Vyhľadávanie záznamov vo vlastnom nástroji Formuláre, verzia 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma popisuje tri spôsoby vyhľadávania položiek vo vlastnom nástroji Formuláre 2007.

Hľadať

Vyhľadávanie pomocou formulára

Rozšírené vyhľadávanie

Hľadanie

Príkaz Hľadať umožňuje vyhľadať ďalšiu alebo predchádzajúcu položku v aktuálnom zobrazení údajov, ktorá obsahuje konkrétny text.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Hľadať a potom kliknite na položku Hľadať....

 2. V dialógovom okne Hľadať zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.

 3. Vyberte príslušné možnosti, ak chcete vyhľadávať s rozlišovaním malých a veľkých písmen alebo celých slov.

 4. Kliknite na tlačidlo Hľadať nasledujúce alebo Hľadať predchádzajúce.

Pracovný priestor služby SharePoint vyhľadá ďalšiu alebo predchádzajúcu položku, ktorá obsahuje zadaný text. Ak sa nenájde žiadna zhoda, pracovný priestor služby SharePoint zobrazí hlásenie informujúce, že sa pre vyhľadávaný text nenašla žiadna zhoda. Všimnite si, že vyhľadávanie vždy pokračuje od začiatku alebo od konca zoznamu v závislosti od smeru, v ktorom vyhľadávate.

Na začiatok stránky

Hľadanie pomocou formulára

Príkaz Hľadať pomocou formulára umožňuje vyhľadať všetky položky, ktoré zodpovedajú hodnotám zadaným do polí formulára.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Hľadať a potom kliknite na položku Hľadať pomocou formulára.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte formulár, ktorý použijete na zadanie kritérií vyhľadávania.

 3. Do dostupných polí formulára zadajte vyhľadávanú hodnotu, alebo ju vyberte.

  Podrobnosti

  Nezabúdajte na nasledujúce pravidlá vzťahujúce sa na výber alebo zadávanie hodnôt:

  • V poliach, do ktorých zadávate hodnoty, môžete vyhľadávať s použitím ľubovoľnej časti hodnoty poľa. Môžete napríklad vyhľadať všetky položky, ktoré obsahujú reťazec „Pekár“ zadaním kritéria vyhľadávania „Pek“.

  • Vyhľadanie NErozlišuje malé a veľké písmená. Ak napríklad zadáte ako kritérium vyhľadávania reťazec „Pekár“, je to to isté, ako by ste zadali reťazec „pekár“.

   Okrem toho pamätajte, že niektoré vyhľadávacie formuláre môžu obsahovať iba tie polia, na ktoré sa odkazuje v stĺpcoch v zobrazení vlastného nástroja.

 4. Vyberte možnosť, ktorá určí, ako sa v rámci vyhľadávania majú zadané kritériá použiť.

  Ak chcete vyhľadávať s logickým operátorom ALEBO, kliknite na položku Ľubovoľná z vyššie uvedených hodnôt polí. Ak chcete vyhľadávať s logickým operátorom A, kliknite na položku Všetky vyššie uvedené hodnoty polí.

 5. Kliknite na tlačidlo Hľadať.

  V zobrazení údajov sa zobrazia iba tie položky, ktoré vyhovujú zadaným kritériám. Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie údajov, kliknite na položku Vymazať výsledky hľadania.

  Poznámka: Pred spustením ďalšieho vyhľadávania je nutné vymazať výsledky vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Rozšírené vyhľadávanie

Príkaz Rozšírené vyhľadávanie umožňuje vyhľadať a vytvoriť zoznam všetkých položiek, ktoré zodpovedajú jednému alebo viacerým logickým výrazom.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Hľadať a potom kliknite na položku Rozšírené vyhľadávanie.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie formuláre, ktoré chcete zahrnúť alebo vylúčiť z vyhľadávania.

 3. Na zahrnutie alebo vylúčenie položiek pridajte podľa potreby vyhľadávacie výrazy.

  Vyhľadávanie výrazov testovanie hodnôt polí a zobrazenie položiek v zobrazení údajov, ktoré spĺňajú podmienky uvedené vo výraze. Môžete pridať základné výrazy alebo Rozšírené výrazov.

 4. Kliknite na tlačidlo Hľadať.

  V zobrazení údajov sa zobrazia iba tie položky, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam. Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie údajov, kliknite na položku Vymazať výsledky hľadania.

  Poznámka: Pred spustením ďalšieho vyhľadávania je nutné vymazať výsledky vyhľadávania.

Pridanie základného vyhľadávacieho výrazu

Ak chcete pridať základný výraz, postupujte nasledovne:

 1. V rozbaľovacom zozname vyberte pole, ktorého hodnoty chcete otestovať.

  V súvislosti s poľami v zozname nezabúdajte na nasledovné:

  • Polia dátumu a času nie sú vo vyhľadávacích výrazoch podporované, a preto nie v rozbaľovacom zozname polí zobrazené.

  • V závislosti od navrhnutého vlastného nástroja môže zoznam polí obsahovať iba tie polia, na ktoré sa odkazuje v stĺpcoch zobrazenia v nástroji.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte operátor.

  Zobrazené operátory sa líšia v závislosti od typu poľa. Textové polia umožňujú používať operátory na prácu s textom, napríklad „obsahuje“ a „začína na“, číselné polia umožňujú používať porovnávacie operátory, ako sú napríklad >, >=, < a <=.

 3. Zadajte hodnotu, ktorá sa má testovať, do textového poľa.

 4. Kliknite na položku ikonu pridania podmienky

V nasledujúcom príklade vyhľadávací výraz zobrazí všetky položky, v ktorých sa hodnota v poli Mesto rovná Varšava.

Výraz jednoduchého vyhľadávania

Pridanie základného vyhľadávacieho výrazu s viacerými podmienkami

Niekedy sa môže hodiť testovať s viac ako jednou podmienkou. V takom prípade pridajte výraz, ktorý obsahuje logické operátory. Môžete vytvoriť výraz, ktorý zobrazí položky, iba ak sú splnené VŠETKY podmienky (logický operátor A) alebo ak je splnená ĽUBOVOĽNÁ podmienka (logický operátor ALEBO).

 1. Kliknite na položku Všetky nasledujúce podmienky (logická spojka A) alebo na položku Niektorá z nasledujúcich podmienok (logická spojka ALEBO) podľa toho, aké chcete zadať kritériá vyhľadania položiek.

 2. Jednotlivé podmienky pridávajte postupne jednu za druhou.

V nasledujúcom príklade sú pridané dva výrazy s vybratou možnosťou Logický operátor Alebo. Výsledok zobrazuje všetky položky, v ktorých je v poli Mesto zadaná hodnota Varšava alebo Krakov.

Základný vyhľadávací výraz s logickým operátorom ALEBO

Úprava podmienky vo výraze

Ak chcete aktualizovať podmienku, postupujte nasledovne:

 1. V časti, v ktorej je zobrazený výraz, vyberte podmienku, ktorú chcete aktualizovať.

  Časti podmienky sú zobrazené v rozbaľovacích zoznamoch a v textovom poli s hodnotou.

 2. Zmeňte ľubovoľnú časť podmienky.

 3. Kliknite na položku Ikona na aktualizáciu podmienky

Odstránenie podmienky z výrazu

Ak chcete odstrániť výraz podmienky, vyberte v poli zobrazenia výrazov a kliknite na položku ikonu odstránenia podmienky

Pridanie pokročilého výrazu

Kliknite na položku Ikona rozšírených možností sa zobrazia možnosti, ktoré umožňujú ďalej upraviť vyhľadávací výraz. Môžete vytvoriť výrazy, ktoré sú kombináciou a a alebo logické operátory a skupinu množiny podmienok spolu.

Pri úprave výrazov postupujte nasledovne:

 • Ak chcete zmeniť logický operátor, vyberte podmienku a kliknite na položku A aleboALEBO.

 • Kombinovanie podmienok tak, aby sa zobrazovali interpretuje ako celok vo výraze, SHIFT vyberte ich a kliknite na položku Ikona na skombinovanie podmienok .

  V nasledujúcom príklade sú podmienky v poli ČísloKonta a v poli Mesto skombinované tak, aby výraz testoval jednotlivé skombinované podmienky samostatne. V tomto prípade sa vyberú všetky položky, v ktorých hodnota v poli ČísloKonta je >=300 a <=400 A hodnota v poli Mesto NIE je Varšava a NIE je Krakov.

  Vzorový výraz komplexného vyhľadávania

 • Na rozbiť kombinované podmienky, SHIFT a vyberte ho a kliknite na tlačidlo Ikona na zrušenie skombinovania podmienok

 • Podmienky v okne výraz, kliknite na tlačidlo Ikona na premiestnenie nahor alebo Ikona na premiestnenie nadol . Toto je užitočný najmä pri chcete presunúť podmienky byť súčasťou zoskupené množiny podmienok.

Pridanie výrazu s premennou {UserName}

Premennú {UserName} môžete použiť na vytvorenie vyhľadávania položiek, ktoré vytvoril iba aktuálny používateľ. Táto premenná sa musí vždy používať spolu s poľom _UrlAutora.

 1. V rozbaľovacom zozname polí vyberte položku _URLAutora.

 2. Ako premennú vyberte znak =.

 3. V rozbaľovacom zozname hodnôt vyberte položku {UserName}.

 4. Kliknite na položku ikonu pridania podmienky . Výraz filtra sa zobrazí v poli výrazu filtra:

  Ukážkový výraz s premennou {UserName}

 5. Kliknite na položku Vyhľadávanie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×