Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií

Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

 1. Z priečinka Doručená pošta, vyberte položku Nové položky > Ďalšie položky > Údajový súbor programu Outlook.

 2. Zadajte názov súboru.

 3. Ak chcete pridať heslo, začiarknite políčko Pridať voliteľné heslo.

 4. Vyberte položku OK. Do textových polí heslo a Potvrdenie hesla zadajte heslo a znova kliknite na tlačidlo OK.

  Ak nastavíte heslo, je potrebné zadať ho vždy, keď budete otvárať údajový súbor, napríklad pri spustení programu Outlook alebo otvorení údajového súboru v programe Outlook.

Vytvorenie nového súboru s údajmi programu Outlook

Informácie o údajových súboroch programu Outlook (.pst a .ost)

Keď spustíte program Outlook po prvýkrát, potrebné údajové súbory sa vytvoria automaticky.

Niekedy sú potrebné aj ďalšie údajové súbory. V Údajový súbor Outlooku (.pst) možno archivovať napríklad staršie správy a položky, ktoré nepoužívate pravidelne, alebo ak sa napĺňa kvóta ukladacieho priestoru vašej poštovej schránky online, môžete niektoré položky presunúť do údajového súboru programu Outlook (.pst).

Údajových súborov programu Outlook (.pst) sú uložené v počítači do priečinka Dokumenty\súbory.

Údajový súbor programu Outlook (.pst) sa používa pre e-mailové kontá POP3. Okrem toho sa údajový súbor programu Outlook (.pst) používa, ak chcete vytvoriť archívy alebo záložné súbory z ľubovoľného konta v programe Outlook.

Niektoré kontá používajú offline údajový súbor Outlooku (.ost). Ide o synchronizovanú kópiu správ uložených na serveri, ktorá je prístupná z viacerých zariadení a aplikácií, napríklad z programu Outlook. K týmto kontám patria kontá IMAP, kontá Microsoft Exchange Servera a služby Outlook.com.

Údajové súbory programu Outlook offline sú uložené v umiestnení jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Údajový súbor programu Outlook offline (.ost) netreba zálohovať, pretože je kópiou informácií na serveri. Ak znova nastavíte konto v inom počítači alebo zariadení, zo servera sa stiahne synchronizovaná kópia vašich správ.

Súbory s údajmi programu Outlook

Pri ukladaní položiek v počítači, program Outlook používa súbor s údajmi s názvom súboru osobných priečinkov programu Outlook (.pst). Ak používate konto Microsoft Exchange, vaše položky sa doručujú a ukladajú v e-mailového servera. Ak chcete vám umožňujú pracovať so správami aj vtedy, keď sa nemôžete pripojiť k e-mailového servera, Outlook ponúka priečinky offline, ktoré sa uložia do súboru priečinkov Offline (.ost) v počítači.

Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma typmi súborov s údajmi programu Outlook sú:

 • Súbory .ost programu Outlook sa používajú len vtedy, keď máte konto servera Exchange a rozhodnete pracovať v režime offline, alebo použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 • Súbory .pst programu Outlook sa používajú na POP3, IMAP a HTTP kontá. Ak chcete vytvoriť archívy alebo záložné súbory z priečinkov programu Outlook a položiek v počítači, vrátane kontá Exchange, musíte vytvoriť a použiť ďalšie súbory .pst.

Keď po prvýkrát spustíte program Outlook, potrebné súbory s údajmi sa vytvoria automaticky. V niektorých prípadoch budete potrebovať vytvoriť ďalšie súbory s údajmi. Napríklad archivované položky možno uložiť v inom súbore formátu .pst. Môžete tiež uchovávať rozličné projekty v ich vlastných súboroch formátu .pst.

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Program Outlook predvolene vytvorí súbor .pst v najnovšom formáte, ktorý podporuje väčšie súbory a kódovanie Unicode. tento formát súborov nemožno prečítať pomocou programov Microsoft Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť alebo otvoriť súbor s údajmi programu Outlook, v okne Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov v dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov zadajte názov, pod ktorým sa bude priečinok .pst zobrazovať.

  Poznámka : Zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať rôzne súbory s údajmi programu Outlook v prípade, že pracujete s viac ako jedným súborom .pst. Odporúča sa zadať názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

 5. Ak chcete chrániť súbor s údajmi pomocou hesla, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

  Poznámka : Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.

  Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov

  1. Zadajte názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

  2. Ak chcete, zadajte heslo pre tento súbor s údajmi.

  3. Ak chcete, môžete začiarknuť políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, aby sa pri každom otvorení súboru nezobrazovala výzva na zadanie hesla pre súbor s údajmi.

  Informácie týkajúce sa hesla

  Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

  Dôležité : Microsoft, poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správca e-mailu nemá prístup k vášmu heslu, ani vám pomôcť pri obnove obsahu súboru .pst, ak heslo zabudnete.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programov Outlook 97-2002

Ak chcete vytvoriť súbor s údajmi, ktorý je kompatibilný s programami Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002, môžete vytvoriť súbor s údajmi vo formáte Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst). Formát tohto súboru .pst sa zhoduje s formátom, ktorý bol k dispozícii v programoch Outlook 97, 98, 2000 a 2002.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Kliknite na formát Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov zadajte názov, ktorý sa má zobrazovať pre priečinok .pst.

 5. Ak chcete súbor s údajmi chrániť heslom, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

  Poznámka : Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.

  Informácie týkajúce sa hesla

  Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

  Použite heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabými heslo: House27. Heslo by mali mať 8 alebo viac znakov. Heslo, ktoré používa 14 alebo viacero znakov je lepšie. .

  Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst na inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

  Dôležité : Microsoft, poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správca e-mailu nemá prístup k vášmu heslu, ani vám pomôcť pri obnove obsahu súboru .pst, ak heslo zabudnete.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v Zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×