Vytváranie zobrazení údajov v programe SharePoint Designer

V programe SharePoint Designer 2010 môžete pomocou zobrazení údajov rýchlo vytvárať dokonale prispôsobené rozhrania pre zdroje obchodných údajov. Zobrazenie údajov je živé, prispôsobiteľné zobrazenie zdroja údajov, ktoré slúži na zobrazovanie údajov alebo na ich zapisovanie späť do zdroja údajov. Zobrazenia údajov je možné používať s databázovými dotazmi, dokumentmi XML, webovými službami, skriptmi na strane servera alebo zoznamami a knižnicami lokality SharePoint.

Ak sa na ukladanie informácií vo vašej organizácii používajú databázy, môžete sa pripojiť k príslušnej databáze a použiť ju ako zdroj údajov na vytvorenie série zobrazení údajov na stránke, s ktorými môžu používatelia pracovať podobne ako s tabuľami (dashboard). Zobrazenia údajov je možné použiť aj na zobrazenie údajov z externého zdroja, napríklad pridaním informačného kanála o počasí na lokalitu.

Tento článok obsahuje úvodné informácie o zobrazeniach údajov a o ich pridávaní na lokalitu pomocou programu SharePoint Designer 2010.

Obsah článku

Čo je zobrazenie údajov?

Vloženie zobrazenia údajov z pása s nástrojmi

Vloženie zobrazenia údajov pomocou tably Podrobnosti zdroja údajov

Presúvanie zdrojov údajov z navigačnej tably pomocou myši

Navrhované ďalšie kroky

Čo je zobrazenie údajov?

Zobrazenie údajov je živé, prispôsobiteľné zobrazenie zdroja údajov prostredníctvom technológie Microsoft ASP.NET. V programe SharePoint Designer 2010 sa načítajú údaje zo zdroja údajov vo formáte XML (Extensible Markup Language) a zobrazia sa pomocou transformácií XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation).

Zobrazenie údajov môžete upraviť pomocou programu SharePoint Designer 2010. Zobrazenie údajov poskytuje prístup na čítanie a zápis širokej škále zdrojov vrátane databázových dotazov, dokumentov XML, webových služieb, zoznamov a knižníc lokality SharePoint alebo skriptov na strane servera. Môžete tiež vytvoriť zobrazenie údajov, ktoré bude obsahovať údaje z viacerých zdrojov údajov.

Po vložení zobrazenia údajov na stránku môžete použiť aj nástroje typu WYSIWYG v programe SharePoint Designer 2010, pomocou ktorých môžete pridávať alebo odstraňovať stĺpce, filtrovať, zoraďovať a zoskupovať polia alebo zmeniť formátovanie písma či celkové rozloženie. Keď formátujete zobrazenie údajov pomocou nástrojov typu WYSIWYG, v programe SharePoint Designer 2010 sa vloží potrebný kód XSL (Extensible Stylesheet Language) priamo na stránku, takže nemusíte ovládať jazyk XSL. Ak však chcete priamo zapisovať kód XSL, môžete stránku otvoriť v zobrazení kódu.

Poznámka:  Ak ako zdroje údajov používate predovšetkým zoznamy a knižnice, môžete na čítanie a zápis údajov do týchto zdrojov použiť zobrazenia údajov alebo zobrazenia zoznamov. Zobrazenia zoznamov sú podobné ako zobrazenia údajov, navyše však plne podporujú prispôsobenie zobrazenia v prehľadávači. Ďalšie informácie o zobrazeniach zoznamov nájdete v časti Pozrite tiež .

Na začiatok stránky

Vloženie zobrazenia údajov z pása s nástrojmi

Ak chcete vytvoriť zobrazenie údajov, najprv je potrebné vytvoriť alebo otvoriť stránku (stránku ASP.NET) v programe SharePoint Designer 2010. Potom na túto stránku pridáte zobrazenie údajov. Zobrazenie údajov môžete vytvoriť viacerými spôsobmi. Najrýchlejším spôsobom je použitie možnosti Zobrazenie údajov na páse s nástrojmi, kde môžete vybrať požadovaný zdroj údajov jediným kliknutím.

Ak pri použití tejto možnosti z pása s nástrojmi vyberiete ako zdroj údajov zoznam alebo knižnicu, na stránku sa pridá zobrazenie zoznamu (XLV). Ak vyberiete iný zdroj údajov než zoznam alebo knižnicu (napríklad súbor XML, pripojenie databázy, skript na strane servera alebo pripojenie webovej služby), na stránku sa pridá zobrazenie údajov (DFWP). Ďalšie informácie o rozdieloch medzi zobrazeniami zoznamov a zobrazeniami údajov nájdete v časti Pozrite tiež .

Ak chcete vytvoriť zobrazenie údajov pomocou pása s nástrojmi, vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte svoju lokalitu v programe SharePoint Designer 2010.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Stránky lokality .

 3. Vyberte stránku lokality, na ktorú chcete pridať zobrazenie údajov.

  Poznámka:  Ak nemáte k dispozícii stránku, na ktorú by ste mohli vložiť zobrazenie údajov, musíte ju najprv vytvoriť, a to buď ako stránku ASPX, alebo ako stránku webovej časti. (Pozrite si tému Vytváranie stránok lokality SharePoint v časti Pozrite tiež.

 4. Na karte Stránka v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť súbor.

 5. Kliknite do zobrazeného okna so značkou div alebo okna formulára.
  Okno so značkou div na stránke webovej časti vyzerá takto:
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010
  Okno formulára na stránke ASPX vyzerá takto:
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

 6. Na karte Vložiť v skupine Zobrazenia údajov a formuláre kliknite na položku Zobrazenie údajov. Potom vyberte zdroj údajov.
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

 7. Na stránke sa vytvorí zobrazenie údajov, ktoré bude podobné nasledujúcemu zobrazeniu.
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

Na začiatok stránky

Vloženie zobrazenia údajov pomocou tably Podrobnosti zdroja údajov

Okrem použitia možnosti Zobrazenie údajov na páse s nástrojmi, ktorá umožňuje vybrať zdroj údajov, môžete tiež pomocou pása s nástrojmi vložiť prázdne zobrazenie údajov. Po vložení prázdneho zobrazenia údajov vyberiete zdroj údajov a potom na pracovnej table Podrobnosti zdroja údajov zadáte, ako sa majú pridávať polia na stránku. Polia sa môžu pridávať napríklad ako zobrazenie jednej položky alebo ako zobrazenie viacerých položiek.

Ak zobrazenie údajov vytvoríte týmto spôsobom, môžete vybrať rôzne zdroje údajov vrátane súborov XML, pripojení databázy, skriptov na strane servera, pripojení webovej služby alebo zoznamov a knižníc lokality SharePoint). Na rozdiel od predchádzajúceho postupu sa na stránku vloží zobrazenie údajov (DFWP) bez ohľadu na to, aký zdroj údajov sa použije. To znamená, že aj pre zoznam alebo knižnicu lokality SharePoint sa vytvorí zobrazenie údajov (DFWP), a nie zobrazenie zoznamu (XLV). Ďalšie informácie o rozdieloch medzi zobrazeniami zoznamov a zobrazeniami údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Ak chcete vytvoriť zobrazenie údajov pomocou pracovnej tably Podrobnosti zdroja údajov, vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte svoju lokalitu v programe SharePoint Designer 2010.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Stránky lokality .

 3. Vyberte stránku lokality, na ktorú chcete pridať zobrazenie údajov.

  Poznámka:  Ak nemáte k dispozícii stránku, na ktorú by ste mohli vložiť zobrazenie údajov, musíte ju najprv vytvoriť, a to buď ako stránku ASPX, alebo ako stránku webovej časti. (Pozrite si tému Vytváranie stránok lokality SharePoint v časti Pozrite tiež.

 4. Na karte Stránka v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť súbor.

 5. Kliknite do zobrazeného okna so značkou div alebo okna formulára.
  Okno so značkou div na stránke webovej časti vyzerá takto:
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010
  Okno formulára na stránke ASPX vyzerá takto:
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

 6. Na karte Vložiť v skupine Zobrazenia údajov a formuláre kliknite na položku Zobrazenie údajov. Potom kliknite na položku Vyprázdniť zobrazenie údajov.

 7. Zobrazí sa prázdny zástupný symbol zobrazenia údajov, v ktorom je potrebné kliknúť na položku Kliknutím sem vyberte zdroj údajov.
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

 8. V dialógovom okne Výber zdrojov údajov vyberte požadovaný zdroj údajov a kliknite na tlačidlo OK.

 9. Zobrazí sa pracovná tabla Podrobnosti zdroja údajov.
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

 10. Na pracovnej table vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť v zobrazení údajov.
  Tip: Ak chcete vybrať viaceré polia naraz, počas klikania na polia držte stlačený kláves CTRL.

 11. Kliknite na položku Vložiť vybraté polia ako a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Zobrazenie jednej položky – ak chcete v zobrazení údajov zobraziť jeden záznam.

  • Zobrazenie viacerých položiek – ak chcete zobraziť viaceré záznamy s poľami v stĺpcoch a so záhlavím pre každý stĺpec.

 12. Vybraté polia môžete tiež presunúť myšou z pracovnej tably priamo do prázdneho zástupného symbolu zobrazenia údajov na stránke. (Polia sa pridajú na stránku ako zobrazenie viacerých položiek, pričom v tabuľke sa zobrazí prvých päť polí.)

 13. Na stránke sa vytvorí zobrazenie údajov, ktoré bude podobné nasledujúcemu zobrazeniu.
  Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010

Na začiatok stránky

Presúvanie zdrojov údajov z navigačnej tably pomocou myši

Ďalším spôsobom, ako vytvoriť zobrazenie údajov, je presunúť zdroj údajov myšou z navigačnej tably. Keď máte v programe SharePoint Designer 2010 otvorenú stránku ASPX alebo stránku webovej časti, kliknite na tlačidlo špendlíka Otvorenie lokality v programe SharePoint Designer 2010 vedľa položky Zdroje údajov alebo Všetky súbory. V dolnej časti tably Navigácia sa zobrazia súbory a dostupné zdroje údajov. Na tomto mieste stačí kliknúť na požadovaný zdroj údajov a myšou ho presunúť na stránku.

Podobne ako pri použití možnosti Zobrazenie údajov na páse s nástrojmi, po pridaní zoznamu alebo knižnice lokality SharePoint sa na stránke vytvorí zobrazenie zoznamu (XLV). Po pridaní iného zdroja údajov sa vytvorí zobrazenie údajov (DFWP).

Na začiatok stránky

Navrhované ďalšie kroky

Keď vytvoríte zobrazenie údajov, môžete ho začať prispôsobovať pomocou nástrojov zobrazenia údajov v programe SharePoint Designer 2010. Môžete pridávať a odstraňovať stĺpce, filtrovať údaje, používať podmienené formátovanie, meniť celkové rozloženie a vykonávať mnohé ďalšie zmeny. Prečítajte si tému Prispôsobenie zobrazení zoznamov a údajov v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×