Vytváranie a správa plánov vytáčania

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak máte naplánoval plány vytáčania pre vašu organizáciu a prišiel na všetky normalizácia pravidiel, ktoré je potrebné vytvorené pre smerovanie hovorov, musíte pomocou prostredia Windows PowerShell na vytvorenie plánu vytáčania a vykonajte požadované zmeny nastavenia.

Poznámka : Skype for Business centrum spravovania nemožno použiť pri vytváraní a správe plány vytáčania.

Overovanie a spustenie Remote PowerShell

Overenie používania verzie prostredia Windows PowerShell 3.0 alebo vyššej

 1. Overenie používania verzie 3.0 alebo novšej: Ponuka Štart > Windows PowerShell.

 2. Verziu skontrolujete tak, že do okna Windows PowerShell zadáte výraz „Get-Host“.

 3. Ak nemáte verziu 3.0 alebo novšiu, treba si stiahnuť a nainštalovať aktualizácie prostredia Windows PowerShell. Informácie o stiahnutí a aktualizácii prostredia Windows PowerShell na verziu 4.0 nájdete v téme Windows Management Framework 4.0. Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

 4. Bude tiež potrebné nainštalovať modul Windows PowerShell pre Skype for Business Online, ktorý umožňuje vytvoriť vzdialenú reláciu prostredia Windows PowerShell, ktorá sa pripája k službe Skype for Business Online. Tento modul, ktorý je podporovaný iba v 64-bitových počítačoch, sa dá stiahnuť z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft na lokalite Modul Windows PowerShell pre Skype for Business Online. Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie sa k všetkým službám Office 365 v jednom okne prostredia Windows PowerShell.

Začatie relácie prostredia Windows PowerShell

 1. V ponuke Štart kliknite na položku Windows PowerShell.

 2. V okne prostredia Windows PowerShell sa pripojte k svojej organizácii využívajúcej Office 365 spustením tohto príkazu:

  Poznámka : Príkaz Import-Module je potrebné spustiť len pri prvom použití modulu Skype for Business Online Windows PowerShell.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Ďalšie informácie o začatí práce v prostredí Windows PowerShell nájdete v téme Pripojenie k všetkým službám Office 365 v jednom okne prostredia Windows PowerShell alebo Pripojenie k Skypu for Business Online pomocou prostredia Windows PowerShell.

Vytváranie a spravovanie k plánom vytáčania

Vytvorenie a správu nájomníkov plány vytáčania môžete používať buď jedného typu cmdlet alebo skript prostredia PowerShell.

 • Ak chcete vytvoriť nový plán vytáčania, spustite:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Ďalšie príklady a parametre nájdete v článku Nové CsTenantDialPlan.

 • Ak chcete vykonať zmeny nastavenia existujúceho plánu vytáčania, spustite:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  Ďalšie príklady a parametre nájdete v článku Nastavenie CsTenantDialPlan.

 • Pridanie používateľov do plánu vytáčania, spustite:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  Ďalšie príklady a parametre nájdete v článku Udeliť CsTenantDialPlan.

 • Ak chcete zobraziť nastavenia v plánu vytáčania, spustite:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  Ďalšie príklady a parametroch v téme Get-CsTenantDialPlan.

 • Ak chcete odstrániť plánu vytáčania, spustite:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  Ďalšie príklady a parametre nájdete v článku Odstrániť CsTenantDialPlan.

 • Ak chcete zobraziť nastavenia plánu vytáčania efektívnych, spustite:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  Ďalšie príklady a parametroch v téme Get-CsEffectiveTenantDialPlan.

 • Testovanie účinnosti nastavenia plánu vytáčania, spustite:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  Ďalšie príklady a parametre nájdete v článku Test CsEffectiveTenantDialPlan.

Spustiť tento odstrániť normalizácia pravidlo, ktoré je priradené k plánu vytáčania nájomníkovi bez nutnosti najskôr odstránením plánu vytáčania nájomníka:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

Spustiť toto pravidlo normalizácia pridať k existujúcej plánu vytáčania nájomníka s názvom RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

Spustiť toto pravidlo normalizácia odstránite z existujúceho plánu vytáčania nájomníka s názvom RedmondDialPlan.

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Ak chcete preskúmať existujúce pravidlá normalizácia, určiť, ktoré chcete odstrániť, a potom použite jeho index a odstráňte ju, spustite nasledujúce. Pole normalizácia pravidlá začína indexe 0. Sme chcete odstrániť pravidlo 3 číslicami normalizácia, tak, že je index 1.

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Spustiť tento nájsť všetkých používateľov, ktorí získali RedmondDialPlan nájomníka plán vytáčania.

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Spustite Toto Pridanie existujúceho lokálneho vytočiť plán s názvom OPDP1 nájomcu vytočiť plán pre vašu organizáciu. Je potrebné najprv uložiť lokálne vytočiť plán do súboru xml a potom použiť na vytvorenie plánu vytáčania nového nájomníka.

Spustiť tento uloženie plánu vytáčania lokálne do súboru xml.

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

Spustite sem, ak chcete vytvoriť nový plán vytáčania nájomníka.

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

Chcete sa dozvedieť viac o prostredí Windows Powershell?

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Skype rámca pre operácie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×