Office
Prihlásenie

Vytváranie a úprava úrovní povolení

Ak ste správcom SharePointu Online, pravdepodobne budete chcieť určiť, kto môže vykonávať zmeny na lokalite. Zamestnancom finančného oddelenia napríklad môžete umožniť úpravu zoznamov, zatiaľ čo zamestnanci marketingového oddelenia budú môcť tieto zoznamy iba zobraziť. K slovu sa dostávajú povolenia a ich úrovne.

Vďaka povoleniam môžu používatelia SharePointu vykonávať určité akcie, napríklad upravovať položky v zozname alebo vytvoriť lokalitu. K dispozícii však nie je možnosť priradiť jednotlivé povolenia jednotlivým používateľom SharePointu. Súvisiace povolenia sú zoskupené do úrovne povolení. Túto úroveň povolení potom priradíte k sharepointovej skupine, ktorá zahŕňa používateľov, ktorým priraďujete povolenia.

Súčasťou SharePointu sú niektoré predvolené úrovne povolení, ktoré môžete použiť, napríklad Prispievať a ba zobraziť. Ak žiadna z nich nespĺňa vaše potreby, môžete vytvoriť novú úroveň povolení. V úrovniach povolení si ľahšie zachováte prehľad, ak nezmeníte predvolené hodnoty.

Úrovne povolení sa vytvárajú a menia na stránke Úrovne povolení.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť úrovne povolení, musíte patriť do skupiny SharePointu, ktorá má povolenie na správu povolení. Predvolene máte toto povolenie v prípade, že patríte do skupiny Vlastníci alebo ste správcom kolekcie lokalít.

 1. Na lokalite najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít kliknite na položky Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Používatelia a povolenia na položku Povolenia lokality.

 3. Na karte Povolenia v skupine Spravovať kliknite na položku Úrovne povolení.

  Stránka výberu úrovní povolení.

 4. Na stránke Úrovne povolení kliknite na položku Pridať úroveň povolenia.

 5. Na stránke Pridať úroveň povolenia zadajte názov a popis.

 6. V oblasti Povolenia začiarknite políčka vedľa povolení pre zoznamy a lokality a osobných povolení, ktoré má táto úroveň povolení obsahovať.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Môžete vykonať zmeny všetkých uvedených úrovní povolení s výnimkou úrovní Úplný prístup a Obmedzený prístup.

Po vytvorení priraďte úroveň povolení k sharepointovej skupine.

Ak chcete rýchlo vytvoriť novú úroveň povolení, môžete vytvoriť kópiu existujúcej úrovne. Túto možnosť môžete využiť v prípade, že existujúca úroveň povolení obsahuje podobné povolenia ako nová úroveň. Po skopírovaní môžete pridať alebo odstrániť povolenia podľa potrieb tejto novej úrovne povolení.

Kopírovanie úrovne povolení:

 1. Na stránke Úrovne povolení kliknite na názov úrovne povolení, ktorú chcete skopírovať. Kliknite na prepojenie – nezačiarkujte políčko vedľa názvu. Kliknite napríklad na prepojenie Prispieť tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Vyberte úroveň povolení.

 2. Na stránke Upraviť úroveň povolenia kliknite na položku Kopírovať úroveň povolenia, ktorá sa nachádza v dolnej časti stránky pod sekciou Osobné povolenia.

  Tlačidlo Kopírovať úroveň povolenia.

 3. Na stránke Kopírovať úroveň povolenia zadajte názov a popis novej úrovne povolení.

 4. Vyberte povolenia, ktoré chcete pridať alebo odstrániť, a kliknite na položku Vytvoriť

Po vytvorení priraďte úroveň povolení k sharepointovej skupine.

K dispozícii sú nasledujúce zmeny úrovne povolení:

 • aktualizácia názvu alebo popisu,

 • pridanie alebo odstránenie povolení.

Odporúča sa nevykonávať žiadne zmeny predvolených úrovní povolení, ktoré sú súčasťou SharePointu. Predvolené úrovne povolení Úplný prístup a Obmedzený prístup nie je možné zmeniť.

Vykonanie zmien úrovne povolení:

 1. Na stránke Úrovne povolení kliknite na názov úrovne povolení, ktorú chcete upraviť. Kliknite na prepojenie – nezačiarkujte políčko vedľa názvu. Kliknite napríklad na prepojenie Marketing tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Vyberte úroveň povolení s názvom Marketing.

 2. Na stránke Upraviť úroveň povolenia máte tieto možnosti:

  • zmena opisu,

  • pridanie alebo odstránenie úrovne.

 3. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo Odoslať.

K dispozícii je možnosť odstrániť ľubovoľnú úroveň povolení s výnimkou úrovní Úplný prístup a Obmedzený prístup. Odporúča sa neodstraňovať predvolené úrovne povolení.

Ak chcete odstrániť úroveň povolení, na stránke Úrovne povolení začiarknite políčko vedľa úrovne, ktorú chcete odstrániť. Potom kliknite na položku Odstrániť vybraté úrovne povolení.

Úrovne povolení sa vzťahujú na konkrétnu kolekciu lokalít. Znamená to, že všetky zmeny úrovne povolení sa uplatnia v celej kolekcii lokalít. Tu je preto niekoľko odporúčaní:

 • Neupravujte predvolené úrovne povolení Ak zmeníte predvolenú úroveň povolení, zmeny ovplyvnia všetky predvolené skupiny SharePointu v rámci kolekcie lokalít. Môže to tiež spôsobiť zmätok v prípade, že máte k dispozícii dve kolekcie lokalít s úrovňami povolení s rovnakým názvom, pričom každá obsahuje inú množinu povolení.

 • Neodstraňujte predvolené úrovne povolení Ak odstránite predvolenú úroveň povolení, odstráni sa zo všetkých predvolených skupín SharePointu v rámci kolekcie lokalít, ktoré ju obsahujú. V dôsledku toho môžu používatelia priradení do týchto skupín stratiť dôležité povolenia.

 • Priraďte úrovne povolení k sharepointovým skupinám Úroveň povolení môžete priradiť aj jednému používateľovi SharePointu, jednoduchšie si však zachováte prehľad o tom, kto má povolenia pre jednotlivé lokality, ak priradíte úrovne povolení k sharepointovej skupine a pridáte danú osobu do tejto skupiny. Môže to tiež pomôcť zvýšiť výkon lokality.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×