Vytváranie tabúľ (dashboard) prostredníctvom súčasti PerformancePoint Dashboard Designer

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program PerformancePoint Dashboard Designer môžete použiť na vytváranie tabúľ (dashboard) pre svoju organizáciu. Tabuľa (dashboard) predstavuje kolekciu zobrazení zostáv a prehľadov ukazovateľov výkonu, ktoré môžu používatelia tabúľ (dashboard) zobraziť vo webovom prehliadači. V tomto článku nájdete prehľad tabúľ (dashboard) služby PerformancePoint a prepojenia na ďalšie informácie.

Tip: Podrobnejšie informácie o tom, ako vytvoriť a implementácia tabule (dashboard) nájdete v téme plánovanie, návrh a implementácia tabule služby PerformancePoint na zobrazovanie výkonu organizácie.

Obsah tohto článku

Čo je tabuľa (dashboard) služby PerformancePoint?

Informácie o vybratých funkciách tabúľ (dashboard) súčasti PerformancePoint

Proces vytvárania tabúľ (dashboard) služby PerformancePoint

Čo je tabuľa (dashboard) služby PerformancePoint?

Tabuľa (dashboard) predstavuje kolekciu zobrazení vo webovom prehliadači, ktoré umožňujú používateľom okamžite získať potrebné informácie. Tabule (dashboard) poskytujú jednoduchý prístup k aktuálnym informáciám. Jednotlivé tabule (dashboard) sa líšia zložitosťou a účelom. Niektoré tabule (dashboard) obsahujú jednu alebo dve jednoduché zostavy, ktoré zobrazujú len základné informácie. Iné tabule (dashboard) obsahujú širokú škálu zostáv a prehľadov ukazovateľov výkonu, ktorých cieľom je umožniť používateľom podrobne preskúmať údaje a zobraziť všetky transakcie vytvárajúce konkrétne hodnoty danej zostavy.

Tabule (dashboard) programu PerformancePoint sú tabuľami (dashboard), ktoré sa vytvárajú pomocou služby PerformancePoint. Tabule (dashboard) programu PerformancePoint často zahŕňajú funkcie, ktorými sa odlišujú od všetkých ostatných druhov tabúľ (dashboard). Tabuľu (dashboard) programu PerformancePoint môžete napríklad nakonfigurovať tak, aby sa informácie zobrazovali v závislosti od položky, na ktorú používatelia kliknú. Položky prehľadov ukazovateľov výkonu je možné pripojiť k iným zostavám. Môžete tiež nakonfigurovať filtre tabúľ (dashboard), ktoré bude možné opätovne použiť vo viacerých tabuliach (dashboard) a na viacerých stránkach v tabuli (dashboard). Najdôležitejšie však je, že môžete vytvoriť tabule (dashboard) zobrazujúce informácie z rôznych zdrojov vrátane zostáv hosťovaných na iných serveroch a prehľady ukazovateľov výkonu, ktoré pri zobrazovaní informácií používajú viac ako jeden zdroj údajov.

Na začiatok stránky

Informácie o vybratých funkciách tabúľ (dashboard) súčasti PerformancePoint

Tabule (dashboard) služby PerformancePoint sú vysoko interaktívne a dynamicky zobrazujú aktuálne informácie. Tabule (dashboard) služby PerformancePoint môžu zahŕňať aj ďalšie funkcie. V nasledujúcej tabuľke je uvedený popis vybratých funkcií, ktoré sú k dispozícii:

Funkcia alebo položka

Popis

Opätovne použiteľné položky tabule (dashboard)

Opätovne použiteľné položky môžete do tabúľ (dashboard) zahrnúť viacerými spôsobmi:

 • Autori tabúľ (dashboard) môžu vytvoriť položky tabule (dashboard) služby PerformancePoint, napríklad zobrazenia, filtre a tabule (dashboard) uložené do zoznamov lokality SharePoint alebo do knižníc dokumentov. Následne môžu dané položky jednoducho opätovne použiť v ďalších tabuliach (dashboard).

 • Pre danú tabuľu (dashboard) môžete vytvoriť filter tabule (dashboard) a použiť ho na viacerých stránkach. Keď si následne používatelia tabule (dashboard) vyberú určitú položku filtra, tento výber sa bude vzťahovať na všetky stránky, na ktorých sa daný filter používa.

 • Do tabule (dashboard) môžete zahrnúť aj zobrazenia hosťované na iných serveroch, napríklad zostavy služieb SQL Server Reporting Services alebo zostavy služieb Excel Services.

Rozšírené možnosti filtrovania

Môžete vytvoriť rôzne filtre tabule (dashboard), napríklad filtre využívajúce dotazy multidimenzionálneho výrazu (MDX), výrazy časovej inteligencie alebo pomenované množiny definované v zdroji údajov.

Môžete tiež zadať vzorec pripojenia, ktorým sa konfiguruje fungovanie daných filtrov v rámci tabule (dashboard). Môžete napríklad nakonfigurovať filter tak, že v prípade jeho použitia na zostavu alebo na prehľad ukazovateľov výkonu sa zobrazí len prvých desať položiek danej skupiny.

Časová inteligencia

Funkčnosť časovej inteligencie môžete do tabúľ (dashboard) zahrnúť viacerými spôsobmi:

V rámci tabule (dashboard) môžete vytvoriť dynamické filtre času podmienené aktuálnym dátumom. Môžete napríklad vytvoriť filter, ktorý zobrazí výsledky za určité pohyblivé časové obdobie, napríklad za posledných šesť mesiacov alebo za posledný týždeň. Alebo môžete vytvoriť filter, ktorý na zobrazenie výsledkov od určitého dátumu využíva ovládací prvok kalendára.

Môžete vytvoriť prehľady ukazovateľov výkonu, ktoré využívajú dynamické časové obdobia, napríklad aktuálny rok alebo predchádzajúci rok.

Komplexné prehľady ukazovateľov výkonu

Prehľady ukazovateľov výkonu využívajúce pokročilé funkcie môžete vytvoriť viacerými spôsobmi:

 • Kľúčové ukazovatele výkonu môžete vytvoriť s viacerými skutočnými hodnotami. To znamená, že každému kľúčovému ukazovateľu výkonu možno priradiť viac ako jednu metriku, a to všetko v jednom riadku.

 • Môžete vytvoriť aj kľúčové ukazovatele výkonu vypočítané na základe vypočítavanej metriky. Môžete napríklad nakonfigurovať cieľové hodnoty na základe určitého výpočtu, napríklad na základe vynásobenia predchádzajúcej hodnoty určitým číslom.

 • Do prehľadu ukazovateľov výkonu môžete zadať hierarchiu dimenzie, následne budete mať automaticky k dispozícii možnosť dané položky rozbaliť alebo zbaliť.

Použitie kľúčových ukazovateľov výkonu v prehľade ukazovateľov výkonu ako filtrov pre iné zostavy

Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) nachádzajúce sa v prehľade môžete pripojiť k ostatným zostavám na stránke tabule (dashboard). Keď potom používatelia tabule (dashboard) kliknú na určitý kľúčový ukazovateľ výkonu, zostavy, ktoré sú k nemu pripojené, sa automaticky obnovia a zobrazia sa informácie relevantné pre daný kľúčový ukazovateľ výkonu.

Podrobné zostavy kľúčových ukazovateľov výkonu

Môžete vytvoriť zostavu podrobností kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) a pripojiť ju k prehľadom ukazovateľov výkonu. Týmto spôsobom poskytnete používateľom tabule (dashboard) ďalšie informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonu nachádzajúcich sa v prehľade. Kliknutím na bunku v prehľade ukazovateľov výkonu sa zostava podrobností kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) automaticky obnoví a zobrazia sa podrobnejšie informácie o hodnote v prehľade ukazovateľov výkonu.

Vysokointeraktívne zostavy

Vytvorené zostavy môžu byť vysokointeraktívne, napríklad analytické zobrazenia (vrátane koláčových grafov, pruhových grafov, čiarových grafov a mriežok), prehľady ukazovateľov výkonu, mapy stratégií a podobne. Tieto zobrazenia umožňujú používateľom tabule (dashboard) vykonať nasledujúce činnosti:

 • jednoduchým spôsobom preskúmať údaje a zobraziť vyššiu alebo nižšiu úroveň podrobností,

 • použiť filtre a zobraziť konkrétne informácie,

 • otvoriť zobrazenie v novom okne prehliadača,

 • exportovať zobrazenie do programov Microsoft PowerPoint alebo Microsoft Excel,

 • z analytických grafov alebo mriežok alebo z prehľadov ukazovateľov výkonu, ktoré využívajú údaje uložené v programe SQL Server Analysis Services, spustiť dekompozičný strom v novom okne prehliadača s cieľom zobraziť príspevok jednotlivých členov v rámci skupiny k hodnote zostavy.

Prispôsobiteľné stránky tabúľ (dashboard)

Tabuľu (dashboard) môžete prispôsobiť nakonfigurovaním špecifických veľkostí zón tabule (dashboard) a výberom šablón strán predlohy.

Stránky tabúľ (dashboard), ktoré obsahujú položky služby PerformancePoint a iné položky služby SharePoint

Môžete vytvoriť tabule (dashboard), na ktorých skombinujete zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a filtre vytvorené pomocou súčasti Dashboard Designer s inými položkami vytvorenými v režime úprav na lokalite služby SharePoint alebo pomocou programu SharePoint Designer.

Na začiatok stránky

Proces vytvárania tabúľ (dashboard) služby PerformancePoint

Na vytváranie tabúľ (dashboard) služby PerformancePoint sa zvyčajne používa program Dashboard Designer. Na vysokej úrovni zahŕňa proces vytvárania tabúľ (dashboard) nasledujúce kroky:

 1. Plánovanie tabule. Vezmite do úvahy druhov informácií, ktoré chcete zobraziť, kde sa ukladajú údaje, ktorí používatelia sú a ako čo najlepšie tieto používateľom poskytnúť informácie, ktoré potrebujú. Ďalšie informácie nájdete v téme plánovanie tabule.

 2. Vytváranie položiek tabule (dashboard) vrátane pripojení údajov, prehľadov o ukazovateľoch výkonu, zostáv, filtrov a stránok tabule (dashboard). Každú vytvorenú položku je potrebné uložiť. Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch:

 3. Nastavenie a kompilácia stránok tabule (dashboard). Konfigurácia rozloženia strany, ktoré chcete použiť pre každú stránku a pridanie položiek do zóny tabule (dashboard), ktoré sú na strane. Ďalšie informácie nájdete v téme zostaviť stránky tabule a prepojenie položiek spolu pomocou programu Dashboard Designer.

 4. Filtre sa pripojiť k prehľady ukazovateľov výkonu a zostavy. Nemáte pripojenie filtra ku každej položke na stránke, ale ak chcete, môžete. A viac než jeden filter sa môžete pripojiť k položke, za predpokladu, že filter, ktorý chcete používať so službou danej položky. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie filtra k zostave alebo prehľadu ukazovateľov výkonu.

 5. Nasadenie tabule (dashboard) na serveri SharePoint Server. Ďalšie informácie nájdete v téme nasadenie tabule (dashboard) služby PerformancePoint.

 6. Zobrazenie a testovanie tabule (dashboard) s cieľom overiť, či všetko funguje správne.

 7. V prípade potreby môžete v položkách tabule (dashboard) vykonať zmeny a potom tabuľu (dashboard) opätovne nasadiť. Nezabudnite ostatným používateľom oznámiť zmeny na tabuli (dashboard) a poučiť ich o tom, ako ju používať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×