, ktorí majú (alebo im bol priradený) archív Exchange.

Poznámka: Ak vytvoríte vlastné zobrazenie, ktoré vráti viac než 2 000 používateľov, výsledný zoznam používateľov sa nezoradí. V takom prípade vyhľadajte používateľov pomocou poľa hľadania alebo spresnite vyhľadávanie pomocou položky Upraviť filter.

Vytvorenie vlastného zobrazenia v Centre spravovania služieb Office 365

 1. Prejdite na položky Správca > Office 365 > Používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia kliknite na položku Filtre a vyberte možnosť Pridať vlastný filter.

  Pridať vlastný filter
 3. Na stránke Vlastný filter zadajte názov filtra, vyberte podmienky pre vlastný filter a potom kliknite na položky Uložiť > Zavrieť. Vlastné zobrazenie teraz bude uvedené v rozbaľovacom zozname.

Úprava vlastného zobrazenia v Centre spravovania služieb Office 365

 1. Prejdite na položky Správca > Office 365 > Používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa poľa Filtre a vyberte vlastné zobrazenie, ktoré chcete upraviť.

  Poznámka: Upraviť možno len vlastné zobrazenia.

 3. Kliknite na položku Upraviť tento filter.

  Odstrániť vlastný filter
 4. Na stránke Vlastný filter upravte informácie podľa potreby a potom kliknite na položky Uložiť > Zavrieť.

Odstránenie vlastného zobrazenia v Centre spravovania služieb Office 365

 1. Prejdite na položky Správca > Office 365 > Používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa poľa Filtre a vyberte vlastné zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

  Poznámka: Odstrániť možno len vlastné zobrazenia.

 3. Kliknite na položku Upraviť tento filter.

 4. V dolnej časti stránky Vlastný filter kliknite na položku Odstrániť vlastný filter a potom kliknite na položku Zavrieť.

Na začiatok stránky

Pri vytváraní, úprave alebo odstraňovaní vlastného používateľského zobrazenia sa zmeny prejavia v zozname zobrazení, ktorý vidia všetci správcovia vo vašej spoločnosti po kliknutí na rozbaľovaciu šípku vedľa poľa Vyberte zobrazenie: na stránke Aktívni používatelia. Vytvoriť môžete až 50 vlastných zobrazení.

Štandardné používateľské zobrazenia sa zobrazujú predvolene po kliknutí na rozbaľovaciu šípku vedľa poľa Vyberte zobrazenie: na stránke Aktívni používatelia. K štandardným zobrazeniam patria: Všetci používatelia, Prihlásení povolení používatelia, Prihlásení blokovaní používatelia, Používatelia bez licencie, Používatelia s chybami, Správcovia fakturácie, Globálni správcovia, Správcovia hesiel, Správcovia služiebSprávcovia správy používateľov. Štandardné zobrazenia nemôžete upravovať ani odstraňovať. Niekoľko poznámok k štandardným zobrazeniam:

 • Ak zoznam obsahuje viac než 2 000 používateľov, niektoré štandardné zobrazenia zobrazia nezoradený zoznam. Na vyhľadanie konkrétnych používateľov v tomto zozname použite vyhľadávacie pole.

 • Ak nemáte zakúpené služby Office 365 od Microsoftu, v zozname štandardných zobrazení sa nezobrazí možnosť Správcovia fakturácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie rolí správcu.

Filtre môžete nastaviť a zmeniť na stránke Nové zobrazenie alebo Upraviť zobrazenie. Pre vlastné zobrazenia môžete použiť tieto filtre:

 • Priradená licencia:    Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu licencií dostupných vo vašej organizácii. Tento filter použite na zobrazenie používateľov, ktorí majú priradenú vybratú licenciu. Používatelia môžu mať aj ďalšie licencie.

 • Iba synchronizovaní používatelia:    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť všetkých používateľov, ktorí boli synchronizovaní s lokálnym prostredím Active Directory bez ohľadu na to, či boli aktivovaní.

 • Používatelia s chybami:    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť používateľov, ktorí možno majú chyby poskytovania.

 • Používatelia bez licencií:    Toto políčko začiarknite, ak chcete vyhľadať všetkých používateľov, ktorým nebola priradená licencia. Výsledky pre toto zobrazenie môžu zahŕňať aj používateľov, ktorí majú poštovú schránku Exchange, no nemajú žiadnu licenciu. Ak chcete sledovať konkrétne týchto používateľov, použite filter Používatelia s poštovými schránkami alebo archívmi Exchange a bez licencií. Výsledky pre toto zobrazenie môžu obsahovať aj používateľov, ktorí majú archív Exchange, ale nemajú licenciu.

 • Používatelia s poštovými schránkami alebo archívmi systému Exchange a bez licencií:    Toto políčko začiarknite, ak chcete zobraziť používateľské kontá vytvorené v službe Exchange Online, ktoré majú poštovú schránku Exchange, ale neboli priradené k licencii na služby Office 365. Výsledky tohto filtra obsahujú používateľov, ktorí majú (alebo im bol priradený) archív Exchange.

Poznámka: Ak vytvoríte vlastné zobrazenie, ktoré vráti viac než 2 000 používateľov, výsledný zoznam používateľov je nezoradený. V takomto prípade vyhľadajte používateľov pomocou vyhľadávacieho poľa alebo spresnite vyhľadávanie pomocou položky Upraviť zobrazenie.

 1. Kliknite na položky Správca > Office 365 > Používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Vyberte zobrazenie položku Nové zobrazenie.

 3. Na stránke Nové zobrazenie zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť do svojho používateľského zobrazenia, a potom kliknite na položku Uložiť. Vlastné zobrazenie teraz bude uvedené v rozbaľovacom zozname.

  Poznámka: Ak vyberiete viac možností filtrovania, výsledky budú obsahovať používateľov, ktorí zodpovedajú všetkým vybratým kritériám.

 1. Kliknite na položky Správca > Office 365 > Používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia vyberte zobrazenie, ktoré chcete upraviť, z rozbaľovacieho zoznamu Vyberte zobrazenie.

  Poznámka: Upraviť možno len vlastné zobrazenia.

 3. V rozbaľovacom zozname Vyberte zobrazenie vyberte položku Upraviť zobrazenie.

 4. Na stránke Upraviť zobrazenie upravte informácie podľa potreby a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na položky Správca > Office 365 > Používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Vyberte zobrazenie zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

  Poznámka: Odstrániť možno len vlastné zobrazenia.

 3. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Odstrániť zobrazenie.

 4. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia zobrazenia, kliknite na tlačidlo Áno. Po odstránení vybratého zobrazenia kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×