Vykonávanie jednoduchých úloh v aplikácii Word Mobile pomocou Moderátora

Vykonávanie jednoduchých úloh v aplikácii Word Mobile pomocou Moderátora

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word Mobile môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na vykonávanie základných úloh, ako je napríklad vytváranie, úprava a tlač dokumentov.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Windows Phone 10 nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Wordu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového dokumentu

Keď spustíte Word Mobile, automaticky sa otvorí zoznam naposledy použitých dokumentov. Vytvorenie nového dokumentu:

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „New button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Nový, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorí sa zoznam šablôn.

 2. Ak chcete vytvoriť nový prázdny dokument, stačí dvakrát ťuknúť na obrazovku, keď sa ozve „Blank document, 1 of 24“ („Prázdny dokument, 1 z 24“). Ak chcete vytvoriť dokument podľa šablóny, ťahaním prstom doprava sa presúvajte medzi položkami, kým nebudete počuť názov šablóny, ktorú chcete použiť, potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie existujúceho dokumentu

Keď spustíte Word Mobile, automaticky sa otvorí zoznam naposledy použitých dokumentov. Ak chcete jeden z nich otvoriť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov požadovaného dokumentu nasledovaný umiestnením. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dokument .

Tip : Všetky svoje wordové dokumenty majte v rovnakom priečinku. Dajú sa tak jednoduchšie nájsť.

Ak sa požadovaný dokument nenachádza v zozname naposledy použitých dokumentov, môžete ho vyhľadať vo svojom zariadení alebo vo OneDrive.

Otvorenie dokumentu z OneDrivu

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Browse button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Prehľadávať, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Výber aplikácie.

 2. Medzi položkami sa pohybujte potiahnutím prstom doprava, kým sa neozve „This device“ („Toto zariadenie“) potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým čítačka obrazovky nepovie názov priečinka a potom ich počet (napríklad „1 of 6“ („1 zo 6“)). Medzi položkami sa pohybujte ťahaním prstom doprava, kým sa neozve názov požadovaného priečinka, napríklad „Dokumenty.“ Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinok.

 4. Čítačka obrazovky povie názov prvej položky v priečinku a potom poviem ich celkový počet (napríklad „1 of 2“ („1 zo 2“)). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov požadovaného dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie dokumentu v zariadení

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Browse button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Prehľadávať, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Výber aplikácie.

 2. Medzi položkami sa pohybujte potiahnutím prstom doprava, kým sa neozve „This device“ („Toto zariadenie“) potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým čítačka obrazovky nepovie názov priečinka a potom ich počet (napríklad „1 of 6“ („1 zo 6“)). Medzi položkami sa pohybujte ťahaním prstom doprava, kým sa neozve názov požadovaného priečinka, napríklad „Dokumenty.“ Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinok.

 4. Čítačka obrazovky povie názov prvej položky v priečinku a potom poviem ich celkový počet (napríklad „1 of 2“ („1 zo 2“)). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov požadovaného dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie, úprava alebo formátovanie textu

Okrem písania textu môžete v aplikácii Word Mobile text aj formátovať, napríklad pridaním zoznamu s odrážkami. Či text pridávate alebo ho formátujete, ak potiahnete prstom nahor alebo nadol, môžete zmeniť režim zobrazenia Moderátora z položiek (bežný režim navigácie) na slová, odseky alebo vety. Keď v týchto režimoch potiahnete prstom doprava alebo doľava, Moderátor prečíta označenú časť textu.

Písanie do dokumentu

Skôr než začnete písať, musíte v dokumente nájsť správne miesto. Postupujte takto:

 1. Keď otvoríte dokument, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Editable text, double-tap to edit“ („Upraviteľný text, upravíte ho dvojitým ťuknutím“). Tak zistíte, že sa nachádzate v oblasti na písanie. Ak chcete pridať text, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak vytvárate nový prázdny dokument, začnite písať pomocou klávesnice alebo text nadiktujte.

  • Ak sa v dokumente alebo šablóne text už nachádza, použite príkazy čítačky obrazovky na prečítanie odseku, vety alebo slova, aby ste jednoduchšie našli správne miesto na pokračovanie písania, a začnite písať pomocou klávesnice alebo text diktujte.

Tip : Ak pri diktovaní ostanete chvíľu ticho, pridá sa do textu interpunkcia.

Formátovanie textu

Okrem pridávania obyčajného textu ho môžete rôznymi spôsobmi formátovať.

 1. Keď nájdete slovo, odsek alebo vetu, ktorú chcete formátovať príkazmi čítačky obrazovky, a nachádzate sa v oblasti na písanie, trikrát ťuknite na obrazovku a dostanete sa do režimu výberu. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte text, ktorý chcete formátovať, potom trikrát ťuknite na obrazovku a výber dokončite.

 2. Ak chcete prejsť k možnostiam formátovania, potiahnite prstom hore alebo dole, kým sa Moderátor nedostane do režimu zobrazenia Položky, a potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov požadovanej možnosti formátovania, napríklad Tučné, Kurzíva, Podčiarknutie, Odrážky alebo Číslovanie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnete alebo vypnete danú možnosť v označenom texte.

Tip : Ak chcete pridať Odrážky alebo Číslovanie do jedného odseku, nemusíte vybrať celý text. Stačí ešte pred použitím formátovania presunúť zameranie Moderátora niekde do daného odseku.

Ukončenie úprav dokumentu

Ak chcete ukončiť pridávanie alebo formátovanie textu, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom nahor a Moderátor sa prepne do režimu zobrazenia „Landmarks and containers“ („Orientačné body a kontajnery“). Potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „App bar“ („Panel s aplikáciami“).

 2. Potiahnite prstom raz nadol a potom doprava, kým sa neozve „Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Späť, zbalené tlačidlo, dvojitým ťuknutím ho vyberiete, trojitým ťuknutím ho rozbalíte“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite do hlavného zobrazenia v aplikácii Word Mobile.

Uloženie dokumentu

Word Mobile vašu prácu ukladá automaticky, ale miesto uloženia a názov súboru môžete zmeniť.

Uloženie kópie dokumentu

Ak chcete vykonať zmeny v súbore, ale zachovať aj kópiu pôvodného súboru, uložte dokument s novým názvom.

 1. V oblasti na písanie potiahnite prstom doprava v režime zobrazenia „Položky,“ kým sa neozve „File button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Súbor, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Uložiť, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Uložiť.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save a copy of this file button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Uložiť kópiu súboru, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Čítačka obrazovky povie „Choose an app popup, This Device“ („Kontextová ponuka Vyberte aplikáciu, Toto zariadenie“). Ak súbor chcete uložiť do aplikácie OneDrive, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OneDrive.“ Keď vyberiete miesto uloženia, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Prstom ťahajte po hornej polovici obrazovky, kým čítačka obrazovky nepovie názov priečinka, potom potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte medzi položkami, kým sa neozve požadovaný názov priečinka, napríklad „Dokumenty“ alebo „Priečinok: Dokumenty.“ Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinok.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next app bar button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Ďalší panel aplikácie. Aktivujte dvojitým ťuknutím“). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom po hornej časti obrazovky, kým sa neozve „File name, editable text“ („Názov súboru, upraviteľný text“), potom sa ozve aktuálny názov súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice alebo diktovania zadajte nový názov súboru.

 8. Potiahnite prstom nahor a Moderátor sa prepne do režimu zobrazenia „Landmarks and containers“ („Orientačné body a kontajnery“). Potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „App bar“ („Panel s aplikáciami“). Potiahnite prstom raz nadol a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save a copy app bar button, double-tap to activate“ („Tlačidlo panelu aplikácie Uložiť kópiu, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku uložte kópiu.

Teraz pracujete s kópiou dokumentu, ktorú ste práve uložili, nie s originálnym súborom.

Premenovanie dokumentu

Ak ste najskôr dali súboru iba pracovný názov, možno ho budete chcieť neskôr premenovať.

 1. V oblasti na písanie potiahnite prstom doprava v režime zobrazenia „Položky,“ kým sa neozve „File button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Súbor, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Uložiť, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Uložiť.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Rename this file button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Premenovať súbor, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice alebo diktovania zadajte nový názov súboru. Ak chcete dokončiť písanie názvu, potiahnite prstom nahor a prepnite Moderátora do režimu zobrazenia „Orientačné body a kontajnery.“ Potiahnite prstom doprava, potom potiahnite prstom dole a prejdete späť do režimu „Položky.“ Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Enter“ („Zadať“), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Späť, zbalené tlačidlo, dvojitým ťuknutím ho vyberiete, trojitým ťuknutím ho rozbalíte“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite do svojho dokumentu.

Tlač dokumentu

Ak budete napríklad chcieť dokument ukázať niekomu inému, možno ho budete musieť vytlačiť.

 1. V oblasti na písanie potiahnite prstom doprava v režime zobrazenia „Položky,“ kým sa neozve „File button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Súbor, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Tlačiť, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Tlač.

 3. Ak chcete skontrolovať, či máte zvolenú správnu tlačiareň, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed“ („Tlačiareň, rozbaľovacie pole, dvojitým ťuknutím ho rozbalíte, zbalené“). Keď dvakrát ťuknete na obrazovku, čítačka obrazovky prečíta názov vybratej tlačiarne a poviem vám, koľko možností máte na výber (napríklad „1 of 5“ („1 z 5“)). Ak chcete vybrať tlačiareň, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovanej tlačiarne, a potom dvakrát ťuknite.na obrazovku.

 4. Ak chcete dokument vytlačiť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button, double-tap to activate“ („Tlačidlo Tlačiť, aktivujete ho dvojitým ťuknutím“). Dvojitým ťuknutím na obrazovku odošlete dokument do tlačiarne.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v dokumente Wordu pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×