Vyhľadávanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Funkcia Okamžité vyhľadávanie vám pomáha rýchlo vyhľadávať položky v programe Microsoft Office Outlook 2007. Tabla okamžitého vyhľadávania je vždy dostupná vo všetkých zobrazeniach programu Outlook, ako sú napríklad Pošta, Kalendár a Kontakty. Tento článok sa zameriava na vyhľadávanie správ v zobrazení Pošta. Rovnaké postupy vyhľadávania však môžete použiť na vyhľadanie ľubovoľnej položky programu Outlook. V sekcii „Vykonajte zmeny“, nájdete informácie o spresnení vyhľadávania, vrátane podpriečinkov a údajových súborov, a o zmene možností vyhľadávania.

Ďalšie informácie     Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Okamžité vyhľadávanie, pozrite si tému Zapnutie alebo vypnutie funkcie Okamžité vyhľadávanie (v angličtine). Ak chcete vypnúť hlásenie s výzvou na inštaláciu funkcie Okamžité vyhľadávanie, pozrite si tému Vypnutie výzvy na inštaláciu súčasti Vyhľadávanie na pracovnej ploche systému Windows (v angličtine). Ďalšie informácie o optimalizácii vyhľadávania nájdete v téme Informácie o spresnení vyhľadávacích kritérií v záujme lepšieho vyhľadávania v programe Outlook (v angličtine). Ak program Outlook nevráti očakávané výsledky, pozrite si tému Vynulovanie indexovania opätovným zostavením katalógu okamžitého hľadania (v angličtine).

Čo vás zaujíma?

Vyhľadanie správy

Pridanie ďalších kritérií vyhľadávania

Opätovné použitie naposledy použitého vyhľadávania

Vykonanie zmien vo vyhľadávaní

Vyhľadanie správy

 1. V zobrazení Pošta kliknite na priečinok, v ktorom chcete hľadať.

 2. Do poľa Okamžité vyhľadávanie zadajte hľadaný text.

  • Správy obsahujúce zadaný text sa zobrazia na table Výsledky okamžitého vyhľadávania so zvýrazneným hľadaným textom.

   Poznámka : Vyhľadávanie sa na základe predvoleného nastavenia spúšťa aj bez kliknutia na tlačidlo Hľadať Obrázok tlačidla . Tlačidlo Hľadať je aktivované iba v prípade, že ste zrušili začiarknutie políčka Ak je to možné, pri písaní zobraziť výsledky vyhľadávania v dialógovom okne Vyhľadávanie - možnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti tohto článku, ktorá má názov Zmena možností okamžitého vyhľadávania.

  • Ak chcete zúžiť svoje vyhľadávanie, zadajte viac znakov.

 3. Ak chcete svoje vyhľadávanie rozšíriť a zahrnúť všetky priečinky v zobrazení Pošta, na konci výsledkov vyhľadávania kliknite na položku Skúste hľadať znova vo všetkých poštových položkách.

  Môžete tiež kliknúť na položku Všetky poštové položky v časti Priečinky pošty na navigačná tabla alebo stlačiť kombináciu klávesov CTRL+ALT+A.

  Výsledky vyhľadávania

  1. Kliknite na priečinok, v ktorom chcete hľadať.

  2. Do poľa Okamžité vyhľadávanie zadajte hľadaný text.

  3. Správy obsahujúce zadaný text sa zobrazia vo výsledkoch a hľadaný text bude zvýraznený.

  4. Kliknutím vymažte pole Okamžité vyhľadávanie a spustite nové vyhľadávanie.

  5. Kliknutím rozšírte vyhľadávanie na všetky priečinky v položke Pošta.

Príklady toho, ako nájsť presne to, čo hľadáte, nájdete v téme Informácie o spresnení vyhľadávacích kritérií v záujme lepšieho vyhľadávania v programe Outlook (v angličtine).

Poznámky : 

 • Ak chcete vrátiť kurzor do poľa Okamžité vyhľadávanie stlačte kombináciu klávesov CTRL+E.

 • Po vykonaní vyhľadávania a vyhľadaní položky v zozname výsledkov môžete vyhľadávanie vymazať. Program Outlook bude zobrazovať položku, na ktorú ste naposledy klikli.

 • Prehľadávajú sa aj prílohy, ale výsledky z príloh nie sú zvýraznené.

Na začiatok stránky

Pridanie ďalších kritérií vyhľadávania

Vyhľadávanie bude presnejšie, ak pridáte ďalšie kritériá:

 1. Na table Okamžité vyhľadávanie kliknite na položku Rozšíriť tvorbu dopytu.

  Tabla Okamžité vyhľadávanie

 2. Ak chcete pridať ďalšie kritériá vyhľadávania, zadajte hľadaný text do riadkov Od, Telo správy, Predmet alebo Komu.

  Pridanie kritérií

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie vyhľadávacie polia v nástroji na zostavovanie dopytu, kliknite na položku Pridať kritériá a potom v zozname vyberte požadované vyhľadávacie polia.

  Tip : Vyhľadávacie polia môžete v nástroji na zostavovanie dopytu aj odstrániť, a to tak, že kliknete na položku Odstrániť v zozname vyhľadávacích polí.

 4. Zadajte vyhľadávacie kritériá do nových vyhľadávacích polí.

  Keď zadávate kritériá do vyhľadávacích polí, tieto kritériá sa zobrazujú ako syntax vyhľadávacieho dotazu v poli Okamžité vyhľadávanie. Syntax zahŕňa vyhľadávacie kritérium, za ktorým nasleduje dvojbodka a potom zadaná hodnota kritéria tak, ako je to zobrazené na nižšie uvedenom obrázku. Keď si lepšie osvojíte syntax vyhľadávacieho dotazu, môžete svoj dotaz zadať priamo do poľa Okamžité vyhľadávanie a nemusíte používať vyhľadávacie polia.

  Tabla Okamžité vyhľadávanie

 5. Zobrazte výsledky hľadania v zozname uvedenom pod tablou Okamžité vyhľadávanie.

  Poznámky : 

  • Pridané polia hľadania sú špecifické podľa toho, kde sa práve v rámci programu Outlook nachádzate (t. j., či sa napríklad nachádzate v priečinku Pošta, Kalendár, Kontakty, Úlohy, Poznámky, Zoznam priečinkov alebo Denník). Polia hľadania sú špecifické aj pre daný e-mailový profil programu Outlook, ktorý práve používate. Polia hľadania sa zachovávajú aj po zavretí a opätovnom spustení programu Outlook. Vyhľadávací dotaz sa nezachováva.

Na začiatok stránky

Opätovné použitie naposledy použitého vyhľadávania

Program Outlook zobrazí až 10 naposledy použitých vyhľadávaní.

 • Kliknite na šípku na table Okamžité vyhľadávanie, kliknite na položku Zobraziť ponuku tably Okamžité vyhľadávanie, ukážte na položku Najnovšie vyhľadávania a potom v zozname kliknite na požadované vyhľadávanie.

  Tabla vyhľadávania

Na začiatok stránky

Vykonanie zmien vo vyhľadávaní

Obsah tejto časti

Zahrnutie podpriečinkov do okamžitého vyhľadávania

Zahrnutie údajových súborov do vyhľadávania

Zmena možností okamžitého vyhľadávania

Zahrnutie podpriečinkov do okamžitého vyhľadávania

okamžité vyhľadávanie môže vyhľadávať v každom priečinku vrátane podpriečinkov v zoznam priečinkov programu Outlook, ale možnosť prehľadávania všetkých priečinkov nie je predvolene zapnutá.

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom kliknúť na položku Možnosti vyhľadávania.

 2. V časti Tabla Okamžité vyhľadávanie vyberte položku Všetky priečinky.

Zahrnutie priečinka Odstránené položky do okamžitého vyhľadávania

Priečinok Odstránené položky nie je predvolene zahrnutý pri hľadaní typu Všetky poštové položky. Ak chcete do vyhľadávania zahrnúť priečinok Odstránené položky, vykonajte nasledovné:

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom kliknúť na položku Možnosti vyhľadávania.

 2. V časti Odstránené položky začiarknite políčko Pri vyhľadávaní vo všetkých položkách zahrnúť do každého súboru s údajmi správy z priečinka Odstránené položky.

Na začiatok stránky

Zahrnutie údajových súborov do vyhľadávania

Predvolene Outlook zahŕňa tieto údajové súbory do vyhľadávania pomocou tlačidla Všetky poštové položky:

 • Všetky indexované údajové súbory. Patria sem súbory osobných priečinkov (.pst) a súbory priečinkov offline (.ost). Indexovanie zabezpečuje rýchlosť pre Okamžité vyhľadávanie.

 • Súbory s údajmi programu Outlook pre predvolené e-mailové konto, bez ohľadu na to, či sú indexované.

Na zahrnutie do vyhľadávania však môžete vybrať ľubovoľné súbory s údajmi.

Všetky poštové položky

Dôležité : Výber súborov s údajmi, ktoré majú byť zahrnuté do vyhľadávania, sa vzťahuje iba na vyhľadávanie Všetky poštové položky , ktoré vyhľadáva v jednom alebo viacerých súboroch s údajmi.

Vyberte, ktoré súbory s údajmi sa majú zahrnúť do vyhľadávaní

 1. V zobrazení Pošta kliknite v časti Navigačná tabla na šípku pri položke Všetky poštové položky.

 2. Vyberte názov súboru s údajmi, ktorý chcete zahrnúť alebo vylúčiť.

  Príklad:

  • Konto POP3 môže byť určené iba pre domáce a osobné e-mailové správy, a ak ste v práci, chcete prehľadávať iba pracovné e-mailové konto. Ak je to tak, zrušte začiarknutie políčka Môj domáci e-mail a vylúčte tak tento priečinok z vyhľadávania.

  • Súbor s údajmi, ktorý môžete chcieť vylúčiť z vyhľadávania, je veľký archivačný priečinok.

  • Môžete napríklad pracovať v právnej firme a informácie o prípadoch uchovávať v rôznych údajových súboroch .pst, ktoré máte otvorené. Ak pracujete na konkrétnom prípade, pravdepodobne nechcete, aby súbory .pst pre ostatné prípady boli zahrnuté do vyhľadávania pre tento konkrétny prípad.

Na začiatok stránky

Zmena možností okamžitého vyhľadávania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom v ponuke kliknúť na položku Možnosti vyhľadávania.

 2. Vyberte možnosti, ktoré vám vyhovujú:

  Indexovanie

  • Indexovanie správ v týchto údajových súboroch     Vyberte údajové súbory, ktoré má Outlook indexovať pre vyhľadávania.

  • Zobraziť výzvu, ak výsledky vyhľadávania môžu byť neúplné z dôvodu prebiehajúceho indexovania správ     Táto možnosť je predvolene vybratá. Ak sa zobrazenie výsledkov vyhľadávania oneskorí v dôsledku nedokončeného indexovania položiek vo vybratých súboroch s údajmi, program Outlook zobrazí hlásenie na table Okamžité vyhľadávanie. Po kliknutí na hlásenie sa zobrazí dialógové okno s informáciami o počte položiek, ktoré ešte nie sú indexované. Ak nechcete zobrazovať tieto hlásenia, zrušte začiarknutie tohto políčka.

   Vyhľadávanie

  • Ak je to možné, pri písaní zobraziť výsledky vyhľadávania      Táto možnosť je predvolene vybratá. Ak nechcete, aby sa pri zadávaní zobrazovali výsledky vyhľadávania, zrušte začiarknutie tohto políčka. Môžete napríklad požadovať, aby sa výsledky vyhľadávania až po stlačení klávesu ENTER alebo kliknutí na tlačidlo Hľadať. Tlačidlo Hľadať Obrázok tlačidla sa je aktivované iba v prípade, že políčko nie je začiarknuté. Zrušenie začiarknutia tohto políčka môžete požadovať aj v prípade, že výsledky vyhľadávania sa nezobrazujú tak rýchlo, ako by ste chceli.

  • Zrýchliť vyhľadávania obmedzením počtu zobrazených výsledkov     Táto možnosť je predvolene vybratá. Ak vyhľadávanie vráti príliš veľké množstvo výsledkov, program Outlook obmedzí zobrazovaný počet, aby sa urýchlilo vyhľadávanie a zobrazili sa najnovšie položky. Program Outlook zobrazí na table Okamžité vyhľadávanie hlásenie, ktoré vás upozorňuje na toto obmedzenie. Po kliknutí na hlásenie sa otvorí dialógové okno, v ktorom môžete prezerať všetky výsledky.

  • Zvýrazniť hľadané slová      Táto možnosť je na základe predvoleného nastavenia vybratá. Ak nechcete, aby boli výsledky vyhľadávania zvýraznené, zrušte začiarknutie tohto políčka. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, kliknite na položku Zmeniť a vyberte farbu v dialógovom okne Farba.

   Odstránené položky

  • Pri vyhľadávaní vo všetkých položkách zahrnúť do každého súboru s údajmi správy z priečinka Odstránené položky      Táto možnosť na základe predvoleného nastavenia nie je vybratá. Ak chcete pri prehľadávaní položky Všetky položky Pošty zahrnúť do vyhľadávania aj odstránené položky, začiarknite toto políčko.

   Tabla Okamžité vyhľadávanie

  • Pri vyhľadávaní zobraziť výsledky z      Predvolene je vybratá možnosť Len aktuálne vybratý priečinok. Ak chcete, aby sa do všetkých vyhľadávaní zahrnuli všetky priečinky v zozname priečinkov programu Outlook, začiarknite políčko Všetky priečinky.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×