Vyhľadanie a prenos údajov programu Outlook z jedného počítača do druhého

Vyhľadanie a prenos údajov programu Outlook z jedného počítača do druhého

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Outlook uloží záložné informácie v širokej škále rôzne miesta. V závislosti od toho, aký typ konta používate, môžete zálohovať e-mailov, váš osobný adresár, svoje nastavenie navigačnej tably, vaše podpisy, šablóny a ďalšie.

Ak používate Microsoft Exchange, Office 365 alebo konto Outlook.com, e-mailových správ sa zálohujú e-mailového servera. Vo väčšine prípadov, nebudete mať súboru osobných priečinkov (.pst) pre tieto typy kont.

Zobraziť niektoré záložných súborov pre program Outlook, budete musieť odkrytie systémových priečinkov a prípon názvov. Informácie o tom, ako na vykonanie tejto úlohy nájdete v téme odkrytia priečinkov a prípon názvov.

Zálohovanie informácií pre kontá služieb Office 365, Exchange alebo Outlook.com

Pre kontá služieb Office 365, kontá na serveri Exchange alebo kont Outlook.com, Hotmail.com alebo Live.com, nie prístup POP alebo IMAP, nebudete mať súboru osobných priečinkov (.pst). Môže mať súbor priečinkov Offline (.ost), ale tento súbor automaticky znova vytvorí v programe Outlook pri pridávaní nového e-mailového konta. Tento súbor nie je možné premiestniť z jedného počítača do druhého.

Pre kontá služieb Office 365, kontá na serveri Exchange alebo kont Outlook.com, Hotmail.com alebo Live.com, nie prístup POP alebo IMAP, tieto informácie môžete preniesť z jedného počítača do druhého.

Tieto nastavenia nájdete v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • Windows 10    jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\profile profilu.XML

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application data\microsoft\outlook\názov profilu.XML

Súbor Outlprnt nájdete v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlprnt Windows 10   

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlprnt

Môžete nájsť rôznych súborov, ktoré vám pomôžu do svojho Outlook podpisy v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Signatures Windows 10   

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application Data\Microsoft\Signatures

Grafické efekty môžu byť uložené v dvoch rôznych miestach v závislosti od toho, či máte 32-bitovej alebo 64-bitovú verziu programu Outlook nainštalovaný. Rôznych súborov, ktoré vám pomôžu sa vaše grafické efekty programu Outlook môžete nájsť v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • Všetky verzie Windowsu    jednotka: \Program Files\Microsoft Shared\Stationery

 • Jednotka: \Program všetkých verziách Windows    súbory (x86) \Common Files\ Microsoft Shared\Stationery

Rôznych súborov, ktoré vám pomôžu nahor svoje vlastné formuláre programu Outlook môžete nájsť v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Local\Microsoft\Forms Windows 10   

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Vlastný slovník súborov uložených v na dvoch miestach:

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\UProof Windows 10   

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application Data\Microsoft\UProof

Šablóny programu Outlook, ktoré ste vytvorili sú uložené v jednom z dvoch miest. Šablóny bude mať príponu .oft.

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates Windows 10   

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application Data\Microsoft\Templates

Vaše odosielania a prijímania kontá, ktoré sú vzaté frekvenciou, ktoré sú nastavenia. Môžete vyhľadať svoje odosielanie a prijímanie súbor nastavení v niektorom z týchto umiestnení. Súbor bude mať príponu .srs.

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook Windows 10   

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

E-mail, kalendár, kontakt a informácie o úlohe pre kontá POP a IMAP

Ak máte konto POP alebo IMAP, všetkým informáciám sa už ukladajú do súboru osobných priečinkov (.pst). Môžete presunúť tento súbor na nový počítač a vaše údaje uchovávať. Premiestnenie súboru .pst z jedného počítača do druhého nie preniesť nastavenia e-mailové konto. Ak je potrebné nastaviť program Outlook na nový počítač, skopírujte súbor .pst zo starého počítača a potom na nastavenie e-mailového konta do nového počítača. Potom môžete otvoriť súbor .pst v novom počítači.

Umiestnenie súboru .pst závisí od svoju verziu Outlooku, svoju verziu systému Windows a ako vytvoriť konto alebo vytvorený súbor .pst. Súbor .pst môžete nájsť v niektorom z nasledujúcich umiestnení:

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \AppData\Local\Microsoft\Outlook Windows 10   

 • Jednotka: \Users\ < používateľské meno > \Roaming\Local\Microsoft\Outlook Windows 10   

 • Staršie verzie programu Windows    jednotka: \Documents and Settings\ < používateľské meno > \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Poznámka : Vaša konfigurácia nemusí zahŕňať všetky tieto súbory, keďže niektoré sa vytvoria len vtedy, keď prispôsobíte funkcie Outlooku.

Nedarí sa vám nájsť priečinky?

Niektoré priečinky môžu byť skryté. Ak chcete zobraziť skryté priečinky vo Windowse, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Otvorte položku Možnosti priečinka.

  Ak chcete vyhľadať položku Možnosti priečinka, do poľa hľadania v hornej časti okna zadajte text Možnosti priečinka. V ovládacom paneli Windowsu XP, zadajte text Možnosti priečinka do poľa Adresa.

 3. Na karte Zobraziť vyberte nastavenia v časti Rozšírené v položke Súbory a priečinky a v položke Skryté súbory a priečinky možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.

Údajový súbor programu Outlook (.pst)

Údajové súbory Outlooku (.pst) obsahujú e-mailové správy, kalendár, kontakty, úlohy a poznámky. Na prácu s položkami v súbore .pst je potrebné použiť Outlook.

Pri archivácii outlookových informácií sa položky uložia do súboru .pst.

Poznámka : Kontá servera Microsoft Exchange Server uložia informácie do poštového servera. Ak chcete používať Cached Exchange Mode alebo pracovať offline, kópie vašich položiek sa uložia do údajového súboru Outlooku v režime offline (.ost). Ďalšie informácie nájdete v časti o údajových súboroch Outlooku v režime offline (.ost). Niektoré organizácie tiež umožňujú exportovať alebo archivovať položky do súboru .pst.

Najrýchlejší spôsob otvorenia priečinka, v ktorom je uložený súboru s údajmi programu Outlook (.pst a .ost), je nasledujúci:

 1. V Outlooku 2010 kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

 3. Na karte Údaje kliknite na položku a potom na príkaz Otvoriť umiestnenie priečinka.

Údajové súbory Outlooku (.pst) vytvorené v Outlooku 2010 sa v počítači ukladajú do priečinka Dokumenty\Súbory programu Outlook. Ak používate Windows XP, tieto súbory sa vytvoria v umiestnení Moje dokumenty\Súbory programu Outlook.

Po inovácii na Outlook 2010 v počítači, ktorý už obsahoval údajové súbory vytvorené v predchádzajúcej verzii Outlooku, sa tieto súbory uložia do iného umiestnenia v skrytom priečinku.

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip : Informácie o skrytých priečinkoch vo Windowse nájdete v Pomoci a technickej podpore pre Windows.

Údajový súbor Outlooku (.ost)

Súbor .ost sa synchronizuje s položkami na serveri s programom Exchange. Keďže údaje zostávajú na serveri Exchange, súbor .ost možno v novom počítači znova vytvoriť bez toho, aby bolo súbor .ost potrebné zálohovať.

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Osobný adresár (.pab)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Poznámka : Osobné adresáre (.pab) nie sú podporované v programe Outlook 2010. Pri inovácii na Outlook 2010 sa zobrazí výzva na import všetkých súborov .pab do kontaktov. Ak sa rozhodnete neimportovať súbor .pab pri prvom spustení programu Outlook 2010, môžete ho neskôr importovať pomocou príkazu Importovať v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Adresár offline (.oab)

Adresár offline (.oab) používajú kontá Microsoft Exchange Server. Adresár obsahuje informácie, ako sú napríklad mená, e-mailové adresy, funkcie a sídla kancelárií, pochádzajúce z globálneho zoznamu adries na serveri s programom Exchange.

Tento súbor nie je potrebné zálohovať alebo obnovovať. Vytvorí a aktualizuje sa automaticky.

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Nastavenie navigačnej tably (.xml)

Tento súbor obsahuje informácie o obsahu navigačnej tably.

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Outlook\názov profilu.xml

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook\názov profilu.xml

Registrované rozšírenia programu Microsoft Exchange (.dat)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Zoznam funkcie Automatické dokončovanie v Kontaktoch programu Outlook

Zoznam automatického dokončovania je funkciou, ktorá zobrazuje návrhy mien a e-mailových adries od začiatku ich zadávania. Tieto návrhy sú možnými zhodami s položkami zo zoznamu mien a e-mailových adries, ktoré sa nachádzajú vo vami odoslaných e-mailových správach.

V Outlooku 2007 je súbor so zoznamom funkcie Automatické dokončovanie (.nk2) uložený v týchto umiestneniach:

Windows Vista    jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

V Outlooku 2010 bolo používanie súboru so zoznamom funkcie Automatické dokončovanie (.nk2) ukončené. Položky zoznamu automatického dokončovania sa pre vaše konto odteraz ukladajú v poštovej schránke na Microsoft Exchange Serveri alebo v údajovom súbore Outlooku (.pst).

Kontá na Exchange Serveri

Ak používate kontá na Exchange Serveri, zoznam funkcie Automatické dokončovanie je uložený vo vašej poštovej schránke na serveri s programom Exchange. Na základe toho možno zoznam funkcie Automatické dokončovanie používať z ľubovoľného počítača používajúceho Outlook s vaším kontom Exchange.

Ako zistím, či používam konto Microsoft Exchange Servera?

Kliknite na kartu Súbor. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont. Zoznam kont na karte E-mail označuje typ každého konta.

Príklad konta programu Exchange v dialógovom okne Konto – nastavenie

Kontá POP3

Zoznam automatického dokončovania je uložený v údajovom súbore Outlooku (.pst). Informácie o umiestnení nájdete v časti Údajový súbor Outlooku (.pst).

Kontá IMAP a Outlook.com

Zoznam automatického dokončovania je uložený v údajovom súbore Outlooku (.pst). Údajové súbory Outlooku (.pst) pre tieto typy kont sa líšia od údajových súborov Outlooku (.pst) v Outlooku. Tieto súbory sa používajú ako kópie informácií o vašom konte poštového servera a nie sú určené na premiestňovanie ani obnovu. Údajový súbor Outlooku (.pst) sa vytvorí po nakonfigurovaní konta IMAP alebo Outlook.com (predtým Hotmail) v inom outlookovom profile alebo inom počítači. Zoznam automatického dokončovania je preto jedinečný pre počítač a profil, kde je konto nastavené, a položky sa nezobrazia v inom profile alebo počítači, ktorý používate.

Pravidlá (.rwz)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Poznámka : Ak ste inovovali na Outlook 2010 zo staršej verzie Outlooku, napríklad Microsoft Outlooku 2002, možno máte v pevnom disku počítača uložený súbor .rwz. Súbor .rwz už nie je potrebný a informácie o pravidlách sú teraz uložené na serveri s programom Microsoft Exchange a v údajovom súbore Outlooku (.pst) pre e-mailové kontá POP3 a IMAP. Súbor môžete odstrániť.

Ak používate funkciu importu a exportu pravidiel, predvoleným umiestnením súborov .rwz je váš priečinok Dokumenty.

Štýly tlače (súbor Outlprnt bez prípony)

Windows Vista    jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Podpisy (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Signatures

Súprava šablón (.htm)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 a Windows Vista (64-bitový s 32-bitovým programom Outlook 2010   )  jednotka:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Vlastné formuláre

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Slovník (.dic)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\UProof

Šablóny (.oft)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Templates

Nastavenie odosielania a prijímania (.srs)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Správa (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\Dokumenty

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Moje dokumenty

Postup odkrytia priečinkov a prípon názvov súborov

Niektoré priečinky mohli byť skryté a Windows mohol vypnúť zobrazovanie prípon názvov súborov (napríklad .pst, .ost, .pab). Ak chcete skryté priečinky a prípony názvov súborov zobraziť, urobte toto:

 1. Otvorte ovládací panel.

  • Vo Windowse 10 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  • Vo Windows 8 stlačte kláves s logom Windows + X a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  • Vo Windowse 7 kliknite na položky Štart > Ovládací panel.

 2. V zozname Zobraziť podľa vyberte buď položku Veľké ikony, alebo Malé ikony, aby sa zobrazili všetky ikony v ovládacom paneli.

 3. Kliknite na položku Možnosti priečinka.

 4. Kliknite na kartu Zobraziť.

 5. V poli Rozšírené nastavenia:

  1. V časti Súbory a priečinky zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov.

  2. V časti Skryté súbory a priečinky kliknite na tlačidlo Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×