Vytvárajte prepojené poznámky v programe OneNote 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

O prepojených poznámkach

Spustenie relácie Prepojené poznámky

Ukončenie relácie Prepojené poznámky

Zobrazenie alebo odstránenie prepojenia poznámok

Vypnúť prepojené poznámky

Opätovné zapnutie prepojených poznámok

O prepojených poznámkach

Tvorba prepojených poznámok v programe Microsoft OneNote 2010 zjednodušuje realizáciu výskumu na vašom počítači tým, že vám umožňuje vytvárať si poznámky v ukotvenom okne programu OneNote na vašej pracovnej ploche a pritom pracovať v iných programoch alebo vo vašom Webovom prehliadači.

Poznámky tvorené týmto spôsobom sú automaticky programom OneNote prepojené na všetko, čo si prezeráte v programe Internet Explorer, v dokumentoch programu Word, prezentáciách programu PowerPoint alebo akejkoľvek strane iného poznámkového bloku v programu OneNote.

Počas relácie prepojených poznámok program OneNote ukladá spolu s každým odsekom poznámok prepojenie na dokumenty alebo webové stránky, ktoré ste použili, aby ste sa mohli jednoduchým kliknutím na toto prepojenie vrátiť k jeho obsahu aj v budúcnosti. Program OneNote tiež ukladá miniatúru obrázku stránky a textového výňatku zo všetkých súborov programu Word 2010 alebo PowerPoint 2010, ktoré ste si prezerali, aby ste mohli jednoducho opätovne nájsť a spoznať správnu stránku alebo snímku.

Použitie tejto funkcie si vyžaduje, aby bol váš poznámkový blok uložený vo formáte poznámkového bloku programu OneNote 2010. Ak chcete skontrolovať, v akom formáte súboru je poznámkový blok uložený, uskutočnite jednu z nasledovných akcií:

 • Otvorte poznámkový blok, ktorý chcete pre Prepojené poznámky použiť a potom sa pozrite do záhlavia okna aplikácie OneNote 2010. Ak sa vedľa názvu poznámkového bloku zobrazí [Režim kompatibility], tak je aktuálny poznámkový blok uložený vo formáte staršom než je formát programu OneNote 2007 a funkcia Prepojené poznámky nebude k dispozícii.

 • Kliknite pravým tlačidlom na ikonku poznámkového bloku na navigačnom paneli a potom kliknite na položku Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti poznámkového bloku si všimnite, v akom Predvolenom formáte je poznámkový blok uložený. Ak je to aktuálny formát poznámkového bloku programu OneNote 2010, tak v tomto poznámkovom bloku môžete používať funkcie Prepojené poznámky.

Na začiatok stránky

Spustenie relácie Prepojené poznámky

Môžete začať tvoriť prepojené poznámky o webovej stránke, dokumente programu Word, prezentácii v programe PowerPoint alebo stránke programu OneNote, ktorú si prezeráte tak, že uskutočníte nasledovné:

 1. 1. Na páse v programoch Word, PowerPoint alebo OneNote, kliknite na tablu Skontrolovať .

 2. V skupine Poznámky kliknite na tlačidlo Prepojené poznámky .

 3. V dialógovom okne Výber umiestnenia v programe OneNote prejdite do poznámkového bloku, sekcie a strany, na ktorej chcete robiť poznámky o dokumente alebo strany, ktorú si prehliadate, a potom kliknite na položku OK.

 4. Tvorte poznámky ako zvyčajne. Môžete si zobraziť iné strany programu OneNote v hlavnom okne programu, zobraziť program Internet Explorer alebo otvoriť iné dokumenty programu Word alebo PowerPoint. Program OneNote automaticky urobí spätne prepojenie na to, čo ste si prezerali, aby ste sa neskôr mohli jednoducho k tomuto zdrojovému materiálu vrátiť.

Poznámka : Iným spôsobom tvorby prepojených poznámok je kliknúť na položku Ukotviť na pracovnú plochu na kartu Zobraziť v programe OneNote 2010. Aktuálna strana programu OneNote sa ukotví na kraji pracovnej plochy programu Windows, kde zostane viditeľná dovtedy, kým budete používať iné programy. Akékoľvek poznámky, ktoré vytvoríte v ukotvenom okne programu OneNote, budú prepojené k ich kontextom.

Na začiatok stránky

Ukončenie relácie Prepojené poznámky

Reláciu Prepojené poznámky môžete ukončiť jedným z nasledujúcich postupov:

 • Kliknite na tlačidlo Ukotviť na pracovnú plochu na paneli s nástrojmi rýchleho prístupum, aby ste zrušili ukotvenie okna a prepnite Prepojené poznámky do vypnutého režimu (alebo jednoducho stlačte kombináciu klávesov CTRL+ALT+D).

 • Kliknite na tlačidlo Normálne zobrazenie na karte Zobraziť .

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo odstránenie prepojenia poznámok

V režime Prepojené poznámky je zobrazené tlačidlo s ikonou spojenej reťaze v blízkosti ľavého horného roku ukotvenej stránky s poznámkami. V relácii Prepojené poznámky sa môžete kurzorom nastaviť na jednotlivé poznámky na strane a tak si prezrieť, ktoré poznámky sú prepojené s inými.

Nastavením kurzora na ktorúkoľvek ikonu aplikácie, ktorá sa môže objaviť na strane, zobrazíte miniatúru obrázkov akýchkoľvek dokumentov programu Word, prezentácií programu PowerPoint, stránok s poznámkami v programe OneNote alebo webových stránok programu Internet Explorer, s ktorými sú poznámky prepojené. Kliknutím na ktorúkoľvek miniatúru zobrazení môžete otvoriť priradené súbory.

Pre zobrazenie zoznamu všetkých dokumentov, ktoré sú prepojené na aktuálnu stránku, odstráňte akékoľvek prepojenia, ktoré nechcete alebo nepotrebujete a kliknite na ikonu spojenej reťaze v hornom rohu strany.

Na začiatok stránky

Vypnúť prepojené poznámky

Režim Prepojené poznámky sa zapne automaticky vždy, keď vytvárate poznámky v ukotvenom okne programu OneNote. Ak chcete túto funkciu radšej vypnúť, postupujte týmito krokmi:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V ľavej časti dialógového okna Možnosti programu OneNote kliknite na kategóriu Pokročilé.

 3. V pravej časti pod položkou Prepojené poznámkyzrušte začiarknutie políčka Umožniť tvorbu nových Prepojených poznámok.

Tip : Ak chcete zrušiť akékoľvek prepojené poznámky, ktoré už boli prepojené s webovými stránkami alebo dokumentmi, kliknite na tlačidlo Odstrániť prepojenia z Prepojených poznámok v dialógovom okne Možnosti programu OneNote.

Na začiatok stránky

Opätovné zapnutie Prepojených poznámok

Ak ste predtým vypli režim automatických Prepojených poznámok v ukotvenom okne, môžete ho opätovne zapnúť nasledovne:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. Na ľavej strane dialógového okna Možnosti programu OneNote kliknite na kategóriu Pokročilé.

 3. Na ľavej strane pod položkou Prepojené poznámky začiarknite políčko Umožniť vytváranie nových Prepojených poznámok.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×