Vypočítavané stĺpce v doplnku Power Pivot

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vypočítavané stĺpce môžete pridať nové údaje do tabuľky v PowerPivot dátového modelu. Ale namiesto prilepenie alebo importovanie hodnoty do stĺpca, môžete vytvoriť vzorec Data Analysis Expressions (DAX), ktorá definuje hodnoty stĺpca. Napríklad chcete pridať predaja zisk hodnoty pre každý riadok v tabuľke factSales. Pridaním nový vypočítavaný stĺpec a s použitím vzorca = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount] hodnoty sa vypočítavajú odčítaním hodnôt z jednotlivých riadkov v stĺpcoch náklady a ReturnAmount z hodnôt v každom riadku stĺpca SalesAmount. Stĺpec zisk potom možno použiť v zostave kontingenčnej tabuľky, kontingenčného grafu alebo funkcie Power View, ako by ste druhého stĺpca.

Vypočítavaný stĺpec v doplnku PowerPivot

Vytvorenie vypočítavaného stĺpca v doplnku Power Pivot

Poznámka: Hoci vypočítavaných stĺpcov a mier sú podobné v tom, ako sú založené na vzorci, sa líšia ako sa používajú. Miery sú najčastejšie používané v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Vypočítavané stĺpce sa používa pri sa má umiestniť vypočítavaných výsledkov v inej oblasti kontingenčnej tabuľky (napríklad stĺpca alebo riadka v kontingenčnej tabuľke alebo na os v kontingenčnom grafe). Ďalšie informácie o miery, pozrite si tému miery v doplnku Power Pivot.

Princípy vypočítavaných stĺpcov

Vzorce vo vypočítavaných stĺpcoch sú veľmi podobné vzorcom vytváraným v Exceli. Na rozdiel od Excelu však nemožno vytvárať odlišné vzorce pre rôzne riadky v tabuľke. Vzorec jazyka DAX sa tak automaticky použije na celý stĺpec.

Ak stĺpec obsahuje vzorec, hodnota sa vypočíta pre každý riadok. Výsledky v stĺpci sa vypočítajú okamžite po zadaní vzorca. Ak je to potrebné, napríklad pri obnovení príslušných údajov, hodnoty v stĺpci sa následne prepočítajú.

Môžete vytvoriť vypočítavané stĺpce na základe miery a iných vypočítavaných stĺpcov. Môže napríklad vytvorte jeden vypočítavaný stĺpec Výber čísla z textového reťazca a potom používanie čísla tohto telefónu v inej vypočítaného stĺpca.

Na začiatok stránky

Príklad

Vypočítavaný stĺpec môže byť založený na údajoch, ktoré ste pridali do existujúcej tabuľky. Napríklad môžete zreťaziť hodnoty, vykonať pridanie, extrahovať podreťazce alebo porovnať hodnoty v iných poliach. Aby ste mohli pridať vypočítavaný stĺpec, do doplnku PowerPivot je potrebné pridať najprv aspoň jednu tabuľku.

Poďme sa pozrieť na tento vzorec:

=EOMONTH([StartDate],0])

S použitím vzorových údajov spoločnosti Contoso tento vzorec extrahuje mesiac zo stĺpca StartDate tabuľky Promotion. Následne vypočíta hodnotu konca mesiaca pre každý riadok tabuľky Promotion. Druhý parameter určuje počet mesiacov pred alebo po danom mesiaci v stĺpci StartDate. V tomto prípade hodnota 0 znamená, že ide o rovnaký mesiac. Ak je hodnota v stĺpci StartDate napríklad 1. 6. 2001, hodnota vo vypočítanom stĺpci bude 30. 6. 2001.

Ďalšie informácie o vzorových údajoch spoločnosti Contoso nájdete v článku Získanie vzorových údajov pre kurzy jazyka DAX a údajového modelu.

Na začiatok stránky

Pomenovanie vypočítavaných stĺpcov

Predvolene sa pridajú nové vypočítavané stĺpce napravo od ostatných stĺpcov a stĺpca sa automaticky priradí predvolený názov stĺpec CalculatedColumn1, CalculatedColumn2a podobne. Môžete zmeniť usporiadanie a premenujte stĺpce, keď sú vytvorené. Existujú však určité obmedzenia zmeny vypočítavané stĺpce:

  • Názov každého stĺpca by mal byť v rámci tabuľky jedinečný.

  • Vyhnite sa názvy, ktoré už boli použité pre miery v tom istom zošite. Aj keď je možné pre mieru a vypočítaného stĺpca na s rovnakým názvom, ak nie sú jedinečné názvy môžete jednoducho získať chýb pri výpočte. Ak sa chcete vyhnúť omylom vyvolanie mieru, keď sa odkazuje na stĺpec vždy použiť odkaz na úplný názov stĺpca.

  • Ak premenujete vypočítavaný stĺpec, je potrebné aktualizovať všetky vzorce, ktoré ho používajú. Pokiaľ nepracujete v režime manuálnej aktualizácie, aktualizácia výsledkov vzorcov prebieha automaticky. Táto operácia však môže chvíľu trvať.

  • V názvoch stĺpcov a ďalších objektov v doplnku PowerPivot nemožno používať niektoré znaky. Ďalšie informácie nájdete v časti Požiadavky pomenovávania v článku Špecifikácia syntaxe DAX pre doplnok PowerPivot (DAX).

Premenovanie alebo úprava existujúceho vypočítavaného stĺpca

  1. V okne doplnku PowerPivot kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie vypočítavaného stĺpca, ktorý chcete premenovať, a kliknite na položku Premenovať stĺpec.

  2. Zadajte nový názov a stlačením klávesu ENTER prijmite nový názov.

Na začiatok stránky

Zmena typu údajov

Typ údajov vypočítavaného stĺpca môžete zmeniť rovnakým spôsobom ako pri zmene typu údajov nevypočítavaných stĺpcov. Nemôžete vykonať nasledujúce zmeny typu údajov: z textu na desatinné číslo, z textu na celé číslo, z textu na menu a z textu na dátum. Môžete vykonať zmenu z textu na booleovský výraz.

Na začiatok stránky

Vplyv vypočítavaných stĺpcov na výkon

Vzorec pre vypočítavaný stĺpec, môže byť viac náročná ako vzorec použitý pre mieru. Jeden z dôvodov je, že výsledok pre vypočítavaný stĺpec sa počíta vždy pre každý riadok v tabuľke, zatiaľ čo opatrenie sa počíta len na bunky, ktoré sa používajú v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe.

Napríklad tabuľku s riadkami milión mať vždy vypočítaného stĺpca s milión výsledkov a zodpovedajúci vplyv na výkon. Však kontingenčnej tabuľky vo všeobecnosti filtruje údaje s použitím záhlaví riadkov a stĺpcov, preto opatrenie sa počíta len pre podmnožiny údajov do každej bunky v kontingenčnej tabuľke.

Vzorec má závislosti na objektoch, na ktoré sa vo vzorci odkazuje, ako sú napríklad iné stĺpce alebo výrazy, ktoré vyhodnocujú výrazy. vypočítavaný stĺpec založený na inom stĺpci alebo výpočte obsahujúcom výraz s odkazom na stĺpec nemožno napríklad vyhodnotiť skôr, než sa vyhodnotí druhý stĺpec. V predvolenom nastavení je povolené automatické obnovovanie, a preto všetky môžu všetky podobné závislosti počas aktualizácie hodnôt a vzorcov ovplyvňovať výkon.

Ak chcete pri vytváraní vypočítavaných stĺpcov predísť problémov s výkonom, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

  • Namiesto vytvorenia jediného vzorca s mnohými komplexnými závislosťami je vhodnejšie vytvoriť vzorce postupne a uložiť výsledky do stĺpcov. Tento postup umožňuje overiť výsledky a vyhodnotiť výkon.

  • Často sa môže stať, že pri úprave údajov sa vypočítavané stĺpce vypočítajú znova. Môžete tomu zabrániť prepnutím režimu opätovného výpočtu na manuálny. Ak však bude niektorá hodnota vo vypočítavanom stĺpci nesprávna, stĺpec zostane neaktívny až do ďalšej aktualizácie a prepočtu údajov.

  • Ak zmeníte alebo odstránite vzťahy medzi tabuľkami, vzorce používajúce stĺpce v týchto tabuľkách sa stanú neplatnými.

  • Ak vytvoríte vzorec, ktorý obsahuje cyklickú závislosť alebo odkazuje sám na seba, zobrazí sa chyba.

Úlohy

Ďalšie informácie o práci s vypočítavanými stĺpcami nájdete v nasledujúcich článkoch.

Vytvorenie vypočítavaného stĺpca

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×