Vynechanie možností spúšťania počas otvárania databázy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak ste použili nastavenie môžete určiť, čo sa stane, keď otvoríte databázy Microsoft Access 2010, môžete obísť tieto nastavenia, ak chcete získať úplný prístup k databáze. Napríklad, môžete nastaviť možnosti pre Aktuálnu databázu, v dialógovom okne Možnosti programu Access alebo vytvorením makra AutoExec alebo otvoriť procedúra spúšťaná udalosťou. Ak má databáza nastavenie možností spustenia, tento článok popisuje, ako to obísť.

Možnosť vynechania možností spúšťania môže byť niekedy užitočná. Ak ste napríklad nastavili možnosť skrytia navigačnej tably ale chcete, aby sa navigačná tabla zobrazovala, môžete obísť predtým nastavenú možnosť. Ak chcete obísť všetky možnosti spustenia, vykonajte nasledujúci krok:

  • Počas otvárania databázy stlačte a podržte kláves SHIFT.

V závislosti od nastavení zabezpečenia makra pre databázu sa počas spúšťania môže zobraziť jedno alebo viacero hlásení zabezpečenia.

Poznámka : Počas zatvárania všetkých hlásení zabezpečenia musíte držať stlačený kláves SHIFT – v opačnom prípade nebude možné obísť možnosti spúšťania.

Keď otvoríte databázu a podržíte stlačený kláves SHIFT, mnohé z možností nastavených na stránke Aktuálna databáza v dialógovom okne Access – možnosti sa obídu. Ak chcete zmeniť tieto možnosti, postupujte takto:

  1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

    Otvorí sa okno Možnosti programu Access.

  2. Kliknite na položku Aktuálna databáza a zmeňte nastavenia aktuálnej databázy.

Poznámka : Je možné, že budete musieť zavrieť a znova otvoriť databázu, aby zmeny začali platiť.

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky nastavenia na stránke Aktuálna databáza a spôsob ich správania po otvorení databázy so súčasným podržaním stlačeného klávesu SHIFT.

Skupina možností

Nastavenie

Správanie po vynechaní možností spustenia

Možnosti aplikácie

Názov aplikácie

Vlastný názov aplikácie sa nezobrazí.

Ikona aplikácie

Vlastná ikona aplikácie sa nezobrazí.

Zobraziť formulár

Označený formulár sa nezobrazí a nespustí sa žiadna z procedúr spúšťaných udalosťou.

Zobraziť webový formulár

Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď existuje označený webový formulár. Keď je dostupný, označený webový formulár sa nezobrazí a nespustia sa žiadne procedúry spúšťané udalosťou formulára.

Navigácia

Zobraziť tablu navigácie

Aj keď nevyberiete túto možnosť, navigačná tabla sa zobrazí.

Možnosti pása s nástrojmi a panela s nástrojmi

Názov pása s nástrojmi

Označený vlastný pás s nástrojmi sa nezobrazí.

Povoliť použitie úplnej ponuky

Zobrazia sa všetky predvolené karty pása s nástrojmi bez ohľadu na nastavenie.

Povoliť predvolené ponuky odkazu

Zobrazia sa všetky predvolené ponuky odkazu bez ohľadu na nastavenie.

Ďalšie informácie o nastavení možností pre aktuálnu databázu, nájdete v článku Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu z centrálneho umiestnenia.

Ak pridáte makro programu Access s názvom AutoExec do databázy, toto makro sa obvykle spustí po každom otvorení databázy. Keď obídete možnosti spustenia, makro AutoExec sa nespustí.


Ak databázu s viacerými používateľmi, môžete zabrániť používateľom obchádzaní možností pri spustení. Vypnúť tlačidlo obídenia (SHIFT) pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA) kód nastaviť vlastnosť AllowBypassKey na hodnotu False.

Vlastnosť AllowBypassKey používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

Povolenie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.

False.

Zakázanie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.

Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou makro alebo kód VBA.

Ak chcete nastaviť vlastnosť AllowBypassKey pomocou makra, pomocou nasledujúceho spôsobu musíte túto vlastnosť vytvoriť:

  • V databáze programu Microsoft Access (.mdb alebo .accdb), môžete túto vlastnosť pridať pomocou metódy CreateProperty a potom ju pripojiť ku kolekcii Properties objektu Database .

  • V projekt programu Microsoft Access (.adp) môžete túto vlastnosť pridať do kolekcie AccessObjectProperties objektu CurrentProject pomocou metódy Add.

Nastavenie vlastnosti AllowBypassKey sa prejaví až pri ďalšom otvorení databázovej aplikácie.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×