Vyskúšajte si to! Vytvorenie obchodného projektu na riadenie výstavy

V každom podniku musíte sledovať úlohy, ktoré spolu tvoria projekt, a Závody 1. mája nie sú výnimkou. Používajú pracovný priestor Riadenie projektu na organizovanie postupov týkajúcich sa obchodnej výstavy.

Skôr než si to vyskúšate

Ak ste tak už neučinili, najskôr sa prepnite do vzorovej obchodnej databázy a pomocou obchodných údajov spoločnosti Závody 1. mája si nacvičte požadované činnosti.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Vytvorenie obchodného projektu týkajúceho sa výstavy

Závody 1. mája sa pripravujú na výstavu, ktorú usporiadajú na budúci rok.

Otvorenie obchodného projektu na budúcoročnú obchodnú výstavu

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na karte Obchodné projekty dvakrát kliknite na položku Výstava na budúci rok.

Business Project record

Typ projektu je Obchodná výstava. Môžete prispôsobiť zoznam a pridať typy projektov, ktoré váš podnik bežne riadi.

Business Project record showing list of project types

Hlavným kontaktom pre obchodnú výstavu je spoločnosť Contoso Expos, Inc. – špecialista na obchodné výstavy, t. j. projekt je prepojený so záznamom daného zákazníka.

Business Project showing Link To information

Časť Prehľad projektu obsahuje súhrn práce, ktorá sa má vykonať a zvyšný čas do dokončenia.

Business Project record showing Overview

V časti Projektové úlohy sa zobrazuje zoznam úloh, ktoré sa musia vykonať na celkové zabezpečenie obchodnej výstavy.

Business Project Record showing Project Tasks

Na začiatok stránky

Pridanie zákazníka

Zákazník – spoločnosť Weekend Tours – sa rozhodol, že sa zúčastní výstavy, t. j. Závody 1. mája musia zabezpečiť, aby spoločnosť Weekend Tours mala všetky požadované bicykle a príslušenstvo.

 1. V zázname obchodného projektu budúcoročnej obchodnej výstavy v časti Súvisiaci zákazníci a obchodné kontakty kliknite na položku Pridať.

  Business Project record showing related accounts and business contacts

 2. V dialógovom okne Pridanie zákazníka alebo obchodného kontaktu overte, či je zoznam Typ položky nastavený na hodnotu Všetky typy zákazníkov.

 3. Do poľa Hľadať zadajte hodnotu Weekend Tours.

 4. Kliknite na názov zákazníka a potom na položku OK.

  Spoločnosť Weekend Tours sa pridá do zoznamu súvisiacich zákazníkov a obchodných kontaktov.

Na začiatok stránky

Pridanie úlohy

Spoločnosť Závody 1. mája bude potrebovať tím zamestnancov na zabezpečenie prevádzky svojho stánku v priebehu piatich dní obchodnej výstavy. Manažér bude musieť vybrať zamestnancov a zaistiť, aby zarezervovali (zabezpečili) cestu a ubytovanie. Položka Zorganizovať cestu je už uvedená ako jedna z úloh.

Pridajte novú úlohu – Identifikovať tím – do projektu a vyberte termín splnenia, ktorý bude skorší než úloha Zorganizovať cestu.

 1. V časti Projektové úlohy kliknite na tlačidlo Nová.

 2. Do poľa Predmet zadajte hodnotu Identifikovať tím.

  V časti Prepojený projekt sa úloha automaticky prepojí s projektom Výstava na budúci rok.

 3. V časti Nastavenia projektovej úlohy v poli Termín splnenia kliknite na iný termín splnenia, ktorý je skorší než termín splnenia úlohy Zorganizovať cestu.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

  Položka Identifikovať tím sa zaradí do zoznamu projektových úloh.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny z existujúceho projektu

Keďže spoločnosť závody 1. mája hostí niekoľko obchodných výstav, pre obchodné výstavy používa šablóny, a preto nemusí zadávať rovnaké úlohy pre každý projekt obchodnej výstavy.

 1. Na páse s nástrojmi obchodného projektu budúcoročnej výstavy v skupine Šablóny projektu kliknite na položku Vytvoriť šablónu Create Template icon .

 2. Do poľa Názov šablóny zadajte hodnotu Výstava bicyklov a potom kliknite na položku OK.

  V dialógovom okne Úprava šablóny projektu sa zobrazia všetky úlohy, ktoré vykonáva spoločnosť Závody 1. mája s cieľom zorganizovať výstavu.

 3. Kliknite na položku Identifikovať tím a potom na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne Úprava projektovej úlohy vykonajte nasledujúce kroky:

  • Do poľa Začať po (dní) zadajte hodnotu 20.

  • Do poľa Trvanie úlohy (dni) zadajte hodnotu 5.

  • Kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového projektu na základe šablóny

Závody 1. mája musia vytvoriť projekt pre jesennú obchodnú výstavu. Vytvorte nový obchodný projekt – začnite šablónou Výstava bicyklov

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na páse s nástrojmi v skupine Šablóny projektu kliknite na položku Správa šablón projektu.

 3. V dialógovom okne Správa šablón projektu kliknite na položku Výstava bicyklov a potom na položku Vytvoriť projekt.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie obchodného projektu vykonajte nasledujúce kroky:

  • Do poľa Názov projektu zadajte hodnotu Jesenná výstava.

  • Kliknite na položku Prepojiť s. V dialógovom okne Prepojenie so zákazníkom alebo obchodným kontaktom kliknite na položku Contoso Expos, Inc. Kliknite na položku Prepojiť s a potom na položku OK.

  • Kliknutím na položku OK zavrite dialógové okno Vytvorenie obchodného projektu.

   Otvorí sa záznam obchodného projektu Jesenná výstava.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×