Vyhľadať údaje pridaním kontextového formulára

Hľadanie údajov nemusí byť komplikované. Zobrazenia kontextovej ponuky (v minulosti sa nazývali kontextové formuláre) v aplikáciách Accessu poskytujú potrebné informácie na jedno kliknutie.

Ak napríklad zobrazujete úlohy zamestnancov a chcete o konkrétnom zamestnancovi zistiť viac, môžete k ovládaciemu prvku Priradené k priradiť kontextovú ponuku. Access urobí z mena zamestnanca prepojenie:

Tlačidlo "prejsť na", ktoré otvorí kontextový formulár tohto zamestnanca.

Po kliknutí na meno je možné zobraziť a upraviť údaje o zamestnancovi:

Čiastočné zobrazenie podrobných údajov o zamestnancovi.

Zobrazenia kontextovej ponuky môžete priradiť k ľubovoľným ovládacím prvkom, ktoré zobrazujú údaje zo súvisiacich tabuliek alebo dotazov. Zahrňuje to rozbaľovacie polia a ovládacie prvky Automatické dokončovanie a Súvisiace položky.

Poznámka    Možnosť kontextového formulára je k dispozícii iba vtedy, ak je ovládací prvok viazaný na zdroj riadka (tabuľka alebo dotaz). Získanie hodnôt zo zoznamu hodnôt zadaných ručne nestačí.

Pridanie zobrazenia kontextovej ponuky:

 1. Otvorte aplikáciu v Accesse. Ak ju zobrazujete v prehliadači, kliknite na položky Nastavenia > Prispôsobiť v Accesse.

 2. Kliknite na tabuľku zobrazenia, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na názov zobrazenia.

  Výber zobrazenia v Accesse.

 3. Kliknite na položku Úpravy a potom kliknite na ovládací prvok, ku ktorému chcete pridať zobrazenie kontextovej ponuky.

 4. Kliknite na tlačidlo Údaje, ktoré sa zobrazí vedľa ovládacieho prvku.

  Tlačidlo Údaje vedľa ovládacieho prvku Automatické dokončovanie.

 5. Ak je ovládací prvok viazaný na zdroja riadka (tabuľku alebo dotaz), v dolnej časti vlastností Údaje sa zobrazí rozbaľovací zoznam Zobrazenie kontextovej ponuky. Rozbaľovací zoznam obsahuje zobrazenia, ktoré majú rovnaký zdroj riadka ako ovládací prvok. Vyberte zobrazenie, ktoré sa má zobraziť po kliknutí na tlačidlo kontextovej ponuky.

  Výber zobrazenia kontextovej ponuky pre ovládací prvok Automatické dokončovanie.


Tip    Ak nie je k dispozícii vhodné zobrazenie, zatvorte pole s nastaveniami Údaje a vytvorte nové zobrazenie. Vyberte tabuľku, ktorá obsahuje požadované informácie, a potom kliknite na tlačidlo so znamienkom plus, ktoré sa nachádza napravo od Selektora zobrazení.

 1. Zobrazenie uložte, potom kliknite na položky Domov > Spustiť aplikáciu a skontrolujte, ako funguje.

Ďalšie informácie o hľadaní údajov v aplikáciách Accessu.

Platí pre: Access 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk