Vysvetlenie nastavení automatickej archivácie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Automatická archivácia pomáha spravovať priestor v používanej poštovej schránke alebo na e-mailovom serveri, ktorý používate, formou automatického presúvania položiek do archívneho umiestnenia. V závislosti od nastavených podmienok vykonáva automatická archivácia jednu alebo obidve nasledujúce akcie.

 • Premiestni položky z ich pôvodného umiestnenia (jeden z aktívnych priečinkov) do archivačného priečinka.

  Kde sa vlastné položky ísť?

  Archívny súbor je typ údajového súboru programu Outlook (.pst).Po prvom spustení automatickej archivácie sa automaticky vytvorí archívny súbor. Miesto vytvorenia súboru závisí od operačného systému v počítači.

  • Windows 7     C:\Users\vaše_meno_používateľa\Documents\Outlook Files\archive.pst

  • Systém Windows Vista     C:\Users\Meno používateľa\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Windows XP     C:\Documents and Settings\YourUserName Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

   Nedarí sa mi nájsť priečinky, ktoré sú uvedené v tomto článku

   Niektoré priečinky môžu byť skryté. Ak chcete zobraziť skryté priečinky v systéme Windows, postupujte nasledovne:

   • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

   • Kliknite na položku Možnosti priečinka.

    Ak chcete vyhľadať časť Možnosti priečinka, vo vyhľadávacom poli v hornej časti okna zadajte hodnotu Možnosti priečinka. V časti Ovládací panel v systéme Windows XP zadajte hodnotu Možnosti priečinka do poľa Adresa.

   • Na karte Zobrazenie, v zozname Rozšírené nastavenia, v časti Súbory a priečinky, v časti Skryté súbory a priečinky vyberte možnosť Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.

 • Trvalo odstráni položky, ktorých platnosť uplynula.

Poznámka : Ak sa rozhodnete odstrániť položky, tieto položky sa nebudú archivovať. Ak sa rozhodnete položky archivovať, funkcia automatickej archivácie ich nemôže odstrániť. Po archivovaní položiek ich možno odstrániť iba manuálne.

Ďalšie informácie o funkcii automatického archivovania nájdete v časti Zálohovanie alebo odstránenie položiek pomocou automatickej archivácie.

Doba platnosti položiek programu Outlook

Každá položka programu Outlook, ktorej platnosť uplynula, sa zaradí do ďalšej automatickej archivácie (neplatí, ak bola daná položka špecificky označená ako vylúčená). Predvolená doba platnosti každého priečinka programu Outlook je táto:

Priečinok

Doba uplynutia platnosti

Doručená pošta a Koncepty

6 mesiacov

Odoslaná pošta a Odstránené položky

2 mesiace

Pošta na odoslanie

3 mesiace

Kalendár

6 mesiacov

Úlohy

6 mesiacov

Poznámky

6 mesiacov

Denník

6 mesiacov

Poznámka : Priečinky, ktoré obsahujú rovnaký typ položiek ako priečinky Doručená pošta, Kalendár, Úlohy, Poznámky alebo Denník, majú rovnakú predvolenú dobu platnosti 6 mesiacov. Príkladom môže byť poštový priečinok vytvorený na ukladanie hlásení o stave, ktoré dostávate od spolupracovníka, alebo priečinok kontaktov, ktorý ste vytvorili na ukladanie osobných kontaktov.

Určenie doby položky

Typ položky

Začiatok doby uplynutia platnosti

E-mailová správa

Dátum a čas prijatia alebo kedy ste naposledy zmenené a uložili správy, podľa toho, čo je neskôr. Označenie správy ako prečítané alebo neprečítané je príklad správy zmeny.

Schôdzka, udalosť alebo plánovaná činnosť v kalendári

Dátum poslednej úpravy a uloženia položky, podľa toho, ktorý z týchto údajov je neskorší. Opakujúce sa položky nie sú automaticky archivované.

Úloha

Dátum splnenia alebo posledná úprava a uloženie úlohy. Úlohy, ktoré nie sú označené ako splnené, nie sú automaticky archivované. Úlohy priradené iným ľuďom sa archivujú, iba ak sú označené ako splnené.

Poznámka

Posledná úprava a uloženie poznámky.

Záznam denníka

Dátum vytvorenia alebo posledná úprava a uloženie záznamu denníka.

Kontakt

Kontakty sa v predvolenom nastavení nearchivujú, môžete ich však archivovať manuálne.

Na začiatok stránky

Nastavenia a možnosti automatickej archivácie

Nižšie je uvedený popis a možnosti, ktoré môžete použiť pri prispôsobovaní automatickej archivácie.

Výber položky Hovor na pripojenie cez Hovor cez Skype alebo na pripojenie pomocou hovoru zo schôdze

Spustiť automatickú archiváciu vždy po n dňoch     Vyberte frekvenciu spúšťania automatickej archivácie. Archivácia počtu položiek v rovnakom čase môže pomalý výkon počítača. Preto je lepšie používať automatická archivácia častejšie obmedziť počet položiek spracovaných.

Ak chcete vypnúť funkciu automatickej archivácie, zrušte začiarknutie políčka Spustiť automatickú archiváciu vždy po n dňoch.

Opýtať sa pred spustením automatickej archivácie    Vyberte, či chcete zobrazovať hlásenie pred tým, než funkcia automatickej archivácie spracuje položky programu Outlook. Keď sa zobrazí výzva, môžete kliknúť na položku Nie v hlásení a zrušiť tak danú reláciu automatickej archivácie.

Odstrániť položky po uplynutí platnosti (iba e-mailové priečinky)    Táto možnosť je predvolene vypnutá. Začiarknutím tohto políčka odstránite položky po uplynutí doby ich platnosti.

Archivovať alebo odstrániť staré položky    Vyberte túto možnosť vtedy, ak chcete nastaviť alebo zmeniť ďalšie nastavenia. Ak je toto políčko nezačiarknuté, automatická archivácia použije predvolené nastavenia.

Zobraziť archívny priečinok v zozname priečinkov     Vyberte toto začiarkavacie políčko na priečinok Archív je uvedené vaše pracovné priečinky na navigačnej table. Ak nechcete používať túto možnosť, stále môžete otvoriť priečinok Archív, kliknite na kartu súbor a potom na karte Otvoriť kliknite na položku Otvoriť údajový súbor programu Outlook.

Odstrániť položky staršie ako    Určite dobu, po uplynutí ktorej chcete položky archivovať (v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch). Nastaviť môžete dobu od jedného dňa po 60 mesiacov.

Premiestniť staré položky do    Toto políčko začiarknite vtedy, ak chcete archivovať staré položky namiesto ich automatického odstránenia. V poli sa zobrazuje predvolený priečinok. Ak chcete použiť iný priečinok, do poľa zadajte umiestnenie priečinka alebo kliknite na položku Prehľadávať.Výber tejto možnosti zruší výber možnosti Trvalo odstrániť položky.

Trvalé odstránenie položiek     Táto možnosť odstráni všetky položky s uplynutou platnosťou. Nie sú presunuté a žiadna archívu kópia sa uchováva. Výber tejto možnosti zruší výber možnosť Premiestniť staré položky do.

Použiť toto nastavenie pre všetky priečinky    Táto voľba použije nastavenia automatickej archivácie vrátane vykonaných zmien vo všetkých priečinkoch. Ak chcete určiť jedinečné nastavenia pre jeden alebo viacero priečinkov, nevyberajte túto možnosť. Namiesto toho kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, kliknite na položku Vlastnosti a potom prejdite na kartu Automatická archivácia. Zmeny vykonané v danom priečinku budú platiť iba pre daný priečinok.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×