Vyhľadanie správ, lokalít a portálov v Office 365

Vyhľadanie správ, lokalít a portálov v Office 365

Na domovskej stránke služby SharePoint v Office 365 môžete jednoducho vyhľadať a získať prístup k lokalitám a portálom služby SharePoint v rámci svojej organizácie. Nájdete tu tiež správy z lokalít, ktoré sledujete, a lokalít, ktoré často navštevujete, ako aj iné správy navrhované službou Microsoft Graph. Ak to váš správca povolil, na domovskej stránke služby SharePoint tiež môžete rýchlo vytvoriť tímovú lokalitu v SharePointe Online. Môžete tiež vyhľadávať iné lokality, súbory alebo ľudí v organizácii.

Poznámka : Niektoré funkcie môžu vyžadovať aktualizáciu, ktorú musí vykonať váš správca. Táto funkcia sa preto zatiaľ možno vôbec nezobrazí alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka. Ak ste správcom a kolekcia lokalít je stále v režime SharePoint 2010 alebo 2013, na zobrazenie novej domovskej stránky SharePointu musíte inovovať kolekciu lokalít.

Ak chcete zobraziť domovskú stránku služby SharePoint v Office 365:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Kde sa môžem do služieb Office 365 prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu stránky vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu SharePoint (predtým dlaždica Lokality) alebo kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality) v hornej časti stránky.

Dlaždica SharePoint v spúšťači aplikácií služieb Office 365

Domovská stránka SharePointu v Office 365

 1. Vyhľadávacie pole, v ktorom môžete vyhľadávať nedávno navštívené lokality alebo nedávno zobrazené alebo upravené súbory. Môžete tiež vyhľadávať iné lokality, súbory alebo ľudí v organizácii.

 2. Prepojenie na vytvorenie novej tímovej lokality, ak to váš správca povolil.

 3. Vami sledované lokality SharePoint.

 4. Naposledy navštívené lokality SharePoint. Kliknutím na položku Zobraziť všetky sa dostanete na stránku, ktorá obsahuje zoznam všetkých nedávno navštívených lokalít SharePoint.

 5. Prepojenia na lokality a portály SharePoint odporúčané vašou organizáciou

  Poznámka : Ak ste správca služieb Office 365, môžete nastaviť, ktoré prepojenia sa zobrazujú v tejto časti. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zoznamu prepojení na domovskej stránke služby SharePoint.

 6. Časť Správy, ktorá obsahuje najnovšie správy z lokalít, ktoré sledujete, a lokalít, ktoré často navštevujete, ako aj iné správy navrhované službou Microsoft Graph. Kliknutím na prepojenie Zobraziť všetko zobrazíte zoznam 100 najnovších článkov.

 7. Lokality SharePoint, ktoré často navštevujete, alebo zoznam odporúčaných lokalít SharePoint vytvorený službou Microsoft Graph, ak to váš správca povolil. Okrem názvu lokality a prepojenia sa zobrazia aj informácie o najnovšej aktivite na lokalite, napríklad či niečo v lokalite bolo nedávno aktualizované. Ak je v tejto časti uvedených 12 alebo viac lokalít, zobrazí sa prepojenie Zobraziť všetko. Po kliknutí na toto prepojenie prejdete na stránku so zoznamom všetkých lokalít SharePoint, ktoré často navštevujete.

 8. Navrhované lokality SharePoint na základe nedávneho vyhľadávania alebo zoznam odporúčaných lokalít SharePoint vytvorený službou Microsoft Graph, ak to váš správca povolil.

Poznámka : Ak sa v hlavnej časti domovskej stránky služby SharePoint zobrazia len lokality, ktoré sledujete, a v ľavej ponuke len časť Prepojenia, služba Microsoft Graph je možno vypnutá alebo nedostupná. Správcovia môžu povoliť Microsoft Graph povolením prístupu k službe Microsoft Graph v Centre spravovania služieb Office 365. Ak správca povolil Microsoft Graph, môžete túto službu zapnúť zo svojej stránky profilu (kliknite na svoje meno alebo obrázok v pravom hornom rohu, vyberte možnosť O mne). Keď ste na stránke svojho profilu, prejdite na položky Nastavenia Obrázok rozloženia Zoznam procesov > Nastavenia funkcií a v časti Dokumenty v Delve vyberte položku Zapnuté.

Môžete sledovať lokalitu SharePoint a prepojenie na danú lokalitu sa pridá do časti Sledovanie na domovskej stránke služby SharePoint. Lokality sú uvedené v poradí, v ktorom boli nastavené ako sledované, pričom ako prvá sa v zozname zobrazí lokalita, ktorú ste nastavili ako sledovanú naposledy.

Ak chcete sledovať lokalitu

 1. Vyhľadajte lokalitu SharePoint, ktorú chcete sledovať. Lokalitu môžete vyhľadať pomocou vyhľadávacieho poľa v hornej časti domovskej stránky služby SharePoint alebo ju môžete nájsť v niektorej z častí na domovskej stránke služby SharePoint.

 2. Ak ste na domovskej stránke služby SharePoint, kliknutím na hviezdičku vedľa názvu lokality ju začnete sledovať. Hviezdička sa zmení na vyplnenú, čo znamená, že túto lokalitu sledujete, a prepojenie na lokalitu sa pridá do zoznamu sledovaných lokalít na ľavej table domovskej stránky služby SharePoint. Ak ste na lokalite, ktorú chcete sledovať, kliknutím na položku Sledovanie lokality v Office 365 na pravej strane panela s ponukami ju pridajte do svojho zoznamu sledovaných lokalít.

Lokalitu SharePoint môžete prestať sledovať a prepojenie na danú lokalitu sa odstráni z časti Sledovanie na domovskej stránke služby SharePoint.

Ak chcete ukončiť sledovanie lokality

 1. Na domovskej stránke služby SharePoint v časti Sledovanie nájdite lokalitu, ktorú chcete prestať sledovať.

 2. Kliknite na hviezdičku vedľa názvu lokality. Hviezdička sa zmení na prázdnu a prepojenie na lokalitu sa už nebude zobrazovať v zozname sledovaných lokalít.

Domovská stránka služby SharePoint obsahuje pole inteligentného vyhľadávania, ktoré umožňuje rýchlo nájsť lokality, súbory a ľudí, ktorých hľadáte. Keď začnete do vyhľadávacieho poľa písať, zobrazia sa návrhy založené na lokalitách a súboroch, ktoré ste nedávno zobrazili, a na obľúbených položkách vyhľadávaných v rámci vašej organizácie.

Vyhľadávanie služieb Office 365

 1. Toto je vyhľadávacie pole, do ktorého sa zadávajú hľadané položky. Kliknutím na položku X vymažete to, čo ste zadali. Po zadaní hľadanej položky kliknite na šípku, aby sa začalo úplné vyhľadávanie a otvorila sa stránka s výsledkami vyhľadávania.

 2. Navrhované lokality, súbory alebo ľudia na základe obľúbených vyhľadávaní v rámci organizácie.

 3. Návrhy lokalít založené na nedávno navštívených lokalitách. Po kliknutí na názov lokality vo výsledkoch vyhľadávania sa lokalita otvorí v aktuálnej karte.

 4. Návrhy súborov založené na súboroch, ktoré ste nedávno otvorili alebo upravili. Po kliknutí na názov súboru vo výsledkoch vyhľadávania sa súbor otvorí v aktuálnej karte.

 5. Kliknutím na položku Zobraziť viac výsledkov sa začne úplné vyhľadávanie a otvorí sa stránka s výsledkami vyhľadávania.

Čo sa zobrazí na stránke výsledkov vyhľadávania

Po kliknutí na položku Zobraziť viac výsledkov poskytne stránka s výsledkami vyhľadávania podrobnejšie výsledky vyhľadávania na základe slova alebo slovného spojenia, ktoré ste zadali do vyhľadávacieho poľa. Táto stránka obsahuje aj vyhľadávacie pole, ktoré môžete použiť na spresnenie vyhľadávania.

Výsledky vyhľadávania domovskej stránky SharePoint

Informácie na stránke výsledkov vyhľadávania sú zoskupené do nasledujúcich sekcií:

 1. Odporúčané – obsahuje výsledky odporúčané vašim správcom služieb Office 365 na základe slova alebo slovného spojenia zadaného do vyhľadávacieho dotazu. Ak nie sú k dispozícii žiadne odporúčania, táto sekcia sa nezobrazí.

 2. Lokality – obsahuje lokality na základe slova alebo slovného spojenia zadaného do vyhľadávacieho dotazu. Tieto výsledky môže zahŕňať tímové lokality, skupiny v Office 365, videokanály Office 365, blogy a iné typy lokalít.

 3. Súbory – obsahuje súbory na základe slova alebo slovného spojenia vo vyhľadávacom dotaze. Tieto výsledky môžu zahŕňať dokumenty, priečinky dokumentov, webové stránky, zoznamy a položky zoznamov služieb Office.

 4. Ľudia – obsahuje zoznam osôb na základe mena zadaného do vyhľadávacieho dotazu.

Zobrazí sa iba prvých 5 výsledkov vyhľadávania pre každú sekciu. Ak chcete zobraziť všetky výsledky vyhľadávania pre konkrétnu sekciu, kliknite na položku Zobraziť všetky.

Podrobnosti výsledkov vyhľadávania domovskej stránky SharePoint

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×