Vytváranie formulárov vypĺňaných alebo tlačených v programe Word

Vytváranie formulárov vypĺňaných alebo tlačených v programe Word

Word pre Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Formulár v programe Microsoft Word môžete vytvoriť prázdny dokument alebo šablónu a pridaním ovládacích prvkov obsahu, vrátane začiarkavacie políčka, textové polia, výbermi dátumov a rozbaľovacími zoznamami. Ostatní môžete použiť slovo na vyplnenie formulára na svojom počítači. V rozšírenom scenári obsahu ovládacie prvky, ktoré pridáte do formulára môže byť tiež prepojený s údajmi.

Poznámka: Formulár vytvorený pomocou ovládacích prvkov obsahu môžete vytlačiť. Polia okolo ovládacích prvkov obsahu sa však nevytlačia.

Pomocou týchto krokov môžete vo Worde vytvoriť formulár.

 1. Kliknite na kartu súbor, prejdite na položky Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na položku Hlavné karty.

 3. V zozname začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno slúžiace na prispôsobenie pása s nástrojmi

Ak chcete ušetriť čas, môžete začať so šablónou formulára. Prípadne môžete začať s prázdnym dokumentom a uložiť ho ako dokument alebo šablónu, aby ste ho mohli opätovne použiť v budúcnosti.

Začiatok práce pomocou šablóny formulára

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Vo vyhľadávacom poli Šablóny vyhľadajte položku Formuláre.

 4. Kliknite na formulár, ktorý zodpovedá požadovanému typu, ktorý chcete vytvoriť.

 5. Ak používate Word 2010, kliknite na tlačidlo Prevziať alebo ak používate Word 2013 alebo 2016, kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 6. Znova kliknite na kartu Súbor, potom na položku Uložiť ako a vyberte miesto na uloženie formulára.

 7. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov novej šablóny alebo dokumentu a potom kliknite na položku Uložiť.

Začiatok práce pomocou prázdneho dokumentu

Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu, začnite nový dokument a uloženie nového dokumentu ako šablóny.

 1. Vo vytvorenom dokumente formulára kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V časti Uložiť vo formáte vyberte z ponuky možnosť Šablóna programu Word.

 4. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov súboru novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Režim návrhu a potom vložte požadované ovládacie prvky.

Tlačidlo Režim návrhu

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

Vloženie ovládacieho prvku preddefinovaného bloku

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

Vloženie výberu dátumu

Vloženie začiarkavacieho políčka

Používanie starších ovládacích prvkov formulára

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

V obsahovom ovládacom prvku textu vo formáte RTF môžu používatelia formátovať text, napríklad na tučný alebo kurzívu, ako aj zadávať viac odsekov. Ak chcete obmedziť prvky, ktoré môžu používatelia pridávať, vložte obsahový ovládací prvok obyčajného textu.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na Obsahový ovládací prvok textu vo formáte RTF   ovládací prvok textu vo formáte RTF alebo Obsahový ovládací prvok obyčajného textu Oprava vašich aktualizácií .

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku nájdete v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

Poznámka: 11. júla 2016: Ak sa pokúsite použiť ovládací prvok obrázka ako šablónu v Office 2016, no nepodarí sa vám to, vykonajte aktualizáciu na zostavu balíka Office 2016 16.0.6965.2063. Ak chcete aktualizáciu získať okamžite, otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office 2016 a kliknite na položky Súbor > Konto > Možnosti aktualizácie > Aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete na stránke s poznámkami k vydaniu. V časti Kanál kliknite na položku Aktuálne.

Ovládací prvok obrázka sa v šablónach používa často, môžete ho však pridať aj do formulára.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Obsahový ovládací prvok obrázka Možnosti na karte Akcie .

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku nájdete v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie ovládacieho prvku preddefinovaného bloku

Prvky preddefinovaných blokov môžete použiť, ak chcete, aby mali používatelia možnosť výberu konkrétnych blokov textu. Ovládacie prvky preddefinovaných blokov sú užitočné napríklad vtedy, ak vytvárate šablónu zmluvy a podľa konkrétnych požiadaviek zmluvy potrebujete pridávať rôzny často používaný text. Pre každú verziu častou používaného textu tak môžete vytvoriť obsahové ovládacie prvky textu vo formáte RTF a potom použiť ovládací prvok preddefinovaných blokov ako kontajner týchto obsahových ovládacích prvkov vo formáte RTF.

Ovládací prvok preddefinovaných blokov môžete použiť aj vo formulári.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na Preddefinovaný blok ovládacieho prvku obsahu (vo Worde 2016, toto je označený Obsahový ovládací prvok galérie preddefinovaných blokov ) . .

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku nájdete v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

V rozbaľovacom poli majú používatelia možnosť výberu zo zoznamu položiek, ktoré zadáte, prípadne môžu zadať vlastné informácie. V rozbaľovacom zozname môžu používatelia len vyberať zo zoznamu možností.

vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na Obsahový ovládací prvok rozbaľovacieho poľa   možnosti tlačiarne čítačky windowsu 8 alebo Obsahový ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu ovládací prvok rozbaľovacej ponuky .

 2. Vyberte obsahový ovládací prvok a potom na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Ak chcete vytvoriť v časti Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu zoznam možností, kliknite na položku Pridať.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte nejakú možnosť, napríklad Áno, Nie alebo Možno.

  Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

 5. Vyplňte ostatné požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Ak začiarknete políčko Obsah nemožno upraviť, používatelia nebudú môcť klikať na možnosti.

Vloženie výberu dátumu

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok výberu dátumu.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Obsahový ovládací prvok výberu dátumu V skupine Obrys kliknite na spúšťač dialógového okna .

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku nájdete v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie začiarkavacieho políčka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok začiarkavacieho políčka.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Začiarkavacie políčko – ovládanie obsahu Pozvanie používateľov v sieti na zdieľanie dokumentu .

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku nájdete v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu.

Používanie starších ovládacích prvkov formulára

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť starší ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na rozbaľovaciu ponuku Staršie formuláre.

 3. Vyberte ovládací prvok Starší formulár alebo Ovládací prvok Active X, ktorý chcete zahrnúť.

Každý obsahový ovládací prvok má vlastnosti, ktoré je možné nastaviť alebo zmeniť. Ovládací prvok výberu dátumu napríklad ponúka možnosti formátu, v ktorom sa bude dátum zobrazovať.

 1. Kliknite na obsahový ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti a zmeňte požadované vlastnosti.

vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

Pokyny môžu zvýšiť využiteľnosť formulára, ktorý vytvárate a distribuujete. Predvolené pokyny môžete zmeniť v obsahových ovládacích prvkoch.

Ak chcete prispôsobiť predvolené pokyny pre používateľov formulára, postupujte takto:

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

  Tlačidlo Režim návrhu

 2. Kliknite na obsahový ovládací prvok, v ktorom chcete upraviť zástupné pokyny.

 3. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

 4. Ak chcete vypnúť funkciu návrhu a uložiť pokyny, kliknite na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

Poznámka: Ak chcete, aby používatelia formulára nahrádzali pokyny vlastným textom, nezačiarkujte políčko Obsah nemožno upraviť.

Zabezpečenie formulára znamená, že nie je možné zmeniť; ľudia môžu vyplniť chránených formulára, ale nie je možné zmeniť ovládacie prvky alebo ovládať vlastnosti.

Tip: Pred odoslaním formulár vyskúšajte. Otvorte formulár, vyplňte ho, akoby ste boli používateľom, a uložte kópiu.

 1. Vyberte ovládacie prvky obsahu, pri ktorých chcete obmedziť vykonávanie zmien.

  Tip: Výber viacerých ovládacích prvkov tak, že podržíte stlačený kláves Ctrl a kliknite na požadované ovládacie prvky.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Zoskupiť a potom, ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku skupiny znova.
  Bublina číslo dva

 3. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti.
  vlastnosti ovládacieho prvku v režime vývojára

 4. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku v časti zamknutie vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Začiarknite políčko Obsahový ovládací prvok nemožno odstrániť, ktoré umožňuje upravovať obsahový ovládací prvok, ale samotný ovládací prvok nie je možné odstrániť zo šablóny alebo dokumentu, ktorý je vytvorený na základe šablóny.

 • Začiarknite políčko Obsah nemožno upraviť. Ovládací prvok tak budete môcť odstrániť, nebude však možné upravovať obsah v ovládacom prvku.

Použite toto nastavenie, ak chcete ochrániť text (ak je súčasťou). Ak napríklad často pridávate vyhlásenie, môžete zabezpečiť, aby sa text nemenil a môžete ho odstrániť z dokumentov, v ktorých nie je vyhlásenie potrebné.

Pomocou týchto krokov môžete vo Worde vytvoriť formulár.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Obľúbené.

 3. Začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Nové.

 2. V časti Šablóny kliknite na položku Moje šablóny.

 3. Dvakrát kliknite na položku Normálne zobrazenie a potom kliknite na položku Šablóna alebo Dokument v časti Vytvorenie novej položky.

 4. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť ako.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú šablónu alebo dokument a potom kliknite na príkaz Uložiť.

Pri návrhu formulára najprv načrtnite rozloženie alebo ako pomôcku použite existujúci formulár. Do formulára môžete pridať ovládacie prvky obsahu, tabuľky a iné grafické prvky.

Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Režim návrhu a potom kliknite na miesto, kam chcete ovládací prvok umiestniť.

Obrázok tlačidla

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

Vloženie poľa na vyplnenie textu

Vloženie rozbaľovacieho zoznamu, ktorý obmedzuje dostupné možnosti na možnosti, ktoré zadáte

Vloženie začiarkavacieho políčka

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Text vo formáte RTF ovládací prvok Obrázok pása s nástrojmi alebo ovládacieho prvku textu Obrázok pása s nástrojmi .

Vloženie poľa na vyplnenie textu

Dôležité: Kontrola pravopisu neoznačí žiadne chyby, ktoré sú v textovom poli formulára. Ak chcete spustiť kontrolu pravopisu, použite ovládací prvok Formát RTF alebo ovládací prvok Text.

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Staršie nástroje.

 2. Kliknite na položku Textové pole formulára.

 3. V skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Režim návrhu a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať riadok pod pole, vyberte pole a potom kliknite na položku Podčiarknutie v skupine Písmo na karte Domov.

  • Ak chcete obmedziť množstvo informácií, ktoré môže osoba zadať do poľa, nastavte maximálnu šírku tak, že vyberiete pole, kliknete na položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky a zadáte hodnotu v časti Maximálna dĺžka.

  • Ak chcete, aby sa pole zobrazovalo so svojou maximálnou dĺžkou, pridajte text s pokynmi kliknutím na položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky a napíšte text, ako je napríklad Sem zadajte svoje meno, v časti Predvolený text.

Vloženie rozbaľovacieho zoznamu, ktorý obmedzuje dostupné možnosti na možnosti, ktoré zadáte

 1. Na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na ovládací prvok Rozbaľovací zoznam Obrázok pása s nástrojmi .

 2. Vyberte obsahový ovládací prvok a potom na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti.

  Obrázok tlačidla

 3. Ak chcete vytvoriť v časti Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu zoznam možností, kliknite na položku Pridať.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte nejakú možnosť, napríklad Áno, Nie alebo Možno.

  Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

Vloženie začiarkavacieho políčka

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Staršie nástroje.

 2. Kliknite na položku Začiarkavacie políčko formulára.

 3. Zadajte medzeru a potom zadajte označenie začiarkavacieho políčka.

 4. Ak chcete odstrániť podfarbenie začiarkavacieho políčka, kliknite na položku Staršie nástroje a potom na položku Podfarbenie.

Poznámka: Toto políčko sa dá použiť až po zabezpečení formulára.

Každý obsahový ovládací prvok má vlastnosti, ktoré je možné nastaviť alebo zmeniť. Napríklad ovládací prvok výber dátumu ponúka možnosti formátu, v ktorom sa bude dátum zobrazovať.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obsahový ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na položku Vlastnosti a zmeňte požadované vlastnosti.

Pokyny môžu zvýšiť využiteľnosť formulára, ktorý vytvárate a distribuujete. Predvolené pokyny môžete zmeniť v obsahových ovládacích prvkoch.

Ak chcete prispôsobiť predvolené pokyny pre používateľov formulára, postupujte takto:

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

  Obrázok tlačidla

 2. Kliknite na obsahový ovládací prvok, v ktorom chcete upraviť zástupné pokyny.

 3. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

 4. Ak chcete, aby sa obsahový ovládací prvok odstránil pri zadávaní vlastného obsahu, nahrádzajúceho pokyny ovládacieho prvku textu vo formáte RTF alebo ovládacieho prvku textu, kliknite na položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky a začiarknite políčko Odstrániť obsahový ovládací prvok pri úprave obsahu.

 5. Ak chcete vypnúť funkciu návrhu a uložiť pokyny, kliknite na karte Vývojár v skupine Ovládacie prvky na položku Režim návrhu.

Poznámka: Ak chcete, aby používatelia formulára nahrádzali pokyny vlastným textom, nezačiarkujte políčko Obsah nemožno upraviť.

Jednotlivé obsahové ovládacie prvky v šablóne formulára môžete zabezpečiť, čím zabránite odstráneniu a úpravám konkrétneho ovládacieho prvku obsahu alebo skupiny ovládacích prvkov, alebo môžete pripraviť formulár na distribúciu a vyplnenie tak, že ho zamknete. Celý obsah šablóny môžete zabezpečiť heslom.

Tip: Formulár môžete pred distribúciou vyskúšať. Otvorte formulár, vyplňte ho tak, ako ho bude vypĺňať používateľ, a potom uložte kópiu v požadovanom umiestnení.

 1. Vyberte ovládací prvok obsahu alebo skupinu ovládacích prvkov, ktorých zmeny chcete obmedziť.

 2. Ak chcete zoskupiť niekoľko ovládacích prvkov, vyberte ovládacie prvky stlačením klávesu SHIFT a kliknutím na každý ovládací prvok, ktorý chcete zoskupiť. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Zoskupiť a potom na položku Zoskupiť.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Vlastnosti.

  Obrázok tlačidla

 4. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku v časti Zamknutie vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Začiarknite políčko Obsahový ovládací prvok nemožno odstrániť, ktoré umožňuje upravovať obsahový ovládací prvok, ale samotný ovládací prvok nie je možné odstrániť zo šablóny alebo dokumentu, ktorý je vytvorený na základe šablóny.

  • Začiarknite políčko Obsah nemožno upraviť, čo vám umožní odstrániť ovládací prvok, ale neumožní vám upravovať obsah v ovládacom prvku.

   Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky ovládacie prvky.

 1. Otvorte formulár, ktorý chcete zamknúť, aby ho bolo možné vyplniť.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Zabezpečenie na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 3. Na pracovnej table Zabezpečiť dokument začiarknite v časti Obmedzenia úprav políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 4. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Vypĺňanie formulárov.

 5. V časti Spustenie presadzovania kliknite na tlačidlo Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 6. Ak chcete dokumentu priradiť heslo, aby mohli zabezpečenie odstrániť iba revidujúci používatelia, ktorí heslo poznajú, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potvrďte ho.

  Dôležité: Ak sa rozhodnete nepoužívať heslo, obmedzenia úprav bude môcť ktokoľvek zmeniť.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×