Office
Prihlásenie
Vytváranie viacjazyčných webových lokalít

Vytváranie viacjazyčných webových lokalít

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Lokalita, ktorá je reprodukovaná a publikovaná vo viacerých jazykoch, sa nazýva viacjazyčná lokalita. Väčšina obsahu zostáva rovnaká a je len prispôsobená jazyku a kultúre zákazníkov z rôznych oblastí. Určite si dokážete predstaviť, aké náročné a zdĺhavé môže byť vytvorenie a spravovanie webovej lokality s viacerými jazykovými variantmi. Funkcia variácií v SharePointe Online túto úlohu zjednodušuje tým, že automatizuje vytváranie lokalít a stránok pre jednotlivé jazyky a oblasti a umožňuje jednorazové vytvorenie a opakované publikovanie bez zbytočného mrhania časom.

Obsah článku

Terminológia

Fungovanie lokalít variácií

Aktivácia publikovania na kolekcii lokalít

Určite spôsob rozšírenia stránok na lokality

Konfigurácia nastavení variácií

Vytvorte označenia zdrojových a cieľových lokalít

Vytvorenie zdrojovej lokality variácie

Vytvorenie označení cieľových variácií

Vytvorenie hierarchie lokalít variácií

Vytvorenie hierarchie

Kontrola stavu v denníku variácií

Pridanie novej lokality variácií do existujúcej hierarchie lokalít

Vytváranie a publikovanie

Možnosti pása s nástrojmi zdrojovej lokality

Aktualizácia všetkých cieľov

Zadanie cieľov, ktoré majú prijímať aktualizácie

Možnosti pása s nástrojmi cieľovej lokality

Zobrazovanie zmien zo zdroja

Prijímanie zmien zo zdroja

Zamietanie zmien zo zdroja

Zbalenie stránky na preklad

Nahratie preloženého balíka

Odoslanie stránky na strojový preklad

Kontrola stavu prekladu

Variácie zoznamov

Zadanie cieľov, ktoré majú prijímať aktualizácie zoznamov

Terminológia

Pred nastavením viacjazyčnej webovej lokality je vhodné oboznámiť sa s terminológiou variácií používanou v SharePointe Online. V nasledujúcej tabuľke sú definované dôležité výrazy, s ktorými sa počas nastavovania a spravovania variácií môžete stretnúť.

Výraz

Definícia

Variácie

Jednotlivé inštancie webovej lokality, ktoré sú preložené do určitého jazyka a pre konkrétnu oblasť.

Domovská stránka variácie

Základné URL všetkých variácií webovej lokality. Domovská lokalita variácií sa zvyčajne nachádza na koreňovej úrovni kolekcie lokalít, ale môže byť aj podlokalitou v kolekcii. Návštevníkov lokality presmeruje na vhodnú lokalitu variácií na základe miestnych nastavení ich prehliadača.

Označenie variácie

Pár miestne nastavenie jazyka pre lokality variácií a identifikátor pre lokalitu najvyššej úrovne v rámci variácie a všetky lokality, obsahu a podobne, v časti lokality najvyššej úrovne. Napríklad označenie en-us znamená, že stránky sú Publikované v angličtine a Zobraziť používateľom, ktorého umiestnenie podľa ich nastavenia prehliadača, je v Spojených štátoch. Naopak, sk-Spojené kráľovstvo znamená lokality Publikované v angličtine a Zobraziť používateľom, ktorých nastavenia prehliadača naznačujú, Spojené kráľovstvo. Označenie je súčasťou URL lokality a môže vyzerať približne takto: http://contoso.com/en-us.

Zdrojová lokalita variácií

Lokalita, na ktorej sa vytvára a publikuje obsah. Všetky lokality variácií sa skopírujú z tohto zdroja. Keď je lokalita zadaná ako zdrojová, nedá sa zmeniť a žiadne ďalšie lokality v rámci danej kolekcie lokalít nie je možné označiť ako zdrojové.

Cieľová lokalita variácie

Lokalita, ktorá získava väčšinu svojho obsahu zo zdrojovej lokality variácií. Nový obsah možno vytvárať aj na cieľovej lokalite variácií, takýto obsah však bude jedinečný pre lokalitu, na ktorej sa vytvoril, a na iných lokalitách sa nebude zdieľať.

Hierarchia variácií

Celá množina lokalít variácií vrátane zdroja.

Stránky variácií

Publikačné stránky uložené v knižnici stránok zdrojových a cieľových lokalít variácií.

Microsoft Translator

Služba, ktorú používa SharePoint na strojový preklad obsahu webových lokalít. Microsoft Translator je miniaplikácia pre webové stránky, ktorá umožňuje prekladať stránky na webovej lokalite v reálnom čase. Používatelia si môžu zobraziť stránky vo svojom jazyku bez toho, aby museli navštíviť samostatnú prekladateľskú webovú lokalitu, a môžu ich zdieľať s ostatnými vo viacerých jazykoch.

Súbor XLIFF

Štandardný formát založený na XML podporovaný väčšinou prekladateľských nástrojov.

na začiatok stránky

Fungovanie lokalít variácií

Vo svojej podstate je lokalita variácií spravovanou kópiou webovej lokality. Obsah sa vytvára na zdrojovej lokalite (lokalita v hierarchii variácií, z ktorej sa všetky ostatné kopírujú). Keď publikujete zdrojovú lokalitu, všetky publikačné stránky z knižnice stránok sa automaticky replikujú do cieľov a zaradia sa do frontu na preklad a publikovanie. Knižnice dokumentov, zoznamy oznamov a knižnice obrázkov sa tiež replikujú v rámci procesu variácií.

Lokality variácií sa vytvárajú hierarchicky s koreňovou lokalitou na najvyššej úrovni a so všetkými jazykovými variantmi pod ňou. Zdroj a ciele sa nachádzajú jednu úroveň pod koreňovou lokalitou. Uvedieme príklad:

Tabuľka s hierarchiou zobrazujúca koreňovú lokalitu na najvyššej úrovni s troma variáciami pod ňou. Variácie sú v angličtine, francúzštine a nemčine

Funkcia variácií je súčasťou infraštruktúry publikovania SharePointu Online a pri vytváraní lokalít používa šablóny publikačných lokalít. Skutočný proces publikovania obsahu však závisí od typu šablóny lokality vybratej pri nastavovaní variácií. Ak vyberiete možnosť Publikačná lokalita pre zdrojovú variáciu, pred replikáciou do cieľových lokalít variácií je najprv potrebné publikovať všetky stránky v zdroji a všetky stránky, ktoré sú v hierarchii pod ním. Ak vyberiete možnosť Publikačná lokalita s pracovným postupom, stránky je pred replikáciou do cieľových lokalít variácií nutné schváliť. Úloha časovača variácií vykoná replikovanie schválených a publikovaných stránok do cieľových lokalít a po vytvorení hierarchie lokalít sa ukončí.

Funkcia variácií závisí od publikačnej infraštruktúry a šablón publikačných lokalít, preto je pred vytvorením označení variácií alebo hierarchie lokalít potrebné zapnúť na kolekcii lokalít publikovanie.

Aktivácia publikovania na kolekcii lokalít

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Funkcie kolekcie lokalít.

 3. Posuňte sa nadol na sekciu infraštruktúra Publikovania servera SharePoint, a potom kliknite na položku aktivovať.

Po zapnutí publikovania nastavte variácie vykonaním týchto štyroch krokov:

 1. Určite spôsob rozšírenia stránok na lokality variácií.

 2. Vytvorte označenia zdrojovej lokality a cieľových lokalít.

 3. Vytvorte hierarchiu variácií.

 4. Tvorte a publikujte.

na začiatok stránky

Určenie spôsobu rozšírenia stránok na lokality

Premyslite si, ako sa bude automatické vytváranie lokalít využívať vo vašej spoločnosti. Môžete určiť, aký obsah sa bude publikovať a kedy. Ak napríklad spoločnosť uvedie na trh nový produkt a predstavuje ho na domovskej stránke webovej lokality, tento produkt by sa mal zobraziť aj na webových lokalitách všetkých medzinárodných pobočiek. Ak však produkt v najbližších mesiacoch ešte nemá byť uvedený na globálny trh, môžete od vlastníkov pobočiek vyžadovať zadržanie obsahu, kým produkt nebude v daných krajinách dostupný. Riadiť spôsob spracovávania nových, aktualizovaných a odstránených stránok na každej lokalite variácie môžete upravením nastavenia variácií.

Konfigurácia nastavení variácií

Poznámka:  Túto akciu môžu vykonávať iba správcovia kolekcie lokalít.

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Nastavenia variácií.

 3. V časti Lokalita, zoznam a správanie pri vytváraní stránky vyberte možnosť
  Vytvoriť všade, ak sa majú nové stránky skopírovať do všetkých cieľov.
  Možnosť
  Vytvoriť selektívne vyberte, ak chcete vyberať ciele, ktoré majú prijať nové stránky.

 4. V časti Opätovne vytvoriť odstránenú cieľovú stránku vyberte možnosť
  Vytvoriť novú cieľovú stránku znova pri opätovnom publikovaní zdrojovej stránky, ak chcete, aby nová stránka nahradila stránku, ktorá bola odstránená.
  Možnosť
  Nevytvoriť novú cieľovú stránku znova pri opätovnom publikovaní zdrojovej stránky vyberte, ak nechcete, aby nová stránka nahradila odstránenú stránku.

 5. V časti Webové časti aktualizácie cieľovej stránky vyberte možnosť
  Aktualizovať zmeny webových častí do cieľových stránok pri rozšírení aktualizácie zdrojovej stránky variácie, ak chcete, aby sa zmeny na zdrojovej stránke prejavili aj na cieľovej stránke. Všetky prispôsobenia webových častí na cieľovej lokalite sa stratia.
  Možnosť
  Neaktualizovať zmeny webových častí do cieľových stránok pri rozšírení aktualizácie zdrojovej stránky variácie vyberte, ak nechcete, aby sa zmeny na zdrojovej stránke prejavili aj na cieľovej stránke.

 6. V časti Upozornenie začiarknite políčko, ak chcete vlastníkov lokality upozorniť na dostupnosť nových alebo aktualizovaných stránok.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

na začiatok stránky

Vytvorte označenia zdrojových a cieľových lokalít.

Označenie variácie je dvojica jazyk-oblasť pre lokalitu variácie, napríklad sk-sk, en-us, de-de a podobne. Toto označenie je súčasťou URL lokality.

Ako prvé vytvorte označenie zdrojovej lokality. Na zdrojovej lokalite sa vytvára obsah, ktorý sa kopíruje na cieľové lokality. Zo zdrojovej lokality sa obsah kopíruje na cieľové lokality. V prípade viacjazyčnej lokality môže byť vhodné použiť hlavný jazyk vašej organizácie na označenie zdrojovej lokality.

Poznámka: Zdrojové označenie môže byť len jedno a po jeho určení ho už nie je možné zmeniť na iné bez odstránenia zdrojového označenia a prerušenia všetkých prepojení medzi zdrojovými a cieľovými položkami.

Vytvorenie zdrojovej lokality variácií

Ďalším krokom je vytvorenie cieľových označení. Pre každý jazykový variant v hierarchií vytvorte jedno označenie. Ak chcete napríklad na lokalite publikovať štyri jazykové varianty (zdrojový a tri cieľové), vytvorte štyri označenia – pre každý jazyk jedno.

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Označenia variácií.

 3. Na stránke Označenia variácií kliknite na položku Nové označenie.

 4. Na stránke Vytvoriť označenie variácie v časti Jazyk šablóny lokality vyberte jazyk, ktorý sa bude používať vo viacjazyčnom používateľskom rozhraní (MUI) zdrojovej lokality. Ponuka jazykov závisí od jazykových balíkov, ktoré sú k dispozícii vo vašom predplatnom služieb Office 365. Jazykové balíky sú dôležité iba vtedy, ak chcete používať viacjazyčné rozhranie (MUI) na administratívnych stránkach lokality. Variácie jazykové balíky nevyžadujú.

 5. V časti Miestne nastavenie vyberte dvojicu jazyka a miesta, ktorá sa má použiť na danej lokalite. Miesto určí jazyk obsahu vytváraného používateľmi, formátovanie položiek, ako sú napríklad dátum čas a mena, a metódu presmerovania používateľov z koreňovej lokality podľa nastavení ich webového prehliadača.

 6. V časti Umiestnenie zadajte umiestnenie zdroja a cieľov v rámci hierarchie lokality. Ak sa nachádzajú na najvyššej úrovni kolekcie lokalít, zadajte iba lomku (/).

 7. V časti Názov označenia sa zadáva dvojica jazyk-miesto podľa miesta zvoleného vyššie. Tento údaj môžete upraviť.

 8. V časti Popis zadajte popis, ktorý používateľom vysvetlí význam označenia. Môžete napríklad zadať popis „Slovenčina“.

 9. V časti Zobrazovaný názov sa zadáva jazyk a miesto podľa miesta vybratého vyššie. Tento údaj môžete upraviť.

 10. V časti Šablóna publikačnej lokality vyberte ku každej lokalite variácií šablónu lokality. Vyberte možnosť Lokalita publikovania s pracovným postupom, ak chcete, aby všetky stránky prešli pred skopírovaním na cieľové lokality variácií pracovným postupom schválenia. Vyberte možnosť Publikačná lokalita, ak pracovný postup schválenia nie je potrebný. Všetky stránky na zdrojovej lokalite alebo v hierarchii pod ňou je potrebné pred kopírovaním na lokality variácií publikovať.

 11. V časti Označenie kontaktu zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorých je potrebné upozorniť na vytvorenie zdrojovej lokality variácie.

 12. Kliknite na položku OK. Proces vytvárania zdrojovej lokality sa spustí automaticky.

Vytvorenie označení cieľových variácií

Cieľové variácie nie je potrebné vytvoriť naraz. Pred vytvorením označení cieľov odporúčame radšej vytvoriť obsah na zdrojovej lokalite. Odporúčame tiež pred vytvorením hierarchie lokalít vytvoriť viacero označení cieľov.

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Označenia variácií.

 3. Na stránke Označenia variácií kliknite na položku Nové označenie.

 4. V časti Jazyk šablóny lokality vyberte jazyk, ktorý sa bude používať vo viacjazyčnom rozhraní (MUI) zdrojovej lokality. Ponuka jazykov závisí od nainštalovaných jazykových balíkov. Jazykové balíky sú potrebné iba vtedy, keď chcete používať viacjazyčné rozhranie (MUI) na administratívnych stránkach lokality. Variácie jazykové balíky nevyžadujú.

 5. V časti Miestne nastavenie vyberte dvojicu jazyka a miesta, ktorá sa má používať pre túto lokalitu. Miestne nastavenie určuje formátovanie niektorých položiek, napríklad dátumu, času a meny, ako aj spôsob presmerovania používateľov z koreňovej lokality podľa nastavenia ich webového prehliadača.

 6. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 7. V časti Názov označenia sa zadáva dvojica jazyk-miesto podľa miesta zvoleného vyššie. Tento údaj môžete upraviť.

 8. V časti Popis zadajte popis, ktorý používateľom vysvetlí význam označenia. Môžete napríklad zadať popis „Slovenčina“.

 9. V časti Zobrazovaný názov sa zadáva jazyk a miesto podľa miesta vybratého vyššie. Tento údaj môžete upraviť.

 10. V časti Vytvorenie hierarchie vyberte časť zdrojovej lokality, ktorú chcete kopírovať do nového cieľa:

 11. Publikačné lokality, Zoznamy s variáciami a Všetky stránky – pomocou tejto možnosti sa vytvorí hierarchia publikačných lokalít a všetkých stránok.

 12. Len publikačné lokality – pomocou tejto možnosti sa vytvorí iba hierarchia publikačných lokalít.

 13. Len koreňová lokalita – pomocou tejto možnosti sa vytvorí lokalita na najvyššej úrovni bez lokalít a stránok.

 14. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 15. V časti Vytvorenie balíka prekladu vyberte, či chcete alebo nechcete povoliť ľudský preklad obsahu na danej cieľovej lokalite. Ak túto možnosť zapnete, obsah sa zabalí do súboru vo formáte XLIFF, ktorý sa stiahne do počítača, aby ho bolo možné odoslať prekladateľom na spracovanie. Súbor XLIFF má bežný formát založený na XML podporovaný väčšinou prekladateľských nástrojov.

 16. V časti Strojový preklad vyberte, či chcete povoliť strojový preklad na danej cieľovej lokalite. Ak túto možnosť zapnete, používatelia budú môcť používať na preklad službu Microsoft Translator.

 17. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 18. V časti Správanie aktualizácie stránky vyberte spôsob, akým sa budú existujúce stránky aktualizovať pri zmenách pochádzajúcich zo zdroja:

 19. Používatelia môžu manuálne synchronizovať aktualizácie zo stránok zdrojových variácií – výberom tohto spôsobu môžu vlastníci lokality alebo autori obsahu porovnávať aktualizované a pôvodné stránky a určiť, ktoré zmeny prijmú.

 20. Automaticky aktualizovať stránky cieľových variácií – na cieľovú lokalitu sa odošle koncept stránky.

 21. V časti Označenie kontaktu zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorých je potrebné upozorniť na vytvorenie cieľovej variácie lokality.

 22. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

 23. Skontrolujte nastavenia označenia a kliknite na tlačidlo Koniec.

na začiatok stránky

Vytvorenie hierarchie lokalít variácií

Vytvorenie hierarchie variácií lokalít variácií plní dve úlohy:

 • Vzájomne priraďuje zdrojové a cieľové lokality variácií a priraďuje ich koreňovej lokalite variácií.

 • Vytvára lokality a stránky pre jednotlivé jazykové variácie.

Vytváranie hierarchie lokalít variácií môže byť náročné na prostriedky, obzvlášť, ak sa v hierarchii nachádza mnoho variácií. Vytváranie hierarchie sa preto spracováva hromadne s úlohou časovača, ktorá sa vykonáva približne každú hodinu. Priebeh úlohy časovača môžete sledovať v denníku variácií.

Vytvorenie hierarchie

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. , a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Označenia variácií.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť hierarchie.

Kontrola stavu v denníku variácií

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. , a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Denníky variácií.

Pridanie novej lokality variácií do existujúcej hierarchie lokalít

Po vytvorení hierarchie lokalít variácií môžete kedykoľvek pridať novú cieľovú lokalitu.

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. , a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Označenia variácií.

 3. Kliknite na položku Nová menovka; a potom vytvorte menovky, ako je popísané v "Vytvorenie označení cieľových variácií" nad.

 4. Pri každom novom cieli zopakujte kroky 1 a 2 a potom kliknite na položku Vytvoriť hierarchie.

na začiatok stránky

Vytvorte obsah a publikujte ho.

Po vytvorení hierarchie variácií sa na páse s nástrojmi zobrazia nové možnosti variácií a prekladu. Dostupnosť možností závisí od toho, či pracujete na zdrojovej alebo cieľovej lokalite.

Možnosti pása s nástrojmi zdrojovej lokality

Na karte Publikovanie na páse s nástrojmi na zdrojovej lokalite sa zobrazí nová skupina s názvom Variácie. Nachádzajú sa v nej dve tlačidlá, ktorými je možné riadiť distribúciu aktualizácií na cieľové lokality.

Dve ikony na karte variácií na páse s nástrojmi. Prvá ikona slúži na vytváranie nových cieľov. Druhá na aktualizáciu všetkých cieľov.

Tlačidlo

Popis

Vytvoriť nový cieľ

Nastavenie vzťahov medzi zdrojmi a cieľmi. Ciele prijímajú kópiu zdrojovej stránky a všetky jej budúce aktualizácie.

Aktualizácia všetkých cieľov

Aktuálna verzia zdrojovej lokality sa skopíruje na všetky existujúce ciele. Stránka ostane nezverejneným konceptom, kým ju vlastník lokality alebo autor nepublikuje.

Aktualizácia všetkých cieľov

 1. Zo zdrojovej lokality prejdite na novú alebo aktualizovanú stránku. (Stránka musí byť publikovaná alebo schválená prostredníctvom pracovného postupu schválenia, až potom je ju možné skopírovať na ciele.)

 2. Na karte Publikovať kliknite v skupine Zmeny kliknite na položku Aktualizácia všetkých cieľov. Poznámku, aby bol obsah je možné skopírovať len zo zdroja do cieľa a nie z cieľovej na cieľ.

Zadanie cieľov, ktoré majú prijímať aktualizácie

 1. Zo zdrojovej lokality prejdite na novú alebo aktualizovanú stránku. (Stránka musí byť publikovaná alebo schválená prostredníctvom pracovného postupu schválenia, až potom je ju možné skopírovať na ciele.)

 2. Na karte Publikovať kliknite v skupine Zmeny kliknite na položku vytvoriť nový cieľ.

 3. Na stránke vytvoriť variácií začiarknite políčko vedľa každého cieľa, ktoré majú prijímať obsah. Ak chcete odoslať obsah všetkých cieľov je k dispozícii, začiarknite políčko vedľa položky označenia. Poznámku, aby bol obsah je možné skopírovať len zo zdroja do cieľa a nie z cieľovej na cieľ.

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Snímka obrazovky so začiarkavacími políčkami zobrazujúca lokality variácií, ktoré majú prijímať aktualizácie obsahu. Obsahuje označenia variácií a ich príslušné zobrazované názvy.

Možnosti pása s nástrojmi cieľovej lokality

Vlastníci cieľovej lokality budú upozornení na nový obsah zo zdrojovej lokality. Upozornenie sa zobrazí v hornej časti danej stránky a obsahuje prepojenie na zdrojovú lokalitu, kde môžu skontrolovať rozsah zmien a určiť, či ich prijmú alebo zamietnu. Možnosti prijímania a zamietania nového a aktualizovaného obsahu závisia od nastavení variácií, ktoré nakonfiguroval správca kolekcie lokalít.

Pás s nástrojmi na každej cieľovej lokalite obsahuje kartu Variácie podobnú tej zobrazenej nižšie:

Snímka obrazovky s kartou variácií na cieľovej lokalite. Karta obsahuje dve skupiny, variáciu a preklad

Táto karta umožňuje kontrolovať obsah prijatý zo zdrojovej lokality a pripraviť ho na ľudský alebo strojový preklad. Obe tlačidlá sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Tlačidlo

Vysvetlenie

Zobraziť zmeny

Porovná skopírovaný obsah zdroja a aktuálny preklad na cieľovej lokalite. Kliknite na položku Zobraziť zmeny vždy vtedy, keď prijmete nový obsah zo zdrojovej lokality a chcete zistiť rozsah zmien. Ak sú zmeny zanedbateľné, môžete ich ignorovať alebo ich vykonať ručne.

Synchronizovať zo zdroja

Sú dve možnosti:

 • Synchronizovať zo zdroja, pomocou ktorej je možné kopírovať obsah zo zdrojovej lokality vo forme nepublikovaného konceptu. Po publikovaní tento koncept prepíše aktuálnu cieľovú stránku.

 • Možnosť Nastaviť ako aktuálne označí obsah cieľa ako rovnocenný so zdrojom bez prijatia aktualizácií. Táto možnosť je vhodná, ak chcete aktualizovať obsah ručne.

Vytvorenie balíka prekladu

Exportuje aktuálnu stránku do súboru XLIFF na počítači a upozorní určených ľudí na to, že je súbor pripravený na preklad. Súbor XLIFF má príponu .xlf. Táto funkcia bola zapnutá alebo vypnutá počas vytvárania označenia variácie.

Nahranie prekladu

Umožňuje nahrať súbor XLIFF a skontrolovať zmeny. Túto funkciu ste zapli alebo vypli počas vytvárania označenia variácie.

Použiť strojový preklad

Ak je táto možnosť zapnutá, na preklad v reálnom čase sa použije služba Microsoft Translator. Túto funkciu ste zapli alebo vypli počas vytvárania označenia variácie.

Stav prekladu

Denník prekladania zaznamenávajúci ľudský aj strojový preklad.

Zobrazovanie zmien zo zdroja

 1. Prejdite na stránku, ktorú ste práve prijali zo zdrojovej lokality.

 2. V upozornení v hornej časti obrazovky alebo na karte Variácie kliknite na položku Zobraziť zmeny.
  Otvorí sa nové okno so zostavu zvýrazňujúcou zmeny medzi aktuálnym zdrojom a zdrojom, ktorý bol naposledy synchronizovaný.

Prijímanie zmien zo zdroja

 1. Prejdite na stránku, ktorú ste práve prijali zo zdrojovej lokality.

 2. Na karte Variácie kliknite na položku Synchronizovať zo zdroja.
  Pôvodná stránka sa nahradí stránkou prijatou zo zdroja.

 3. Ak ste spokojní so zmenami, stránku publikujte.

Zamietanie zmien zo zdroja

 1. Prejdite na stránku, ktorú ste práve prijali zo zdrojovej lokality.

 2. Na karte variácie kliknite na položku nastaviť ako aktuálne. Sa bude zobrazovať existujúce stránky.

Zbalenie stránky na preklad

 1. Vyhľadajte stránku, ktorej obsah chcete preložiť.

 2. Na karte Variácie kliknite na položku Vytvoriť balík prekladu.

 3. Zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorých je potrebné upozorniť na to, že je obsah pripravený na preklad. Každý príjemca dostane e-mail s prepojením na balík prekladu.

Nahratie preloženého balíka

 1. Prejdite na preloženú stránku.

 2. Na karte Variácie kliknite na položku Nahrať preklad.

 3. Prejdite do knižnice SharePointu alebo iného umiestnenia v počítači alebo na sharepointovú lokalitu s preloženým súborom XLIFF.

 4. Voliteľné: Ak chcete, môžete zadať názov spoločnosti, ktorá dodala preklad. Táto možnosť slúži na účely sledovania.

 5. Ak ste s prekladom spokojní, stránku publikujte.

Odosielanie stránok na strojový preklad

 1. Vyhľadajte stránku, ktorej obsah chcete preložiť.

 2. Na karte Variácie kliknite na položku Použiť strojový preklad.
  Stránka sa obnoví s preloženým obsahom.

 3. Ak ste s prekladom spokojní, stránku publikujte.

Kontrola stavu prekladu

 1. Vyhľadajte stránku, ktorej obsah sa prekladaná.

 2. Na karte variácie kliknite na položku Stav prekladu.

 3. Skontrolujte denník stavu prekladu.

na začiatok stránky

Variácie zoznamov

Variácie zoznamov sú podobné variáciám stránok s jedným rozdielom – na cieľové lokality je možné replikovať iba celé zoznamy. Jednotlivé položky zoznamov nie je možné šíriť.

Zadanie cieľov, ktoré majú prijímať aktualizácie zoznamov

 1. Zo zdrojovej lokality prejdite na nový alebo aktualizovaný zoznam.

 2. Na karte variácie kliknite na položku nastavenia.

 3. Na stránke vytvoriť variácií začiarknite políčko vedľa každej cieľovej lokalite, ktoré majú prijímať v zozname. Ak chcete odoslať zoznam všetkých cieľov je k dispozícii, začiarknite políčko vedľa položky označenia.

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×