Vyhľadávanie slov v synonymickom slovníku

Pomocou synonymického slovníka môžete vyhľadávať synonymá (rôzne slová s rovnakým významom) a antonymá (slová s opačným významom).

Tip : V programoch Microsoft Word, Microsoft PowerPoint a Microsoft Outlook môžete rýchlo vyhľadať slovo, ak kliknete pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v dokumente, prezentácii, otvorenej správe alebo správe zobrazenej v table na čítanie a potom v kontextovej ponuke kliknete na položku Synonymum.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Synonymický slovník na karte Revízia na páse s nástrojmi programu Excel

 2. Stlačte kláves ALT a kliknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať.

  V Exceli 2007 alebo Exceli 2010 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií. V Exceli 2013 alebo Exceli 2016 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Synonymický slovník.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektoré zo slov, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom na položku Vložiť alebo Kopírovať.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, postupujte takto:

 • V Exceli 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Exceli 2010 alebo Exceli 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Exceli 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

Na začiatok stránky

 1. Vo OneNote 2007 v ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  Vo OneNote 2010 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Karta Revízia, tlačidlo Zdroje informácií

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  Vo OneNote 2013 alebo OneNote 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

 2. Stlačte kláves ALT a kliknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať. Výsledky sa zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektoré zo slov, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom na položku Vložiť alebo Kopírovať.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

Na začiatok stránky

 1. V Outlooku 2007 môžete v novej správe kliknúť do tela správy a potom na karte Správa v skupine Korektúra kliknúť na položku Pravopis a na položku Synonymický slovník.

  V Outlooku 2010, Outlooku 2013 alebo Outlooku 2016 v novej správe kliknite do tela správy a potom na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Ikona synonymického slovníka na páse s nástrojmi Outlooku

  V Outlooku 2007 alebo Outlooku 2010 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií. V Outlooku 2013 alebo Outlooku 2016 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Synonymický slovník.

  Poznámka : V Microsoft Outlooku je pracovná tabla Synonymický slovník alebo Zdroje informácií k dispozícii v ľubovoľnej novej outlookovej položke, ako sú napríklad správy, ktoré vytvárate, avšak nie v hlavnom outlookovom okne.

 2. Stlačte kláves ALT a kliknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať. Výsledky sa zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektoré zo slov, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom na položku Vložiť alebo Kopírovať.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, postupujte takto:

 • V Outlooku 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Outlooku 2010 alebo Outlooku 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Outlooku 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

Na začiatok stránky

Poznámka : Použitie kombinácie kláves ALT + kliknutie nie je v Microsoft PowerPointe podporované.

 1. Zvýraznite slovo, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Synonymický slovník na karte Revízia na páse s nástrojmi programu PowerPoint

  V PowerPointe 2007 alebo PowerPointe 2010 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií. V PowerPointe 2013 alebo PowerPointe 2016 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Synonymický slovník.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektoré zo slov, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom na položku Vložiť alebo Kopírovať.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, postupujte takto:

 • V PowerPointe 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V PowerPointe 2010 alebo PowerPointe 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • V Outlooku 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

Na začiatok stránky

 1. V Publisheri 2007 v ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  V Publisheri 2010 na karte Domov kliknite na položku Pravopis a potom na položku Synonymický slovník.

  Príkaz ponuky Synonymický slovník

  V Publisheri 2013 alebo Publisheri 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

 2. Stlačte kláves ALT a kliknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať. Výsledky sa zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektoré zo slov, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom na položku Vložiť alebo Kopírovať.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

Na začiatok stránky

 1. Vo Visiu 2007 v ponuke Nástroje kliknite na položku Zdroje informácií a potom v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Synonymický slovník.

  Pracovná tabla Zdroje informácií

  Vo Visiu 2010, Visiu 2013 alebo Visiu 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Ponuka Objekt v skupine Text

 2. Stlačte kláves ALT a kliknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať. Vo Visiu 2010 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií. Vo Visiu 2013 alebo Visiu 2016 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Synonymický slovník.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektoré zo slov, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom na položku Vložiť alebo Kopírovať.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, postupujte takto:

 • Vo Visiu 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Visiu 2010 alebo Visiu 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Visiu 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

Na začiatok stránky

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník.

  Klasifikácie riadkov

 2. Stlačte kláves ALT a kliknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať. Vo Worde 2007 alebo Worde 2010 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Zdroje informácií. Vo Worde 2013 alebo Worde 2016 sa výsledky zobrazia na pracovnej table Synonymický slovník.

 3. Ak chcete použiť niektoré zo slov v zozname výsledkov alebo vyhľadať viac slov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektoré zo slov, ukážte naň, kliknite na šípku nadol a potom na položku Vložiť alebo Kopírovať.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie súvisiace slová, kliknite na slovo v zozname výsledkov.

Môžete tiež vyhľadať slová v synonymickom slovníku iného jazyka. Ak je dokument napríklad vo francúzštine a chcete synonymá, postupujte takto:

 • Vo Worde 2007 kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Worde 2010 alebo Worde 2013 na karte Revízia kliknite na položku Zdroje informácií. Kliknite na položku Zdroje informácií – možnosti na pracovnej table Zdroje informácií a potom v časti Referenčné zdroje vyberte požadované možnosti synonymického slovníka.

 • Vo Worde 2016 na karte Revízia kliknite na položku Synonymický slovník. V dolnej časti pracovnej tably Synonymický slovník vyberte jazyk v rozbaľovacom zozname.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×